Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Uudised

2024. aastal pakub Operail kaubaveoteenust hinnapakkumise alusel, raamleping vajalik ei ole27.12.2023

Teavitame, et 2024. aastal pakub AS Operail kaubaveoteenust hinnapakkumise alusel üldtingimusel. See tähendab, et eraldi raamlepingu sõlmimine ei ole vajalik.  Kaubaveoteenuse saamiseks saada e-kiri aadressile sales@operail.com. Võimalusel märgi päringus kohe ära: Kauba saatja Kauba saaja Kauba nimetus Kauba kood Kauba ...

CF&S Group ostis olulise logistikaettevõtte27.12.2023

CF&S Group omandas oma tütarettevõtte CF&S Germany GmbH kaudu 100% DAKO Worldwide Transport GmbH aktsiatest. See samm rõhutab CF&Si püüdlusi arendada oma ülemaailmse kliendibaasi jaoks terviklahendusi projektilogistika valdkonnas ja aitab kaasa CF&Si kasvule globaalsete logistikaprojektide eksperdiks.  CF&S Estonia ASi tegevjuht Tiit ...

Ettevaatusabinõuna vähendatakse reisirongide liikumiskiirusi ülesõidukohtadel23.12.2023

Reisirongide ja rööbastee turvangusüsteemide koostoime ohutuse kindlustamiseks kehtestatakse ajutised kiiruspiirangud Elroni diiselreisirongidele osadel Narva, Tartu ja Valga suuna ülesõidukohtadel. “Raudteel on ohutus alati kõige tähtsam ja kuna on esinenud olukordi, kus reisirongide ja rööbastee turvangusüsteemide koostoime on olnud ...

Uuest aastast algavad ulatuslikud ehitustööd idasuunal, mis mõjutavad ka rongiliiklust22.12.2023

Eesti Raudtee ulatuslikud taristu rekonstrueerimistööd ja turvalisuse tagamiseks kehtestatud kiiruspiirangud hakkavad järgmisel aastal mõjutama rongiliikluse graafikut. „2023. aastal oli fookus Tapa jaama suuremahulisel ümberehitusel, mille käigus rekonstrueeriti olemasolevad jaamateed ning taastati jaama sorteerimisvõimekus eesmärgiga ...

Raul Toomsalu lahkub Operaili juhatuse esimehe kohalt18.12.2023

Täna, 18. detsembril on viimane tööpäev riigile kuuluva raudtee-ettevõtte AS Operaili pikaaegsel juhatuse esimehel Raul Toomsalul. Operaili juhatus jääb ajutiselt üheliikmeliseks, ametis jätkab juhatuse liige Merle Kurvits.     Raul Toomsalu juhtis Operaili ligi 8 aastat. „Täname Rauli tema pühendumuse ...

Valiti AS Eesti Raudtee nõukogu esimees ning lisati kaks uut liiget15.11.2023

Üldkoosoleku otsusega muudeti AS Eesti Raudtee nõukogu koosseisu – alates 14.11.2023 on uus nõukogu koosseis järgmine: nõukogu esimeheks valiti Rene Varek ning liikmeteks on Indrek Laineveer, Hannes Luts, Kaupo Raag ja Anvar Salomets.  (Allikas: https://evr.ee/et/uudised/3274-valiti-as-eesti-raudtee-noukogu-esimees-ning-lisati-kaks-uut-liiget)

Tallinna Sadam hakkab opereerima LNG kaid Pakrineeme sadamas09.11.2023

AS Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) sõlmis lepingu ASiga Eesti Varude Keskus (edaspidi: EVK) sadamateenuste osutamiseks Pakrineeme sadamas. Tallinna Sadam tagab valmisoleku laevade vastuvõtmiseks LNG kail ning vastutab Pakrineeme sadama infrastruktuuri halduse ja hoolduse, laevaliikluse juhtimise ning vajadusel reostustõrje tööjõu eest. Pakrineeme ...

AS Eesti Raudtee nõukogu koosseis muutus03.11.2023

Vastavalt ainuaktsionäri otsusele 01.11.2023 muudeti AS Eesti Raudtee nõukogu kolmeliikmeliseks. Volituste lõppemise tõttu kutsuti nõukogust tagasi Sven Pertens ja Carri Ginter. Sama otsusega pikendati Rene Vareki ja Indrek Laineveeri volitusi AS Eesti Raudtee nõukogu liikmetena kuni 14.05.2026 ning kolmanda liikmena jätkab Kaupo Raag. ...

Tallinna Sadama nõukogu pikendas juhatuse esimehe Valdo Kalmu lepingut02.11.2023

ASi Tallinna Sadam nõukogu otsustas pikendada juhatuse esimehe Valdo Kalmu lepingut Tallinna Sadama juhatuse esimehena kolme aasta võrra. Valdo Kalmu järgmine ametiaeg algab 1. märtsil 2024 ja kestab kuni 28. veebruarini 2027. Tallinna Sadama nõukogu esimees Riho Unt märkis, et nõukogu viis enne otsuse tegemist läbi ka põhjaliku ...

Operaili kulude täiendav vähendamine ohustaks raudteeveovõimekust Eestis01.11.2023

Raudtee-ettevõtete kontsern Operail on tegevuskulusid vähendanud nii palju kui võimalik, kuid jätkas ka kolmandas kvartalis tööd kahjumis. Ettevõtte kasumlikuks pööramiseks otsib juhatus võimalusi äri laiendamiseks välisturgudele. Raudteevedude jätkusuutlikkuse tagamiseks Eestis on aga vaja sektoriülest ...

Operail ei paku enam kaubaveoks üldpargi vaguneid, kõik vagunid on erapargis18.10.2023

Kui senini pakkus Operail klientidele kaubaveoks üldpargi vaguneid, siis nüüdseks on kõik Operaili pakutavad vagunid registreeritud ümber erapargi vaguniteks. Klientide jaoks muutub sellega välisveoks vagunite tellimise kord ja tingimused.   Eesti-siseste vedude puhul kliendi jaoks midagi ei muutu. Erapargi vagunite tellimine laadimiseks ja veoks toimub ...

Tallinna ja Helsingi sadamad koostöös linnade ja parvlaevafirmadega sõlmisid koostööleppe rohekoridori loomiseks Eesti ja Soome vahele11.10.2023

Tallinna ja Helsingi sadamad koostöös linnade ja parvlaevafirmadega sõlmisid koostööleppe rohekoridori loomiseks Eesti ja Soome vahele. Koostööd toetavad mõlema riigi valitsused.  Tallinnas toimuval Rohesihtkohtade konverentsil „Green Destinations“ kirjutati täna alla ainulaadsele Eesti-Soome rohekoridori ( FIN-EST Green Corridor) ...

Eesti ettevõtted rahvusvahelisel messil TranskazakhstanTranslogistika 2023 esindatud rahvusstendiga09.10.2023

Kesk-Aasia regiooni suurimal transpordimessil  TranskazakhstanTranslogistika 2023, mis toimub  4.- 6.10.2023 Kasahstani pealinnas Astanas osalevad Eesti juhtivad transpordi- ja logistikaettevõtted nii nagu ka eelmistel aastatel rahvusstendiga. Eesti poolt rahvusvahelistel messidel osalemine toimub juba üle kümne aasta Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ...

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni liikmed kohtusid Eesti presidendi Alar Karisega.06.10.2023

Rääkisime majanduse ja poliitika teemadel: Eesti riik peaks looma Eesti majanduse arengu pika plaani, mis aitaks kasvatada laiemalt Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet. Eesti ettevõtetele tuleks tagada EL riikide ettevõtetega võrdne kohtlemine. See aitaks Eesti majanduse langusest välja tuua. Eestis on kehtestatud sanktsioone, millel ei ole ...

Operail Repairs on Euroopa Liidu sertifitseeritud raudteeveeremi hooldaja27.09.2023

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet (TTJA) võttis vastu otsuse väljastada Operail Repairsile laiendatud ECM sertifikaadi – lisaks veduritele oleme nüüd ka Euroopa vagunite sertifitseeritud hooldaja ja remontija. „ECM ehk entity in charge of maintenance ehk eesti keeles veeremi hoolduse eest vastutav üksus on Euroopa Liidu ...

Merle Kurvits: Ootame raudteevedusid, aga soosime maanteevedajaid? Vanaviisi jätkates raudteeveod Eestis ei säili06.09.2023

Raudtee on kõige keskkonnasäästlikum transpordiliik maismaal, kirjutab Operaili juhatuse liige Merle Kurvits. Paraku on raudteeveod senise poliitika tulemusena tänaseks maanteevedudest kallimad. Kui me kohe praegu suunda ei muuda, siis raudteeveod ellu ei jää, meie maanteed täituvad raskeveokitega, teede olukord halveneb, remondivõlg suureneb, ...

Keila–Tallinna kiirrongide käivitamine toob läänesuunale täiendavad ohutusmeetmed02.09.2023

Seoses järgmisel nädalal alustavate Elroni Keila–Tallinna kiirrongidega, võtab AS Eesti Raudtee 4. septembrist läänesuuna liinidel kasutusele täiendavad ohutusmeetmed, et aidata rongile minejatel ja raudtee ületajatel harjuda rongidega, mis kõikides peatustes ei peatu.  Taristuomanik AS Eesti Raudtee tagab ohutuse tõstmiseks ...

Paldiski Lõunasadam – Läänemere meretuuleparkide tulevane sõlmpunkt01.09.2023

Juba aastaid on Paldiski olnud energeetika ja majandusarengu seisukohalt üks keskne koht. Paldiski Lõunasadam, millel on olnud ajalooliselt strateegiline väärtus, võib nüüd kujuneda ka Läänemere piirkonna meretuuleparkide ehitamise ja hilisema hooldamise peamiseks sõlmpunktiks. Megatrendid näitavad, et kliimapoliitika on muutumas ...

Paldiski Lõunasadama uus multifunktsionaalne kai sai nurgakivi30.08.2023

Paldiski Lõunasadamasse rajatav uus multifunktsionaalne kai loob tulenevalt soodsast asukohast eeldused Tallinna Sadamal saada oluliseks partneriks Läänemere meretuuleparkide ehitamisel ja hilisemal hooldusel. Ligi 310 meetri pikkune ja 13,5 meetri sügavuse veealaga kai nr 6A täidab lisaks kaupade ja sõidukite meretranspordi võimekuse suurendamisele ...

Eesti Raudtee uuendab Lagedi ja Aegviidu jaamades kontaktvõrku ning loob sellega võimalused rongidele sõita kuni 160km/h29.08.2023

AS Eesti Raudtee avaldas hanke, mille tulemusena on plaanis täielikult uuendada raudtee kontaktvõrk Lagedi jaamast Aegviidu jaamani. Lagedi ja Aegviidu jaamade kontaktvõrgu ümberehituse projekt on üks osa suuremast raudtee elektrifitseerimise projektist, mille käigus laiendatakse elektriraudteed olulisel määral ja mis on rongiliikluse kiiruste ...

Enamiku kaubamahust kaotanud Operail on finantsiliselt tugev ja otsib uusi väljundeid19.08.2023

Ukraina sõja otseste ja kaudsete mõjude tõttu 83% kaubamahust kaotanud raudtee-ettevõtete kontsern Operail jäi käesoleva aasta esimese kuue kuuga prognoositud kahjumisse. Tänu mittestrateegiliste varade müügist teenitud tulule on ettevõtte finantsseis aga siiski tugev ning juhatus tegeleb Operailile uute kasumlike väljundite ...

Algavad Tapa–Kaarepere lõigu raudteetööd, et tõsta tulevikus sealsed kiirused kuni 160 km/h08.08.2023

AS Eesti Raudtee sõlmis töövõtulepingu Tapa–Kaarepere lõigu raudtee kapitaalremonditööde ja kõverate õgvenduste ehituseks. Töövõtu partneriks on OÜ GoTrack ja lepinguliseks maksumuseks on 16,7 miljonit eurot. Töid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.  „Lepingu raames teostatakse ...

Eesti sadamate kuue kuu kaubamaht vähenes mullusega võrreldes ligi kolmandiku võrra27.07.2023

Statistikaameti andmetel vähenes 2023. aasta esimese kuue kuu kaubamaht Eesti sadamates 29% võrreldes eelneva aasta sama perioodiga. Kaubamahu langus on peamiselt seotud Venemaa päritolu kaupade veo vähenemisega. Kaubavedusid sadamate kaudu on mõjutanud ka üldine majandusolukord Eestis ja peamiste kaubanduspartnerite* juures. Eesti sadamate esimese kuue ...

Väikeklientidele suunatud uute liinirongide graafik19.07.2023

Klientidele, kelle kaubamaht on väike ega moodusta eraldi rongi või kaubaprojekti, pakume uut võimalust – transportida oma kaupa iganädalastes liinirongides. Liinirongis saab koha broneerida alates ühest vagunist kuni suurema koguseni (vabade kohtade olemasolul). Meie liinirongid veavad kaupa kahel liinil mõlemas suunas: Lõuna-Eesti ja Harjumaa ...

Operail saatis üle lahe veel ühe Eestis ehitatud veduri, millest saab kolmas Soome raudteel registreeritud C30-MF10.07.2023

Eelmisel nädalal saatis Operail üle lahe juba kolmanda Eestis Tapa depoos ehitatud C30-M veduri. Vedur nimega Paul võeti üle lahe viimiseks osaliselt lahti ning laaditi Paldiski sadamas laevale. Soomes Hanko sadamas pandi vedur uuesti kokku ja sõidutati Kotkasse depoosse, kus vedur seadistatakse. Seejärel registreeritakse vedur Soome raudteel ning sellest saab ...

Operail uuendas kaubaveomaksete hinnakirja27.06.2023

Teavitame, et uuendasime 22. juunil AS Operaili kaubaveomaksete arvestamise juhendit ehk hinnakirja. Muudatused hakkavad kehtima alates 5. juulist. Uuendatud kaubaveomaksete arvestamise juhendis ehk hinnakirjas on leitavad muudatused, mis puudutavad kaubajaamu, mida teenindame, vagunite etteandmise ja äratoomise hindasid ning tühjade vagunite veotasu. Kaubaveoga seotud dokumendid k.a ...

Operaili aitasid keerulisest majandusaastast läbi müüdud ärisuunad01.06.2023

Raudtee-ettevõtete kontsern Operail teenis möödunud aastal 61 miljonit eurot äritulu ja saavutas 10 miljoni eurose EBITDA, mis on äärmiselt keerulist majanduskeskkonda arvestades hea tulemus. Eestis veetud kaubamahu 47-protsendist langust leevendas peamiselt vagunite rent, aasta lõpus tõusid kaubavedude mahud Soomes. Alates 2023. aastast neid ...

AS Operaili nõukogu jätkab endises koosseisus25.05.2023

Operaili omaniku esindaja, minister Kristen Michal pikendas alates 24. maist AS Operaili nõukogu liikmete Kaido Saare ja Tarmo Porgandi volitusi ühe aasta võrra ning nõukogu liikme Siret Liivamägi volitusi alates 1. juunist ühe aasta võrra. Sama ainuaktsionäri otsusega kinnitas minister AS Operaili nõukogu esimeheks Kaido ...

Operail viib Soome raudteele veel kaks Eestis ehitatud vedurit24.05.2023

Möödunud augustis kanti Soomes registrisse esimene Eestis, Operaili Tapa depoos ehitatud C30-M(F) vedur. Nüüd on Operail sõlminud lepingud veel kahe veduri Soome raudteele viimiseks. Esimene neist, vedur nimega Ants jõudis äsja põhjanaabrite juurde kohale ja ootab registreerimist. Järgmine vedur alustab oma teekonda uude töökohta ...

Tallinna Sadam sõlmis lepingu uue kai rajamiseks Paldiski Lõunasadamasse22.05.2023

Tallinna Sadam sõlmis lepingu Akciju Sabiedriba BMGS Eesti filiaaliga ja Insenerehituse ASiga Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kai nr 6A ja selle tagalaala projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Lepingu maksumus lepingu sõlmimise hetkel on 53,2 miljonit eurot ning vastavalt lepingus ette nähtud indekseerimise võimalusele võib ulatuda ...

Operail vähendab kaubaveoks avatud jaamu ning alustab liinirongi teenusega väikeklientidele19.05.2023

Teavitame kliente kahest muudatustest Operaili töökorralduses, mis on seotud kaubamahu olulise vähenemise ja sellest tuleneva vajadusega viia töökorraldus vastavusse uutele oludega. Alates maikuust pakume väiksemate kaubakoguste vedu vaid suuremate Eesti kaubajaamade vahel. Jõgeva, Ülemiste, Keila ja Kehra kaubajaamade avamine väiksemahuliseks veoks ...

Eesti logistikaettevõtted osalesid Euroopa tähtsaimal logistikamessil Transport Logistic 202318.05.2023

Transport Logistic 2023 on juhtiv transpordi- ja logistikamess, mille selle aasta eksponentide arv oli 2320 organsatsiooni 67 maalt. Messi külastas nelja päeva jooksul rohkem kui 75000 külastajat üle 120 riigist. Messil osalemise eesmärgiks oli kogu Eesti logistika- ja transpordisektori ning meie eeliste tutvustamine maailmale, milles keskenduti majanduskeskkonna ning ...

Eesti Raudtee kuulutas välja riigihanke Tapa–Kaarepere kapitaalremonditööde ja õgvenduste ehituseks16.05.2023

Nii üleriigiline planeering kui mitmed transpordi arengukavad näevad ette, et tulevikus tuleb nii Tartu kui ka Narva suundadel reisirongide maksimaalset sõidukiirust suurendada kuni 160 km/h. Sellest lähtuvalt on Eesti Raudtee kaardistanud kitsaskohad, mis ei võimalda täna suuremat kiirust kui 120 km/h. Peamiselt on tegemist väikese raadiusega ...

Muuga sadamas avati uus laokompleks15.05.2023

Muuga sadamas tegutsev terminalioperaator PK Terminal OÜ sõlmis pikaajalise lepingu väetisetootjaga Yara ohutute väetiste käitlemiseks ja ladustamiseks. Selle tarvis rajati Muuga sadamasse uus 9500 m2 suurune kompleksladu, mis koosneb betoonseintega ümbritsetud puistelaost ning PVC kattega laost pakitud kaubale.  Uue lao avamisega tuleb ...

Avaldati 2022. aastat käsitlev Eesti Raudtee aastaraamat10.05.2023

Avaldati Eesti Raudtee põhjalik 2022. aastat käsitlev aastaraamat. Avaldatud raamat on ülevaatlik, sest peale majandusaasta aruande koondab endas kõik jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, keskkonnamõjude hindamise ja hea ühingujuhtimise tava (HÜT) aruanded ning raamatupidamise aastaaruande. Aastaraamat on nüüd kõigile ...

Transpordisektori Rohefoorum tõi kokku sektori rohepöörde eestvedajad05.05.2023

4. mail toimus Vanasadama kruiisiterminalis transpordisektori Rohefoorum, mis sel aastal keskendus jätkusuutlikule ehitusele ja arendusele. Päeva jooksul tehti nii ettekandeid ning toimusid ka kahekõne ja paneel, mis keskendusid sellele, kuidas saaksid Eesti väravad muutuda roheliseks ning olla eeskujuks ka teistele sektoritele. Sel aastal vedasid Rohefoorumit AS Tallinna ...

CF&S Group viis hiljuti läbi suure logistikaprojekti, mille käigus veeti Baltikumi 115 uut tuulegeneraatorit21.04.2023

CF&S Group viis hiljuti läbi suure logistikaprojekti, mille käigus vedasime kahe aasta jooksul Baltikumi 115 uut tuulegeneraatorit. Tuulegeneraatorite detailid on äärmiselt väärtuslikud, ühe konstruktsioone vedava veoauto väärtus ulatub kuni 1 miljoni euroni. Selliste suurte ja väärtuslike osade vedu nõuab erakordset tehnilist ...

Läänesuunal lõppevad remonditööd20.04.2023

Remonditööd Pääsküla ja Keila jaamavahes ning ülesõitudel lõpetatakse 23. aprillil. Alates 24. aprillist muutuvad Keila ja Pääsküla vahelisel raudteelõigul rongide sõidugraafikud, sest remonditööde lõppemine võimaldab Elronil rongide reisiaegu kiirendada ja tulevikus ka Tallinna ning Keila vahel ...

Muuga sadamas võeti kasutusele ro-ro laevadele mõeldud topeltramp19.04.2023

Muuga sadamas HHLA TK Estonia terminalis  võeti kasutusele uus ro-ro laevade teenindamiseks mõeldud topeltramp, mida hakkab kasutama laevafirma Eckerö Line alus MS Finbo Cargo; topeltrambi kasutuselevõtuga saab suunata senisest suuremas mahus Eesti ja Soome vahelisest kaubavahetusest välja Tallinna kesklinnas asuvast Vanasadamast. “Muuga ja Vuosaari ...

Vesinikumajanduse arengu hoogustamiseks asutati Eesti vesinikuorg18.04.2023

Alexela, Eesti Energia, Tallinna Sadam, Tartu Ülikool ja Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing allkirjastasid täna Eesti vesinikuoru asutamislepingu, et kiirendada vesinikuvaldkonna jõulist ja mitmekülgset arendamist ning luua ametlikult maailma esimene tervet riiki kattev vesinikuorg. Taastuvenergial põhineva rohevesiniku valdkonna arengu hoogustamine mängib ...

CF&S-i meeskond külastas Kasahstanis Astanas suurimat Kesk-Aasia põllumajandusmessi „AgriTek FarmTek“07.04.2023

CF&S-i meeskond külastas Kasahstanis Astanas suurimat Kesk-Aasia põllumajandusmessi „AgriTek FarmTek“. Meie Tallinna, Riia ja Almatõ kontorite esindajad kohtusid messil väga paljude klientide ja alltöövõtjatega, kus sõlmiti häid kontakte ning räägiti tööprotsesside korraldamise uutest ...

Transpordisektori Rohefoorum toimub 4.mail04.04.2023

Eesti suurimad transpordisõlmed – AS Tallinna Sadam, AS Tallinna Lennujaam,  AS Eesti Raudtee ja OÜ Rail Baltic Estonia koos Rohetiigriga kutsuvad huvilisi Rohefoorumile. Transpordisektori Rohefoorum toimub juba 04. mail algusega kell 10:00 Vanasadama kruiisiterminalis. Kiiresti muutuvas maailmas ei ole jätkusuutlikkus ja ...

Riisipere–Vasalemma raudteelõik läbib uuenduskuuri03.04.2023

AS Eesti Raudtee sõlmis GoTrack OÜ-ga lepingu maksumusega veidi üle 2 miljoni euro Riisipere–Vasalemma jaamavahe ning Riisipere jaama ning Vasalemma jaama 3. tee kapitaalremondi teostamiseks. „Nimetatud lõigul on hetkel veel kasutusel vana tüüpi betoonliiprid, kinnitused ning rööpad, millede hooldus ja korrashoid on üsna ...

Operail viis lõpuni kasumliku vagunite rendiäri sulgemise21.03.2023

AS Operail Leasing müüs veebruari ja märtsi jooksul ära seni veel müümata jäänud 1036 rendivagunit hinnaga 22,7 miljonit eurot. Sellega on kõik Operail Leasingule kuulunud vagunid müüdud ja rendiäri lõppenud. Aastatel 2017–2022 teenis Operaili vagunite rendiäri omakapitali tootlust keskmiselt 21% aasta kohta, mis ...

Kaubaveoteenuse osutamine muutub projektipõhiseks20.03.2023

Teavitame, et AS Operail sõlmib edaspidi kaubaveoteenuse osutamise lepinguid igale kliendile eraldi projektipõhise hinnapakkumise alusel. Muudatuse põhjuseks on kaubamahu märkimisväärne langus. 2022. aasta veebruaris alanud sõda Ukrainas muutis turuolukorda 1520 mm raudteesektoris. Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide tõttu vähenes Eesti ...

Eesti ja Läti raudteede juhid kohtusid Koidula piirijaamas16.03.2023

Eesti ja Läti raudteede juhid kohtusid eile Koidula piirijaamas.  Läti kolleegid tutvusid piirijaama tegevusega ning hiljem vahetati informatsiooni kauba- ja reisivedude kohta. Muuhulgas arutati ka läbi Baltimaade Põhja- ja Lääne-Euroopa vahele raudteekoridori loova Merevaigurongi projekti käivitamisega seotud teemasid. "LDZ Cargo huvi on hakata ...

Tallinna Sadam kasvatas vaatamata kriisidele müügitulu ja tagas stabiilse kasumi28.02.2023

Möödunud aasta tulemusi mõjutasid enim pandeemiaga seotud piirangute kadumine, mis andis hoogu reisisadamate tegevusele, reisijate arv kasvas lausa 98% 7,0 mln reisijani. Teine suur mõjutaja oli Vene-Ukraina sõja algus ning sellega kaasnevad sanktsioonid, mis tõid kaasa kaubasadamate mahtude languse, kaubamaht kahanes 20,7% 17,8 mln tonnini. Seejuures ...

AS Operaili nõukogu uus esimees on Kaido Saar14.02.2023

Nimetamiskomitee ettepanekul kinnitas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut 14. veebruaril AS Operaili nõukogu uueks esimeheks senise nõukogu liikme Kaido Saare. Nõukogu jätkab tööd neljaliikmelisena, lisaks uuele esimehele kuuluvad sellesse Indrek Gailan, Siret Liivamägi ja Tarmo Porgand. Saare ja Porgandi volitused lõppevad tänavu ...

Operail Finland läks üle uuele omanikule14.02.2023

Täna, 14. veebruaril viisid osapooled läbi viimased Operail Finlandi müügiks vajalikud toimingud. Ettevõtte omandiõigus läks 100% üle uuele omanikule, Soome börsil noteeritud logistikakontserni Nurminen Logistics tütarettevõttele North Rail. Sellega on Operail Soome kaubaveoturult lõplikult ...

AS Eesti Raudtee alustab märtsikuu alguses vedurijuhtide üldkoolituse läbiviimisega09.02.2023

AS Eesti Raudtee koolituskeskus alustab märtsikuu teisel nädalal vedurijuhtide üldkoolitusega. Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi 10.11.2020 käskkirjaga nr 1.1 3/20/333 aktsiaseltsile Eesti Raudtee antud tegevusloa alusel. AS Eesti Raudtee koolituskeskus ootab vedurijuhtide üldkoolitusele eelkõige raudtee eriveeremi juhi kutset omavaid isikuid. ...

Eesti Raudtee sõlmis töövõtulepingu Tartu suuna raudtee varustamiseks kontaktvõrguga08.02.2023

Eelmise aasta sügisel alustas Eesti Raudtee rahvusvahelist hanget, mille eesmärk oli leida partner Aegviidu  ̶  Tapa  ̶  Tartu suunalise raudtee kontaktvõrgu ja veoalajaamade projekteerimiseks, ehitamiseks ning hilisemaks hooldamiseks. “Huvi hanke vastu oli suur, kuna hanke maht ehitada ca 180 km uut kontaktvõrku ja kolm uut veoalajaama on ...

Veomaht Eesti Raudtee taristul 2022. aastal17.01.2023

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas 2022. aastal kokku veidi üle 7,8 miljoni tonni, mida on 2021. aastaga võrreldes 39% vähem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul olid mineraalsed kütused, põlevkivi ja väetised.  „Venemaa sõjategevus Ukraina vastu on jätnud jälje erinevatele sektoritele, ...

Balti raudteede juhid kohtusid Riias16.01.2023

Neljapäeval, 12. jaanuaril kohtusid kolme Balti riigi raudteede juhid Riias. Arutati mitmeid olulisi ELi algatusi raudteesektoris, mis mõjutavad oluliselt raudteevõrkude arengut tulevikus, sealhulgas olulist küsimust, mis puudutab võimalikku üleminekut standardsele rööpmelaiusele kõigis ELi liikmesriikides. Samuti räägiti plaanist ...

Operail allkirjastas Soome tütarettevõtte müügilepingu ja väljub Soome kaubaveoturult13.01.2023

Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte Operail allkirjastas lepingu, millega müüakse ära tütarettevõte Operail Finland, mis tegeleb kaubavedudega Soomes. Uueks omanikuks saab Soome börsil noteeritud logistikaettevõte Nurminen Logistics. Müügihinnaks kujunes konkursi tulemusena 27,7 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpupäevadel ...

Eesti Raudtee muudab struktuuri ja avab vagunimajanduse osakonna10.01.2023

Seoses vajadusega tagada raudteeveeremi kontroll ning tehnohoolduse ja remondi võimekus, on ettevõtte juhatus otsustanud luua rahvusvaheliste suhete ja kommertsteenistuse alla eraldi vagunimajanduse osakonna. Antud muudatus aitab ettevõttel paremini tagada erinevate kaubaveo operaatorite puhul vagunite korrektse käitlemise ja ohutuse ...

Tallinna Sadama reisijate arv ületas 7 miljoni ja kaubamaht oli ligi 18 miljonit06.01.2023

2022. aastal läbis  Tallinna Sadama sadamaid  kokku 7 miljonit reisijat ja 18 miljonit tonni kaupa.  Aasta kokkuvõttes kasvas reisijate arv 98% ehk 3,5 miljoni reisija võrra taastudes pandeemiaga seotud liikumispiirangutest. Kaubamaht kahanes eelmise aastaga võrreldes 21% ehk 4,6 miljonit tonni seoses sanktsioonide rakendamisega Venemaa ja Valgevene ...

Operail lõpetab 1. jaanuarist Venemaa ja Valgevene kaupade veo16.12.2022

AS-i Operail ainuaktsionär on otsustanud, et alates 1. jaanuarist 2023 a. peab Operail lõpetama Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene päritolu kaupade vedamise. Sellest tulenevalt ei võta Operail alates 01.01.2023 kell 00.00 veoks vastu mitte ühtegi kaupa, mille lähte- või sihtjaam asub Venemaa Föderatsioonis või Valgevenes või mis on ...

Operail müüs ära Ukrainas asuva vagunipargi09.12.2022

Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõtte Operail müüs ära Ukrainas asuvad rendivagunid. Konkursil osales 20 ettevõtet ning parimaks osutus kahe osaleja kombinatsioon – ettevõtted Fortior Capital Ukrainast ja Teslar Trans Eestist. Kokku kirjutati lepingud alla 522 vaguni müügiks. Tehingute kogusumma on 6,51 miljonit eurot. Operaili ...

Uuring: Vanasadama õhu kvaliteet vastab normidele14.11.2022

Eesti Keskkonnauuringute keskus viis tänavu suvel Tallinna Vanasadamas läbi välisõhu kvaliteedi mõõtmised, mis andsid kinnituse, et Tallinna Sadam on tulemuslikult maandanud sadamat külastatavate laevade ja autodega seotud õhusaaste riske ning uuringud ei tuvastanud piirnormide ületamist ühegi mõõdetud saasteaine ...

AS Operaili teiseks juhatuse liikmeks sai Merle Kurvits08.11.2022

Alates 8. novembrist 2022 on AS Operaili juhatus taas kaheliikmeline, nõukogu kinnitas uueks juhatuse liikmeks Merle Kurvitsa. Juhatuse esimehena jätkab Raul Toomsalu. Merle Kurvits liitus Operailiga tänavu mais, et asuda juhtima tütarettevõtet – vagunirendiäri AS Operail Leasing. „Nõukogu nimel soovin Merle Kurvitsale edu ja ...

Sanktsioonide tõttu vähenes Operaili kaubamaht poole võrra04.11.2022

Rahvusvahelise transpordi- ja logistikaettevõte Operaili tänavu esimese üheksa kuu kaubaveomaht oli 5,2 miljonit tonni, mis on poole vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. 2022. aasta esimese üheksa kuu auditeerimata konsolideeritud vahearuande järgi oli Operaili kontserni kaubaveomaht Eestis ja Soomes kokku 5,2 miljonit tonni. See on 48% vähem kui 2021. ...

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport augustis võrreldes 2021. aasta sama kuuga 20% ning import 28%.25.10.2022

Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades ligi 1,9 miljardi ja imporditi ligi 2,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 288 miljonit eurot ja see suurenes 2021. aasta augustiga võrreldes üle kahe korra ehk 170 miljoni euro võrra. Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et käesoleva aasta augusti eksport ja ...

Eesti ettevõtted osalesid rahvusvahelises logistikamessil TransKazakhstan 202230.09.2022

20.-22. septembril osalesid Eesti juhtivad transpordi- ja logistikaettevõtted Kesk-Aasia regiooni suurimal transpordimessil Kasahstani pealinnas Almatõs. Eesti rahvusstendil olid esindatud järgmised ettevõtted: Tallinna Sadam, HHLA TK Estonia, Sillamäe Sadam, SilSteve, Eesti Raudtee, Operail, CF&S, Intopex Forward, GRS Marine ja Woodyscovery. TransKazakhstan ...

Eesti Raudtee kuulutas välja Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimise hanke19.09.2022

2019. aastal otsustas Eesti valitsus, et 2028. aasta lõpuks tuleb enamus Eesti raudteedest elektrifitseerida. Esimene oluline vaheetapp selles projektis on elektrifitseerida raudtee kuni Tartuni 2024. aasta lõpuks. Nüüd on ettevalmistavad tööd jõudnud sellesse punkti, kus Aegviidu-Tapa-Tartu kontaktvõrgu ja veoalajaamade osas on võimalik ...

Muuga sadamast väljus Merevaigurong13.09.2022

Täna hommikul väljus  Muuga sadamast  raudteejaamast esimene Merevaigurong ehk Amber Train, mis loob läbi Baltimaade raudteekoridori kaubaveoks Põhja- ja Lääne-Euroopa vahel.Majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti sõnul on Merevaigurongi projekt Eestile iseäranis oluline ajal, mil kaubavood ja transpordikoridorid on maailmas ...

Tallinna Sadam kutsub investorpäevale “Tuleviku tuultes”08.09.2022

Tallinna Sadam kutsub oma praeguseid ja tulevasi aktsionäre ning kõiki teisi huvilisi investorpäevale „Tuleviku tuultes“, mis toimub 14. septembril algusega kl 16.00 kruiisiterminalis Tallinna Vanasadamas. Seekord keskendume eelkõige energeetika ja avamere tuuleparkidega seotud kasvuvõimalustele.   Tallinna Sadama juhatuse liikmed ...

Eesti Raudtee võõrustab Ukraina Raudtee palvel Tariifikonverentsi eksperte02.09.2022

AS Eesti Raudtee võõrustab 6.-7. septembrini raudteede tariifikokkuleppega ühinenud 1520 rööpmelaiusega riikidevahelist ekspertide gruppi, mille eesistujaks on hetkel Ukraina Raudtee.  „Iga-aastase konverentsi eesmärk on käsitleda erinevate riikide raudtee-ettevõtete ettepanekuid järgmise aasta rahvusvaheliste raudtee kasutustasude ...

Operail ei ole taotlenud Venemaa naftatoodete impordierandit01.09.2022

Sarnaselt mitmele teisele ettevõttele lükkab ka Operail ümber välisministeeriumi väited ning kinnitab, et ei ole taotlenud erandit sanktsioonide alla kuuluvate naftatoodete impordiks. Eesti Päevaleht avaldas esmaspäeval artikli, kus kirjutati “õigus kütust importida on Eestis kõigest 12 ettevõttel. Neist kuus on Eesti ...

ASi Tallinna Sadam 2022 II kvartali majandustulemused10.08.2022

II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 30 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 15 miljonit eurot (+38%) ja kasum 5,1 miljonit eurot (+205%). Poolaasta kokkuvõttes oli ...

Tapal ehitatud vedur sai loa Soome raudteel sõita08.08.2022

Soome riik lubas ligi aasta aega kestnud katsesõitude ja asjaajamise järel Soome avalikule raudteele esimese Eestis Operaili Tapa depoos ehitatud C30-MF veduri. Kui senini tegi Eesti raudtee-ettevõtte AS Operaili Soome tütarettevõte Operail Finland manöövritöid Wabtec PowerHaul liiniveduritega, siis nüüdsest tehakse Kotka sadamas ...

Järsk langus Operaili kaubamahtudes01.08.2022

Venemaa-Ukraina sõja tõttu tänaseks üle poole oma kaubamahtudest kaotanud rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail jäi esimesel poolaastal 1,6 miljoni euroga kahjumisse. Eelmisel aastal teeniti samal perioodil 2,6 miljonit eurot kasumit. 2022. aasta esimese poolaasta auditeerimata konsolideeritud vahearuande kohaselt langesid Operaili ...

Tallinna Sadam ja Sunly teevad koostööd meretuuleenergias08.07.2022

Tallinna Sadam ja Sunly sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi eesmärgiga hoogustada Balti riikides meretuuleenergia arengut ning luua Sunly meretuuleparkide arendamise, paigaldamise, opereerimise ja hooldamise käigus maksimaalselt palju kohalikke teadmisi ja ärivõimalusi. Sunly arendab meretuuleparke Lääne-Saaremaa ja Põhja-Hiiumaa vetes ...

Era- ja avaliku sektori partnerid alustavad Eesti Vesinikuoru arendamist05.07.2022

Ülemaailmse energiakriisi ajal on energiasõltumatuse ja energiasüsteemi rohelisemaks muutumise vajadus tuntav ka Eestis. Paljud organisatsioonid ja linnad on lähtuvalt Euroopa rohelisest kokkuleppest võtnud endale eesmärgiks jõuda kliimaneutraalsuseni ja üheks lahenduseks sellel teel peetakse just rohevesinikku. Seetõttu on Tartu linn, ...

Operail kasvatas möödunud aastal käivet ja saavutas ajaloo parima EBITDA01.07.2022

Rahvusvaheline raudtee-ettevõte AS Operail lõpetas 2021. aasta edukalt: kontserni käive tõusis 73 miljoni euroni, mis on 12-protsendine kasv võrreldes varasema aastaga. Lisamahtude ning töö efektiivistamise abil kasvas kontserni kulumieelne ärikasum EBITDA 17,2 miljoni euroni, mis tähendab varasema aastaga võrreldes koguni 16-protsendist ...

Tallinna Sadam rajab Paldiski Lõunasadamasse uue kai tuuleparkide teenindamiseks20.06.2022

ASi Tallinna Sadam nõukogu otsustas investeerida kuni 53 miljonit eurot Paldiski Lõunasadamasse uue 310-meetrise kai rajamiseks koos 10 ha suuruse tagala alaga. Investeeringut kaasrahastab Euroopa Komisjon 20 miljoni euro ulatuses läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie ...

Eesti Raudtee elektrifitseerimise projekt liigub edasi17.06.2022

Kolm aastat tagasi otsustas Eesti valitsus, et 2028. aasta lõpuks tuleb enamus Eesti raudteest elektrifitseerida ehk varustada kontaktvõrguga. Esimene oluline vaheetapp projektis on elektrifitseerida raudtee Tartuni 2024. aasta lõpuks. Praeguseks on elektrifitseerimise tehniline lahendus valmis ning lõpusirgel on Aegviidu-Tapa-Tartu kontaktvõrgu ja ...

Eesti suurimad konteinerikraanad alustasid Muugal tööd31.05.2022

HHLA TK Estonia Muuga konteinerterminalis tähistati pidulikult Eesti võimsamate konteinerikraanade töö algust, mis hakkavad teenindama Läänemere suurimaid kaubalaevu ja võimaldavad senist kaubavahetuse mahtu mitmekordistada. HHLA TK Estonia tõi selle kümnendi suurima investeeringuna Muugale kaks suurt konteinerikraanat, mis teenindavad suurimaid ...

Tallinna Sadama ja Gdynia Sadama juhid allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli vesiniku kasutamise võimaluste loomiseks26.05.2022

Tallinna Sadama ja Gdynia Sadama koostöö eesmärgiks on ühine tahe käivitada logistilistes tarneahelates lisandväärtust loovaid projekte, mis on seotud “rohelise” vesiniku tootmise, ladustamise ja käitlemisega. Ühtlasi hõlmab protokolli sisu ka teabevahetust uudsete arendusprojektide osas, mis on seotud muude alternatiivsete ...

Merevaigurong toob Põhja- ja Lääne-Euroopa vahelise kaubaveo raudteele25.05.2022

„Oleme Merevaigurongi käimalükkamisega lõpusirgel: poolhaagiste veoks mõeldud vagunid on sisuliselt olemas, hinnad on kooskõlastatud ning graafik paigas. Jäänud on vormistada vaid vajalikud dokumendid,“ lausus Operaili müügiosakonna juht Marko Paatsi. Mai alguses toimus Riias kolme Balti riigi raudteefirmade kohtumine, mille ...

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul 2022. aasta aprillikuu lõpuga17.05.2022

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas 2022. aasta esimese nelja kuu jooksul kokku veidi üle 3,2 miljoni tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,3% vähem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul olid väetised, mineraalsed kütused ning keemiakaubad. „Selle aasta märtsi- ja aprillikuust ei toimu meie ...

Avaldati 2021. aastat käsitlev Eesti Raudtee aastaraamat27.04.2022

Avaldati Eesti Raudtee põhjalik 2021. aastat käsitlev Aastaraamat. Avaldatud raamat on ülevaatlik, sest peale majandusaasta aruande koondab endas kõik jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, keskkonnamõjude hindamise ja hea ühingujuhtimise tava (HÜT) aruanded ning raamatupidamise aastaaruande. Aastaraamat on nüüd kõigile ...

Tallinna Sadam plaanib Paldiski Lõunasadamasse rajada kai Euroopa Liidu projekti raames13.04.2022

Kaitseministeerium avaldas 08.04.2022 pressiteate „Euroopa Komisjon toetab 31 miljoniga Eesti sõjalise mobiilsuse projekti“, kus teatati, et Eestist sai positiivse vastuse sõjalise mobiilsuse projekt EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie aasta jooksul. Kokku on projekti maksumus 62 miljonit ...

Euroopa Komisjon toetab 31 miljoniga Eesti sõjalise mobiilsuse projekti11.04.2022

Eestist sai positiivse vastuse sõjalise mobiilsuse projekt EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie aasta jooksul. Kokku on projekti maksumus 62 miljonit eurot, millest Euroopa Liit rahastab pool. „Taristusse investeerimine tähendab, et saame kaitseväe liikuvuses juurde vajalikku kiirust ja sujuvust. ...

Tallinna Sadama I kvartali reisijate arv kasvas, aga kaubamaht vähenes08.04.2022

2022.aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,8 miljonit tonni kaupa ja 896 tuhat reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv 140% ehk 524 tuhande reisija võrra, samas kaubamaht vähenes 8%. Laevakülastuste arv vähenes 2% 1645 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 20% ja sõidukite arv ...

Tallinna Sadama 2021. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek04.04.2022

04.04.2022 Tallinna Sadama 2021. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek ASi Tallinna Sadam nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud 2021. a auditeeritud majandusaasta aruande. 2021. a finantstulemused ei ole muutunud võrreldes 28.02.2022 avaldatud 12-kuu auditeerimata majandustulemustega. Eelmisel aastal moodustas Tallinna Sadama grupi ...

Eesti eksportis oluliselt rohkem teenuseid kui importis14.03.2022

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas möödunud aasta neljandas kvartalis teenuste eksport võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 79% ja import vähenes 23%. Aastases võrdluses kasvas teenuste eksport 47% ja import 28%. Teenuseid eksporditi Eestist 2021. aasta neljandas kvartalis 2,7 miljardi euro eest ja imporditi 1,7 miljardi euro eest. Teenuste ...

Jaanuaris kasvas kaubavahetus üle kolmandiku11.03.2022

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport jaanuaris võrreldes 2021. aasta sama kuuga 35% ning import 36%. Kaubavahetuse kasvu mõjutas oluliselt mineraalsete kütuste ning elektrienergia ekspordi ja impordi suurenemine ning hinnatõus. Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades 1,6 miljardi ja imporditi ligi 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse ...

Muudatused AS Eesti Raudtee nõukogus03.03.2022

Alates 7. märtsist saab Kaur Kajak AS-i Eesti Raudtee nõukogu liikmeks, tema volituste pikkus on kolm aastat. Ühtlasi kutsutakse alates 7. märtsist Kaie Karniol Eesti Raudtee nõukogust tagasi. Praegu kuuluvad ettevõtte nõukogusse esimees Sven Pertens, Rene Varek, Carri Ginter, Kaie Karniol, Indrek ...

Kanaliülene teenindusplatvorm aitab Operailil paremini sisekliente teenindada01.03.2022

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail ehitas hiljuti Zendeski kanaliülesele teenindusplatvormile uue pöördumissüsteemi, et teenindada paremini ettevõtte ligikaudu 600 töötajat. Uuenduslik lahendus kiirendas pöördumistele vastamist ning muutis nende lahenduskäigu töötajatele nähtavaks. Viimastel aastatel ...

ASi Tallinna Sadam 2021 IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused28.02.2022

IV kvartalis kasvasid nii müügitulu (+13%), korrigeeritud EBITDA (+6%) kui kasum (+14%). Reisijate arvu ja liinireisilaevade külastuste arvu kasv neljandas kvartalis suurendasid aasta võrdluses müügitulu reisisadamate segmendis, mis andis põhilise osa kontserni majandustulemuste paranemisse. Kasumlikkuse näitajad tõusid aga tuludest vähem ...

Möödunud aastal veeti Eesti sadamate kaudu ligi 2 miljonit tonni enam kaupa26.02.2022

Statistikaameti andmetel suurenes Eesti sadamate kaubamaht 2021. aastal võrreldes eelneva aastaga 4,5%. Kaubamaht ulatus 39,3 miljoni tonnini, 2020. aastaga võrreldes veeti 1,7 miljoni tonni võrra rohkem kaupa. Kaupade lastimine ehk kauba pealelaadimine suurenes 7,5% ehk 26,4 miljoni tonnini. Lastitud kaup moodustas sadamate kaubamahust tavapäraselt veidi ...

2021. aastal toimus kaubavahetuses kiire kasv09.02.2022

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga 28% ning import 32%. Detsembris kasvas kaupade eksport 24% ja import 27%. 2021. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 18 miljardi ja imporditi ligi 20 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 1,8 miljardit eurot, mis suurenes 2020. aastaga võrreldes 880 miljoni ...

Operaili kasuminumbrid kasvasid taas27.01.2022

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail suurendas möödunud aasta kolme kvartali puhaskasumit kahe miljoni euro võrra. Positiivseid tulemusi näitasid ka teised majandusnäitajaid. Operaili 2021. aasta üheksa kuu EBITDA kasvas 2020. aastaga võrreldes veerandi võrra ning ulatus 13,4 miljoni euroni. Tugevat tulemust ja 14% kasvu ...

Multimodaalne kaubavedu jätkas kasvu24.01.2022

Operail tõi eelmisel aastal maanteelt raudteele rekordkoguses konteinereid ning kasvatas multimodaalse kaubaveoteenuse mahtu pea 50%. „On näha, et üha enam tootjaid mõtlevad keskkonnale ning valivad transpordiliigina loodussõbraliku raudteeveo. See on hea ja tervitatav tendents ning julgustame veelgi enam langetama keskkonnasäästlikke ...

Eesti Raudtee 2021. aasta veomahud näitasid positiivset trendi13.01.2022

2021. aasta oli Eesti Raudtee jaoks väljakutsete rohke, kuid aasta lõpetati siiski positiivselt ‒ veomahud ettevõtte taristul näitasid väikest tõusu. „Enim kasvasid kohaliku veo maht ‒ võrreldes eelmise aastaga 33%, mille tõusu tingis põlevkivi vedude taastumine Eesti Raudtee taristul ning eksportveod, mis tõusid 2020. ...

2021.aastal Tallinna Sadama kaubamaht kasvas, reisijate arv oli väiksem kui aasta varem08.01.2022

2021.aastal   läbis  Tallinna Sadama sadamaid  kokku 22,4 miljonit tonni kaupa ning 3,5 miljonit reisijat.  Aasta kokkuvõttes kasvas kaubamaht eelmise aastaga võrreldes 5%. Kasvu vedas ro-ro ja puistlasti mahtude kasv. Reisijate arv vähenes pandeemia mõjul 18%, samas laevakülastuste arv kasvas 4% tänu kaubaveo jätkumisele ...

Vanasadamas hakkasid laevu teenindama automaatsed sildumisseadmed09.12.2021

Vanasadamasse saabuvaid ja lahkuvaid Tallinn-Helsinki liinil sõitvaid laevu asusid teenindama automaatsed sildumisseadmed, mis aitavad hoida kokku sildumisele kuluvat aega ja säästa keskkonda. “Traditsioonilisel viisil ehk kasutades otsi ja pollareid kulub kaimadrustel täna sildumise korraldamiseks kümme või rohkem minutit, vaakumseadmetega võtab ...

Jäämurdja Botnica jõudis Kanada Arktikast tagasi Eestisse18.11.2021

18. novembri hommikul jõudis Kanada Arktikast tagasi Tallinna Vanasadamasse jäämurdja Botnica, mis kuulub Tallinna Sadama tütarettevõttele TS Shipping.  Jäämurdja Botnica töötas neljandat suveperioodi Kanada Arktikas Milne Inleti sadama lähistel rauamaaki kaevandava ettevõtte Baffinland Iron Mines Corporation heaks. TS Shippingu ...

Tallinna Sadama 2021 III kvartali majandustulemused11.11.2021

III kvartalis aasta võrdluses kasvas Tallinna Sadama kontserni müügitulu, kuid korrigeeritud EBITDA ja kasum vähenesid. Müügitulu moodustas III kvartalis 32 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 17 miljonit eurot (–14%) ja kasumiks kujunes 11 miljonit eurot (–23%). 9 ...

Kõik Stockholmi, Helsingi ja Tallinna vahelised parvlaevad pannakse sadamates elektritoitele 09.11.2021

Stockholmi, Helsingi ja Tallinna sadamate vahel iga päev suurel hulgal kaupu ja reisijaid vedavad parvlaevad ühendatakse peatselt kõik kai ääres maismaaelektriga, et vähendada oluliselt laevade õhusaastet ja müra sadamates.  Stockholmi, Helsingi ja Tallinna sadamad on leppinud varem kokku ...

Eesti Gaas esitles Vanasadamas veeldatud maagaasi (LNG) punkrilaeva04.11.2021

Rahvusvaheliselt Elengeri nime all tegutsev energiakontsern Eesti Gaas esitles Hollandi laevatehasest Eestisse saabunud piirkonna esimest LNG punkrilaeva ning viis 3. novembril Tallinna Vanasadamas läbi traditsioonilise, uue laeva ristimistseremoonia – laeva nimeks sai Optimus ja ristiemaks Kaja Kallas. Tallinna Sadama sadamates on nüüd LNG punkerdamise ...

TransLogistika Kazakhstan 202114.10.2021

Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon ja EAS viisid ettevõtted Eesti ühisstendiga transpordi- ja logistikamessile TransLogistica Kazakhstan 2021, mis toimub 13.-15.10.2021 Almatõs, Kasahstanis. TransLogistica Kazakhstan toimub 24. korda ja on oma valdkonna suurim mess Kesk-Aasias. Eesti ettevõtetest osalevad stendil Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, ...

Stargate ja Operail sõlmisid leppe vesinikuveduri ehitamiseks07.10.2021

Rahvusvaheline raudtee-ettevõte AS Operail ja vesinikulahenduste ettevõte OÜ Stargate Rail sõlmisid ühiste kavatsuste leppe, mille alusel kavandatakse diiselvedurite ümberehitamist vesinikuveduriteks. Ümberehitamise käigus vahetatakse täna vedurites kasutatav diiselmootor välja null-emissiooniga jõuajamiga, mis koosneb ...

Operail kasvatas kasumit miljoni võrra14.09.2021

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail näitas 2021. aasta esimesel poolaastal võimsat kasvu ning kergitas puhaskasumit miljoni võrra. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga paranesid ka teised olulised majandusnäitajad. Kontserni käive kasvas aastatagusega võrreldes pea viiendiku võrra, ulatudes enam kui 37 miljoni ...

Maailma üks suurim logistikafirma Katoen Natie investeeris Eestis laienemisse 10 miljonit eurot13.09.2021

Globaalne insener- ja logistikateenuste pakkuja Katoen Natie laiendas oma logistikakeskust Muuga sadama tööstuspargis, investeerides kasvanud ärimahtudega toime tulemiseks 10 miljonit eurot valminud laohoone rajamisse. Katoen Natie Eesti juhatuse liikme Mart Mellese hinnangul võimaldab Muuga sadama vabakaubandustsoonis asuva terminali ...

Muuga sadama viidasüsteem uueneb06.09.2021

Muuga sadama viidasüsteem uueneb alates 9. septembrist! Oleme Muuga sadamas liiklemise ehitanud üles numbrite süsteemile, mis aitab hoida sujuvat liiklust ja vältida võimalikke eksitusi info edastamisel. Kõik sihtkohad Muuga sadamas on tähistatud kolmekohaliste sadamanumbritega ja sadamaalal tuleb edaspidi liigelda sadamanumbrite ...

Tallinna Sadam asub eest vedama Läänemere rohetaristu sõlmpunkti loomist Eestisse23.08.2021

Tallinna Sadamal on ambitsioonikas plaan kujundada koos partneritega Eestist Läänemere rohetaristu sõlmpunkt, mis aitaks kaasa Eesti kliimaneutraalsuse eesmärkidele ja tõstaks riigi konkurentsivõimet. Ühtlasi otsitakse parimaid viise, kuidas viia parvlaevad üle vesinikkütusele ja soovitakse pakkuda vesiniku tankimise võimekust Vanasadamas ...

Eesti Raudtee seitsme kuu veomaht tõusis aastaga 27,6 protsenti17.08.2021

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul moodustas kokku 2021. aasta esimese seitsme kuu jooksul veidi üle 8,2 miljoni tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 27,6% rohkem. Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning keemiakaubad. Transiitveod moodustasid alanud aasta esimese seitsme kuu jooksul Eesti ...

II kvartalis Tallinna Sadama grupi müügitulu ja kasum kasvasid10.08.2021

II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 24 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 11 miljonit eurot (+9%) ja kasumiks kujunes 1,7 mln eurot võrdlusperioodi 0,8 miljoni euro ...

Eesti Raudtee juhatuse esimees kohtus juuli lõpus Kasahstani peaministriga03.08.2021

Juuli lõpus külastasid Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann ja kommertsosakonna juhataja Arthur Raichmann Kasahstani, kus kohtuti sealsete kolleegidega. Kohtumine toimus Kasahstani pealinnas Nur-Sultanis ning vastuvõtjaks oli Kasahstani Raudtee ning nendele lisaks kohtuti kontserni mitmete struktuuriüksuste juhtide ja Kasahstani Raudtee esindajatega Hiinast, ...

Tallinna Vanasadamas avati uus kruiisiterminal ja promenaad15.07.2021

Tallinna Vanasadamas avati moodne multifunktsionaalne kruiisiterminal ja ligi kilomeetri pikkune promenaad, mis ühendab mereääre Kultuurikilomeetriga, avades linnarahvale vaba aja veetmiseks seni ligipääsmatu sadama-ala. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on kruiisiturism kiiresti taastumas ning Tallinna Sadam on teinud põhjalikke ...

Operaili esimene LNG-liinivedur on valmis12.07.2021

Möödunud nädalal käivitati edukalt Operaili Tapa depoos valminud Baltimaade ja lähiregiooni esimene LNG-liinivedur. Esmakäivitusele ning esimestele sõidumeetritele järgneb häälestamis-, testimis- ja sertifitseerimisperiood. „LNG-liinivedur on üks meie fookusprojekte niigi keskkonnasõbraliku raudteetranspordi veelgi ...

Eesti Raudtee ja Jõhvi vallavalitsus kuulutasid välja Jõhvi kergliiklustunneli ühishanke08.07.2021

Eesti Raudtee koostöös Jõhvi vallavalitsusega algatas hanke kergliiklustunneli ja juurdepääsuteede rajamiseks Jõhvi linna territooriumile. Hanketingimuste alusel rajatakse tunnel raudtee alla Malmi tänava ja Narva maantee ühendamiseks. Hetkel puudub antud piirkonnas nõuetele vastav ületuskoht ning raudteed ületatakse ebaseaduslikult. ...

HHLA TK Estonia konteinerikraanad jõudsid Muugale07.07.2021

7. juuli hommikul jõudsid Muuga sadamasse HHLA TK Estonia terminali kaks suurt konteinerikraanat, mis käikuvõtmise järel loovad Muugale võimekuse teenindada tänasega võrreldes oluliselt suuremaid konteinerilaevu ning seeläbi tõsta Eesti atraktiivsust kaubavahetuse sõlmpunktina. “Kahe lisanduva kraanaga suudame alates ...

Struktuurimuudatus Operail grupis05.07.2021

Alates 1. juulist 2021 on muutunud Operail grupi struktuur ning meie gruppi on lisandunud kaks uut tütarettevõtet. Grupi emaettevõte –  AS Operail – jääb tulevikus tegelema ainult kaubavedudega Eesti raudteetaristul. Kõik muud grupi ärisuunad liiguvad uue loodud ettevõtte – Operail Holding OÜ – alla. Operail ...

Jäämurdja Botnica asus 27. juunil taas teele Kanada Arktikasse01.07.2021

Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping jäämurdja Botnica asus täna hommikul teele Kanada Arktikasse, et juba neljandat suveperioodi järjest töötada Milne Inlet sadama lähistel rauamaaki kaevandava ettevõtte heaks. TS Shipping juhatuse liikme Ülo Eero sõnul on Botnica põhitööks suurte panamax tüüpi ...

Aivar Kokk: aktsiisipoliitika peab toetama ettevõtete konkurentsivõimet21.06.2021

Esmaspäeval kogunenud Riigikogu transiidi ja logistika toetusrühma koosolekul räägiti aktsiiside ja veeteede tasude mõjust majandusele ja riigieelarvele ning ettevõtluse konkurentsivõimele. Arutelul osalesid riigikogu liikmed, majandusminister Taavi Aas ning rahandusministeeriumi ja ettevõtjate esindajad. „Tänu veeteetasude ...

Tallinna Sadamat tunnustati taas vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgisega15.06.2021

Tallinna Sadam osales Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi korraldatud vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimustikus, et taaskord saada väline hinnang ettevõtte sotsiaalselt vastutustundlikele ja jätkusuutlikele tegevustele. Sellel aastal hinnati tegevusi kolmes kategoorias: valitsemine, kliima ja keskkond ning ühiskond ja sotsiaalne ...

Operaili kasum suurenes kolmandiku võrra02.06.2021

Operail kontserni 2021. aasta esimese kvartali puhaskasum kerkis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui 30%, ulatudes 1,4 miljoni euroni, EBITDA kasvas koguni 34% 4,4 miljoni euroni. Kontserni käive oli 18,3 miljonit eurot, näidates 14% kasvu. Suur roll rahvusvahelise transpordi- ja logistikaettevõtte finantstulemuste märkimisväärses kasvus on ...

Tallinna Sadam on Baltikumi kõige enam looduslikku elurikkust väärtustav suurettevõte01.06.2021

Rootsi juhtiva elurikkuse ja loodushüvede teemadele keskenduva konsultatsiooniettevõtte Ecogaini hinnangul on Tallinna Sadam kõige enam looduslikku mitmekesisust väärtustav suurettevõtte Balti riikides. Viiekümnest Balti suurettevõttest oli Tallinna Sadam ainuke, kes sai kõrgeima hinnangu oma kestliku ...

Eesti Raudtee pälvis vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgise28.05.2021

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab. 2019. aastal sai Eesti Raudtee Vastutustundliku ettevõtluse indeksis esimest korda pärjatud kuldmärgisega. Sel aastal on meil hea meel tõdeda, et saime märgise ...

Taavi Aas: kärpimiste kõrvale peaksime leidma võimalusi täiendava tulu teenimiseks26.05.2021

Teisipäeval toimunud transiidikomisjonis tutvustas Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon veetee tasude langetamise mõjusid ning tegi ettepaneku jätkata alandatud tasudega ka edaspidi. Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on sektori tugev soov, et veetee tasud jääksid püsivalt poole võrra väiksemaks. „Me saame vähendatud ...

Tallinna Sadam karmistab keskkonnameetmeid17.05.2021

Tallinna Sadama sõnul tohib alates maist nende sadamavaldustes teha laevakerede veealuste pindade puhastust ja muid töid ainult sel juhul, kui sealt tulevad jäätmed kokku kogutakse. Antud otsus on järjekordne samm Tallinna Sadama kestliku arengu strateegias muutumaks Läänemere kõige keskkonnasõbralikumaks sadamaks. Tallinna Sadama keskkonnajuht ...

Raudteevedude populaarsus aina kasvab07.05.2021

Operail on viimastel aastatel multimodaalse kaubaveoga suutnud raudteeveoga asendada pea 30 000 veoautosõitu meie riigi peamaanteedel ning nõudlus ohutuma ja keskkonnasõbralikuma transpordiviisi järgi aina kasvab. „Kui vaadata, millised ühiskondlikud ja ülemaailmsed suunad meid kõige enam mõjutavad, siis märksõnana kerkib esile ...

Eesti Raudtee majandusaasta aruanne 202004.05.2021

Soovime olla huvirühmadega avatud oma tegevust puudutavates erinevates aspektides, just seetõttu koondab AS Eesti Raudtee 2020. majandusaasta aruanne jätkusuutlikkuse, ühiskondliku vastutuse, hea ühingujuhtimise tava (HÜT), raamatupidamise ning tegevusaruanded. Oleme aruande koostanud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste ...

Emissioonide vähendamiseks tuleb sadamas seisvad laevad viia üle keskkonnasõbralikele energiaallikatele01.05.2021

Tallinna Sadama eesmärk on saavutada kogu oma sadamategevuses kliimaneutraalsus hiljemalt 2050. aastaks. Sadama puhul on keskkonnale kõige suurema positiivse mõjuga leevendusmeetmeks kai ääres seisvate laevade energiavajaduse rahuldamine diiselmootorite asemel roheelektriga või laevade üleviimine alternatiivsetele keskkonnasõbralikematele ...

Ülemiste sorteerimisjaama kolimine Tapale sai valitsuselt investeeringu15.04.2021

Valitsus kinnitas täna transpordi infrastruktuuri investeeringute kava muutmise, millega Eesti Raudtee saab 10,6 miljonit eurot Ülemistel asuva raudtee sorteerimisjaama likvideerimiseks ning Tapa sorteerimisjaama rekonstrueerimiseks. Ülemiste sorteerimisjaama viimine Tapale annab majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul Ülemiste linnaruumile rohkem avarust juurde ...

Tallinna Sadama I kvartali kaubamaht kasvas, reisijate arv vähenes.09.04.2021

2021. aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,3 miljonit tonni kaupa ja 373 tuhat reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 10% ja reisijate arv vähenes 76%. Laevakülastuste arv kasvas 6% 1678 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv vähenes 11%, kuid sõidukite arv kasvas 2% ning jäämurdja ...

Eesti Raudtee alustab Balti jaama laiendamisega06.04.2021

Eesti Raudtee ja LEONHARD WEISS OÜ sõlmisid Balti jaama laiendamise ehitusööde lepingu maksumusega veidi üle 3,3 miljoni euro, mille raames rajatakse kaks uut jaamateed koos platvormidega ning ehitatakse täiendav peatee Paldiski maantee viadukti ja Kitseküla peatuse vahele. Eelmisel aastal sai Tallinna üks vanimaid raudteejaamasid Balti jaam ...

Tallinna Sadama 2020. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek05.04.2021

ASi Tallinna Sadam nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud 2020. a auditeeritud majandusaasta aruande. 2020. a finantstulemused ei ole muutunud võrreldes 26.02.2021 avaldatud 12-kuu auditeerimata majandustulemustega. Eelmisel aastal moodustas Tallinna Sadama grupi müügitulu 107,4 mln eurot (–17,8%) ja korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot (–21,4%). ...

Eesti merendusettevõtted soovivad segapakendite tõhusamat käitlemist09.03.2021

Eesti merendusettevõtted soovivad jäätmejaamadelt suuremat läbipaistvust ja segapakendite tõhusamat ringlusse suunamist. Jäätmete vähendamiseks otsitakse ühiselt viise, kuidas piirata plastpakendite  kasutamist ja tehakse riigile ettepanek ringmajanduse põhimõtete juurutamiseks kõikides olulisemates riiklikes strateegiates ...

Tallinna Sadam tarbib nüüdsest ainult Eestis toodetud rohelist elektrit06.03.2021

Tallinna Sadam sõlmis Eesti Energiaga lepingu taastuvenergia ostmiseks ning tarbib nüüdsest ainult Eestis toodetud rohelist elektrit. Sõlmitud lepinguga varustab Eesti Energia 2021. aasta jooksul Tallinna Sadamat 10 GWh mahus taastuvelektriga sadama omatarbeks. Seeläbi jääb aastas kokku emiteerimata ligi 7 000 tonni CO2-te. Tallinna Sadama ...

Suuremõõduline kaup trügib raudteele04.03.2021

Möödunud aastal vedas rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail rekordilised 335 korda erinevat tavamõõtmetest suuremat kaupa. Viimase viie aastaga on platvormvagunitel liikuva kauba maht tõusund enam kui neljandiku. Aastaid kestnud kasvutrendi põhjuseks peab Operaili ebastandardse kaubaveo spetsialist Kirill Spektor asjaolu, et ...

Tallinna Sadam oli eelmisel aastal vaatamata reisijatega seotud äri kukkumisele tugevas kasumis01.03.2021

Tallinna Sadama kontserni müügitulu vähenes 2020. aastal võrreldes aasta varasemaga 17,8 protsenti 107,4 miljoni euroni, mis tulenes peamiselt kruiisilaevade ära jäänud hooajast, liinireisijate arvu olulisest langusest ja reisilaevade hõredamast graafikust. Sadama ülejäänud ärivaldkondade müügitulemused püsisid ...

Jääklass Sillamäe Sadamas16.02.2021

Alates 19. veebruarist 2021 on Sillamäe sadamasse sisenevatele ja sealt väljuvatele jäämurdja poolt teenindatavatele laevadele järgmised nõuded: a) jääklass 1C Lloyd’s Register või muu samaväärne; b) peamasina võimsus vähemalt 1600 kW. Vedurlaev-pargas koosseise ei ...

Operail ja Oiltanking – uus partnerlus Soome raudteel11.02.2021

Rahvusvahelise transpordi- ja logistikaettevõtte Operail tütarettevõte Operail Finland Oy alustas koostööd ühe maailma suurima sõltumatu naftatoodete, kemikaalide ja gaasiterminalide operaatoriga Oiltanking ning asus vedama vedelkütuseid Soome raudteel liinil Vainikkala-Kotka. Operail Finland Oy nõukogu esimees ja Operail grupi ...

Tallinna Sadama kommertsjuht: pandeemia on pannud suurtootjaid oma tarneahelaid ümber vaatama09.02.2021

Ootamatud olukorrad, mis löövad maailma kaubandusahelad rivist välja, mõjutavad otseselt ka jaetarbijaid. Seda on ilmekalt näidanud praegune tarnekriis Aasia-Euroopa suunal, kus merekonteinerite defitsiidi tõttu on ka Eestis osade kaupade hind tõusnud kuni 10%.Probleemi üks tüvedest on tarneahelate pikkus ja tööstusparkide kaugus ...

Jäämurdja Botnica murrab ka sel suvel jääd Kanada Arktikas08.02.2021

Baffinland Iron Mines Corporation teatas lepingujärgse optsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2021. aastal perioodil juuni lõpust oktoobri lõpuni sarnaselt kolmele eelnenud aastale. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest. TS Shipping juhatus esimehe Ülo Eero sõnul abistas ...

Operail alustas esimese LNG-liiniveduri ehitamist04.02.2021

Pea kaheksa kümnendi pikkuse pausi järel paari aasta eest Eestis veduriehitamise taaselustanud rahvusvaheline raudtee-ettevõte Operail juhatas sisse järgmise peatükki Eesti ja Baltimaade raudteesektoris, kui alustati esimese LNG-liiniveduri ehitustöid. „Vaatame ettevõttena tuleviku suunas ja teame, et suudame oma sammudega vähendada oluliselt ...

Jäämurdja Botnica osutab ka järgmisel kümnel aastal jäämurdeteenust Transpordiametile03.02.2021

Tallinna Sadama tütarettevõte OÜ TS Shipping võitis Transpordiameti poolt korraldatud avaliku hanke jäämurdeteenuse osutamiseks ja navigatsiooni kindlustamiseks Soome lahel perioodil 20.12.2022-20.04.2032. Jäämurdeteenust Eesti rannikuvetes osutab multifunktsionaalne jäämurdja Botnica sarnaselt eelneva 10-aastase ...

Eesti Raudtee sõlmis täna Ellamaa-Risti raudteelõigu projekteerimistööde teostamiseks lepingu03.02.2021

Eesti Raudtee on astumas jõudsalt edasi järgmiste sammudega, et taastada raudteetaristu Haapsalu liinil. Peale Riisipere-Turba raudteelõigu rajamist alustati järgmiste töödega, milleks on projektlahenduste väljatöötamised kuni Rohukülani. Lisaks käimasoleva Turba-Ellamaa raudteelõigu projekteerimisele, kuulutas Eesti Raudtee ...

Eesti Raudtee uueks juhiks valiti Kaido Zimmermann27.01.2021

Eesti Raudtee nõukogu valis ettevõtte juhatuse esimeheks Kaido Zimmermanni, kellel on pikaajaline kogemus raudtee valdkonnas. Uus juhatuse esimees astub ametisse alates 1. märtsist 2021 ning leping sõlmitakse viieks aastaks. Eesti Raudtee nõukogu esimehe Sven Pertensi sõnul osutus valikul määravaks see, et Kaido Zimmermannil on kõik eduks ...

Eesti teeb raudteeaastal 122,5 miljoni eest investeeringuid27.01.2021

Alanud Euroopa raudteeaastal teevad Elron, Rail Baltic Estonia, Eesti Raudtee ja Operail 122,5 miljoni euro eest investeeringuid ja arendusi, et luua paremaid tingimusi rongireisijatele ning muuta raudtee ettevõtjatele atraktiivsemaks. „Euroopa raudteeaasta markeerib hästi, kuidas 20ndad on ka Eestis liiprite päralt. Valmib kiire ja roheline raudtee Euroopa südamesse, ...

Eesti Raudtee kasutab 2021. aastast vaid rohelist energiat14.01.2021

Eelmisel aasta teises pooles korraldas Eesti Raudtee hanke, et osta raudteele kasutamiseks ainult taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat. Aasta lõpus sõlmiti Elektrum Eesti OÜ-ga leping, mis näeb ette Eesti Raudtee taristu varustamist nii sellel, kui ka järgneval aastal ainult taastuvenergiaga. “Kuna Eesti Raudtee tarbib aastas kuni 40 GWh ...

ASi Tallinna Sadam 2020. aasta ja IV kvartali tegevusmahud08.01.2021

2020.aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,8 miljonit tonni kaupa ja 0,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 2,5% ja reisijate arv vähenes 73%. Laevakülastuste arv vähenes 7% 1768 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv vähenes 10%, kuid sõidukite arv kasvas 3% ning ...

Operaili vaguniäri kasvas viiendiku võrra30.12.2020

Hiljuti uue ärisuunana Soomes kaubavedudega alustanud Operail on suutnud Eesti kaubamahtude langusest tingutud äritulude vähenemist kompenseerida vagunite renditulude enam kui viiendiku suuruse kasvuga. „Operailil ja meie tütarettevõtetel Operail Leasingul ja Operail Leasing Finlandil on rendile antud enam kui 2 400 vagunit rahvusvahelise kaubaveo teenindamiseks. ...

Eckerö Line Finlandia kasutab Tallinna Vanasadamas kaldaelektrit10.12.2020

Eckerö Line’i reisiparvlaev MS Finlandia ühendatakse Tallinna Vanasadama A-terminalis kaldavõrguga. See võimaldab sadamas viibimise ajal välja lülitada elektrit genereerivad mootorid, et vähendada keskkonnamõjusid ning laeva kütusekulu. Novembrikuu keskel allkirjastasid Tallinna Sadam ja Eckerö Line lepingu, mille alusel hakkab MS ...

Transiidikomisjon: merendustoetused on aidanud pinnal püsida24.11.2020

24.novembril toimunud transiidikomisjonil nägid merendussektori esindajad, et riigi toetused on aidanud ettevõtetel kriisis vastu pidada ning sujuvamaks taastumiseks tehti ettepanek vähendada veeteede tasusid ka pärast 2021. aastat 50% võrra, vähemalt kolmeks aastaks. HHLA TK Eesti juhatuse liige Andres Uusoja sõnul on valitsus leidnud ...

ASi Tallinna Sadam 2020. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused13.11.2020

COVID-19 pandeemia mõju jätkus III kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 31,8 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,9%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 19,9 miljonit eurot, langedes 16,2% ja kasumiks kujunes ...

Eesti Raudtee sõlmis lepingu raudtee kontaktvõrgu laiendamise tehnilise lahenduse ja eelprojektide koostamiseks10.11.2020

Selle aasta mais kuulutas Eesti Raudtee välja rahvusvahelise hanke, mille eesmärk oli leida partner raudtee elektrifitseerimise tehnilise lahenduse ja eelprojekti koostamiseks. Hanke vastu oli suur huvi ning esimeses etapis, mille käigus hinnati pakkujate varasemaid kogemusi, esitasid taotlused hankel osalemiseks ettevõtted mitmetest välisriikidest. Teise etappi ...

Operail alustas kaubavedu Soomes ning koostööd suurima sadamaoperaatori Rauanheimoga04.11.2020

Rahvusvahelise haardega transpordi- ja logistikaettevõte Operail vedas eile esimest korda kaupa Soome raudteerööbastel. Operail on Soome suurima sadamaoperaatori Rauanheimo raudteevedude partner puistekauba transportimisel liinil Vainikkala-Koverhar. "Rahvusvaheline laienemine on meie kasvustrateegia lahutamatu osa ja meil on hea meel, et astusime olulise sammu suuremate ...

Jäämurdja Botnica jõudis koju31.10.2020

Täna, 31.oktoobri  hommikul saabus tagasi Tallinnasse Kanada Arktikas 4 kuud tööl olnud  Tallinna Sadama tütarettevõttele TS Shipping kuuluv multifunktsionaalne jäämurdja Botnica. Botnica osutas juba kolmandat aastat eskortteenust  jääseirelaevana Panamax tüüpi kaubalaevadele Kanada Arktikas. TS Shippingu juhatuse ...

Raul Toomsalu Operaili vesinikuveduri ehitamise plaanidest30.10.2020

Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu osales Arenguseire Keskuse ja Riigikogu suurel vesinikupäeval „Kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas?” ettekandega „Vesinikuvedur. Kaubavedaja vaade“. Operaili juht kõneles sellest, mida näeb tulevikukütustes raudteekaubavedaja, milline võiks olla vesinikuveduri roll kaubavedude ...

Rail Baltica Muuga kaubajaama projekteerib SWECO Projekt AS23.09.2020

Täna sõlmiti Rail Baltica suurima ja ainsa sadamaga ühendatud kaubajaama projekteerimiseks leping ettevõttega SWECO Projekt AS, mille ehitus algab 2022. aasta alguses „Projekteerimislepingu allkirjastamisega astusime täna suure sammu edasi nii Rail Baltica kui Muuga kaubasadama arendamisel. Selle lepinguni jõudmine on olnud pikk protsess, ...

Operaili juht: „Olime valmis hullemaks“14.09.2020

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail suutis aasta esimese kuue kuuga kasvatada vagunite renditulusid ning näidata ligi kahe miljoni euro suurust puhaskasumit. Operaili 2020. aasta esimese kuue kuu äritulud oli 31,8 miljonit eurot, mida on 16% vähem kui eelmise aasta samal perioodil, EBITDA oli 6,4 miljonit eurot. Ettevõtte esimese kuue kuu ...

Täna ühendatud kaldaelektri lahendus toob Vanasadamasse ja Tallinna linna puhtama õhu ja vähem müra11.09.2020

Tallinna Vanasadamas ühendati täna Eesti esimeseks kaldaelektrilaadimiseks võrku Tallink Grupi laev Victoria I. 3,5 miljonit eurot maksma läinud arenduse käigus rajati kaldaelektri võimekus viiele Vanasadama kaile. Kaldaelektrit saavad kasutada nii Eesti – Rootsi kui Eesti – Soome liine teenindavad laevad.  Tallinna Sadam paigaldas viiele ...

Operail kasvatab raudteel veetava vilja hulka25.08.2020

Operail plaanib sel aastal suurendada rööbastel liikuva vilja hulka koguni kolm korda. Ka muid kaupu liigub konteinerites raudteel üha enam. Sel hooajal ostis Operail viljaveoks 75 uut pealt laetavat puistekonteinerit, kasvatades oluliselt raudteel veetava vilja kogust. „Oleme arvestanud, et heas tempos liikudes suudame sel viljahooajal maanteelt raudteele tuua 6 000 veoauto ...

Operail panustas riigieelarve tuludesse 11,8 miljoni euroga21.08.2020

Rahvusvahelise haardega transpordi- ja logistikaettevõte Operail täitis omaniku dividendiootust ja maksis riigile 9,5 miljonit eurot dividende ning 2,3 miljonit eurot tulumaksu. Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul on ettevõtte heade majandustulemuste aluseks mõned aastad tagasi tehtud otsused investeerida ettevõtte laienemisse. „Kui varem ...

Euroopa Liit toetab Tallinn-Helsingi kaksik-linna mereühenduse infrastruktuuri arendamist 10 miljoni euroga ühisprojektis TWIN PORT 417.07.2020

Tallinna ja Helsingi sadamad  saavad ühises koostööprojektis Euroopa Liidult toetust kuni 10 miljonit eurot Euroopa Ühendamise Rahastu programmist (CEF- Connecting Europe Facility) infrastruktuuri investeeringuteks. Planeeritud investeeringute kogumaht on 33 miljonit eurot. Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tõi välja, et TWIN PORT 4 investeeringud ...

Lennukaupade maanteevedu on teinud Eesti logistikaettevõttest lähiregiooni liidri16.07.2020

Kriitilise tähtsusega meditsiinivahendite tarned koroonakriisi ajal, Aasiast saabunud  kaubalaialivedu ja käitlemine Baltimaadest Valgeveneni, kaubatšarterlennud Tallinnast Singapuri või Hangzhoust Riiga, Pet Shop Boys kontsertijärgne lavatehnika transport, eurode turvaline vedu lennuväljalt keskpanka ning võistlushobuste transport ...

II kvartalis Tallinna Sadama kaubamaht kasvas, aga reisijate arv vähenes.08.07.2020

2020. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,4 miljonit tonni kaupa ja 531 tuh reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 2,5% ja reisijate arv vähenes 81,7%. Laevakülastuste arv vähenes 20,9% 1612 külastuseni. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul COVID-19 pandeemiaga seoses tekkinud majanduskriis veel ...

Tallinna Vanasadama uus keskkonnasäästlik kruiisiterminal saavutas ehituskõrguse07.07.2020

Tallinna Vanasadama uus keskkonnasäästlik kruiisiterminal, mis loob uue värava Tallinna külalistele ning tekitab uut mereäärset linnaruumi kohalikele elanikele, on saavutanud oma ehituskõrguse ning teisipäeval peeti hoone sarikapidu. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul kujuneb kruiisiterminalist uus ja atraktiivse arhitektuuriga ...

Operaili vedurid Soome rööbastel01.07.2020

Operaili esimesed vedurid on Soome saabunud ning Soome transpordi- ja kommunikatsiooniamet Traficom on heaks kiitnud Operaili gruppi kuuluva Operail Finland Oy ohutusjuhtimissüsteemi. Maikuus sai ettevõtte tegevusloa raudteevedude opereerimiseks Soome raudteetaristul. Kaubavedudega tehakse algust sügisel. Operaili juhatuse liikme Paul Lukka sõnul on ettevõte teinud ...

Vanasadama trammitee ühendab Tallinna Vanasadama, Rail Balticu terminali ja lennujaama17.06.2020

Tallinna linnavalitsus kuulutas välja EL-i Rail Baltica ning riigi ja linna ühisrahastatava Vanasadama uue trammiliini projekteerimishanke, mis on aluseks sadamat Rail Baltica terminali ja lennujaamaga ühendavaks kahe kilomeetri pikkuseks trammiühenduseks. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul elanike arv pealinnas üha kasvab, samas on ...

Tänasest taaskäivitub laevaühendus Muuga ja Vuosaari sadamate vahel15.06.2020

Tallinna Sadam suunab alates esmaspäevast, 15.juunist kaubaveole keskendunud  Tallinki laeva Sea Wind ja Eckerö Line laeva Finbo Cargo tagasi Muuga-Vuosaari liinile. Tallinna Sadama juhatuse liikme-kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul on tulenevalt Soome Vabariigi otsusest kaotada alates  15.juunist liikumispiirangud ja ...

Operaili vaguniäri jätkas tugevat kasvu11.06.2020

Operaili 2020. aasta esimese kvartali puhaskasumiks kujunes 1,1 miljon eurot ning EBITDA ulatus 3,3 miljoni euroni. Aasta varem oli puhaskasum 2,7 ja EBITDA 4,3 miljonit eurot. Kontserni äritulud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 15% võrra 16,1 miljoni euroni.  „Meie esimese kolme kuu tulemusi mõjutas kaubaveomahu langus, mis sai alguse eelmise aasta ...

Euroopa toetab Eesti Raudtee taristu uuendamist01.06.2020

- EIP panustab Eesti raudteevõrgu kaasajastamisse 95 miljonit eurot- Uuendus hõlmab raudtee liiklusjuhtimissüsteemide kaasajastamist- Projekt on osa üleeuroopalisest transpordivõrgust (TEN-T) Euroopa Investeerimispank (EIP) sõlmis Eesti riikliku raudteetaristu ettevõtte Eesti Raudteega 25-aastase kestusega 95 miljoni euro suuruse ...

Alates 1. juunist taasavatakse Eesti piirid Euroopast saabujatele29.05.2020

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse otsusele taasavatakse alates 1. juunist  Eesti piirid Euroopast saabujatele. Eestisse võivad tulla haigustunnusteta isikud, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist. Kes saavad Eestisse saabuda? Vastavalt valitsuse teatele saavad ...

Operaili uued konteinerid suurendavad märgatavalt multimodaalse kaubaveo mahtu20.05.2020

Operail plaanib 75 uue puistekonteineri toel rohkem kui kahekordistada multimodaalse kaubaveo mahtu ning 2020. aasta lõpuks transportida üle 200 000 tonni kaupu. Operaili multimodaalse kaubaveo maht on aasta esimese nelja kuuga kasvanud eelmise aastaga võrreldes enam kui 50%. „Multimodaalsete vedude maht kasvas esimese nelja kuu vaates 20 000  tonnilt 32 000 ...

ASi Tallinna Sadam 2020. a I kvartali majandustulemused15.05.2020

Tallinna Sadama grupi 2020. a I kvartali müügitulu moodustas 27,9 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 16,2 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 4,1%. Kasum vähenes esimeste kvartalite võrdluses 1,1 miljoni euro võrra 10,0 miljoni euroni. 2020.aasta I ...

TRANSESTONIA avas Eestit läbiva uue kaubakoridori läbirääkimised14.05.2020

Täna ja eile toimus veebiformaadis logistikakonverents TRANSESTONIA 2020, mis keskendus Eestis läbiva konteinerrongi teenuse arendamisele Hiina ja Rootsi vahel. Konverentsil olid nii logistika- kui avaliku sektori esindajad Hiinast, Kasahstanist, Venemaalt, Eestist ja Rootsist. Konverentsi avasõnades rõhutas majandus- ja taristuminister Taavi Aas kui oluline on ...

Operail teenis kasumit12.05.2020

2019. aastal parandas raudtee-ettevõte Operail kõiki peamisi majandusnäitajaid ning teenis puhaskasumit 9,6 miljonit eurot. Operaili kontserni äritulud kasvasid mullu 75,4 miljoni euroni, EBITDA kasvas 8% võrra 17 miljoni euroni. „2019. aasta oli meie jaoks oluline mitmeski mõttes – sisenesime uuele turule ning asutasime kaubavedude ...

Rail Baltica muudab Muuga kaubasadamat põhjalikult05.05.2020

Rail Baltic Estonia kuulutas välja hanke Muuga multimodaalse kaubaterminali projekteerimiseks. Muuga terminalist saab Rail Baltica suurim ja ainus sadamaga ühendatud kaubaterminal. „Muuga kaubaterminal on Rail Baltica kaubaveo kontekstis projekti üks olulisemaid objekte, mille väljaarendamine tõstab nii raudtee kui Muuga sadama väärtust ja ...

DFDS ja Eckerö Line alustasid koostööd04.05.2020

Laevafirma DFDS optimeerib oma parvlaevateenuste pakkumist Läänemerel ning alustab koostööd Eckerö Line’ga Muuga-Vuosaari liinil. Alates 4. maist 2020 pakub DFDS oma klientidele kaubaveoteenuseid Eckerö Line’i kaubalaeval MS Finbo Cargo, mis aprilli alguses naases Eesti ja Soome vahelisse liiklusesse Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman tervitab ...

Muuga sadamas peatub uus konteinerliin22.04.2020

Mitmeliigilist kaubavedu pakkuv logistikaettevõte Containerships alustas uut iganädalast konteinervedude teenust ühendades Muuga sadama Suurbritannia Teesport sadama ja Hollandi Rotterdami sadamaga.Uus laevaliin  tagab Eesti kaubavedajatele suurepärase ühenduse otse Suurbritannia, Beneluxi ja Prantsusmaa turgudega. Muuga sadama ...

Eesti sadamaid külastavad laevad on alates 1.aprillist vabastatud veeteetasudest20.04.2020

Riigikogu muutis koos lisaeelarve vastuvõtmisega ka meresõiduohutuse seadust ning vabastas alates 1. aprillist 2020 kuni 31. märtsini 2021 Eesti sadamatesse või sadama reidile sisenevad laevad veeteetasu maksmisest. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on veeteetasudest loobumine tänases keerulises ja ootamatus olukorras strateegiliselt ...

Operail võtab kasutusele uusima kaubaveo infosüsteemi08.04.2020

Uue kaubaveo infosüsteemi kasutuselevõtuga astub rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail olulise sammu raudteekaubavedude digitaliseerimise valdkonnas, olles eeskujuks Baltikumi ja laiemalt kogu 1520-millimeetrise rööpmelaiusega raudteevõrgustiku ettevõtetele. „21. sajandil peab info olema digitaalne ja liikuma kiiresti. ...

Tallinna Sadama 2020 I kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud07.04.2020

2020.aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,8 miljonit tonni kaupa ning 1,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 2,0%. Reisijate arv I kvartalis vähenes 13,3%. Laevakülastuste arv vähenes 2,9% 1585 külastuseni. Esimese kvartali tulemusi mõjutas reisijate arvu osas enim märtsis puhkenud COVID-19 ...

Tapa-Tartu suuna raudteetööd loovad eelduse rongide kiiruste tõstmiseks04.04.2020

Alates 7. aprillist saavad alguse tänavused raudteede kapitaalremonditööd Tapa-Tartu suunal, mille eesmärgiks on ohutuse ning kiiruste tõstmine antud lõigul. „Tööde periood algas tegelikult juba märtsi alguses, kui paralleelselt Tabivere jalgtee tunneli ehitusega algasid ka jaama peatee rekonstrueerimistööd,“ ütles Eesti ...

Lõppesid Paldiski Lõunasadama süvendustööd. Sadamas sildus kõigi aegade pikim tanker02.04.2020

17.märtsil lõppesid Paldiski Lõunasadama sissesõidukanali süvendamise ja laiendamise tööd, mille tulemusel on nüüdsest deklareeritud sügavus kanalis 15,5 m uue ehk EH2000 süsteemi järgi. Tallinna Sadama juhatuse liikme- kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul valitseb maailmas üldine trend, et laevad muutuvad  üha ...

Soomes töötavad eestlased saavad eriolukorras reisida Tallinn-Helsingi liinil19.03.2020

Eriolukorra juht Jüri Ratas andis  18.märtsil korralduse, millega võimaldatakse pendelrännet töö tegemise eesmärgil nendele inimestele, kes elavad alaliselt Eestis, kuid käivad tööl Soomes.  Samaaegselt kinnitas ka Soome riik, et lubab omalt poolt töötajate pendelrännet. Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ...

Tallinna Sadama sadamate kaudu toimivad laevaliinid reisijatele18.03.2020

Tallinn-Helsinki Reisid toimuvad iga päev. Tallink, liinil laev Megastar, www.tallink.ee Viking Line, liinil laev  Viking XPRS, www.vikingline.ee Eckerö Line, liinil laev Finlandia, www.eckeroline.ee Paldiski – Kappelskär Tallink, liini teenindab Regal Star Ainult sõidukitega reisijad ja kaubavedu Täpsem ...

Tallinn-Peterburi-Moskva rongi väljumised on alates selle nädala reedest ajutiselt peatatud18.03.2020

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga on alates 20. märtsist Tallinn-Peterburi-Moskva rongi väljumised ajutiselt peatatud ning juba müüdud piletid ostetakse tagasi. “Täna õhtul laekus meile Venemaa Raudtee poolt ettepanek rongi kurseerimine viiruse leviku tõkestamiseks ning reisijate ohutuse tagamiseks ajutiselt peatada. ...

KKK – korduma kippuvad küsimused koroonaviiruse mõjudest laevareisidele17.03.2020

Millised on viimased soovitused välismaale reisimise ja kodumaale naasmise osas? Eesti välisministeerium soovitab tungivalt Eesti kodanikel kõik planeeritud reisid võimaluse korral edasi lükata. Välismaal olevatel kodanikel palutakse viivitamatult koju pöörduda, sest juba lähipäevadel võib Eestisse jõudmine kujuneda ...

Eesti taastab ajutiselt piirikontrolli15.03.2020

Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt piirata Schengeni sise- ja välispiiri ületamist ning taastada piirikontroll. Samuti toetas valitsus eriolukorra juhi, peaminister Jüri Ratase korraldust, millega täpsustati riigipiiri ületamise korda. „Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku peatamiseks ...

Tallink Grupp peatab alates pühapäevast, 15. märtsist Tallinna-Stockholmi liinil ajutiselt reisilaevade liikluse 14.03.2020

Tallink Grupp annab teada, et peatab kehtestatud eriolukorras ning kõigi Läänemerepiirkonna inimeste tervise ja ohutuse tagamiseks ajutiselt reisiparvlaevade opereerimise Tallinna-Stockholmi liinil alates pühapäevast, 15. märtsist 2020. Baltic Queen väljub laupäeva õhtul, 14. märtsil Stockholmist graafikujärgselt. Alates 15. ...

Politsei- ja piirivalveamet alustas sadamas piirikontrolli14.03.2020

Eestisse sisenedes tuleb inimesel piiripunktis täita ankeet ja anda andmed oma reisiteekonnast, reisikaaslastest, võimalikest kokkupuudetest nakkusohtlike inimestega ja sellest, kas tal endal on viimastel päevadel esinenud viirushaiguste sümptomeid. Inimestel on võimalik ankeet enne piiriületust välja printida ja täita.  Ankeedid ...

Tallinna Sadama aasta kasumiks kujunes rekordiline 44,4 miljonit eurot28.02.2020

2019. aasta IV kvartalis kasvasid nii Tallinna Sadama müügitulu kui ka korrigeeritud EBITDA. Müügitulu moodustas IV kvartalis 30 miljonit eurot kasvades 1,5% ja korrigeeritud EBITDA oli 14,8 miljonit eurot kasvades 1,1%.  Aasta kokkuvõttes oli müügitulu 130,5 miljonit eurot ja korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta ...

Tallinna Sadam osaleb Breakbulk Europe messil14.02.2020

Breakbulk Europe on maailma suurim konteinervedude logistika ja kaupade töötlemisega seotud üritus, mida korraldab Events & Media. Mess toimub Saksamaal Bremenis 26.–28. mail 2020. Messil saavad käitlejad ja logistikud kokku kaupade omanike, hankijate, inseneride, tööstusettevõtete esindajate ja teiste tarneahelas tegutsejatega. ...

Operail veab raudteel järjest rohkem konteinereid17.01.2020

2019. aastal kasvas konteinervedude maht raudteel 46%. Sellele andis suure panuse Operaili multimodaalsete vedude projekt. Kui 2018. aastal veeti raudteel konteinerites 52 428 TEU-d kaupu, siis eelmise aasta jooksul liikus mööda rööpaid 76 756  TEU-d kaupu, mis tähendab 46-protsendilist kasvu. Tonnides kasvas konteinervedude maht koguni 110%, ulatudes 636 ...

Tallinn-Moskva reisirongide täituvus oli rekordiline13.01.2020

Iga aasta aastavahetuse perioodil reisivad tuhanded turistid Venemaalt Eestisse pühi veetma. Nõnda oli see ka sel aastal, kus Tallinn osutus jällegi Vene turistide pikkade pühade pidamise üheks meelispaigaks. Eesti Raudtee kooskõlastaski eelmise aasta lõpu perioodiks ja uue aasta alguseks Venemaa Raudteega 8 lisarongi, millega kokku reisis 3618 turisti. ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas 12.aastat järjest12.01.2020

Tallinna Sadama sadamaid läbis 2019. aastal 10,64 miljonit reisijat, mis on eelmise aastaga võrreldes 20 381 reisijat rohkem.  Tallinna Sadama reisijate arv kasvas 12-ndat aastat järjest. Kasvu vedas Eesti ja Soome vaheline reisiliiklus Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinidel ning panuse andis ka kruiisireisijate järjekordne rekord – 660 tuh ...

Tallinna Sadama 2019 IV kvartali ja aasta reisijate- ja kaubaveo mahud10.01.2020

2019. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,6 miljonit tonni kaupa ja 2,3 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 12,3% eelkõige vedellasti mõjul. Reisijate arv kasvas 1,2% ja laevakülastuste arv 2,8% 1893 külastuseni. 2019. aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 19,9 miljonit tonni, ...

Droonid saavad olema uued abimehed turvalisuse tagamisel07.01.2020

Eesti Raudtee tegeleb järjepidevalt oma vara ja territooriumi turvalisuse tõstmisega ning eesmärkide saavutamiseks lähevad käiku erinevad meetmed. Ka juhtumite arv näitab selgelt, et aastate jooksul on toimunud märkimisväärne paranemine. „Meie hea partner turvalisuse tagamisel on USS Security, kellega koostöös katsetame ...

Jäämurdja Botnica murrab ka sel suvel jääd Kanada Arktikas02.01.2020

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping sai kinnituse Kanada firmalt Baffinland Iron Mines Corporation  multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks ka 2020. aastal. Eelmisel kahel aastal abistas m/l Botnica Põhja-Kanada arktilistes vetes Panamax tüüpi kaubalaevu jääs rauamaagi ekspordil Milne Inlet sadamast avamerele. TS ...

Riisipere-Turba raudteelõik avatakse juba sel pühapäeval05.12.2019

8. detsembril kell 10.04 väljub Tallinnast Turbasse esimene rong, mis läbib esmakordselt äsja valminud Riisipere-Turba raudteelõigu. Uhiuue üle kuue kilomeetrise Eesti kõige kiirema raudteelõigu Riisperest-Turbasse avavad pidulikult valitsuse esindajad, Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee ja Elroni juhatuse esimees Merike Saks. Riisipere-Turba ...

Aasta logistikategu 2019 – Operaili multimodaalsed kaubaveod01.12.2019

Eile kuulutati Logistika Aastakonverentsil Äripäeva logistikauudiste ja tarneahelaühingu PROLOG korraldatava aasta logistikateo konkursi võitjaks Operaili multimodaalsete kaubavedude projekt.  „Me alustasime siseriiklike raudteevedude suurendamiseks multimodaalsete kaubavedudega 2018. aasta augustikuu lõpus ning mul on hea meel, et see projekt on nii ...

AS Eesti Raudtee sõlmis 11 miljoni eurose lepingu ülesõitude ja ülekäikude moderniseerimiseks29.11.2019

Eesti Raudtee tulevate aastate ohutusstrateegia näeb ette tugevat panustamist ettevõtte taristu turvangu- ja liiklusjuhtimissüsteemidesse. Sellega seoses korraldas ettevõte hanke ülesõitude ja ülekäikude moderniseerimiseks, mille võitis Hispaania ettevõte Ingeniería y Control Ferroviario. Täna, 29. novembril sõlmiti ...

Alates detsembrist saab Eesti Raudteel liigelda veelgi rohkem reisironge28.11.2019

Kui siiani on rongide sõidugraafikus kehtinud lõunane paus, mida AS Eesti Raudtee vajas taristu kontrollimiseks ja kiireloomuliste hooldustööde tegemiseks, siis alates 8. detsembrist hakatakse neid töid tegema öösiti. See aga tähendab, et reisijaid teenindaval ettevõttel on võimalus sõiduplaanidesse täiendavaid väljumisi ...

Riisipere-Turba raudtee sai kasutusloa20.11.2019

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) väljastas Riisipere-Turba raudteele kasutusloa. Kasutusluba väljastati 6,1 km pikkusele uuele rööbasteele, mille omanikuks on Eesti Raudtee. Lisaks rööbasteele on TTJA väljastanud uuele raudteelõigule veel 8 kasutusluba, millega lubati kasutusse kontaktvõrk, Turba ...

ASi Tallinna Sadam 2019. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused15.11.2019

2019. aasta 9 kuuga toimus Tallinna Sadama kontserni põhinäitajates erisuunalisi muutusi, mis kokkuvõttes aga III kvartali ja 9 kuu tulude ja kasumi näitajaid oluliselt ei muutnud. Müügitulu moodustas III kvartalis 39,2 mln eurot (0,7% aasta baasil), kontserni korrigeeritud EBITDA oli 23,7 miljonit eurot (-1,1% aasta baasil) ja puhaskasumiks kujunes 17,7 mln ...

Operail alustas koostööd Soome suurte metsakontsernidega12.11.2019

Operaili kontserni kuuluv Operail Leasing Finland Oy on sõlminud 195 uue hakkepuiduvaguni väljarentimiseks pikaajalised koostöölepingud Soome suurimate metsakontsernidega.  „Oleme väga uhked, et alustame koostööd Soome suurimate metsaettevõtetega, nagu Metsä Group, ning oleme osa Soome metsanduse tarneahelast. Oleme tänulikud oma ...

Operail lööb rekordeid08.11.2019

Rahvusvahelise logistika- ja transpordiettevõtte Operaili üheksa kuu tulemused annavad tunnistust jätkuvast kasvust. Ettevõtte suutis varasemaga võrreldes ületada kõiki olulisi majandusnäitajaid. Operaili 2019. aasta kolme kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli rekordilised 13,2 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi tulemust ...

Raudtee tähistab 149. sünnipäeva!06.11.2019

5. novembril 1870. aastal avati liikluseks esimene raudtee Eestis - täna tähistab Eesti raudtee juba 149. sünnipäeva!  Esimeseks liiniks oli Paldiski-Tallinn-Narva-Gatshina. Aastaks 1904 oli Eestisse rajatud 650 km laia- ja 373 km kitsarööpmelist raudteed, tänu millele muutus Eesti ala üheks kõige tihedama raudteevõrguga ...

Operail tõstab raudteeveo efektiivsust04.11.2019

Operail alustas ühes isikus sõidu projektiga, mis märgib uut ajajärku kogu raudteesektoris ning muudab kaubaveod senisest veelgi efektiivsemaks. Kui varem on kaubarongi vedurikabiinis alati olnud vedurijuht ja vedurijuhi abi, siis läinud nädalal toimus esimene ühes isikus sõit. See tähendab, et kõikide vajalike tööprotseduuride ja ...

Majanduskomisjon sai tänasel istungil ülevaate raudteevõrgu elektrifitseerimisest04.11.2019

Eesti Raudtee andis tänasel majanduskomisjoni istungil ülevaate raudteevõrgu elektrifitseerimisest, mille kohaselt peaks 2028. aasta lõpuks olema elektrifitseeritud ligi 900 kilomeetrit raudteed. Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et elektri osakaalu suurendamine raudteeliikluses aitab vähendada õhku paisatava süsinikdioksiidi kogust ning ...

Tallinna Sadam ja TalTech Eesti Mereakadeemia alustavad tihedat koostööd30.10.2019

AS Tallinna Sadam ja 100 aasta juubelit tähistavTalTech Eesti Mereakadeemia sõlmisid teisipäeval, 29. oktoobril koostöölepingu. Koostöö valdkonnad on seotud teadus- ja arendustegevuse, teaduse ja ettevõtlikkuse populariseerimise, merehariduse õppetöö ning teavitustööga. „Soovime Eesti Mereakadeemias teha ...

Tallinna Sadam kuulutas välja kruiisiterminali ehitushanke24.10.2019

Tallinna Sadam kuulutas välja riigihanke Tallinna Vanasadama kruiisiterminali ja sellega piirneva promenaadiala ehitustööde läbiviimiseks. Multifunktsionaalne ja keskkonnasäästlik kruiisiterminal ehitatakse Vanasadamasse olemasolevate kruiisikaide vahetusse lähedusse. Mööda mereäärt ja tulevase kruiisiterminali katusetasandilt kuni muuli ...

Operail ehitab Baltikumi esimese LNG-liiniveduri21.10.2019

Rahvusvaheline logistika- ja transpordiettevõte Operail on sõlminud koostöölepingu Läti ettevõttega DiGas, et arendada välja esimene kaupu vedav LNG-liinivedur meie regioonis.  Varasemalt on gaasitehnoloogiat katsetatud ja kasutatud manöövertöid sooritavatel veduritel, uue LNG-süsteemi lisamine liinivedusid teenindavale vedurile ...

Operail alustab kaubavedusid Soomes17.10.2019

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail asutas Soomes tütarettevõtte Operail Finland Oy ning investeerib 50 miljonit eurot, et alustada kaubavedudega Soome raudteel.  Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul on ettevõttele eluliselt vajalik uute teenuste, toodete ja ka turgude leidmine. „Nägime juba eelmiste aastate otsustega ...

Kaldaelektri kasutuselevõtt toob Vanasadamasse ja Tallinna linna puhtama õhu ja vähem müra15.10.2019

Tallinna Sadam paigaldab viiele Vanasadama kaile Eestis esimese omanäolise projekti raames ABB uusimad kaldaelektriseadmed, millega sadamas seisvad laevad saavad maapealset elektrit kasutades vähendada laevamootorite heitgaase ja mürareostust. „Tallinna Vanasadam on üks tihedaima laevaliiklusega sadamaid Euroopas ning kaldaelektri võimekuse loomine on ...

Viljavedu kolib raudteele14.10.2019

Rekordiline teraviljasaak tõi sel aastal esmakordselt viljaveod maanteelt raudteele – Operail vedas rööbastel kahe kuuga enam kui 600 kaubaauto jagu söödavilja nii Sillamäe kui ka Muuga sadamasse. Järgmisel aastal planeerib ettevõte vedada kõrghooajal kuni 300 konteinerit nädalas. Statistikaameti värske saagiuuringu andmetel ...

Tallinna Sadama kaubamaht III kvartalis vähenes, reisijate arv kasvas11.10.2019

2019. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,3 miljonit tonni kaupa ja 3,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langes kaubamaht 22,1% eelkõige vedellasti mahu languse mõjul. Reisijate arv kasvas 3,5% ja laevakülastuste arv 7,3% 2290 külastuseni. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul ei ole vedellasti ...

D-terminali uuenenud osa on avatud08.10.2019

Tallinna Sadam andis täna, 8.oktoobril  reisijate kasutusse D-terminali uuenenud osa. Esimesena said uut terminali avastada hommikul kell 07:30 Tallinki laevale Megastar suundunud reisijad. Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juhi Peeter Nõgu sõnul on ehitusfirma Nordecon teinud head tööd ja jõudnud töödega nii kaugele, et ...

Politsei võtab koostöös Eesti Raudteega ohutu raudteeületuse kõrgendatud tähelepanu alla05.10.2019

Politsei, Eesti Raudtee, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja turvafirma USS Security võtavad homme 9. oktoobril luubi alla raudteeülesõidud ja ülekäigukohad Põhja, Lõuna ja Ida prefektuuride haldusalas, et tuletada liiklejatele meelde ohutusreegleid ülesõitudel. Ühisaktsiooni ajal on politsei, Eesti Raudtee ...

Eesti võitis TransKazakhstan/Translogistika 2019 messil parima stendi auhinna03.10.2019

18.-20. septembril toimus Almatõs rahvusvaheline logistikamess TransKazakhstan/Translogistika 2019, mis toob iga-aastaselt kokku nii kohalike kui ka CIS- ja kaugemate riikide esindajad. TransKazakhstani mess hõlmab endas kogu transpordisektorit alustades transpordi ja ekspedeerimisteenustest kuni kaubakäsitluse tarkvara ja muude toodeteni. Alates 1996. aastast on ...

Eesti Raudtee juht Erik Laidvee valiti Euroopa raudtee-ettevõtete ühenduse asepresidendiks23.09.2019

Eile, 23 septembril Gdanskis toimunud Euroopa Raudtee- ja Infrastruktuuriettevõtete Ühenduse (CER) peaassambleel valiti AS-i Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee CER-i juhtkomitee asepresidendiks. „See on suur au, et saan järgnevatel aastatel CER-i asepresidendi rollis panustada raudtee sektori arengusse Euroopas ning kindlasti loob antud ametikoht paremad ...

Eesti Raudtee viib läbi ulatusliku turvangusüsteemide moderniseerimise20.09.2019

AS Eesti Raudtee sõlmis ühispakkujate Proxion Plan Oy ja Welado Oy-ga turvangusüsteemide kaasajastamise hankedokumentide ettevalmistamiseks ja sellele järgnevate projekteerimis- ja ehitushangete kontseptsiooni loomiseks lepingu. Loodava dokumentatsiooni alusel on võimalik CCS-suurhanke läbiviimine ning tööde teostamine 5-aasta pikkuse perioodi jooksul. ...

Raudtee-ettevõtete ühine eesmärk on edendada raudteeohutust05.09.2019

Raudtee-ettevõtted Operail, Elron, Eesti Raudtee ja Edelaraudtee Infrastruktuur viivad läbi raudteeohutuskampaania, mille keskmes on napid pääsemised. 3. septembril toimunud pressikonverentsil toodi välja, et kuigi sel aastal on traagiliste õnnetusjuhtumite arv vähenenud, on samal ajal oluliselt kasvanud potentsiaalselt surmaga lõppevate napikate arv ...

Operail kasvatas veelgi kasumit04.09.2019

Rahvusvaheline logistika- ja transpordiettevõte Operail on käesoleva aasta esimese kuue kuuga kasvatanud kõiki olulisi majandusnäitajaid. Operaili 2019. aasta esimese kuue kuu ärikasum oli 18% suurem kui eelmisel aastal, ulatudes pea kuue miljoni euroni. „Oleme suutnud jätkata 2018. aasta trendi ning hoidnud ettevõtet tugevas kasumis,“ ...

Eesti Raudtee viib läbi turu-uuringu geoinfosüsteemi (GIS) leidmiseks02.09.2019

Eesti Raudtee omab raudteetaristu ettevõttena mitmesugust vara Eesti erinevais paigus. Toetamaks ettevõtte taristu-, ehitus- ja liiklusteenistuse tööd, kavatseme peagi välja kuulutada hanke geoinfosüsteemi kasutuselevõtuks. Hanke sisuks saab olema uue geoinfosüsteemi juurutus, pikaajaline tugiteenuse pakkumine ning arendus. Turu-uuringuga kogume ...

Operail on aastaga maanteelt raudteele toonud enam kui 5600 veoauto jagu kaupu28.08.2019

2018. aasta 27. augustil esimese sõidu teinud Operaili multimodaalne konteinerrong on aastaga vedanud 2828 konteinerit ehk 5656 veoauto jagu kaupu on liikunud maantee asemel mööda rööpaid. Sellega on ettevõtte suurendanud turvalisust Eesti maanteedel ning hoidnud loodust.  „Eelmisel aasta suve lõpus alustasime Tartu-Muuga liinil vedusid kuue ...

Uuenenud D-terminali esimene etapp avab reisijatele uksed kahe kuu pärast27.08.2019

Nordeconi ehitatavas Tallinna Sadama D-terminalis käib hetkel aktiivne ehitustöö, et kahe kuu pärast avada reisijatele uuenenud D-terminali esimene ehitusetapp. D-terminali uuest hoonest ja rekonstrueeritavast osast tekib BIM teostusmudelis digikaksik, mille eesmärk on muuta ehitise elukaar efektiivsemaks. Sadama laiendus- ja rekonstrueerimistööde lõplik ...

Tallinna Sadam valiti Euroopa Äriauhindade “Ettevõtted, mida vaadata” nimekirja16.08.2019

Tallinna Sadam valiti maailma ühe suurima ja kauem kestnud ärikonkursi Euroopa Äriauhindade “Ettevõtted, mida vaadata” nimekirja tunnustades ettevõtet tipptasemel äritegevuse eest.    Tallinna Sadam valiti välja selle tõttu, et ettevõte näitab erakordseid saavutusi ja kajastab programmi ...

Vanasadamas hakkavad laevu vastu võtma automaatsed sildumisseadmed24.07.2019

Tallinna Sadam sõlmis lepingu ettevõtetega Trelleborg ja Cavotec automaatsildumisseadmete rajamiseks Vanasadamas kaidele 5, 12 ja 13, mida kasutavad Tallinn-Helsingi liinil sõitvad laevad. Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juhi Peeter Nõgu sõnul on käsikäes tehnika arenguga arenenud ka merendus ja laevade sildumisprotsessid. ...

TS Laevad paneb parvlaeva Tõll sõitma elektriga23.07.2019

Mandri ja suursaarte vahelist laevaliiklust opereeriv laevandusettevõte TS Laevad OÜ sõlmis lepingu Eesti laevaehitusfirmaga Baltic Workboats AS parvlaeva Tõll keskkonnasõbralikuks hübriidlaevaks ümberehitamiseks.  Ümberehituse käigus paigaldatakse laevale akupank, mis võimaldab vähendada diiselkütuse tarbimist ning ...

Eesti Raudtee viib läbi liikluskorralduse automatiseerimise turu-uuringu18.07.2019

Eesti Raudtee 2019-2024 strateegiast lähtuvalt on raudtee üheks lähiaastate fookuseks taristu kaasajastamine eesmärgiga viia liiklusjuhtimine uuele tasandile. Vajalik on liikluse automatiseerimine mis tähendab nii juht- kui operatiivseadmete täielikku väljavahetamist. Ajendatud on see sellest, et jaamades on kasutusel aegunud ca 50 aastat vanad ...

Tallinna Sadama kaubamaht ja reisijate arv teises kvartalis kasvasid12.07.2019

2019. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,3 miljonit tonni kaupa ja 2,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 4,3% ja reisijate arv 0,1%. Laevakülastuste arv suurenes 3,7% võrra 2039 külastuseni. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas teise kvartali kaubamahu kasvu enim ...

Keila raudteejaam läbib põhjaliku uuenduskuuri09.07.2019

Homsest, 10. juulist algavad olulised ümberehitustööd Keila raudteejaamas. Sellega saab alguse esimene etapp remonditöödest, mille eesmärgiks on Keila raudteejaama teede ja liiklusjuhtimissüsteemide täielik rekonstrueerimine. 2019. aastal on kavas rekonstrueerida Keila raudteejaama Paldiski poolne ots ning tööd on plaanis lõpetada 2020. ...

Saaremaa kruiisihooaeg sai täna alguse28.06.2019

Täna peatub Saaremaa sadamas Phoenix Reiseni kruiisilaev Albatros, mis tõi Eesti suurimale saarele 751 kruiisituristi ja 335 meeskonnaliiget.   Enamik turistidest on pärit Saksamaalt. Laev saabus Saaremaale Riiast ja suundub edasi Helsingisse. Saaremaal veedetakse 9 tundi, mille jooksul tutvuvad turistid erinevate saare vaatamisväärsustega ...

Muuga sadamasse tuleb uus puist- ja segalasti terminal13.06.2019

AS Tallinna Sadam ja PK Terminal OÜ sõlmisid 12. juunil 2019. a koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu puist- ja segalasti terminali rajamiseks Muuga sadamasse, mis tegeleb ümarpuidu, puidugraanuli, killustiku ja metallitoodete käitlemise ja ladustamisega.  Lepingud sõlmiti tähtajaga 20 aastat, millele lisandub pikendamise võimalus ...

Eesti logistikaettevõtted osalesid Euroopa tähtsaimal logistikamessil Transport Logistic 201912.06.2019

Eesti logistikaettevõtted osalesid  4. – 7. juunini Saksamaal Münchenis toimuval maailma tähtsaimal logistikamessil Transport Logistic 2019. Eesti ühisstendi sellel messil organiseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Transport Logistic 2019 on juhtiv transpordi- ja logistikamess, mille selle aasta eksponentide arv kujunes rekordiliseks – ...

Eckerö Line kaubalaev Finbo Cargo alustab liiklust Muuga sadamast05.06.2019

Tallinna Sadama ja Eckerö Line koostööna ja otsusel, mida toetas ka Tallinna linn, hakkab Eckerö Line kaubalaev Finbo Cargo  kasutama Muuga sadamat.  Laev alustab liiklemist  Muuga-Vuosaari liinil  juunikuu lõpus ning hakkab teenindama nii veokeid kui ka sõiduautodega reisijaid.  Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu ...

15.-17. aprillil toimus Moskvas rahvusvaheline logistika- ja transpordimess TransRussia 2019.23.05.2019

Eesti osales messil TransRussia 2019 sarnaselt eelmistele aastatele ühisstendiga, mille põhieesmärk oli tutvustada Eesti transpordi- ja logistikasektori tarkasid süsteeme ning IT-lahendusi.  Stendil olid esindatud 10 Eesti transpordisektori juhtivat ettevõtet: Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, HHLA TK Eesti, Eesti Raudtee, Operail, CF&S, Contimer, Intopex ...

Tallinna Sadama grupi müügitulu moodustas I kvartalis 28,5 miljonit ja kasum 11,0 miljonit eurot20.05.2019

Tallinna Sadama ja tema tütarettevõtete  2019. aasta I  kvartali müügitulu  moodustas 28,5 miljonit  eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3%.  Kontserni korrigeeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse, kulumit ja allahindlusi)  oli I kvartalis 16,9 miljonit  eurot, mis langes aasta varasemaga võrreldes ...

Tapa – Narva raudtee ehitustööd jätkuvad15.05.2019

Eelmisel aastal alanud remonditööd Tapa – Narva suunal said käesoleval kevadel taas hoo sisse. Töödega alustati aprillis Tapa – Kadrina lõigul, mille lõpetamine on planeeritud juuni algusesse, samuti on juba lõpetatud remont Sonda jaama peateel. Paralleelselt algavad maikuu lõpus tööd Püssi – Kohtla ...

Operail suurendas esimeses kvartalis kasumit kaks korda14.05.2019

AS Operaili 2019. aasta esimesed kolm kuud on konsolideeritud vahearuande kohaselt ettevõttele toonud puhaskasumit 2,6 miljonit eurot ehk kaks korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Rahvusvahelise logistika- ja transpordiettevõtte Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu kinnitusel on peamiseks kasumiallikaks olnud vagunite rendi ärisuund. „Meie vagunite ...

Eesti Raudtee üldkoosolek kinnitas ettevõtte aastaaruande14.05.2019

AS Eesti Raudtee üldkoosolek, majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitas eile 13. mail AS-i Eesti Raudtee aastaaruande. Ettevõtte müügitulu oli 2018. aastal 41,5 mln eurot (2017. aastal 32,9 mln eurot). 2018. aastal veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril 13,54 mln tonni kaupu. Võrreldes 2017. aastaga kasvas veomaht 9,1%. Suurimaks kaubagrupiks olid 2018. aastal ...

Tallinna Sadama eesmärk on suunata kaubaveole keskendunud laevad kesklinnast eemale10.05.2019

Tallinna Sadam teeb ettevalmistusi sadamate infrastruktuuri täiendamiseks eesmärgiga suunata kaubavedudele keskenduvad ro-pax laevad (laevad, mis veavad nii kaubasõidukeid kui reisijaid) Muuga või Paldiski Lõunasadamasse. Tallinna Sadama juhatuse liikme kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul avaldas Tallinn-Helsingi liinil opereeriv laevafirma ...

Kruiisisektor ja sadamad kohustuvad panustama jõuliselt keskkonnasäästu08.05.2019

Kokku 29 sadamat seitsmest Põhja-Euroopa riigist võtsid 7. mail 2019 Kopenhaagenis peetud esinduslikul kruiisiturismi alasel rahvusvahelisel foorumil kohustuse suurendada oma panust keskkonnahoiul ja kruiisiäri kestlikul arendamisel. Enam kui 160 kruiisisektoris tegutseva ettevõtja ja organisatsiooni osalusel peetud foorumil kirjutasid 29 sadamat alla ambitsioonikale ...

Tallinna tiheasustust läbiv raudtee muutub turvalisemaks03.05.2019

AS Eesti Raudtee poolt läbiviidavad kapitaalremondi tööd Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee liinidel, mis kestavad kuni 2020 aastani, jõudsid ohutustööde faasi. Üheks oluliseks fookuseks on tihedalt asustatud linna-siseste alade turvalisuse taseme tõstmine, mille raames rajatakse ohutuse eesmärgil aed raudteega piirnevatele aladele. ...

Operail keskendub senisest enam vedurite ehitamisele01.05.2019

Operaili nõukogu otsustas rahuldada juhatuse ettepaneku ettevõtte Tapa depoo restruktureerimise osas, mille tulemusena suunab Operail senisest enam ressurssi vedurite ehitamisele. „See on meie strateegiline juhtimisotsus, sest näeme, et oluline on suunata senisest enam tööjõudu tasuvamatesse ärisuundadesse, milleks vedurite ehitamine kahtlemata ...

Operail keskendub senisest enam vedurite ehitamisele22.04.2019

Operaili nõukogu otsustas rahuldada juhatuse ettepaneku ettevõtte Tapa depoo restruktureerimise osas, mille tulemusena suunab Operail senisest enam ressurssi vedurite ehitamisele. „See on meie strateegiline juhtimisotsus, sest näeme, et oluline on suunata senisest enam tööjõudu tasuvamatesse ärisuundadesse, milleks vedurite ehitamine kahtlemata ...

Operaili külastasid SRÜ raudtee ohutuskomisjoni liikmed15.04.2019

3. aprillil külastasid SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu ohutuskomisjoni liikmed Eesti kolleege ning tegid tutvust Operaili Muuga depooga. 35-liikmeline delegatsioon saabus Muuga depoosse, et tutvuda Operaili moderniseeritud C30-M veduriga Karl* ning saada rohkem teada veduri ehitusloost. Lisaks veduriga tutvumisele said ohutuskomisjoni liikmed Muuga depoo territooriumil ...

Tallinna Sadam teenindas esimeses kvartalis 4,7 miljonit tonni kaupa ja 1,8 miljonit reisijat10.04.2019

Käesoleva aasta kolme kuu kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,7 miljonit tonni kaupa ning 1,8 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aastaga vähenes esimeses kvartalis kaubamaht 0,3 miljoni tonni ehk 6% võrra ning reisijate arv 135 tuhande ehk 7% võrra.  Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas esimeses ...

Operail liitus vastutustundliku ettevõtluse deklaratsiooniga04.04.2019

Eile allkirjastasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, Operaili juhatuse liige ja finantsdirektor Paul Priit Lukka ning veel 23 riigi osalusega äriühingu esindajat kokkuleppe vastutustundliku ettevõtluse (VE) põhimõtete järgmiseks, et ergutada läbi eeskuju näitamise nende põhimõtete olulisust. Tegu on ...

Tallinna Sadama juhatus teeb ettepaneku maksta 35 miljonit dividende02.04.2019

Tallinna Sadama juhatus on saanud nõukogult heakskiidu teha üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepanek maksta sel aastal aktsionäridele dividendi 13,4 senti aktsia kohta ehk kokku summas 35,242 miljonit eurot.  Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles, et ettevõtte kinnitatud dividendipoliitika kohaselt oleme aktsionäridele lubanud aastatel 2019 ja ...

Merepäästeõppusega LIVEX harjutati rahvusvahelist koostööd29.03.2019

2018 aasta septembris toimus Pakri lahel ja Paldiski Lõunasadamas rahvusvaheline merepäästeõppus LIVEX, kus harjutati rahvusvahelist koostööd laeval toimuva kemikaaliõnnetuse korral. Tallinna Sadama sadamaohutuse osakonna juhataja Siiri Lõhmuse sõnul sai sadam õppuse käigus taas kinnitust, et oleme Tallinna Sadama sadamates ...

Operail teenis mullu 9,2 miljonit eurot kasumit27.03.2019

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail teenis eelmisel aastal puhaskasumit 9,2 miljonit eurot. Erakordselt hea tulemuse teinud Operaili 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt kasvatas ettevõte läinud aastal lisaks kasumile ka kõiki teisi olulisi majandusnäitajaid. „Üle-eelmise aastaga võrreldes kasvatasime 2018. ...

Eelmisel aastal veeti rekordiliselt ebastandardseid veoseid11.03.2019

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail vedas eelmisel aastal Eesti raudteelogistika ajaloo jooksul rekordiliselt palju klientide ebastandardseid kaupu. Operaili statistika kohaselt koostas ettevõtte eelmisel aastal võrreldes tunamullusega pea viiendiku võrra enam ebastandardsete kaupade transportimiseks vajalikke laadimisskeeme ning vedas pea ...

WagonPro uueks nimeks on Operail Leasing08.03.2019

Rahvusvahelise transpordi- ja logistikaettevõtte Operail vagunite rendiga tegelev tütarettevõte WagonPro AS sai uue nime AS Operail Leasing. Eelmise aasta juunikuus sai riigile kuuluv raudtee-ettevõte endale uue nime ja identiteedi ning nüüd on sama brändi alla toodud ka kontsernis vagunite rendiga tegelev ettevõte. „Viime läbi ...

Eesti Raudtee korraldab turvangusüsteemide kaasajastamise tarbeks ERTMS turu-uuringu28.02.2019

AS Eesti Raudtee lähiaastate taristuarenduse üheks olulisimaks strateegiliseks eesmärgiks on taristuülene turvangusüsteemide moderniseerimine. Sellega seoses on Euroopa Liidu piirkonnas läbi viimisel turu-uuring, mille raames hinnatakse ERTMS (European Rail Traffic Management System) lahenduste sobilikkust, investeeringute mahtu ja edasise rakendamise ...

Operail viib kauba maanteelt raudteele14.02.2019

Eile esimese sõidu uuel riigisisesel Tartu-Sillamäe-Tartu konteinerrongiliinil teinud Operail on võtnud eesmärgiks vähendada kaubaautode liiklust Eesti maanteedel ning üha enam kaupu transportida rööbastel. Eelmise aasta suvest käima läinud konteinerrongiliin Tartust Muuga sadamasse on ettevõtte sõnul vähendanud riigi ...

Sillamäele jõudis esimene konteinerrong13.02.2019

13.veebruaril 2019 jõudis Sillamäe sadamasse esimene konteinerrong. Konteinerite vedu raudteel marsruudil Tartu - Sillamäe - Tartu sai teoks koostöös raudteefirma Operail ja terminalifirma Silsteve vahel. Uus veomoodus lihtsustab Lõuna-Eestis asuvatele tootjatele oma eksportkauba saatmist rahvusvahelistele turgudele.  Multifunktsionaalne kaubaterminal ...

Sadamad võtavad Tallinnas ühiselt kohustuse keskkonnamõjude vähendamiseks07.02.2019

Tallinnas kogunenud Lääne- ja Põhjamere sadamad ning kruiisisektori ettevõtted sõlmivad neljapäeval ühise kokkuleppe ja tegevuskava aastani 2030 keskkonnamõjude leevendusmeetmete rakendamiseks ning seeläbi kruiisiäri kestliku arengu tagamiseks.   Kokkulepe kruiisiturismi sektori keskkonnamõjude leevendamiseks ...

Operail ekspordib Eestis ehitatud vedurid01.02.2019

Rahvusvaheline logistika- ja transpordiettevõte Operail allkirjastas lepingu Ukraina suurima tööstusgrupi SCM tütarettevõttega ning saadab kaks Tapa depoos ehitatud moodsat C30-M vedurit rendile Ukrainasse. Teisipäeval, 29. jaanuaril sõlmitud leping on üks järgmine oluline verstapost Operaili veeremi moderniseerimise ja ehitamise ärisuunal. ...

Raudteel liigub aina enam konteinereid25.01.2019

Täna raudtee-logistikaettevõtte Operaili Tartu laadimisjaama külastanud majandus- ja taristuminister Kadri Simson tõdes, et kaupade liikumise tendents Eestis maanteelt raudteele mõjub positiivselt maanteeliikluse turvalisusele. „Iga tonn kaupa, mis veetakse veokite asemel mööda raudteed, vähendab raskeliikluse koormust teedel ning vähendab ...

Tallinna Sadama 2018. aasta kaubamaht kasvas 7% ja reisijate arv saavutas kõigi aegade rekordi 10,6 miljonit reisijat12.01.2019

2018. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,0 miljonit tonni kaupa ning 2,3 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 2,0%,  eelkõige vedellasti arvelt. Reisijate arv IV kvartalis vähenes 1,0% võrra. Laevakülastuste arv kasvas 4,8% võrra 1841 külastuseni. Aasta kokkuvõttes oli ...

Tallinna Sadama reisijate arv on kasvanud 11 aastat järjest jõudes eelmisel aastal rekordilise 10,6 miljonini11.01.2019

2018. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 10,6 miljonit reisijat, mis on 60 tuhat reisijat ehk 0,6% rohkem kui 2017. aastal. Lõppenud aasta kruiisireisijate arv oli rekordiline, Soome suunal reisis sama palju inimesi kui mullu. Tallinna Sadama reisijate arv on kasvanud viimased 11 aastat. Tallinna Sadama kommertsjuhi ja juhatuse liikme Margus Vihmani sõnul kasvas Tallinna ...

Eesti Raudtee üheteistkümne kuu veomaht lubab prognoosida ettevõtte jaoks edukat aastat13.12.2018

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas selle aasta üheteistkümne kuu jooksul 12% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 12,4 miljonit tonni. Kõige enam veetavatakes kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi.  Transiitveod moodustasid selle aasta üheteistkümne kuu jooksul ...

Keskkonnasäästu panustavad laevad saavad Tallinna Sadamas kuni 8 protsenti soodustust05.12.2018

Tallinna Sadam pakub 2019. aastast oma sadamates laevanduse energiamärgise ehk ESI-indeksiga liitunud laevadele võimalust taotleda kuni kaheksaprotsendilist tonnaažitasu soodustust, mis julgustab laevafirmasid panustama keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõttu ja seeläbi Läänemere keskkonnahoidu laiemalt. “Loomulikult täidavad ...

Eesti Raudtee kümne kuu veomahud näitavad tõusu29.11.2018

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas esimese kümne kuu jooksul pea 14% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 11,3 miljoni tonni. Kõige enam veetavatakes kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi. Transiitveod moodustasid selle aasta kümne kuu jooksul Eesti Raudteel liikunud vedudest ...

Tallinna Sadam näitas kolmandas kvartalis tugevaid finantstulemusi15.11.2018

III kvartalis ja 9 kuu kokkuvõttes  Tallinna Sadama kontserni teenindatud kauba maht ja reisijate arv ning müügitulu ja korrigeeritud EBITDA kasvasid.  Tallinna Sadama ja tütarettevõtete  III kvartali müügitulu moodustas 38,9 miljonit  eurot ja 9 kuu kokkuvõttes 101,1 miljonit eurot.  Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III ...

Operail lõpetab aasta tublis kasumis07.11.2018

Rahvusvahelise logistika- ja transpordiettevõtte Operaili käesoleva aasta üheksa kuu ärikasum oli 7,5 miljonit eurot. Prognoosid lubavad kasumit ka järgnevatel aastatel. Kuigi eelmise aasta samal perioodil oli ettevõtte aga ligi kahe miljoni euroses kahjumis, siis tänavu kasvab Operaili kasum jõudsalt. „Laiem vaade raudteele ning teenuste ...

ASi Tallinna Sadam ja AS Alexela Invest sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli Paldiskisse LNG terminali rajamise võimaluste hindamiseks 01.11.2018

AS Tallinna Sadam ja AS Alexela Invest sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli  parima lahenduse väljatöötamiseks LNG terminali ja LNG tankerite ja punkerlaevade vastuvõtmiseks ning LNG maha- ja pealelaadimiseks vajaliku sadamataristu rajamiseks Pakri poolsaarele Lahepere lahe äärde Paldiskis. Alexela Invest juhatuse esimehe Marti Hääle ...

AS Eesti Raudtee kuulutas välja Riisipere-Turba raudtee viimase ehitushanke 26.10.2018

AS Eesti Raudtee kuulutas välja Riisipere-Turba raudtee ehitushanke, millele oodatakse pakkumisi kuni 27.11.2018.a. Eduka pakkuja ülesandeks on koostada tööprojekt ning 2019. aasta sügiseks valmis ehitada raudtee muldkeha ülemine kiht, truubid-sillad, ülesõidud-ülekäigud ning raudtee pealisehitus. Kuna tegemist on uue raudtee ehitamisega, tuleb ...

AS Eesti Raudtee kuulutas välja Riisipere-Turba raudtee viimase ehitushanke26.10.2018

AS Eesti Raudtee kuulutas välja Riisipere-Turba raudtee ehitushanke, millele oodatakse pakkumisi kuni 27.11.2018.a. Eduka pakkuja ülesandeks on koostada tööprojekt ning 2019. aasta sügiseks valmis ehitada raudtee muldkeha ülemine kiht, truubid-sillad, ülesõidud-ülekäigud ning raudtee pealisehitus. Kuna tegemist on uue raudtee ehitamisega, tuleb ...

Eesti Raudteel kasvavad nii veomahud kui ka rongiga reisijate arv 15.10.2018

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas esimese üheksa kuu jooksul 14,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku pea 10,2 miljoni tonni. Endiselt on kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul väetised, mineraalsed kütused ning põlevkivi. Transiitveod moodustasid selle aasta üheksa kuu jooksul Eesti Raudteel ...

Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon osaleb logistikamessil CILF 201811.10.2018

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eestvedamisel osalevad kaheksa ettevõtet ning Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon Hiinas piirkonna oluliseimal transpordi- ja logistikamessil CILF 2018. Mess toimub 11.-13. oktoobrini Shenzhenis. „Meie ettevõtted mõistavad, et oma potentsiaal ja eelised tuleb ära kasutada. Nimelt Euroopa Liidu ...

ASi Tallinna Sadam III kvartali reisijate arv ja kaubamaht suurenes09.10.2018

2018. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid  5,5 miljonit tonni kaupa ning  3,5 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 27,5 % ning reisijate arv 2,2 %.  2018. aasta III kvartalis toimus 2135  laevakülastust.  Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul tuleneb kahe viimase aasta  ...

Tapal valmis pea 90-aastase pausi järel uus vedur03.10.2018

AS Operail esitles täna Tapa depoos ümber ehitatud C30-M vedurit, mis on üle 86 aasta esimene Eestis valmistatud uus vedur. Rahvusvaheline logistika- ja transpordiettevõte Operail tutvustas koostöös Tšehhi ettevõtte CZ Lokoga  ehitatud uut vedurit. C30-M on mõeldud manöövertööde tegemiseks, kuid sobib hästi ka ...

Euroopa Liit toetab Tallinn-Helsingi kaksik-linna mereühenduse infrastruktuuri arendamist 21.4 miljoni euroga ühisprojektis TWIN PORT 301.10.2018

Tallinna ja Helsingi sadamad üheskoos Helsingi linna ning laevaoperaatoritega saavad Euroopa Liidult toetust 21.4 miljonit eurot Euroopa Ühendamise Rahastu programmist (CEF- Connecting Europe Facility) infrastruktuuri investeeringuteks. Planeeritud investeeringute kogumaht on 71.2 miljonit eurot. Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tõi välja, et Tallinn-Helsingi ...

Saaremaa sadamas peatusid kruiisilaevad üheksal korral17.09.2018

Sellel aastal peatusid kruiisilaevad Saaremaa sadamas üheksa korda ning tõid Eesti suurima saarega tutvuma kokku 2974 kruiisituristi. Kruiisihooaeg sai alguse 3. juunil ja lõppes eile, 16. septembril.  Tallinna Sadama poolt opereeritavat sadamat külastasid kuus erinevat kruiisilaeva, millest suurim oli 231-meetrine Artania, mille pardal saabus 1145 reisijat ning ...

Tallinna Sadam võttis osa maailma suurimast kodanikualgatusest 16.09.2018

Tallinna Sadam osales maailmakoristuspäeval ja koristas Linnahalli ja kruiisiala vahelist ala, et ennetada prügi sattumist merre. „Koristustalgute kaudu soovisime kolleegidega Tallinna Sadamast toetada maailma suurimat kodanikualgatust ja hoida keskkonda,” ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Kolme tunniga korjasime 1,6 tonni prügi, sealhulgas ...

Tallinna Sadam näitas teises kvartalis ja esimesel poolaastal stabiilseid majandustulemusi15.08.2018

Tallinna Sadama kontserni müügitulu ning sadamates teenindatud kaubamaht  ja reisijate arv kasvasid nii II kvartalis kui esimesel poolaastal. Korrigeeritud EBITDA näitas stabiilset tulemust, puhaskasum vähenes rekorddividendilt makstud tulumaksu mõjul. Käesoleva aasta esimesel poolaastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 10,1 miljonit tonni kaupa ning 4,8 ...

Tallinna Sadam kuulutas välja enampakkumise Muuga sadamas asuvatele söeterminali seadmetele09.08.2018

Tallinna Sadam viib läbi avaliku enampakkumise, mille esemeks on AS-ile Tallinna Sadam kuuluvatel kinnistutel Muuga sadamas asuvad kivisöe terminali seadmed.   Kinnistud: Kinnistu nr 10033802 (Harju maakond, Jõelähtme vald, Uusküla, Nuudi tee 81 // 83 // Hoidla tee 10 // 12) Kinnistu nr 13352702 (Harju maakond, Jõelähtme vald, Uusküla, Muuga ...

Kruiisituristid valisid Tallinna üheks enim hinnatud kruiisisihtkohaks26.07.2018

Cruise Critic 2018 kruiisireisijate tagasiside põhjal on Tallinn üks viiest enim hinnatud kruiisisihtkohast Läänemere ja Skandinaavia kruiisisihtkohtade seas – Tallinn saavutas kolmanda koha Peterburi ja Flåmi järel. Reisijad hindasid neljandaks Geirangeri ja viiendaks Kopenhaageni.   Cruise Critic on maailma juhtiv kruiisiülevaateid pakkuv ja ...

ASi Tallinna Sadam II kvartali reisijate arv ja kaubamaht suurenes12.07.2018

2018. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid  5,1 miljonit tonni kaupa ning 2,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 2,5% ning reisijate arv 0,2%. 2018. aasta II kvartalis toimus 1967 laevakülastust.  Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suurenes kaubamaht läbi sadamate veetud vedellasti ja ...

Operaili kontsern soetas üle 160 uue metsaplatvormvaguni04.07.2018

Riigile kuuluva transpordi- ja logistikaettevõtte Operail vagunite rendiga tegelev tütarettevõte WagonPro soetas rohkem kui 160 uut metsa vedamiseks mõeldud platvormvagunit, mis antakse rendile.  „Eelmisel aastal andsime rendile 1500 vagunit, mis on 70% rohkem kui üle-eelmisel aastal. Nõudlus vagunite renditurul on kasvamas ka tänavu ning ...

Tallinna Sadam ja MPG AgroProduction sõlmisid lepingu õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse 29.06.2018

AS Tallinna Sadam ja MPG AgroProduction OÜ sõlmisid 28 .juunil koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse. Lepingud sõlmiti 99-ks aastaks.  MPG AgroProduction OÜ soovib Muuga sadamas endisele söeterminali alale ehitada õlikultuuride ...

AS Eesti Raudtee sõlmis täna pea 16,5 miljoni eurose lepingu Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks 29.06.2018

Täna, 29. juunil sõlmis AS Eesti Raudtee Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks koostöölepingu Mipro Oy´ga, mille väärtuseks on pea 16,5 miljonit eurot. Lääne-Harju projekti moderniseerimistööd hõlmavad raudteelõike Tallinn–Keila–Paldiski, Klooga–Kloogaranna ja ...

EVR Cargo uus nimi on Operail22.06.2018

Riigile kuuluv transpordi- ja logistikaettevõte EVR Cargo uus ärinimi on alates 22. juunist Operail. Nime ja visuaalse identiteedi muutus on tingitud vajadusest toetada paremini rahvusvahelisele turule orienteeritud ettevõtte olemust ja eesmärke. „Kaubavedu oli EVR Cargo identiteedi oluline osa, kuid ei ole ammu meie ainus ärivaldkond. Operail arendab ...

Eesti Raudtee veomahte kasvatavad uued suunad ning projektid19.06.2018

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul kasvas esimese viie kuu jooksul 12% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 6 miljonit tonni. Kõige enam veeti Eesti Raudtee taristul väetisi, mineraalseid kütuseid ning põlevkivi. Transiitveod moodustasid esimese viie kuu jooksul Eesti Raudteel liikunud vedudest 4  mln tonni, mis on 20,3 % kõrgem ...

Tallinna Sadam ja Tallinna linn sõlmisid koostöökokkuleppe Vanasadama ala arendamiseks vastavalt Masterplaanile 2030 15.06.2018

AS Tallinna Sadam ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet sõlmisid  ühiste kavatsuste protokolli, millega kinnitavad oma huvi kujundada Vanasadama alast kaasaegne ja  kõrgetasemelise avaliku ruumiga linnakeskus. Kokkuleppe kohaselt teevad Tallinna Sadam ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet ühiseid jõupingutusi 2017. aastal arhitektuuribüroo Zaha Hadid ...

Täna saabub Vanasadamasse esimene spetsiaalselt hiina turistidele organiseeritud kruiisilaev 15.06.2018

15. juunil kell 11.00 saabub Tallinna Vanasadamasse esmakordselt spetsiaalselt hiina turistidele organiseeritud kruiisilaev. MSC Orchestra toob Tallinnaga tutvuma 1683 hiina kruiisituristi.  Hiina kruiisituristidele Tallinna külastust organiseeriva turismifirma Estonian Holidays sõnul viiakse turistid ekskursioonidele vanalinna ning Kadrioru ja Pirita piirkonda. Programme ...

Tallinna Vanasadama D terminali rekonstrueerimise hanke võitis Nordecon13.06.2018

Nordecon AS ja AS Tallinna Sadam allkirjastasid lepingu Vanasadamas (Lootsi 13/4) asuva D-terminali hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Ehitustöödega suureneb terminalihoone pindala üle kahe korra ning selle ehitusmaksumuseks on 16,985 miljonit eurot (ilma tellija varuta), millele lisandub käibemaks. Uuenenud terminal valmib 2020. aasta maikuus.   Pilte ...

Baltimaade raudteejuhid allkirjastasid Tallinnas Merevaigurongi lepingu30.05.2018

Täna, 29.05.2018 allkirjastati Tallinnas EVR Cargo ning Läti ja Leedu raudtee-ettevõtete vaheline leping uue regulaarse kaubaveo liini loomiseks. Merevaigurongi nime kandev liin kulgeb marsruudil Šeštokai – Riia – Tallinn. Tänu uuele liinile jõuavad edaspidi kaubad Lääne-Euroopast Baltimaadesse kiiremini, odavamalt ja loodust ...

Tallinna Sadamale omistati teist aastat järjest Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbedane kvaliteedimärgis 28.05.2018

24. mail tunnustas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum juba 10. aastat neid ettevõtteid, kes arvestavad oma tegevuse mõju ka laiemalt. 70. tunnustuse pälvinud ettevõtte seas anti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbedane kvaliteedimärgis üle ka Tallinna Sadamale. Tallinna Sadam sai Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi ...

Algas Tallinna Sadama aktsiate märkimine 25.05.2018

AS Tallinna Sadam avalikustas  aktsiate esmase pakkumise prospekti, mille kohaselt saavad Eesti jaeinvestorid ning Eesti ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid ettevõtte aktsiaid märkida ajavahemikul 25. maist kuni 6. juunini hinnavahemikus 1,40-1,80 eurot ühe aktsia eest. Indikatiivne miinimumjaotis igale Eesti jaeinvestorist märkijale on 1000 ...

EVR Cargo 2017. aasta tulemus oodatust parem25.05.2018

Kontserni 2017. majandusaasta kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 5,5 miljonit eurot ning kahjumiks ligi 1,1 miljonit eurot, mis on ligi miljon eurot väiksem kahjum, kui prognoositud. 2018. aasta esimese nelja kuu puhaskasum on ligi 2 miljonit eurot. Majandusaastaks 2017 prognoositi kahjumit rohkem kui 2 miljonit. Kaubamahu langus Lätis ja Venemaa eksportkauba osaline ...

Ettepanek koostööks AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvas Saaremaa sadamas23.05.2018

AS Tallinna Sadam kutsub kaubaomanikke, arendajaid ja investoreid koostööle välja arendama ja kasutama ehitusõigusega kinnistuid Saaremaa sadamas. Ootame koostöö-pakkumisi Saaremaa sadamasse kas eraldi kruntide või kogu ala kohta koos tingimustega hiljemalt 07.06.2018 e-postile m.sitsi@ts.ee. (Allikas: http://www.ts.ee/uudised?art=990)

AS Eesti Raudtee palub Tartu kandi autoliiklejatelt olla ülesõitudel tähelepanelikud17.05.2018

Eile, 16. mail toimunud põlengus sai kannatada Eesti Raudtee Tartu jaama liiklusjuhtimiskeskuse piirkonna liiklusjuhtimissüsteem. Juba eile õhtul kell 19.01 mindi üle käsitsi rongide liiklusjuhtimisele, mis püsib kuni automaatse liiklusjuhtimise taastamiseni. Seetõttu võib esineda nihkeid Tartu jaama läbivate rongide graafikus.  Samuti on ...

AS Eesti Raudteele väljastati Vastutustundliku Ettevõtte sertifikaat ning pronkstaseme kvaliteedimärgis09.05.2018

AS Eesti Raudtee sai Vastutustundliku ettevõtluse Indeksis pronkstaseme kvaliteedimärgise. Antud sertifikaat omistatakse Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi poolt ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse. "AS Eesti Raudtee tegeleb ühe vanima ...

Uue liikluse juhtimissüsteemi Tark Sadam kasutuselevõtuga muutub D-terminalis sõiduautode check-in ala asukoht07.05.2018

Kolmapäeval, 9. mail käivitub sõiduautodele ja bussidele Tallinna Sadama D-terminalis automaatset numbrituvastust ja liiklusjuhtimist võimaldav Targa Sadama süsteem. Tallinki laevadel sõiduautodega reisile registreerimise ehk check-in ala koos värskelt rajatud pääslatega hakkab paiknema uues asukohas ehk sadama Kadrioru ...

Tallinna Sadama sadamates teenindatud kaubamaht oli esimeses kvartalis 5 miljonit tonni ja reisijate arv 1,9 miljonit. Ettevõtte müügitulu moodustas 29,4 miljonit ja kasum 11,8 miljonit eurot04.05.2018

Käesoleva aasta esimeses kvartalis  läbis Tallinna Sadama sadamaid  5,01 miljonit tonni kaupa ning 1,92 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes esimeses kvartalis kaubamaht 0,3% ning reisijate arv 0,2%. Kontserni müügitulu oli 29,4 mln eurot ja kasum 11,8 miljonit.  Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul ...

AS Eesti Raudtee kutsub osalema raudteeülesõidu automaatikalahenduse turu-uuringus30.04.2018

AS Eesti Raudtee kavandab Tapa-Tartu lõigul 11 ülesõidu kaasajastamist ja täiendamist. Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida ja moderniseerida AS Eesti Raudtee valdusse kuuluva raudtee infrastruktuuri ülesõidud ja sinna juurde kuuluvad tehnoloogilised lahendused ning seeläbi tõsta ohutuse- ja turvalisuse taset ning muuta nende haldamine ning ...

17.-19. aprillil toimus Moskvas rahvusvaheline logistika- ja transpordimess TransRussia 201827.04.2018

Eesti rahvusstend  köitis messi külastajate tähelepanu oma loosungiga  « Эстония – Ваш Логи(сти)ческий Выбор»  (Eesti – Teie loogiline(logistiline) valik),  mille all peeti silmas, et loogilise lahenduse valiku korral valitakse logistiline tee läbi Eesti. Stendil olid esindatud Eesti transpordisektori ...

Täna algab Tallinna Sadama kruiisihooaeg26.04.2018

Tallinna Sadama kruiisihooaeg algab 26. aprillil ja kestab 20. oktoobrini. Hooaja avab 26. aprillil Tallinna Vanasadamasse saabuv Viking Sea, mille pardal on 891 reisijat. Enamik reisijatest on pärit Ameerika Ühendriikidest, kuid kokku on laeval 14 erineva rahvuse esindajad. Laev saabub Tallinnasse Warnemündest ja suundub siit edasi Peterburi. Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus ...

AS Eesti Raudtee Tallinn – Keila – Riisipere lõigu remonditööd said hoo sisse23.04.2018

Tänasest algasid suuremad remonditööd AS Eesti Raudtee ja Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseeritava projekti „Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi II etapi“  raames. Töödega alustatakse Riisipere jaamast, mida võib tinglikult lugeda Riisipere – Turba raudteelõigu rajamise esimeseks etapiks. „Alates ...

Merevaigurong kiirendab kaupade liikumist Lääne-Euroopa ja Baltimaade vahel20.04.2018

EVR Cargo käivitab koostöös Läti ja Leedu riiklike raudtee-ettevõtetega uue regulaarse konteinerveo liini Merevaigurong marsruudil Šeštokai – Riia – Tallinn. Tänu uuele liinile jõuavad edaspidi kaubad Lääne-Euroopast Baltimaadesse kiiremini, odavamalt ja loodust säästvamalt. „Uus konteinerveo liin on ...

Eesti Raudtee 2018. aasta esimese kvartali veomahud näitavad jätkuvat kasvu12.04.2018

Kaubaveomaht Eesti Raudtee taristul on 2018. aasta esimese kolme kuuga kasvanud 8,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 3,75miljonit tonni. Kõige enam veeti Eesti Raudtee taristul väetisi, mineraalseid kütuseid ning põlevkivi. „Meil on äärmiselt hea meel sellise positiivse esimese kvartali üle Eesti Raudtee taristul. ...

Tallinna Sadama esimese kolme kuu kaubamaht ja reisijate arv jäid võrreldes eelmise aastaga samale tasemele06.04.2018

Käesoleva aasta kolme kuu kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid  5,01 miljonit tonni kaupa ning 1,92 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aastaga suurenes esimeses kvartalis kaubamaht 0,3 % ning reisijate arv 0,2 % võrra. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on  kvartali tulemuste võrdluses üle pika aja näha ...

Logistikafirma AHL Logistic ostis endise tehase ja laohoone Muuga sadamas02.04.2018

Soome kapitalile kuuluv logistikafirma AHL Logistic ostis Muuga sadamas asuva endise teraspleki galvaniseerimise tehase- ja laohoone. AHL-l juhatuse liikme Mikko Juhani Laaksoneni sõnul on ettevõttel  plaanis hakata kasutama Muuga Sadamas asuvat ca 30 tuhande m² suurust hoonet erinevate puist- ja üldkaupade ladustamiseks ning teostada sadamas ka kaupade laadimist ja ...

Avalikustati Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise aruan21.03.2018

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatas Riisipere-Turba raudteeliini ehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. Projekteeritav uus raudteeliin asub Harju maakonnas Saue valla territooriumil. Taotluse kohaselt soovitakse ehitada uut raudteeliini Riisipere ja Turba vahel. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga ...

EVR Cargo suurendab kauba mahtu koostöös Mitsubishi korporatsiooniga19.03.2018

EVR Cargo vagunite rendiga tegelev tütarettevõte WagonPro rendib 62 äsja kätte saadud konteinerplatvormi ettevõttele MTF Logistics AS, kes on Mitsubishi korporatsiooni logistiline partner Eestis. Uute vagunite kasutusele võtuga tõusevad Eesti raudteedel veetavate konteinerite mahud pea kolm korda. „Mitsubishi Eesti partnerile renditud vagunid on ...

Eesti Raudtee 2018. aasta esimese kahe kuu veomahud on jätkuvalt tõusvas joones15.03.2018

Kaubaveomaht Eesti Raudtee infrastruktuuril on 2018. aasta esimese kahe kuuga kasvanud 7,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 2,48 miljonit tonni. Transiitveod moodustasid Eesti Raudteel liikunud vedudest 1,67 mln tonni, mis on 22,4% kõrgem tulemus kui 2017. aastal samal perioodil. Kasvanud on ka konteinerite veomaht, viimase kahe kuu jooksul lausa ...

Krõbe talv on jäämurdjale „Botnica“ möödunud töiselt13.03.2018

Alates veebruari keskpaigast on jäämurdja Botnica hoidnud jääoludes lahti Eesti põhjaranniku sadamaid. Tänu sellele on sadamate kaudu pääsenud liikuma sadu tuhandeid tonne erinevaid kaupu. Jäämurdjaga „Botnica“ opereeriva TS Shippingu juhi Ülo Eero sõnul on viimased nädalad olnud jäämurdjale ...

Tallinna Sadama 2017. a kaubamaht oli 19,2 mln tonni, reisijate arv rekordiline 10,6 miljonit ning tulud 121,3 mln eurot14.02.2018

ASi Tallinna Sadam eelmise aasta auditeerimata tegevus-ja majandustulemuste kohaselt suurenes  ettevõtte sadamaid läbinud reisijate arv  4%, kaubamahud vähenesid 5%, ettevõtte tulu kasvas 121,3 miljoni euroni ja  puhaskasum oli 26,4 miljonit eurot.   2017.aastal liikus läbi Tallinna Sadama sadamate 19,2 miljonit tonni kaupa, mis oli ...

Tallinna Sadam kuulutas välja hanke D-terminali laiendamiseks08.02.2018

Tallinna Sadam kuulutas välja ehitushanke Tallinna Vanasadamas asuva olemasoleva D-terminali hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.  Ehitustöödega loodetakse alustada maikuus ning terminali valmimine on planeeritud järgmise aasta augustiks. Ehituse eeldatav maksumus on 15 miljonit eurot. Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juhi Peeter Nõgu ...

Valminud on juhendvideod sõiduauto- ja veokijuhtidele laevale jõudmise protsessist Targa Sadama süsteemi abil 19.01.2018

Tallinna Vanasadamas toimib Viking Line'i, Eckerö Line'i ja  Moby SPL laevadel sõidukiga reisijale Targa Sadama süsteem. Tänu  automaatsele numbrituvastusele avanevad sadamas tõkkepuud automaatselt  ja targad ekraanid juhatavad autojuhi laevani. Vanasadama A-terminali poolel on Targa Sadama süsteem käigus juba alates 2017. a sügisest. ...

Eesti Raudtee 2017. aasta veomahud moodustasid 12,4 miljonit tonni15.01.2018

Kaubaveomaht Eesti Raudtee infrastruktuuril ulatus 2017. aastal 12,4 mln tonnini, mis võrreldes 2016. aastaga oli 1% madalam tulemus. Aasta lõppes aga positiivsel noodil, sest detsembris veeti kaupa 1,34 miljonit tonni, mida on 14,7 % enam kui möödunud aastal. Transiitveod moodustasid Eesti Raudteel liikunud vedudest 61%, olles kokku 7,59 mln tonni. Aastaga vähenes ...

Tallinna Sadama reisijate arv oli kümnendat aastat järjest rekordiline07.01.2018

2017. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku rekordilised 10,56 miljonit reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes aastas teenindatud reisijate arv ning võrreldes 2016. aastaga 4 protsendi võrra parem tulemus. Rekordilised olid ka kruiisireisijate ja Rootsi suuna reisijate arvud. Tallinna Sadama kommertsjuhi ja juhatuse liikme Margus Vihmani ...

Eesti ja Venemaa soovivad kiirendada piiriülest reisirongiliiklust21.12.2017

Selle nädala alguses kogunes Tallinnas Eesti ja Venemaa ministeeriumite vaheline transpordikomisjon, et arutada kahe riigi ühishuvis olevaid transporti ja logistikat puudutavaid küsimusi. 19. detsembril allkirjastasid Venemaa Föderatsiooni transpordiministeeriumi aseminister Sergei Aristov ja Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler ...

AS Eesti Raudtee nõukogu kinnitas ettevõtte 2018. aasta eelarve15.12.2017

AS Eesti Raudtee nõukogu võttis täna vastu 2018. aasta eelarve, mille kohaselt planeeritakse ettevõtte tuludeks 63 miljonit eurot ning kuludeks 54 miljonit eurot.  Finantsplaneerimisel on lähtutud eeldusest, et kaubaveomaht Eesti Raudtee infrastruktuuril on 12,9 mln tonni, st 6% rohkem kui 2017. aastal. Investeeringuid tehakse kokku 33,5 miljoni euro ...

AS Eesti Raudtee lõpetas tööd Tapa – Tartu liinil15.12.2017

AS Eesti Raudtee lõpetas 2015. aasta sügisel alguse saanud Tapa-Tartu liini põhjaliku rekonstrueerimise. Tegemist on ühe Eesti Raudtee viimase aja suurima projektiga, mille kogumahuks oli 57 kilomeetri ulatuses rööbasteede kapitaalremonti. Töid rahastati 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist, mille kogumaksumus oli ligi 25 miljonit ...

LNG-d kasutavad laevad saavad Tallinna Sadama sadamates soodustust 14.12.2017

Alates 2018. aastast saavad kõik veeldatud maagaasi ehk LNG-d peamise kütusena kasutavad Tallinna Sadama sadamaid külastavad laevad taotleda tonnaažitasu soodustust mahus neli protsenti, soodustuse eesmärk on panustada omaltpoolt keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõttu Läänemere laevanduses. “Tallinna Sadam on sarnaselt teiste ...

Tallinna Sadam võitis DPC Innovation Awards 2017 konkursi Green Port / Terminal auhinna29.11.2017

Tallinna Sadam võitis Vanasadama kruiisiala arendusprojektiga DPC Innovation Awards 2017 konkursi Green Port / Terminal auhinna. Võitja valimisel hinnati sadamaid ja terminale, mis on üles näidanud aktiivsust ja uuendusmeelsust looduskeskkonna ja vee kvaliteedi säilitamise, õhusaastatuse vähendamise, setete töötlemise, kogukonna kaasamise ...

AS Eesti Raudteel valmis Riisipere -Turba raudtee keskkonnamõjude hindamise programm29.11.2017

Tänavu mais eraldas valitsus täiendavate taristuinvesteeringute programmist Riisipere - Turba raudteelõigu ehitamiseks kaheksa miljonit eurot. Antud lõigul katkes regulaarne rongiliiklus juba aastal 1995 ning raudtee demonteeriti aastal 2004. Valitsuse seatud eesmärkide kohaselt on Riisipere-Turba lõigu taastamise puhul tegu Haapsalu raudtee esimese etapiga. ...

Tallinna Sadam valiti DPC Innovation Awards 2017 konkursi Green Port / Terminal auhinna viie nominendi hulka 15.11.2017

Tallinna Sadam valiti Vanasadama kruiisiala arendusprojektiga DPC Innovation Awards 2017 konkursi Green Port / Terminal auhinna viie nominendi hulka. Auhind antakse sadamale või terminalile, mis on üles näidanud aktiivsust ja uuendusmeelsust looduskeskkonna ja vee kvaliteedi säilitamise, õhusaastatuse vähendamise, setete töötlemise, kogukonna kaasamise ...

Tallinna Sadam osales digitaalse transpordi konverentsil „Digital Transport Days“ 10.11.2017

Tallinna Sadam osales Euroopa Komisjoni ning Mobiilsuse ja Transpordi Direktoraadi poolt korraldatud digitaalse transpordi teemalisel konverentsil "Digital Transport Days", kus tutvustasime Targa Sadama ning Single Window projekte, arutelupaneelis „Potential and challenges of digitalisation for transport“ võttis rahvusvaheliselt tuntud logistikaettevõtete juhtide seas ...

Vanasadama Jahisadamat külastas lõppenud hooajal 1104 alust06.11.2017

Tallinna Vanasadama Jahisadamat külastas lõppenud kaheksandal tegutsemishooajal 19. erinevast lipuriigist 1104 alust. Külastuste poolest kõige populaarsem kuu oli juuli 426 külastusega. 83 protsenti külastajatest tulid tänavu jätkuvalt Soome lahe vastaskaldalt, kuid esindatudolid ka kaugemate riikide, nagu USA, Malta, Gruusia ja Austraalia lipu all ...

Eesti Raudtee võrgul hakkavad 10. detsembrist kehtima uued raudteeinfrastruktuuri kasutustasud04.11.2017

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) määras Eesti Raudtee võrgule 10. detsembril algavaks  liiklusgraafikuperioodiks uued raudteeinfrastruktuuri kasutustasud. Kaubaveoettevõtjate kasutustasud jäävad samale tasemele, mis eelmisel perioodil. Algav 2017/2018 liiklusgraafikuperiood on kasutustasu arvestamist silmas pidades pöördeline, selgitab TJA. ...

Rail Baltica sõiduautode pealelaadimisjaama tehnilise lahenduse loomiseks sõlmiti leping Eesti Raudteega 03.11.2017

Rail Baltic Estonia OÜ sõlmis hankelepingu AS-iga Eesti Raudtee, leidmaks sobiv asukoht ja tehniline lahendus Rail Baltica sõiduautode pealelaadimisjaamale Eestis. „Hankele laekus üks pakkumine, mille tegid ühispakkujatena AS Eesti Raudtee ja OÜ Skepast & Puhkim, kelle ülesandeks on sõlmitud lepingu kohaselt leida uudse ...

EASi juhatuse esimees: Eesti võiks idapartnerluse riikide ettevõtjatele olla värav Euroopa Liidu turule27.10.2017

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Alo Ivask kutsus reedel, 27. oktoobril Tallinnas idapartnerluse ärifoorumil esinedes Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene ettevõtjaid sisenema Euroopa Liidu turule Eesti kaudu. Ärifoorumi raames on ettevõtjate vahel toimunud 508 kontaktiloomise kohtumist. EASi juhatuse esimehe Alo ...

Kakskümmend aastat laevaliiklust Paldiski-Kapellskär liinil 16.10.2017

Täpselt kakskümmend aastat tagasi, 13. oktoobril 1997, avati Paldiski Lõunasadamast teine laevaliin Eestist Rootsi. Liinil Paldiski-Kapellskär hakkas Tallinki ( siis laevafirma Hansatee Grupp) opereerimisel Bahama lipu all sõitma ro-pax tüüpi parvlaev „Marine Evangeline“. Esialgselt  renditud laev osteti aasta pärast ning laev ...

Kruiisilaev Aidavita lõpetab tänavuse kruiisihooaja16.10.2017

Täna saabus Tallinnasse selle hooaja viimane kruiisilaev - Aidavita, mis tõi meie pealinnaga tutvuma 1374 reisijat. Enamik kruiisituristidest on pärit Saksamaalt, aga reisijaid on ka Šveitsist, Austriast, Hollandist ja eksootilisematest riikidest nagu Tšiilist või Vietnamist. Kokku on laeva pardal 20 erineva riigi kodakondseid.  Aidavita saabus  ...

12.-14. oktoobrini toimus Hiinas, Shenzhenis logistikamess CILF2017 14.10.2017

Järjekorras 12. Hiina rahvusvaheline logistika- ja transpordimess CILF2017 toimus Shenzheni messikeskuses, Hiinas. Alates 2006. aastast on mess olnud iga-aastaselt edukas ning kokku toonud sektori olulisemad ettevõtted nii Hiinast kui ülejäänud maailmast. CILF2017 hõlmas endas mitmeid erinevaid teemasid logistika ja tarneahela valdkondadest: sadam ja ...

Eksperdid hindavad Läänemere sadamate ärivõimalusi ja tulevikutrende28.09.2017

Juhtivad merendus- ja logistikaäri eksperdid ning tippjuhid kogunevad neljapäeval ja reedel Tallinnas konverentsile “Läänemere sadamad ja merendus 2017”, mille fookuses on logistikasektori uued ärivõimalused ja kaubateed ning tehnoloogiliste uuendustega kaasnevad väljakutsed. Esmakordselt Läänemere kaldal peetava esindusliku konverentsi ...

Tule konverentsile „Baltic Sea Ports & Shipping 2017“ Tallinnas 28.-29. septembril14.09.2017

Tallinna Sadam kutsub Teid osa võtma  28.-29. septembril toimuvast rahvusvahelisest konverentsist  "Baltic Sea Ports & Shipping 2017". Konverentsi fookuses on uued ärivõimalused, sadamate ja logistikaahelate digitaliseerimine, tehnoloogilised uuendused, riskide haldamine sadamate ja terminalide opereerimisel ning muud tulevikutrendid.  Konverentsi avab ...

CEF konverents „Connecting Europe“ toimub Tallinnas 21.-22. septembril 12.09.2017

21.-22. septembril toimub Tallinnas Nordea Kontserdisaalis kõrgetasemeline CEF (Euroopa Ühendamise Rahastu) konverents „Connecting Europe“, mille korraldajad on Eesti, kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, ning Euroopa Komisjon. Konverents keskendub Euroopa Liidu üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) investeeringutele eesmärgiga ...

Oktoobris käivitub Muuga-Vuosaari ro-ro liin 11.08.2017

Tallink käivitab oktoobris Muuga sadamast regulaarse kaubaveoliini Helsingi Vuosaari sadamasse kaubalaevaga Sea Wind. “Tallinki kaubaveomahud näitavad pidevat kasvu ning täiendava kasvu saavutamiseks peame pakkuma uusi võimalusi,” märkis Tallink Grupi juhatuse esimees Janek Stalmeister.   “Muuga sadam võimaldab meie kaubaveo kliendile ...

Täna algas Saaremaa kruiisihooaeg18.07.2017

Täna, 18. juuli hommikul saabus Saaremaa sadamasse selle hooaja esimene kruiisilaev „Serenissima“. Kruiisifirma Noble Caledonia poolt korraldatud kruiisil on  87 turisti, kellest valdav enamus pärit Suurbritanniast. Reisijate hulgas on ka Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Norra ja Venemaa kodakondsusega reisijaid.   Turismiettevõtte Estma poolt ...

Oktoobrist taasavatakse Muuga-Vuosaari laevaliin12.07.2017

Tallink käivitab sel sügisel esmakordselt Muuga sadamast oma regulaarse kaubaveoliini Helsingi Vuosaari sadamasse. Tallinki kaubalaev Sea Wind, mis täna kasutab Tallinna Vanasadamat, alustab oktoobris liiklemist Muugalt Transiidikeskus ASi terminalist. Muudatus tähendab, et Tallinki Soome suunalisest kaubaveo mahust neljandik liigub Tallinna kesklinnast välja.   ...

Tallinna Sadam asub juurutama digitaalset projekteerimist 05.07.2017

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Urve Palo eestvedamisel allkirjastasid Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm,  Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Riigi Kinnisvara juhatuse liige Tanel Tiits ja  Maanteeaameti peadirektori asetäitja Kaupo Sirk täna, 5. juunil digiehituse ühiste kavatsuste deklaratsiooni, mille eesmärk on juurutada digitaalset ...

Muugal esitleti ainulaadset paberivaba logistikasüsteemi26.06.2017

Muuga sadamas esitleti paberivaba logistika testplatvormi, mille vahendusel saab reaalajas jälgida eksportkonteinerite laadimis-, tollimis- ja eelveoprotsesse. Maailmas ainulaadne süsteem vähendab tuntavalt paberimajandust, bürokraatiat ja kiirendab protsesse. ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm selgitas, et uus tehnoloogia võimaldab viia miinimumini ...

Tallinna Vanasadamas on avatud uuenenud check-in ala14.06.2017

Vanasadama ehitustööde raames rekonstrueeriti Logi tänav ning ehitati uued pääslad ja autode ootealad, tänasest suunati kogu  A-terminali sõidukite check-in ala ühte asukohta. Uuenenud liiklusskeemiga muutub Vanasadamas sõiduautode liikumine Eckerö Line, Viking Line ja Moby SPL laevadele. Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusjuhi ...

Eesti Raudtee teeb liiklusinfo edastamisel sammu 21. sajandisse06.06.2017

AS Eesti Raudtee koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse, kohalike omavalitsuste, Maanteameti ja Elroniga pakub alates esmaspäeval 05.06 kella 10:00st reisijatele reaalajas kaasaegset ja mugavat liiklusinfot raudteetaristul üle kogu Eesti. "Esimeses etapis oleme varustanud infotabloode süsteemi ja digiekraanidega kõik Tallinn-Balti jaama teed. Täiendavalt ...

AS Tallinna Sadam alustab ettevalmistustega börsile minekuks05.06.2017

31.05.2017 toimunud ASi Tallinna Sadam nõukogu koosolekul andis nõukogu juhatusele nõusoleku alustada ettevalmistustega ASi Tallinna Sadam aktsiate börsile noteerimiseks. Esimese sammuna on ettevõttel kavas läbi viia avalik hange IPO (initial public offering) protsessi sõltumatu finantsnõustaja kaasamiseks. Finantsnõustaja roll saab ...

Tallinna Sadam kavandab rohelise ja nutika kruiisiterminali rajamist25.05.2017

Tallinna Sadam kavandab Vanasadama arendustööde raames kruiisireisijaid teenindava uue terminali ehitust, mille rajamisel lähtutakse jätkusuutlikkuse ja nutikate lahenduste põhimõtetest ning soovist kujundada senini peamiselt kruiisituristidele mõeldud alast terviklik ja atraktiivne linnaruum. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmi sõnul on ...

LNG-kütusest on saamas laevanduse megatrend18.05.2017

17-18. mail Eestis toimuval LNG konverentsil „LNG as a source of energy and fuel for transport in the Baltic Sea Region“ arutatakse selle üle, millist tulevikku LNG kütuste kasutamine laevanduses kujundab, milliseid väljakutseid esitab ning millised plaanid on LNG punkerdamiseks Euroopas. Konverentsi esimene päev toimus Muuga sadamas ja teine päev leiab aset ...

Eesti logistikaettevõtted osalesid Euroopa tähtsaimal logistikamessil Transport Logistic 201716.05.2017

Eesti logistikaettevõtted osalesid  9. – 12. maini Saksamaal Münchenis toimuval maailma tähtsaimal logistikamessil Transport Logistic 2017. Eesti ühisstendi sellel messil organiseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Transport Logistic 2017 on juhtiv transpordi- ja logistikamess, mille selle aasta eksponentide arv kujunes rekordiliseks – 2162 ...

AS Eesti Raudtee uus juht valitud15.05.2017

Täna, 15. mail asub ametisse Eesti Raudtee uus juhatuse esimees – peadirektor Erik Laidvee. Erik Laidvee on õppinud laevajuhiks Tallinna merekoolis ning omandanud ökonomisti hariduse Tallinna Tehnikaülikoolis. Antud kombinatsioon on loonud tugeva aluse juhtimistööks transiidiäris, kus Laidvee on töötanud aastast 1992, viimased 21 neist ...

Majandusministeeriumis kogunes taas transiidikomisjon26.04.2017

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kogunes üle kaheksa aasta taas transiidikomisjon, kus ühise laua taga istuvad transiidiäriga seotud riigiasutuste ja ettevõtjate esindajad. Viimati kogunes transiidikomisjon 2009. aastal. Teisipäevasel kokkusaamisel olid kõne all möödunud nädalal Moskvas toimunud transiidimessi Trans Russia ...

Kadri Simson transiidikomisjonile: valitsus ja ettevõtjad peavad sektori arengu nimel ühiselt töötama26.04.2017

Täna kogunes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis esmakordselt üle mitme aasta riiklik transiidikomisjon, kus vaadati ettevõtjatega ühiselt üle transiidivaldkonna üldine olukord ja peamised arenguvõimalused. Teemadena tõstatusid nii Eesti sadamate konkurentsivõime tõstmine kui ka globaalsete kaubateede parem ...

Täna algab Tallinna Sadama kruiisihooaeg 26.04.2017

26. aprillil algab Tallinna Sadama tänavune kruiisilaevade hooaeg, mis kestab kuni 16. oktoobrini. Hooaja esimese laevana sildub Vanasadamas National Geographic Orion, mille pardal on 86 reisijat ja 66 meeskonnaliiget. Enamik reisijatest on pärit Ameerika Ühendriikidest, aga laeval on ka näiteks  Austraalia, Kanada ja Suurbritannia kodakondseid,  kokku on ...

Tallinna Sadam kutsub LNG konverentsile 26.04.2017

Tallinna Sadam aitab korraldada rahvusvahelist LNG teemalist konverentsi "Investing in LNG in the Baltic Sea Region", mis toimub 17-18. mail. Konverentsi esimene päev toimub Muuga sadamas ning teine päev Tallinki uue laeva Megastar pardal. LNG konverentsil "Investing in LNG in the Baltic Sea Region" kohtuvad LNG valdkonna olulised tegijad Baltikumis. Luuakse soodne pinnas, kus ...

Eesti rahvusstend võitis TransRussial parima rahvusliku stendi auhinna19.04.2017

TransRussia messil olid Eesti stendis esindatud järgmised ettevõtted: Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, Eesti Raudtee, EVR Cargo, Contimer, Paldiski Põhjasadam, Transiidikeskus, Intopex Forwarding, Tallship, Narva Logistics ja Steel Express. Käesoleval aastal osutas sarnaselt varasemale Eesti rahvusstendile rahalist toetust Ettevõtluse Arendamise ...

Eesti logistikaettevõtted osalevad rahvusvahelisel messil TransRussia 201718.04.2017

18.-20. aprillil Moskvas Crocus Expo messikeskuses toimuval rahvusvahelisel logistikamessil on Eesti Logistikaklastri liikmetest esindatud Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, Eesti Raudtee, EVR Cargo ning Contimer. Lisaks on Eesti rahvusstendiga ühinenud Paldiski Põhjasadam, Transiidikeskus, Intopex Forwarding, Tallship, Narva Logistics ja Steel Express. Ettevõtete ...

Tallinna Sadama esimese kvartali kaubamaht oli 5 miljonit tonni ning reisijate arv 1,92 miljonit, kontserni kasum suurenes peamiselt parvlaevaliiklusest tuleneva tulu kasvust06.04.2017

Käesoleva aasta kolme kuu kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid 5 miljonit tonni kaupa ning 1,92 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aastaga vähenes esimeses kvartalis kaubamaht 5% ning reisijate arv kasvas 1% võrra. Kaubamahu vähenemine toimus enamasti vedellasti mõjul, teiste lastiliikide mahud mõnevõrra kasvasid. ...

Majanduskomisjon tutvus logistikasektoriga10.03.2017

Riigikogu majanduskomisjon on sel neljapäeval ja reedel Ida-Virumaal, et arutada kohalike ettevõtjatega logistika- ja transiidisektori edendamise võimalusi ning energeetikasektori arengut, teatas majanduskomisjon. Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on rahvusvahelised kaubaveod viimase kümne aastaga vähenenud üle nelja korra. „Täna ...

Täna tutvustatakse LTA poolt uuringut „Eesti Logistikasektori majandusmõju ja rahvusvaheline konkurentsivõime“28.02.2017

Täna tutvustatakse Tallinnas Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni tellimusel rahvusvahelise sõltumatu audiitorettevõtte AS PricewaterhouseCoopers’i poolt teostatud uuringut „Eesti Logistikasektori majandusmõju ja rahvusvaheline konkurentsivõime“. Uuringu esitlusel osalevad ministeeriumide, pankade, ülikoolide ning ...

Riigikogu majanduskomisjon ja rahanduskomisjon arutasid täna Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni liikmetega riigi võimalusi logistika- ja transiidisektori olukorra parandamiseks.14.02.2017

Kohtumisel leiti, et Eestit läbiv logistikaahel on kvaliteetne ja kiire, aga hind ei ole konkurentsivõimeline. Ettevõtjad tegid ettepaneku arvestada riiklike tasude määrade kehtestamisel turu taluvust. Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on poliitikute ülesanne luua logistikaettevõtetele konkurentsivõimelised tingimused ...

Sillamäe Sadam laiendab laomajandust03.02.2017

Sillamäe sadam muutub üha enam vedellasti sadamast multifunktsionaalseks universaalsadamaks. Kui veel 7 aastat tagasi moodustas kuivlast sadamakaupade nomenklatuuris 5%, siis 2016.a. oli nende kaupade osakaal juba ligi 30%. 2016. aasta lõpus valmis veel 4 uut kaetud kuivlasti ladu kogupindalaga 16 000 m2 ja nüüd ulatub multifunktsionaalse terminali Silsteve kaetud ...

Tallinna Sadama 2016.aasta kaubavood vähenesid, reisijate arv tõusis ja kasumlikkus suurenes. Ettevõtte tulude ja kulude kasvu mõjutas enim parvlaevaliikluse opereerimisega alustamine27.01.2017

AS-i Tallinna Sadam nõukogu tutvus teisipäeval ettevõtte eelmise aasta tegevus- ja majandustulemustega,  mille kohaselt Tallinna Sadama kaubamahud vähenesid 10%, reisijate arv suurenes 4%,  ettevõtte tulu oli  111  miljonit eurot ja ärikasum  49 miljonit eurot.   Esialgsetel andmetel olid Tallinna Sadama  2016.aasta  ...

Tallinna Sadama 2016. aasta reisijate arv purustas taas rekordi09.01.2017

2016. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku rekordilised 10,17 miljonit reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes aastas teenindatud reisijate arv ning võrreldes 2015. aastaga 3,9 protsendi võrra parem tulemus. Reisijate arv kasvas aastaga kõikidel laevaliinidel. Tallinna Sadama juhatuse liikme Margus Vihmani sõnul on Tallinna Sadama ...

2016. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 20,1 miljonit tonni kaupa05.01.2017

2016. aasta kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid 20,1 miljonit tonni kaupa, mis on võrreldes 2015. aastaga 10 protsenti väiksem tulemus. Lõppenud aasta detsembri kaubamaht oli 1,54 miljonit tonni.  Aastane kaubamahu langus toimus vedellasti mõjul, samas teiste lastiliikide mahud kasvasid. Vedellasti maht vähenes 26 protsenti 9,4 miljoni ...

Eesti suurim turismivärav: Tallinna Sadam tervitas täna oma 10-miljonendat reisijat27.12.2016

2016. aasta  läheb Tallinna Sadama ajalukku järjekordse rekordiga, mil sadama reisijate arv ühel aastal ületas maagilise 10 miljoni piiri. Teisipäeval, 27. detsembril saabus  Eckerö Line  laeval Finlandia Tallinna Sadama 10-miljones reisija, kelleks oli Kairit Pootsmann. Kairit veetis oma jõulud Soomes ja tuli nüüd pühade ...

ASi Tallinna Sadam nõukogu kinnitas ettevõtte strateegia, mis näeb 2021. aastaks ette tuluteenimisvõimalusi nii kauba-, reisijate kui ka kinnisvara ja laevandusäris26.12.2016

Tallinna Sadama visiooniks on  saada  Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima  keskkonna ja arenguvõimalused. Ettevõte strateegia põhifookuses on neli ärivaldkonda:  kaup ja selle  käitlemisega seotud tegevused, reisijad ja nende teenindamisega seotud  tegevused, kinnisvaraarendus ning  ...

Muuga sadam saab täna 30. aastaseks19.12.2016

Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam Muuga sadam avati pidulikult 19. detsembril 1986. Täna 30. aastaseks saav sadam on kogu tegevusaja jooksul mänginud olulist rolli Eesti majanduse ja riigi jaoks tervikuna. Oma tegevusaja jooksul on Muuga sadam näinud nii suuri kasvuperioode kui ka langusi ning käinud ajaga kaasas. Tänaseks on võetud suund kaubavoogude ...

Novembris läbis Tallinna Sadamat 673 tuhat reisijat, aastane reisijate arv ületab kümme miljonit09.12.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis novembris 672 984 reisijat, mis on mullusega praktiliselt samaväärne tulemus. Detsembris saavutab aastane reisijate arv rekordi ehk ületatakse esmakordselt kümne miljoni reisija piir. 87 protsenti ehk kõige rohkem reisijaid oli novembris tavapäraselt Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijate arv ulatus 587 719 inimeseni, ...

Tallinna Sadama sadamaid läbis novembris 1,48 miljonit tonni kaupa05.12.2016

Tallinna Sadama sadamates käideldi  käesoleva aasta novembris 1,48 miljonit tonni kaupa, mis on eelmise aasta novembri näitajast  5,6 protsendi võrra väiksem tulemus.   Tallinna Sadama novembrikuu kaubamaht vähenes Muuga sadamas käideldud vedellasti arvelt, teised kaubagrupid näitasid tõusutrendi. Konteinerite ja veeremi maht ...

Tallinna Sadama sadamaid läbis oktoobris 805 244 reisijat ja 1,4 miljonit tonni kaupa25.11.2016

Tallinna Sadama sadamaid läbis oktoobris 805 244 reisijat ehk 18 325 reisijat enam kui mullu. Käideldud kaupade kogus vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 776 tuhat tonni 1,4 miljoni tonnini. Oktoobrikuu kaubamahtu mõjutas enim vedellasti 800 tuhande tonnine langus, teiste lastiliikide mahud muutusid vähem. Konteinerite ja veeremi maht ...

Muuga sadamas tutvustati lõhna- ja mürareostuse leevendusmeetmeid22.11.2016

Tallinna Sadam koos Keskkonnaministeeriumiga tutvustas teisipäeval Muuga sadamas toimuval keskkonnapäeval sadamaga piirnevatele  kohalikele omavalitsustele ja kogukondade esindajatele Muuga õhukvaliteedi parendamise, sh projekti e-Ninad esmaseid järeldusi ning sadama müraallikate kaardistamise uuringu tulemusi. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et ...

Muuga sadamas tutvustati lõhna- ja mürareostuse leevendusmeetmeid22.11.2016

Tallinna Sadam koos Keskkonnaministeeriumiga tutvustas teisipäeval Muuga sadamas toimuval keskkonnapäeval sadamaga piirnevatele  kohalikele omavalitsustele ja kogukondade esindajatele Muuga õhukvaliteedi parendamise, sh projekti e-Ninad esmaseid järeldusi ning sadama müraallikate kaardistamise uuringu tulemusi. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et ...

Sillamäe sadamas algasid regulaarsed konteinerveod21.11.2016

19. novembri hommikul asus Sillamäelt Rotterdami poole teele konteinerlaev Jonni Ritscher, millega tähistati regulaarsete konteinervedude algust Sillamäe sadamas. Liini operaatoriks on maailma suurim konteinerlaevade omanik Maersk Line ning Sillamäe sadamas tegeleb konteinerite käitlemisega multifunktsionaalne terminal Silsteve. Esimese reisiga käideldi ...

Septembris kasvas eksport kiiremini kui import 09.11.2016

Kaupade eksport kasvas 2016.  aasta septembris võrreldes eelmise aasta septembriga 13% ja import 2%, teatab Statistikaamet.  Kolmandas kvartalis tervikuna kasvas eksport 7%. Septembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,1 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 62 miljonit eurot (2015. ...

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2016 on Sillamäe Sadam13.10.2016

13. oktoobril kuulutati välja konkursi Eesti Parimad Ettevõtted 2016 võitjad. Aasta Ettevõtte tiitel omistati masinaehitusettevõttele Hekotek AS. Transpordi ja logistika vallas anti konkurentsivõimelisima ettevõtte 2016 tiitel Sillamäe Sadamale. Parimate ettevõtete konkurssi korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, EAS ja Eesti ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas septembris 2,4 protsenti, aasta tuleb rekordiline11.10.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis septembris 726 441 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,4 protsenti enam ning siiani septembrikuu suurim reisijate arv. Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas reisijate arv 307 tuhande inimese ehk 4,5 protsendi võrra 7,88 miljoni reisijani ning aastane tulemus tuleb rekordiline.  Tallinna Sadama turundus-ja ...

Kruiisilaev AIDAmar lõpetab 10. oktoobril tänavuse kruiisihooaja10.10.2016

Täna, 10. oktoobril, peatub Tallinna Vanasadamas selle kruiisihooaja viimane kruiisilaev AIDAmar. Koos tänasega tehti lõppenud hooaja jooksul operatiivandmetel kokku 271 traditsioonilist kruiisilaeva külastust ning toodi Tallinnaga tutvuma 474 704 kruiisituristi. Kruiisihooaega lõpetav kruiisifirma Aida Cruises laev AIDAmar saabus Tallinnasse Warnemundest ning ...

Kutse osalemiseks TransRussia 2017 Eesti ühisstendis06.10.2016

BaltMarketConsult OÜ koostöös Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega korraldab Eesti ühissstendi rahvusvahelisel transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2017, mis toimub 18.-20.aprillini Moskvas. TransRussia on rahvusvaheline transpordi- ja logistika teenuseid ja tehnoloogiaid tutvustav Venemaa suurim mess ja konverents, mis ...

Tallinna Sadama septembrikuu kaubamaht oli 1,71 miljonit tonni, Paldiski Lõunasadam saavutas rekordi04.10.2016

Tallinna Sadama sadamates käideldi  käesoleva aasta septembrikuus 1,71 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta septembri näitajast  5% võrra väiksem tulemus.  Paldiski Lõunasadamas käideldi septembris aga rekordarv kaupa ehk 478 tuhat tonni. Tallinna Sadama septembrikuu kaubamaht vähenes peamiselt Muuga sadamas käideldud ...

Eesti ettevõtted osalevad TransitKazakhstan messil04.10.2016

Täna, 4. oktoobril avatakse Almatõs, Kasahstanis 20. Transpordi – ja Logistika juubelimess TransitKazakhstan 2016. Messil osaleb üle 100 ettevõtte Valgevenest, Saksamaalt, Kasahstanist, Hiinast, Lätist, Leedust, Venemaalt, Usbekistanist, Ukrainast, Soomest ja Eestist, kes tutvustavad oma võimekust pakkuda transpordisektorile erinevaid ...

Tallinna Sadam võitis maineka Seatrade Cruise Awards keskkonnaalgatuse auhinna 26.09.2016

Tallinna Vanasadama mikro-tunneli ehitus võitis eile õhtul Tenerifel toimunud Seatrade Cruise Awards auhinnatseremoonial esikoha keskkonnaalgatuse kategoorias. Ehitatav mikro-tunnel võimaldab Tallinna Vanasadamas peatuvatel laevadel reovett ära anda piiramatus koguses. Mainekal Seatrade Cruise Awards auhinnatseremoonial võttis tunnustuse vastu Tallinna Sadama ...

Port of Tallinn won the reputable Seatrade Cruise Awards Environmental Initiative Award26.09.2016

Port of Tallinn won the reputable Seatrade Cruise Awards Environmental Initiative Award for micro-tunnel construction in Tallinn Old City Harbour. The new micro-tunnel will able all ships calling at the Old City Harbour to discharge unlimited amounts of sewage. Port of Tallinn’s Head of Marketing and Comunication Sirle Arro accepted the award at the Seatrade Cruise Awards award ...

Kruiisireisijad hindasid Tallinna Peterburi järel atraktiivseimaks kruiisisihtkohaks Läänemere regioonis15.09.2016

Maailma suurima kruiisireisijate online keskkonna CruiseCritic hinnangute   kohaselt on Läänemere regiooni kõige hinnatumad sihtkohad järjestuses: 1. Peterburg, 2.Tallinn, 3. Stockholm, 4.Oslo, 5.Kopenhaagen. Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuhi Sirle Arro sõnul on kõige parem tunnustus nii Tallinna Sadamale kui ka Tallinna linnale just ...

Tallinna Sadama augustikuu kaubamaht oli 1,63 miljonit tonni14.09.2016

Tallinna Sadama sadamates käideldi  käesoleva aasta augustikuus 1,636 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta augusti näitajast  11,7 % võrra suurem tulemus.  Kasv tulenes peamiselt puistlasti suuremast mahust, mis kasvas võrreldes mullusega 55,8 % 292 tuhande tonnini.   Kaheksa kuu kokkuvõttes moodustas Tallinna Sadama kaubamaht 13,97 ...

Valdo Kalm valiti Läänemere Sadamate Organisatsiooni juhatusse13.09.2016

9. septembril toimunud Läänemere Sadamate Organisatsooni (BPO) peaassambleel valiti BPO juhatusse Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. BPO juhatuse liikme amet määrati aastateks 2016-2018.  Valdo Kalmu sõnul on rahvusvaheline koostöö Tallinna Sadama arenguplaane ja tulevikku silmas pidades väga oluline. „Läänemere Sadamate ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas augustis 2,3 protsenti12.09.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis augustis 1 133 885 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,3 protsenti enam ning siiani augustikuu suurim reisijate arv. Kolme suvekuu kogu reisijate arv oli üle 3,6 miljoni inimese ehk saja tuhande reisija võrra enam kui mullu. Kaheksa kuu kokkuvõttes kasvas reisijate arv 307 tuhande inimese ehk 4,5 ...

30 aastat Muuga sadamat06.09.2016

Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam Muuga sadam avati pidulikult 19. detsembril 1986. Tänavu 30. aastaseks saav sadam on kogu tegevusaja jooksul mänginud olulist rolli Eesti majanduse ja riigi jaoks tervikuna. Oma tegevusaja jooksul on Muuga sadam näinud nii suuri kasvuperioode kui ka langusi ning käinud ajaga kaasas. Tänaseks on võetud suund transiitkaupade ...

Tallinna Sadam kuulutab septembris välja konkursi Vanasadama Masterplaani koostamiseks 05.09.2016

Tallinna Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonide kõrvale Vanasadamasse rohkem linnalist arendust ning muuta piirkond kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks. Linna avamisega merele on oluline roll linnaruumi kujunemisel Vanasadama seni veel väljakujundamata piirkondades ja ümbruses. Selleks oleme välja töötamas Masterplaani ehk sadama ...

Neli Läänemere sadamat sõlmivad vastastikuse mõistmise memorandumi laevadele ühtse kalda elektrivõrgu ehitamiseks05.09.2016

9. septembril sõlmivad Tallinna sadam, Helsingi sadam, Stockholmi sadam ja Turu sadam vastastikuse mõistmise memorandumi laevadele ühtse kalda elektrivõrgu ehitamise ettevalmistamiseks. Eesmärk on aktiivselt panustada keskkonna negatiivsete mõjude vähendamisesse ja ühtsete põhimõtete kokkuleppimine. Tallinna Sadama kvaliteedi- ja ...

Seatrade Cruise Awards nimetas Vanasadama mikro-tunneli ehituse keskkonnaalgatuse auhinna nominendiks 02.09.2016

Tallinna Vanasadama mikro-tunneli ehitus nomineeriti konkursi Seatrade Cruise Awards keskkonnaalgatuse kategooria finalistiks. Ehitatav mikro-tunnel võimaldab Tallinna Vanasadamas peatuvatel laevadel reovett ära anda piiramatus koguses. Tallinna Sadama Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasiku sõnul on sadamal hea meel olla valitud Seatrade Cruise ...

Tallinna Sadama juulikuu reisijate arv oli rekordiline09.08.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis juulis 1 401 145 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4 protsenti enam ning siiani juulikuu suurim reisijate arv. Ka juulikuus Eestit külastanud kruiisireisijate arv oli läbi aegade suurim. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli juulikuu rekordiline nii kogu reisijate arvu kui ka ...

Transiidikeskuse konteinerkäive vähenes 2016. aasta 7 kuuga 6%04.08.2016

Transiidikeskuse AS Muuga konteinerterminal käitles 2016. aasta seitsme kuuga 111 417 TEU’d (TEU on 20-jalase konteineri tingühik), mis on 6% vähem kui 2015. aastal. Konteinerites veetava kaubakoguse tonnaaž vähenes perioodi võrdluses 3,2%. Transiidikeskuse AS üldkaubaterminal käitles 2016. aasta seitsme kuuga 376 908 tonni tüki- ja puistekaupu, ...

Hiina suursaadik Qu Zhe külastas Sillamäed21.07.2016

Hiina suursaadik Eestis tema Ekstsellents Hr Qu Zhe külastas 19. juulil Sillamäed. Suursaadik kohtus Sillamäe linnapea hr. Tõnis Kalbergiga, kes tutvustas lühidalt linna ajalugu ja arenguid. Suursaadik Qu tutvustas linnapead omakorda Hiina ja Eesti vaheliste suhetega ning koostööga Hiina ja Kesk- ning Ida-Euroopa vahel. Pooled vahetasid ka seisukohti ...

Tallinna Sadama reisijate arv ületas juunis miljoni12.07.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis juunis 1 072 413 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,6 protsenti enam ning siiani juunikuu suurim reisijate arv. Poole aastaga on Tallinna Sadama reisijate arv kasvanud 5 protsenti.  79,3 protsenti ehk kõige rohkem reisijaid oli juunis tavapäraselt Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijate arv ulatus 850 ...

Tallinna Sadama juunikuu kaubamaht ületas eelmise aasta taseme. Poolaasta kaubavood langesid, reisijate arv tõusis ja kasumlikkus säilis06.07.2016

Tallinna Sadama sadamates käideldi  käesoleva aasta juunikuus 1,92 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta juuni näitajast  0,23 miljonit tonni ehk 14 % võrra rohkem.  Kasv tulenes peamiselt puistlasti suuremast mahust, mida juunikuus läbis sadamaid 145 tuhat tonni ehk 54 % enam, kasvasid ka teiste lastiliikide käitlusmahud.  Kuue kuu ...

Saaremaa sadam sai kümneaastaseks16.06.2016

Täna, kümme aastat tagasi, 16. juunil 2006 avati pidulikult  Küdema lahe ääres asuv Saaremaa sadam. Saaremaa sadam kavandati ja ehitati kruiisilaevade teenindamiseks  olles seega ainulaadseks sadamaks terves regioonis. Ninase külas Küdema lahe ääres asuv sadam on Tallinna Sadama sadamate pere noorimaid liikmeid.   Kümne ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas mais 5 protsenti10.06.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis mais 938 758 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,1 protsenti enam ning läbi aegade maikuu suurim tulemus. 81 protsenti ehk kõige rohkem reisijaid oli mais tavapäraselt Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijate arv ulatus 759 574 inimeseni, Tallinn-Stockholm liinil reisis 9,3 protsenti ehk 87 851 inimest ja ...

19.- 22. aprill toimus Moskvas rahvusvaheline mess TransRussia 201612.05.2016

Lõppenud on  Eesti stendi töö TransRussia 2016 messil, mis toimus  19.- 22. aprillini Moskvas. Millised olid ettevõtete ootused ning missuguse meeleoluga tuldi tagasi? Eesti rahvusstend  köitis messi külastajate ja külaliste tähelepanu oma loosungiga  « Эстония – Ваш Логи(сти)ческий ...

MSC Musica avab täna kruiisihooaja04.05.2016

4. mail algab Tallinna Sadamas tänavune kruiisilaevade hooaeg, mis kestab 10. oktoobrini. Hooaja esimese laevana sildub täna Vanasadamas MSC Musica, mille pardal on 2650 reisijat, kellest ligi pooled on pärit Saksamaalt, järgnevad Hispaania ja Itaalia kodakondsed, kokku on laeval reisijaid 52 erinevast riigist. Laev saabub Stockholmist  ja suundub Tallinnast edasi ...

Tallinna Sadama aprillikuu kaubamaht oli 1,83 miljonit tonni, sadam teenindas 700 tuhat reisijat03.05.2016

Tallinna Sadama sadamaid läbis käesoleva aasta  aprillikuus  1,83 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,22 miljonit tonni ehk 11 % väiksem tulemus. Nelja  kuu kokkuvõttes vähenes kaubamaht 15% ehk  7,1 mln tonnini. Kuigi aprillikuus kaubamahu langus mõnevõrra pidurdus, toimus vähenemine ...

Tallinna Sadam soovib näha kaasaegset, inimkeskset ja turvalist linnaruumi27.04.2016

Tallinna Sadama seisukohalt vaadates on tulevase Reidi tee planeerimisel kaks põhilist raskuspunkti, mis lähtuvad nii sadama kui ümbritseva linnakeskkonna huvidest. Esiteks on meie soov teha sadamaümbrus korda ja muuta Eesti suurim turismivärav atraktiivseks linnaruumiks. Selleks tõmbame me sadama tegevust kokku selliselt, et tekiks linnaline asum või ...

Tallinna Sadama nõukogu kinnitas ettevõtte uue juhtimisstruktuuri: ettevõtte juhatus saab olema kolmeliikmeline19.04.2016

Tallinna Sadama nõukogu esmaspäeval, 18. aprillil toimunud koosolekul kinnitati ettevõtte uus juhtimisstruktuur. Alates 1. maist 2016 kehtima hakkav  struktuur on  senisest laiapõhjalisem ning edaspidi hakkab   ettevõtet juhtima kolmeliikmeline juhatus. Valdo Kalmu ja Marko Raidi kõrvale lisandub kolmas liige, kelle vastutusvaldkonnaks ...

Kutse: TTÜ magistriõppe infoõhtu 20.04.16, TTÜ peamajas Mustamäel!14.04.2016

Hea logistika, transpordiplaneerimise ja tarneahelajuhtimise huviline! Juba järgmise nädala kolmapäeval, 20.04.16 toimub TTÜ peamajas Mustamäel Magistriõppe erialade infoõhtu. Kell 17:30 annavad TTÜ peamaja aulas õppe- ja vastuvõtuspetsialistid  ülevaate vastuvõtutingimustest ning õppekorraldusest. Alates 18:15 ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas märtsis 13 protsenti12.04.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis märtsis 741 099 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,3 protsenti enam ning läbi aegade märtsikuu suurim tulemus.  87 protsenti ehk kõige rohkem reisijaid oli märtsis tavapäraselt Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijate arv ulatus 651 195 inimeseni, Tallinn-Stockholm liinil reisis 12 ...

Eesti ja Venemaa vaheline raudteetransiit langeb poole võrra11.04.2016

Eesti ja Venemaa vahelise raudteetransiidi maht kukub Venemaa otsuse kohaselt poole võrra ehk 12 rongipaarilt kuue rongipaarini päevas. «Minu informatsiooni kohaselt vähenes eelmise nädala Moskva otsusega Eesti ja Venemaa vaheline raudteevedu kuuele rongipaarile päevas, kuid kõik märgid näitavad, et see maht kukub veelgi,» ütles Eesti ...

Tallinna Sadama esimese kvartali kaubavood vähenesid, reisijate arv tõusis ning ettevõtte kasumlikkus säilis05.04.2016

Tallinna Sadama sadamaid läbis käesoleva aasta märtsikuus 1,57 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,37 miljonit tonni ehk 19 % väiksem tulemus. Kolme kuu kokkuvõttes vähenes kaubamaht 16% ehk  5,3 mln tonnini. Kaubamahu vähenemine toimus vedellasti mõjul, samas puistlasti, veeremi ja segalasti mahud ...

Muuga-Maardu piirkonda paigaldatakse e-Ninad31.03.2016

Sel nädalal paigaldatakse Muuga-Maardu piirkonda innovaatilised lõhnasensorid ehk eNinad, mille abil saab õhu keemilist koostist pidevalt jälgida ning lõhnahäiringute esinemisel kohe sekkuda.   Muuga sadama piirkonna erinevatesse kohtadesse paigaldatakse  kokku 20 lõhnasensorit (eNina) ja 4 tuuleandurit, mis hakkavad nii terminalidele kui ka ...

Tallinna Sadama nõukogu kinnitas 2015. aasta majandusaruande22.03.2016

AS-i Tallinna Sadam nõukogu kinnitas esmaspäeval ettevõtte eelmise aasta majandusaruande, mille kohaselt oli ettevõtte müügitulu 94 miljonit eurot ja tegevuskasum 35,4 miljonit eurot. Tallinna Sadama tegevustulud kahanesid aasta varasemaga võrreldes 15 protsendi võrra, tulumaksueelne kasum vähenes 22 protsenti. Ettevõtte puhaskasum ...

Tallinna Sadama veebruarikuu reisijate arv ületas esmakordselt 600 000 piiri09.03.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis veebruaris 623 640 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,6 protsenti enam ning läbi aegade veebruarikuu suurim tulemus. Ka veebruaris sadamat külastanud reisilaevade arv oli mullusest suurem.  Kõige rohkem reisijaid oli veebruaris tavapäraselt Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijate arv ulatus ...

Tallinna Sadama veebruari kaubamaht oli 1,47 miljonit tonni03.03.2016

Tallinna Sadama sadamaid läbis käesoleva aasta veebruaris  1,47 miljonit tonni kaupa, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 470 tuhat tonni väiksem tulemus. Veebruaris sadamat külastanud kaubalaevade arv oli aga mullusest  13 võrra suurem.  Kaubagruppidest kasvas veebruaris veeremite maht 1,83 tuhande tonni võrra 353 tuhande ...

EVR Cargo uueks juhiks valiti Raul Toomsalu17.02.2016

Riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo nõukogu valis ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Raul Toomsalu, kellel on pikaajaline rahvusvaheline juhtimis- ja ärikogemus finants- ning tootmissektoritest.Raul Toomsalu on viimased kaks aastat olnud tegev tehnoloogianõustajana erinevates Venemaal tegutsevates tootmisfirmades, enne seda on Toomsalu juhtinud ...

Tutvu võimalustega: vabad alad Muuga sadamas tootmis- ja logistikaettevõtetele 16.02.2016

Tallinna Sadam on uuendanud infot Muuga sadamas asuvate vabade maa-alade kohta. Tutvu Eesti suurima ja sügavaima kaubasadama võimalustega tootmis- ja logistikaettevõtetele lähemalt. Muuga sadama idaosas on Tallinna Sadam oma potentsiaalsete klientide jaoks ette valmistanud ligikaudu 65 ha ulatuses krunte, suurusega 0,3-39 ha. Maatükkide piire saab ka vastavalt ...

Tallinna Sadama uus juhatuse esimees Valdo Kalm asub ametisse 1. märtsil16.02.2016

Tallinna Sadama uueks juhatuse esimeheks saab Valdo Kalm, kes asub ametisse 1. märtsil. Eesti Telekomi endise juhina on Valdo Kalmul pikk juhtimiskogemus ühest Eesti suurimast ja ajas palju muutunud ettevõttest, samuti väga tunnustatud ja laitmatu äriline taust, hea analüüsivõime ning tugev strateegilise mõtlemise oskus. Tallinna Sadama uue ...

Tallinna Sadama tegevustulemuste ülevaade 15.02.2016

AS-i Tallinna Sadam käive ulatus möödunud aastal esialgsetel andmetel 93,8 miljoni euroni, sadamaid läbis 22,4 miljonit tonni kaupa ja reisijate arv oli rekordilised 9,79 miljonit. AS-i Tallinna Sadam juhatuse liikme Marko Raidi sõnul suutis ettevõte üldise kaubavoo languse ja organisatsiooni sisemiste muutuste valguses näidata siiski korralikke ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas jaanuaris 5,5 protsenti12.02.2016

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis jaanuaris 547 164 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,5 protsenti enam ning läbi aegade jaanuarikuu suurim tulemus. Ka jaanuaris sadamat külastanud reisilaevade arv oli mullusest suurem.  Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul on positiivne aastat reisijate arvu ...

EVR Cargo kaubaveomaht jäi jaanuaris napilt alla miljoni tonni09.02.2016

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo kaubaveomaht ulatus jaanuaris 0,964 miljoni tonnini, jäädes mullusele tulemusele alla 27 protsenti.  EVR Cargo juhatuse esimehe kohusetäitja Paul Lukka sõnul on veomahtude langus võrrelduna eelmise aasta jaanuariga küll suur, kuid viimastel kuudel on veomahud ...

Tallinna Sadama tegevustulemuste ülevaade25.01.2016

AS-i Tallinna Sadam käive ulatus möödunud aastal esialgsetel andmetel 93,8 miljoni euroni, sadamaid läbis 22,4 miljonit tonni kaupa ja reisijate arv oli rekordilised 9,79 miljonit. Reedel toimunud Tallinna Sadama nõukogu koosolekul andis ettevõtte juhatus ülevaate möödunud majandusaasta tegevustulemustest. AS-i Tallinna Sadam juhatuse liikme ...

Tallinna Sadamat hakkab juhtima Valdo Kalm15.01.2016

AS Tallinna Sadama nõukogu valis tänasel koosolekul ettevõtte juhatuse esimeheks Valdo Kalmu. Valdo Kalm alustab tööd Tallinna Sadamas alates 1. märtsist 2016.  Tallinna Sadama nõukogu esimehe Aare Targa sõnul on Valdo Kalmu näol tegemist rahvusvahelise ettevõtte kauaaegse tippjuhi kogemusega inimesega, kes sobib hästi juhtima ...

Raudteevedaja EVR Cargo kaubaveomaht ulatus mullu 11,6 miljoni tonnini12.01.2016

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo möödunud aasta veomahuks kujunes 11,6 miljonit tonni, jäädes ülemöödunud aastale alla 4,2 miljoni tonniga, ehk 26,6 protsenti.  EVR Cargo juhatuse esimehe kohusetäitja Paul Lukka sõnul iseloomustab eelmist aastat tervikuna ulatuslik veomahtude langus pea kõigis ...

2015. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 22,44 miljonit tonni kaupa11.01.2016

2015. aasta kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid 22,44 miljonit tonni kaupa, mis on võrreldes 2014. aastaga 20,8 protsenti väiksem tulemus. Lõppenud aasta detsembri kaubamaht oli 1,66 miljonit tonni.  Kogu Tallinna Sadama aastasest kaubamahust läbis Muuga sadamat 14,133 miljonit tonni kaupa, Paldiski Lõunasadamat 4,492 miljonit tonni kaupa ja ...

Tallinna Sadama 2015. aasta reisijate arv oli taas rekordiline04.01.2016

2015. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku rekordilised 9,79 miljonit reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes aastas teenindatud reisijate arv  ning võrreldes  2014. aastaga 2,3 protsendi võrra  parem tulemus. Tallinna Sadama turundus-ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul on Tallinna Sadama reisijate arv ...

Tallinna Sadama olulisimad sündmused ja projektid 201530.12.2015

Anname ülevaate lõppeva aasta olulisimatest sündmustest ja enim märkimist väärivatest projektidest, mis Tallinna Sadamas 2015. aasta jooksul ellu viidud.   AS Tallinna Sadam sai uue nõukogu ja ajutise juhatuse: Käesoleva aasta augustis said ajutisteks Tallinna Sadama juhatuse liikmeteks sadama senine finantsjuht Marko Raid ning vandeadvokaat ...

Uuring: kruiisituristid jätsid käesoleval aastal Tallinnasse ligi 30 miljonit eurot 22.12.2015

Hiljutine konsultatsioonifirma G. P. Wild poolt läbi viidud uuring näitab, et kruiisituristid kulutavad Tallinnas viibides keskmiselt 59,06 eurot inimese kohta ja on oma külastuse erinevate aspektidega väga rahul. Kõige kõrgemalt hindavad nad kohalike sõbralikkust, töötajate viisakust ning linna ajaloolisi ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas novembris 3,8 protsenti09.12.2015

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis novembris 677 247 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,8 protsenti enam ning läbi aegade novembrikuu suurim tulemus. Käesoleva aasta üheteistkümne kuu kogu reisijate arv ulatub üle üheksa miljoni inimese. Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna ...

EVR Cargo kaubaveomaht ulatus novembris üle miljoni tonni07.12.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo kaubaveomaht ulatus novembris 1,033 miljoni tonnini, mis on küll viimase kaheksa kuu parim tulemus, kuid jääb möödunud aasta novembri veomahule alla 37 protsenti. Üheteistkümne kuu jooksul on veetud 10,7 miljonit tonni kaupa, ehk mullusest 25 protsenti vähem. EVR Cargo juhatuse esimehe ...

Tallinna Sadam emiteeris Pohjola vahendusel 60 miljoni eest võlakirju 04.12.2015

Riigile kuuluv AS Tallinna Sadam emiteeris 1. detsembril Pohjola Panga Eesti filiaali vahendusel 60 miljoni euro eest kaheaastase tähtajaga võlakirju, laekuvaid vahendeid kasutatakse parvlaevade ehituse finantseerimiseks.  “Võlakirjaemissiooni vahendeid kasutab TS Laevad OÜ uute parvlaevade ehitusega seotud maksete tegemiseks laevaehitajatele,” ütles ...

Sillamäe konteinerterminali avalöök01.12.2015

26.novembri õhtul saabus Sillamäe sadamasse Maersk Line´i poolt opereeritav konteinerilaev Bomar Victory, mis tõi Sillamäele 50 TEU jagu tühje konteinereid ning võttis kaasa 156 TEU kaubaga konteinerit. Bomar Victory külastusega avati Sillamäe konteineriterminal, mida opereerib multifunktsionaalne terminal Silsteve. Esimene kaup, mis uuest ...

Sillamäe sadamas on aastatega kokku käideldud 40 miljonit tonni kaupasid16.11.2015

Samaaegselt suure viljalaeva lastimisega täitus Sillamäe sadamas ka üks ümmargune statistiline number – sadama avamise päevast 2005. aasta 14. oktoobril kuni tänaseni ehk 10 aastaga on sadamas käideldud 40 miljonit tonni mitmesuguseid kaupu. Sadama raudteejaamas selle ajaga käideldud kaupade hulk ulatub 31 miljoni tonnini. Seni suurima ...

Ehitusmaterjalide tootjad külastasid Sillamäed16.11.2015

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit pidas 5. novembril Sillamäe kultuurimajas oma üldkoosolekut. Traditsiooniliselt arutati üldkoosolekul oma järgmise aasta tegevuskava ning eelarvet, kuid päevakavva mahtusid ka Sillamäe sadama esitlus ja külastus ning tutvumine Sillamäe linnaga. Lisaks tegi Swedbanki esindaja huvitava ettekande võimalikest ...

Tallinna Sadama oktoobrikuu kaubamaht oli 2,17 miljonit tonni11.11.2015

Tallinna Sadama sadamaid läbis oktoobris 2,17 miljonit tonni kaupa, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,4 protsenti suurem tulemus. Käesoleva aasta kümne kuu kogu kaubamaht on 19,195 miljonit tonni, mis jääb mullusele näitajale alla 18,5 protsenti. Tallinna Sadama kommertsjuhi Erik Ringmaa sõnul on eelmise aasta võrdluses kaubamahu ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas oktoobris 5,5 protsenti10.11.2015

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis oktoobris 786 919 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,5 protsenti enam ning läbi aegade oktoobrikuu suurim tulemus. Käesoleva aasta kümne kuu kogu reisijate arv ulatub üle 8,3 miljoni inimese. Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul lubab kasvav reisijate arv ...

EVR Cargo kaubaveomaht oktoobris oli viimase nelja kuu suurim06.11.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo kaubaveomaht ulatus oktoobris 891 tuhande tonnini, mis on küll viimase nelja kuu parim tulemus, kuid jääb möödunud aasta oktoobri veomahule alla 37 protsenti. Kümne kuu jooksul on veetud 9,6 miljonit tonni kaupa, ehk mullusest 25 protsenti vähem. EVR Cargo juhatuse esimehe kohusetäitja Paul ...

Suurim kuivlastilaev Sillamäel05.11.2015

5. novembri varahommikul lahkus Sillamäe sadama kai äärest seni suurim kuivlastilaev Salandi, millele lastiti 62 000 tonni Eestist eksporditud otra. Laadungi sihtsadamaks on Port Said Egiptuses. Laev on ehitatud 1999.aastal, selle pikkus on 225 m, laius 32,2 m ja süvis 13 m. Bulker seilab Panama lipu all. Teravilja lastimist korraldas Silsteve terminal. Suure laeva ...

EVR Cargo juhatuse esimees Ahto Altjõe lahkub ametist30.10.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte juhatuse esimees Ahto Altjõe lahkub volituste lõppemisel ametist, uue juhi kinnitamiseni jätkab juhatuse esimehe kohusetäitjana ettevõtte finantsdirektor-juhatuse liige Paul Lukka.  EVR Cargo nõukogu esimehe Toomas Tõniste sõnul ei kandideerinud Altjõe septembris välja ...

17. oktoobril peatub Tallinna Vanasadamas kruiisilaev Marco Polo, mis ühtlasi lõpetab Talinna Sadama tänavuse kruiisihooaja.28.10.2015

Laeval on 698 põhiliselt Inglismaalt pärit reisijat, kes alustasid oma kruiisi Londonist 11. oktoobril. Tallinnasse saabub laev Warnemündest ning pärast 6-tunnist peatumist suundub edasi Peterburgi.   Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul on selle aasta oktoobrikuus kruiisilaevad Tallinnas peatunud viiel korral, mis on ...

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab ideekonkursi innovaatiliste lahenduste leidmiseks15.10.2015

Tallinna Ettevõtluspäeva raames kuulutas ettevõtlusamet 6. oktoobril välja avaliku ideekonkursi uute innovaatiliste ideede leidmiseks. Ideekonkursi eesmärk on koguda kokku uuenduslikud ideed, mis vääriksid teostamist Tallinnas. Parimad sisukad ning rakendatavad ideed kantakse Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardile, mida võetakse arvesse linna ...

Tallinna Sadama reisijate arv kasvas septembris 2,1 protsenti09.10.2015

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis septembris 709 271 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,1 protsenti enam ning läbi aegade septembrikuu suurim tulemus. Käesoleva aasta üheksa kuu kogu reisijate arv ulatub üle 7,5 miljoni inimese. Kõige rohkem reisijaid oli septembris tavapäraselt Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijate arv ...

EVR Cargo veomaht septembris kerkis veidi augustiga võrreldes07.10.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus septembris 767 tuhande tonnini, paranedes küll tänavu augustiga võrreldes 8 protsenti, kuid jäädes möödunud aasta septembri veomahule alla 38 protsenti. Üheksa kuu jooksul on veetud 8,7 miljonit tonni kaupa, mis jääb mullusele alla 23 protsenti.  EVR Cargo ...

Tallinna Sadama septembri kaubavood näitavad Eesti teravilja ekspordivõimekust 06.10.2015

Tallinna Sadama sadamaid läbis septembris 1,8 miljonit tonni kaupa, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14,6 protsenti väiksem tulemus. Puistlasti kaubagrupi maht on aga käesoleva aasta septembriga kasvanud 52,1 protsenti 315,6 tuhande tonnini.  Tallinna Sadama kommertsjuhi Erik Ringmaa sõnul kasvas septembris kaubagruppidest enim puistlasti maht ning ...

Deniss Boroditš messil TransitKazakhstan: Eesti ettevõtete jaoks on äärmiselt tähtis koostöö Kasahstaniga17.09.2015

Neil päevil Alma-Atas toimuval 19.  Kesk-Aasia messil „Transport ja logistika“ (TransitKazakhstan) on esindatud  ka Eesti ettevõtete ühisstend. Eesti delegatsiooni koosseisus  osaleva Riigikogu liikme Deniss Boroditši sõnul teevad meie ettevõtted messil väga aktiivset tööd enda teenuste promomisel.«Kasahstan on ...

EVR Cargo veomaht langes augustis 707 tuhande tonnini09.09.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus augustis 707 tuhande tonnini, jäädes möödunud aasta augustikuu veomahule alla kolmandiku võrra. Kaheksa kuu kogumaht 7,95 miljonit tonni jääb möödunud aasta sama perioodi veomahule alla 21,5 protsenti. EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul püsib ...

AS Eesti Raudtee uus juht asub ametisse01.09.2015

Täna, 1. septembril asub AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe ametisse Sulev Loo. Sulev Loo omab suurt juhtimiskogemust rahvusvahelises transiidi- ja logistikaäris. Ta on juhtinud tuntud Eesti transiidi- ja logistikasektori firmasid nagu N-Terminal Grupp, AS Milstrand, AS Pakterminal. Viimati töötas Sulev Loo rahvusvahelise nafta- ja keemiatoodete ning muude energiakandjate ...

25. augustil toimus Genti ja Zeelandi sadamate ühiskülastus Sillamäele25.08.2015

AS Sillamäe Sadam on rahvusvaheline TEN-T-võrgustiku sadam ning koostöö Belgia sadamatega on kestnud aastaid. 25 augustil aset leidnud Genti ja Zeelandi sadamate ühiskülastus Sillamäele on loogiline jätk sellele koostööle. Mitte ainult Sillamäe sadama soodne asukoht EL ja Vene Föderatsiooni piiri ääres, vaid ka erasadama ...

Visit of Zeeland-Ports and Port of Ghent to port of Sillamäe on the 25th of August 201525.08.2015

On August 25th , Ghent Port Company together with Zeeland Seaports (the ports of Terneuzen and Flushing) had undertook a mission to the Baltic States, including Port of Sillamäe in Estonia. This joint promotion of our ports from Holland, Belgium and Estonia is a new step in the cooperation of the three port authorities. Business Dialogue and Conference with Belgian/Holland delegation took ...

Omanda logistika lisaeriala TTÜ-st!24.08.2015

Sellest õppeaastast alates saab TTÜ avatud ülikooli kaudu omandada lisaeriala olemasoleva eriala kõrvale. TTÜ pakub logistikavaldkonnas töötavatele inimestele, kelle varasem kõrgharidus on omandatud teises valdkonnas, logistika lisaeriala programmi, mille kaudu on võimalik saada erialaste õppeainete läbimisel juurde teadmisi ...

3. septembril algavad renoveerimistööd Tapa-Tartu raudteeliinil 19.08.2015

Sel sügisel saab alguse raudtee renoveerimise suurprojekt Tapa-Tartu liinil, mis näeb ette Tapa-Tartu suunalise raudteeliini põhjaliku rekonstrueerimise. Projekti kogumahuks on 57 kilomeetrit kapitaalremonti jaamavahedel ja jaama peateedel. Töid rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist, kogumaksumusega 24,9 miljonit eurot ning teostatakse 3 aasta jooksul. Projekti ...

Saaremaa kruiisihooaeg on selleks aastaks lõppenud17.08.2015

Tänavusel kruiisisuvel peatusid kruiisilaevad Saaremaa sadamas  viis korda ja tõid saarega tutvuma 3 623  turisti. Hooaja jooksul külastasid Saaremaa sadamat kolme  kruiisifirma kolm erinevat laeva. Kruiisihooaja avas  16.mail ja lõpetas 6.augustil  kruiisilaev Saga Sapphire peamiselt briti turistidega pardal.  Rootslastele kruiise pakkunud ...

Sillamäe sadama kailiin pikenes11.08.2015

Sillamäe sadamas anti lõplikult ekspluatatsiooni 4 uut kaid konteiner- ja kuivlastilaevade teenindamiseks. Uute kaide kogupikkus on 850 m ja sügavus nende ääres kahel 12,5 ja kahel 15,5 meetrit ja nad rajati kaldajoonele Ida- ja Läänemuuli vahele. Kaide arv sadamas on nüüd 15 ja nende kogupikkus ulatub juba 3 kilomeetrini. Esimesed laevad sildusid ...

EVR Cargo vedas juulis 878 tuhat tonni kaupu10.08.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus juulikuus 878 tuhande tonnini, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14 protsenti. Seitsme kuu kogumaht 7,25 miljonit tonni jääb möödunud aasta sama perioodi veomahule alla 20 protsenti.   EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul oli juulis ...

Port of Sillamäe took into operation 4 new berths10.08.2015

Port of Sillamäe took into operation 4 new berths for container ships and bulk carriers. The total length of the new berths is 850 m and the depths of two of them are 12.5 m and two by 15.5 meters each. New berths are located on the coastline between East and West breakwaters. The number of berths in the port is 15 now and their total length is 3 km. The first ships moored along the new ...

Tallinna Sadama kuue kuu käive oli 53 miljonit ja kasum ligi 21 miljonit eurot03.08.2015

AS-i Tallinna Sadam esimese poolaasta müügitulu oli auditeerimata andmetel 53 miljonit eurot ja puhaskasum 20,8 miljonit eurot. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli käive 10 protsenti madalam, puhaskasum seevastu kolm protsenti suurem. Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul tulenes tulude vähenemine kahest asjaolust – traditsioonilisest ...

Juunikuus vedas EVR Cargo enim väetist17.07.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus juunikuus 983 tuhande tonnini, vähenedes aastaga 14 protsenti. Esimese poolaasta kogumaht 6,4 miljonit tonni jääb möödunud aasta sama perioodi veomahule alla 21 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul oli juunikuus esimest korda suurimaks kaubagrupiks väetis. ...

Reisirongiühendus Venemaaga on taastatud14.07.2015

10. juulil avati taas reisirongiliiklus Venemaa suunal. Esimene koosseis väljus Moskvast kell 21.20 ning jõudis varahommikuse peatusega Peterburis Tallinnasse täna kell 13.38. Uue rongi proovisid ära ka Eesti Raudtee nõukogu ja juhatuse liikmed, Venemaa Raudteede ametlik esindaja Balti riikides ning GoRaili nõukogu ja juhatuse ...

EL toetab Tallinn-Helsingi mereühenduse infrastruktuuri investeeringuid 30 miljoni euroga13.07.2015

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid 10. juulil heaks Euroopa Komisjoni transporditaristu toetuste paketi ja sealhulgas ka toetuse andmise Tallinn-Helsingi mereühenduste arendamise projektile TWIN-PORT II.  AS Tallinna Sadam, Helsingi sadam ja AS Tallink Grupp saavad CEF transpordi programmi 2014 mitmeaastaste projektide taotlusvoorust infrastruktuuri arendusprojektidele kokku ...

Tallinn-Helsinki shipping line celebrated its 50th reopening anniversary!10.07.2015

On July 7, Port of Tallinn celebrated the 50year anniversary of re-establishing regular ferry service between Tallinn, the capital of Estonia, and Helsinki, the capital of Finland.   "Re-establishing sea traffic in 1965 after 25 years was a symbolic gesture that restored Estonian-Finnish connection broken at the dawn of World War II and slowly but soundly it opened Estonia to the outside ...

Tallinn-Helsingi laevaliin tähistas taasavamise 50. aastapäeva08.07.2015

Tallinna Sadamas tähistati 7. juulil 50 aasta möödumist päevast, mil laevaga “Vanemuine” taastati II Maailmasõja eel katkenud regulaarne laevaühendus Eesti ja Soome pealinnade vahel.   “Laevaliikluse taastamine 1965. aastal pärast 25-aastast pausi taastas sümboolselt ilmasõja eelõhtul katkenud Eesti-Soome silla ...

Tallinna Sadama juunikuu reisijate arv kasvas, kaubamaht langes07.07.2015

Tallinna Sadama sadamaid läbis juunis 1,68 miljonit tonni kaupa ning 1 045 461 reisijat. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes langes kaubamaht 25 protsenti, reisijatearv oli mullusest 1,3 protsenti suurem.  Tavapäraselt oli juunis kõige enam reisijad Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijate arv ulatus 824 676 inimeseni, Tallinn-Stockholm liinil reisis 90 ...

Tallinna Sadama nõukogu kinnitas LNG punkerdamise terminali rajamise30.06.2015

AS-i Tallinna Sadam nõukogu kinnitas teisipäevasel koosolekul veeldatud maagaasi (LNG) punkerdamise terminali rajamise Muuga sadamasse; lisaks kinnitas nõukogu AS-ile Viimsi Vesi reoveepumpla rajamiseks maa kasutusõiguse seadmise ning tutvus Vanasadama kinnisvaraarenduse tulevikuplaanidega.  Nõukogu otsusel sõlmitakse Muuga sadama idaossa  ...

Laevaühenduse taastamisest Rootsiga möödub 25 aastat18.06.2015

Tallinna-Stockholmi laevaliin peab kolmapäeval, 17.06. juubelit – reisilaeva Nord Estonia saabumisega Tallinna sadamasse 17. juunil 1990 taastus pärast viite aastakümmet regulaarne laevaühendus Eesti ja Rootsi vahel.  “Tallinna ja Stockholmi vahelise regulaarse laevaühenduse taastamine oli 25 aastat tagasi märgilise tähendusega nii eestlaste ...

Tallinna Sadam avalikustas Muuga sadama summaarse riskianalüüsi tulemused11.06.2015

4. juunil toimus Muuga sadamas Tallinna Sadama tellitud ning konsultatsioonifirma E-Konsult poolt koostatud Muuga sadamas tegutsevate ettevõtete summaarse riskianalüüsi tulemuste avalikustamine kohalikele omavalitsustele, ametkondadele, külavanematele ning elanikele. Töömahuka riskianalüüsi tulemusena ei tuvastatud kõrgel ehk mitteaktsepteeritaval ...

Raudteevedaja EVR Cargo veomaht ulatus mais 986 tuhande tonnini10.06.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht vähenes mais mullusega võrreldes 11 protsenti 986 tuhande tonnini, esimese viie kuu kogumaht 5,4 miljonit tonni jääb möödunud aasta sama perioodi veomahule alla 22 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul vähenes maikuus veomahtude languse ulatus eelmiste ...

Tallinna Sadama maikuu reisijatearv kasvas, kaubamaht langes08.06.2015

Tallinna Sadama sadamaid läbis mais 2,05 miljonit tonni kaupa ning 892 892 reisijat. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes langes kaubamaht 15,9 protsenti, reisijatearv oli mullusest 0,9 protsenti suurem.   Tavapäraselt oli mais kõige enam reisijad Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijatearv ulatus 723 190 inimeseni, Tallinn-Stockholm liinil reisis 82 218 inimest ...

Tallinna Sadam valiti ESPO maikuu sadamaks01.06.2015

Euroopa Meresadamate Organisatsoon ESPO valis ASi Tallinna Sadam maikuu sadamaks. ESPO kuu sadama tiitliga pärjatakse igakuiselt Euroopa meresadamaid, kes on oma tegevusega positiivseks eeskujuks teistele sadamatele.   Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhi Ellen Kaasiku sõnul on Tallinna Sadamal au ESPO tunnustus vastu võtta. „Meil on hea meel, et Tallinna ...

Tallinna Sadam hakkab 2016. aastal ise uute parvlaevadega opereerima27.05.2015

AS-i Tallinna Sadama nõukogu otsustas teisipäeval, et mandri ja suursaarte vahelise ühenduse pidamiseks ehitatavate uute parvlaevade operaatoriks saab TS Laevad OÜ; samuti andis nõukogu Tallinna Sadama juhatusele suunise alustada ettevalmistustöödega laevaperede komplekteerimiseks. “Meie eesmärgiks on ...

Tallinna Sadama üldkoosolek kinnitas aastaaruande ja dividendimakse21.05.2015

Eelmise aasta suurimaks väljakutseks oli nii  Tallinna Sadamale kui ettevõtte omanikuna riigile nelja uue parvlaeva hankimine. „Omaniku ootus on, et laevad valmiksid õigeaegselt ning Tallinna Sadam juhiks projekti igas mõttes hästi,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal.   „Laevade ehitus nii Poola kui Türgi ...

Saaremaa selle aasta kruiisihooaeg saab alguse laupäeval17.05.2015

Laupäeval, 16. mail külastab Saaremaa sadamat selle hooaja esimene kruiisilaev „Saga Sapphire“. Tegemist on Saga Holidays poolt korraldatava kruiisiga, mis jõuab Saaremaale juba mitmendat korda. Esmakordselt väisas sama laev saart eelmisel aastal,  varasemalt on Saaremaad külastanud kruiisfirma teised laevad. Saga Holidays kruiisid on mõeldud ...

Raudteevedaja EVR Cargo veomaht kahanes aprillis 28 protsenti12.05.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht vähenes aprillis mullusega võrreldes 28 protsenti 928 tuhande tonnini, esimese nelja kuu kogumaht 4,4 miljonit tonni jääb möödunud aasta sama perioodi veomahule alla 24 protsenti.    EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul jätkus aprillis veomahtude ...

Tallinna Sadama reisijate arv oli aprillis mullusega võrdväärne, kaubamaht langes11.05.2015

Tallinna Sadama sadamaid läbis aprillis 2,05 miljonit tonni kaupa ning 699 704 reisijat. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes langes kaubamaht kümme protsenti, reisijatearv oli mullusega praktiliselt võrdväärne ehk 0,3 protsenti väiksem.   Tavapäraselt oli aprillis kõige enam reisijad Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijatearv ...

Eesti logistikaettevõtted osalevad 5. – 8. maini Saksamaal Münchenis toimuval Euroopa tähtsaimal logistikamessil Transport Logistic 2015.05.05.2015

EASi ekspordidivisjoni direktori Allar Korjase sõnul on EASile oluline aidata Eesti ettevõtetel välisturgudel edu saavutada. Transport Logistic messil ollakse riigistendiga väljas esimest korda. „Messil osalemise eesmärgiks on kogu Eesti logistika- ja transpordisektori ning meie asukoha eeliste tutvustamine maailmale. Ühisstendiga luuakse aga ...

Costa Pacifica avab 4. mail kruiisihooaja04.05.2015

4. mail algab Tallinna Sadamas tänavune kruiisilaevade hooaeg, mis kestab 17. oktoobrini. Hooaja esimese laevana sildub Vanasadamas Costa Pacifica, mille pardal on 2837 reisijat, kellest üle poole on pärit Saksamaalt, järgnevad Prantsusmaa ja Itaalia kodakondsed, kokku on laeval reisijaid 39 erinevast riigist. Laev saabub Peterburist ja suundub Tallinnast edasi ...

Vanasadama Jahisadamas pööratakse algaval hooajal erilist tähelepanu merepäästele ja turvalisusele01.05.2015

Vanasadama Jahisadam avab 1. mail järjekordse tegutsemishooaja pakkudes kuuendat aastat järjest nii Eesti, naaberriikide kui ka kaugemate külaliste alustele sildumiskohta otse Tallinna südames Admiraliteedi basseinis. Vanasadama Jahisadamas pööratakse algaval hooajal erilist tähelepanu merepäästele ja turvalisusele. Lisaks sellele, et alused on sadamas ...

Rahvusvahelisel messil TransRussia 2015 on Eesti rahvusstendil esindatud 15 ettevõtet 16.04.2015

Vaatamata keerulisele majanduslikule olukorrale osalevad Eesti ettevõtted eelmistele aastatele sarnaselt järgmisel nädalal avataval rahvusvahelisel foorumil TransRussia. Ka sel aastal on Eesti esindatud oma rahvusstendiga.    "Keeruline majanduslik olukord innustab ettevõtteid veelgi enam näitama nii enda olemasolevatele kui ka potentsiaalsetele ...

Raudteevedaja EVR Cargo veomaht kahanes veebruaris 31 protsenti 1,042 miljoni tonnini10.04.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte veomaht vähenes märtsis mullusega võrreldes 31 protsenti 1,042 miljoni tonnini, esimese kvartali kogumaht 3,47 miljonit tonni jääb möödunud aasta esimese kvartali veomahule alla 23 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul on veomahud jätkanud vähenenemist ...

Tallinna Sadamat läbis märtsis 653 988 reisijat10.04.2015

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis märtsis 653 988 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,9 protsenti vähem. Käesoleva aasta kolme esimese kuu kogu reisijatearv ulatub üle 1,75 miljoni inimese. Tavapäraselt oli märtsis kõige enam reisijad Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijatearv ulatus 572 940 inimeseni, Tallinn-Stockholm ...

Valmis rekonstrueeritud Järve veoalajaam07.04.2015

Jaanuari lõpus alustas tööd täielikult uuendatud Järve veoalajaam. Uus veoalajaam tagab kindlama elektrivarustuse kontaktvõrgu elektrifitseeritud Tallinn-Keila liinil ja raudtee infrastruktuuri elektriliinidel. Antud objektiga lõpetati tööd projekti „Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine“ ...

Tallinna Sadama nõukogu täiendas lähiaastate strateegiat01.04.2015

Riigile kuuluva AS-i Tallinna Sadama nõukogu kinnitas teisipäeval ettevõtte mullused ajaloo parimad majandustulemused; nõukogu arutas  ka Tallinna Sadama strateegiat aastani 2020 uuenenud tegevussuundadest ja ajakohastatud tegevuskeskkonnast tulenevalt. “Möödunud aastal teenis Tallinna Sadam läbi aegade suurima tegevustulu ja tegevuskasumi, ...

St.Peter Line tähistas viiendat tegevusaastat. Tulevikus sihib firma ka Tallinna külastamisest huvitatud Lääne-Euroopa ja Aasia turiste 30.03.2015

Oma esimest juubelit ehk viiendat tegevusaastat  tähistaval  Venemaa laevaoperaatoril St Peter Line on ambitsioonikad plaanid meelitada oma laevadele  rohkem Lääne-Euroopast ja Aasiast pärit turiste. Ühtlasi annab see täiendavaid võimalusi ka Eesti turismimajandusele. “St. Peter Line kruiisidega oleme juba viie aasta vältel pakkunud ...

AS Eesti Raudtee nõukogu kinnitas mullused majandustulemused25.03.2015

Täna, 25. märtsil kinnitas AS Eesti Raudtee nõukogu ettevõtte 2014. aasta majandusaruande, mille kohaselt olid AS Eesti Raudtee 2014. aasta äritulud 55,5 miljonit eurot ning puhaskahjum 0,26 miljonit eurot. Ettevõtte äritulud kahanesid võrreldes 2013. aastaga 12,7 miljonit eurot ehk 18,6 protsenti. Möödunud aasta ...

Tallinna Sadamat läbis veebruaris 584 868 reisijat12.03.2015

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis veebruaris 584 868 reisijat, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,1 protsenti vähem. Käesoleva aasta kahe esimese kuu kogu reisijatearv ulatub üle 1,103 miljoni inimese.   Tavapäraselt oli veebruaris kõige enam reisijad Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijatearv ulatus 518 150 inimeseni, ...

Tallinna ja Helsingi sadamad arendavad ühiselt rohelist infrastruktuuri10.03.2015

Tallinna Sadam ja Helsingi sadam jätkavad tihedat koostööd arendades ühiselt Tallinn-Helsingi mereühendust. Sadamad koos AS-iga Tallink Grupp esitasid eelmisel nädalal Euroopa Komisjoni CEF programmile rahastustaotluse sadamate infrastruktuuri investeerimiseks. Projekti eesmärk on sadamate ja mereühenduse efektiivsemaks muutmine ning ...

Raudteevedaja EVR Cargo veomaht kahanes veebruaris 21 protsenti 1,12 miljoni tonnini09.03.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte veomaht vähenes veebruaris mullusega võrreldes 21 protsenti 1,12 miljoni tonnini, kahe kuu kogumaht 2,43 miljonit tonni jääb möödunud aasta veomahule alla 19 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul on suurima kaubagrupi - naftatoodete - veomaht jäänud alla ootuste ning ...

Tallinna Sadama veebruarikuu kaubamaht oli 1,9 miljonit tonni06.03.2015

Tallinna Sadama sadamaid läbis veebruaris 1,9 miljonit tonni kaupa, mis näitab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes veomahu 25,8-protsendilist langust. Aasta kahe esimese kuuga oli Tallinna Sadama vahendatud kaupade kogus 4,34 miljonit tonni.  Kaubagruppidest vähenes enim vedellasti maht ehk 36,4 protsenti 1191,7 tuhande tonnini. AS Tallinna Sadam ärisuunajuhi ...

Gdanskis alustati esimese uue parvlaeva ehitustöödega20.02.2015

Remontowa laevatehases Gdanskis alustati reedel Eesti mandri ja suursaarte vahele tellitud parvlaevade ehitustöödega, kui piduliku tseremoonia käigus lõigati metallist välja esimese ehitatava parvlaeva keredetailid.   Majandus- ja taristuminister Urve Palo ütles tseremoonial, et Eesti ja Poola sidemed on tugevamad kui iial varem. “Selle ...

Raudteevedaja EVR Cargo veomaht vähenes jaanuaris 18 protsenti05.02.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht kahanes jaanuaris mullusega võrreldes 18 protsenti 1,3 miljoni tonnini.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul langesid jaanuarikuus veomahud kõikides olulisemates EVR Cargo kaubagruppides peale väetiste, enim vähenes mineraalsete vedelate kütuste veomaht. “Loodetavasti ...

Tallinna Sadama jaanuarikuu kaubamaht oli 2,24 miljonit tonni03.02.2015

Jaanuaris läbis Tallinna Sadamat 2,24 miljonit tonni kaupa, mis on eelmise aasta sama kuuga võrreldes 19 protsenti vähem.   Kaubagruppidest kasvas jaanuaris segalasti maht 43,8 protsenti 56,9 tuhande tonnini ning puistlasti maht 10,5 protsenti 172,2 tuhande tonnini. Ro-Ro kaupade kogus oli 302,4 tuhat tonni näidates 2,9 protsendilist kasvu.   Suurima ...

Tallinna Sadama uute parvlaevade mudel läbis Soomes jääkatsetused25.01.2015

AS-i Tallinna Sadam poolt tellitud uute parvlaevade kuuemeetrine mudel läbis nelja päeva jooksul Soome firma Aker Arctic basseinis jääkatsetused, mille käigus kontrolliti laeva liikuvust erinevate jääolude korral. “Esmased testitulemused on nii testija kui ka projekteerija kinnitusel väga head ning parvlaevad suudavad ...

Raudteevedaja EVR Cargo kaubaveomaht ulatus mullu 15,8 miljoni tonnini07.01.2015

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo möödunud aasta veomahuks kujunes  15,76 miljonit tonni, jäädes ülemöödunud aastale alla 0,85 protsenti, ehk 135 000 tonni. Detsembri veomaht ulatus 1,55 miljoni tonnini, kasvades aastaga 1,6 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul oli möödunud aasta EVR ...

Tallinna Sadama 2014. aasta kaubamaht kasvas 0,3 protsenti06.01.2015

2014. aasta kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid 28,321 miljonit tonni kaupa, mis on võrreldes 2013. aastaga 0,3 protsendi võrra parem tulemus. Detsembri kaubamaht oli 2013. aastaga võrreldes 4 protsenti suurem ehk 2,45 miljonit tonni.   Eelmise aasta positiivne kokkuvõttev tulemus on peamiselt tingitud veeremite ja konteinerite mahu ...

Tallinna Sadama 2014. aasta reisijate arv oli rekordiline05.01.2015

2014. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku rekordilised 9,57 miljonit reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes aastas teenindatud reisijate arv  ning võrreldes  2013.aastaga 3,6 protsendi võrra  parem tulemus. Kõige populaarsem liin oli vaieldamatult Tallinn-Helsingi, kus aasta jooksul reisis kokku 7,96 miljonit ehk 83 protsenti ...

Logistikaklastri liikmed külastasid messi TransPoland 201418.12.2014

Logistikaklastri liikmed EVR Cargo ja Alekon Cargo külastasid 4.-7. novembril TransPoland transpordimessi Warsaw International Transport & Logistics Exhibition 2014, eesmärgiga kohtuda potentsiaalsete koostööpartneritega Euroopast. Peamine eesmärk messil oli tutvustada sealsetele ekspediitoritele, kaubaomanikele, sadamatele ja terminalidele Eesti transiidikanali ...

Logistikaklastri liige CF&S külastas messi TransUzbekistan 201418.12.2014

CF&S Estonia AS külastas 12-14.11.2014 Taškentis Uzexpocentre’s toimunud järjekorras üheteistkümnendat transpordi-, transiidi- ja logistikamessi TransUzbekistan, eesmärgiga tutvustada oma ettevõtet, logistikaklastrit ning võimalusi, mida on pakkuda Eesti logistikasektoril olles usaldusväärseks kaubaveo koridoriks ida ja ...

Tallinna Sadam prognoosib järgmisel aastal tulude ja kasumi säilimist tänavusel tasemel17.12.2014

Tallinna Sadama nõukogu kinnitas teisipäeval ettevõtte 2015. aasta eelarve, mille kohaselt ootab ettevõte kõikide peamiste äriliste näitajate säilimist tänavusel tasemel; tuleva aasta oodatav tegevustulu on 111 miljonit ja puhaskasum 41,3 miljonit eurot. Käideldav kaubamaht on järgmisel aastal prognoosi kohaselt 27,9 miljonit tonni ...

Täna, 16.detsembril külastas Muuga sadamat väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling16.12.2014

Täna, 16.detsembril külastas Muuga sadamat väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling. Minister tutvus lähemalt Muuga sadama ning vedellastioperaatori Vopak E.O.S terminali tegevusega. Kohtumisel osalesid ka teiste terminalide ning logistikafirmade esindajad. Ministri visiidi läbivaks teemaks oli  Eesti kui logistikakoridori  ...

15. detsembril toimus konverents teemal „Eesti transpordisektori arengusuunad aastani 2030“16.12.2014

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon korraldas ühingu 20. tegevusaasta tähistamiseks 15. detsembril kell Tallinna Teletornis konverentsi teemal „Eesti transpordisektori arengusuunad aastani 2030“. Eesti transpordisektori tuleviku stsenaariumide üle diskuteerisid Siim Kallas (endine EL transpordivolinik), Tiit Vähi (Sillamäe Sadam AS), Raivo Vare ...

8. jaanuarist alustab Eesti-Soome liinil liiklust täiendav kaubalaev 11.12.2014

Alates 8. jaanuarist 2015 alustab Tallinn-Vuosaari liinil liiklust kaubalaev Sea Wind. Laeva opereerib AS Tallink Grupp. Täiendava kaubalaeva liinile tulek on Tallinki teatel seotud kasvanud kaubaveo nõudlusega Eesti-Soome liinil, samas võimaldab uus liin senisest lühema marsruudi abil vähendada kütusekulusid järgmise aasta suurenevate kütusekulude ...

Raudteevedaja EVR Cargo veomaht kasvas novembris 14,7 protsenti08.12.2014

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte veomaht kasvas novembris mullusega võrreldes 14,7 protsenti 1,46 miljoni tonnini, üheteistkümne kuu kogumaht 14,2 miljonit tonni jääb mullusele veomahule alla 1,1 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul jätkus novembris naftasaaduste veomahu kasv. “Sarnaselt varasematele ...

Tallinna Sadama novembrikuu kaubamaht kasvas 5,4 protsenti06.12.2014

Tänavu novembris läbis Tallinna Sadama sadamaid 2,3 miljonit tonni kaupa, mis on 5,4 protsenti enam võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Käesoleva aasta koguarvestuses on kaubavoogude maht jäänud eelmise aastaga praktiliselt samale tasemele ning reisijatearv kasvanud 4,3 protsenti. Suurima kaubagrupi vedellasti maht kasvas novembris eelmise aasta ...

Oktoobris läbis Tallinna Sadamat 746 tuhat reisijat ning 2 miljonit tonni kaupa10.11.2014

Tänavu oktoobris läbis Tallinna Sadama sadamaid 746 tuhat reisijat ja kaks miljonit tonni kaupa, reisijatearv kasvas eelmise aasta oktoobriga võrreldes 4,1 protsenti ning kaubamaht kahanes 14,6 protsenti. Kümne kuu arvestuses on ettevõtte kaubamaht jäänud mullusega võrreldes samale tasemele, reisijatearv on kasvanud 3,7 protsenti.Kõige enam oli ...

Raudteevedaja EVR Cargo veomaht kasvas oktoobris 5,7 protsenti10.11.2014

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte veomaht kasvas oktoobris mullusega võrreldes 5,7 protsenti 1,37 miljoni tonnini, kümne kuu kogumaht 12,7 miljonit tonni jääb mullusele veomahule alla 2,8 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul iseloomustasid oktoobri tulemusi hooajalisusest tulenevad põhjused. “Sügise ...

Tallinna Sadam sõlmis uute parvlaevade ehituslepingud31.10.2014

Tallinna Sadam sõlmis laevatehastega Remontowa Shipbuilding ja Sefine Shipyard lepingud nelja uue parvlaeva ehitamiseks mandri ja Eesti suursaarte vahelistele liinidele, kummaski laevatehases ehitatakse kaks parvlaeva. Neli uut parvlaeva ehitatakse Poolas Gdánskis ja Türgis Altinovas/Yalovas asuvates tehastes. Parvlaevad on 114 m pikkused ning ...

Tallinna Sadam on valmis tagama parvlaevaühenduse saarte ja mandri vahel14.10.2014

Tulenevalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi otsusest kuulutada Rohuküla-Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinide avaliku liiniveo opereerimise riigihanke võitjaks Tallinna Sadam on ettevõte valmis pakkuma mandri ja saarte vahel mugavat ja tänapäevastele standarditele vastavat teenust alates 2016. ...

6. oktoobril toimus Välisministeeriumis Eesti majandusdiplomaatidele suunatud briifing10.10.2014

6. oktoobril toimus Välisministeeriumis Eesti majandusdiplomaatidele suunatud briifing, kus ülevaate Eesti majanduse olukorrast andsid peaministri majandusnõunik Maris Lauri ning Andrus Säälik Rahandusministeeriumist. Eesti Logistikaklastri nimel tegi pikema ettekande sektori hetkeseisust ning tuleviku väljavaadetest Priit Koff, keda toetasid järgnenud ...

Peaminister Taavi Rõivas külastas Sillamäe sadamat 09.10.2014

Peaminister Taavi Rõivas külastas Sillamäe Sadamat ja tutvus Sillamäel haruldaste muldmetallide kaevandamise ja tootmisega tegeleva Molycorp Silmetiga. Molycorp Silmet on üks suurimaid teaduspõhiseid kõrgtehnoloogia ettevõtteid Eestis, mis toodab kuni 3 protsenti haruldastest muldmetallidest maailmas. See on hea näide ...

Tallinna Sadama septembrikuu kaubamaht kasvas 6,4 protsenti08.10.2014

AS-i Tallinna Sadam septembrikuu kaubamaht kasvas mullusega võrreldes 6,4 protsenti 2,1 miljoni tonnini. Käesoleva aasta koguarvestuses on kaubavoogude maht jäänud eelmise aastaga samale tasemele ületades 21,54 miljonit tonni. Reisijatearv ulatus üheksa kuu kokkuvõttes rekordilise 7,45 miljoni inimeseni.  Suurima kaubagrupi vedellasti maht kasvas ...

Tallinna Sadamat on tänavu läbinud 7,45 miljonit reisijat08.10.2014

AS-i Tallinna Sadam sadamaid on käesoleva aasta üheksa kuuga läbinud 7,45 miljonit reisijat ehk 4,8 protsenti enam kui mullu. Tänavu septembris teenindas Tallinna Sadam 694 945 reisijat, mis on ligilähedane tulemus eelmise aasta septembrile.   Kõige enam oli  reisijad septembris Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijatearv ulatus 596 066 inimeseni, ...

Raudteekaubavedaja EVR Cargo veomaht ulatus septembris 1,23 miljoni tonnini07.10.2014

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus tänavu septembris 1,23 miljoni tonnini, suurenedes möödunud aasta augusti tulemusega võrreldes 3,8 protsenti. Üheksa kuu kogumaht 11,4 miljonit tonni jääb mullusele veomahule alla 3,7 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul jätkus septembris ...

1. oktoobril toimus Tallinnas 3. Eesti-Taiwani Äriseminar06.10.2014

1. oktoobril toimus Tallinnas 3. Eesti-Taiwani Äriseminar, mille algatajateks on alates 2011. aastast koostööd tegevad Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA) ning Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA). Kohtumine võimaldas koostööpooltel värskendada sõprussidemeid, arutleda uute ärivõimaluste üle ning ...

Tallinna ettevõtlusauhinna „Arendusprojekt 2014“ võitis Tallinna Sadama uus kruiisikai03.10.2014

Eile, 02.10 toimunud Tallinna Ettevõtlusauhindade tseremoonial võitis AS Tallinna Sadam uue kruiisikai ehituse eest tiitli „Arendusprojekt 2014“, mis on tunnustus parimale ettevõtlust või turismi soosivale kinnisvaraalasele arendusprojektile. Auhinna „Turismitegu 2014“ pälvis Vanasadamas paiknev atraktsioon Balloon Tallinn OÜ Lennulaev ...

Tallinna Sadam esitab pakkumise praamiühenduse opereerimiseks30.09.2014

Tallinna Sadama nõukogu andis ettevõtte juhatusele volituse pakkumise esitamiseks Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa liinide operaatori riigihankel; hanke võidu korral soetab Tallinna Sadam liinidel reisijate teenindamiseks neli uut parvlaeva.  “Tallinna Sadamal on mandri ja saarte vahelise parvlaevaliikluse opereerimiseks vajaliku nelja laeva ...

30.septembril-04.oktoobril 2014.a. on Eestis viisidil Taiwani äridelegatsioon30.09.2014

30.septembril-04.oktoobril 2014.a. on Eestis viisidil Taiwani äridelegatsioon, mille eesmärgiks on tutvuda Eesti majanduskeskkonnaga ja leida otsekontakte koostöövõimaluste osas. Delegatsiooni koosseisu moodustavad Taiwani suurettevõtete juhid, lisaks Chinese International Economic Cooperation Association, nõukogu esimees Hr. Chung-Yu Wang kui ...

Muuga sadamas toimunud rahvusvahelist LNG seminari väisas üle 150 osaleja26.09.2014

25. septembril toimus Muuga sadama peahoones Tallinna Sadama  ja Läänemere Sadamate Organisatsiooni (Baltic Ports Organization ehk BPO) poolt korraldatud veeldatud maagaasi ehk LNG teemaline Läänemere sadamate huvigruppide seminar, kus osales üle 150 valdkonna spetsialisti, investori ja sadama esindaja Eestist ja väljastpoolt. Seminari peaesinejaks oli ...

Riigikogu majandus- ja rahanduskomisjonide ühisistungil arutati logistikasektori olukorda ja arenguid17.09.2014

Logistikaklastri juht Andres Valgerist pöördus hiljuti majandusministri ning majanduskomisjoni esimehe poole eesmärgiga juhtida riigi majanduspoliitika suunajate tähelepanu märkimisväärsele hinnatõusule raudteevedudes, mis tuleneb juuni lõpus vastu võetud seadusemuudatusest erimärgistatud diislikütuse kasutamise lõpetamise ...

Tallinna Sadama nõukogu otsusel jätkab ettevõtte juhtimist senine juhatus 09.09.2014

Teisipäeval, 9. septembril toimunud AS-i Tallinna Sadam nõukogu koosolekul oli põhiküsimuseks ettevõtte juhatuse valimine. Nõukogu tutvus põhjalikult kandidaatide taustaga ja otsustas konsensuslikult valida Tallinna Sadama juhatuse esimeheks Ain Kaljuranna ning juhatuse liikmeks Allan Kiili. „Tallinna Sadam ...

Tallinna Sadama reisijatearv ületas igal suvekuul miljoni piiri08.09.2014

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis augustikuus 1 071 898 reisijat, mis on mullusest 4,2 protsenti enam. Augustikuu kohta on see läbi aegade kõrgeim tulemus.   Kõige enam oli  reisijad augustis Tallinn-Helsingi liinil, mille reisijatearv ulatus 833 620 inimeseni, Tallinn-Stockholm liinil reisis 98 068 inimest ja Tallinn-Peterburi suunal ...

25. septembril toimub Muuga sadamas LNG teemaline seminar08.09.2014

25. septembril toimub Muugasadamas Baltic Ports Organization (BPO) poolt korraldatav LNG teemaline Läänemere sadamate huvigruppide seminar, kuhu oodatakse osalema kokku kuni 80 valdkonna spetsialisti, investorit ja sadama esindajat. Seminari põhiteemadeks on: Milline mõju on Eestisse ja Soome rajatavatel LNG terminalidel kogu regiooni ...

Tallinna Sadama kaheksa kuu kaubamaht oli mullusest suurem04.09.2014

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis aasta esimese kaheksa kuuga ligikaudu 19,41 miljonit tonni kaupa, mis on mullusest 0,2 protsenti rohkem. Reisijatearv ulatus kaheksa kuu kokkuvõttes rekordilise 6,75 miljoni inimeseni.   Kasvutendentsi näitab jätkuvalt konteinervedude arv – kaheksa kuuga suurenes sadamat läbinud konteinerite arv 4,7 protsenti 176 678 ...

Mainekas Seatrader Insider nimetas Tallinna Sadama aasta sadama nominendiks03.09.2014

Mainekas merendusele ja mereturismile keskendunud ajakiri Seatrader Insider nimetas Tallinna Sadama üheks kolmest nominendist aasta sadama tiitlile; ülejäänud kaks finalisti Seatrader Insider Cruise Awards aasta sadama tiitlile on Kopenhaageni ja Malmö ühissadam ning Istanbuli sadam.   Aasta Sadama tiitli andmisel hindab Seatrader Insider Cruise Awards ...

Vanasadama liikluse nutilahendust “TARK SADAM” soovib rajada neli firmat03.09.2014

Tallinna Sadama projekti TARK SADAM, mille eesmärk on rajada sõidu- ja veoautode liiklusvoogusid juhtiv ja reisile registreerimist hõlbustav tarkvaralahendus, arendamiseks ja juurutamiseks korraldatud läbirääkimistega hankel esitas oma pakkumise neli ettevõtet.   Sõidukitele automaatse check-in süsteemi sisaldava projekti TARK ...

Raudteevedaja EVR Cargo kaubaveomaht ulatus augustis 1,06 miljoni tonnini02.09.2014

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus tänavu augustis 1,06 miljoni tonnini, vähenedes möödunud aasta augusti tulemusega võrreldes 5,7 protsenti. Tänavuse kaheksa kuu kogumaht 10,14 miljonit tonni jääb mullusele veomahule alla 4,6 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul iseloomustas ka ...

Raudteevedaja EVR Cargo kaubaveomaht ületas juulis napilt miljoni tonni piiri08.08.2014

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus tänavu juulis 1,022 miljoni tonnini, vähenedes möödunud aasta juulikuu tulemusega võrreldes 4,7 protsenti. Esimese seitsme kuu kogumaht 9,08 miljonit tonni jääb mullusele veomahule alla 4,5 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul kasvasid juulis ...

Tallinna Sadama sadamaid läbis juulis 2,13 miljonit tonni kaupa07.08.2014

Tänavu juulis läbis Tallinna Sadama sadamaid 2,13 miljonit tonni kaupa ning kuine reisijatearv oli 1,26 miljonit. Kaubamaht oli aasta varasemaga võrreldes seitse protsenti madalam, reisijatearv saavutas kuises arvestuses kõigi aegade rekordtaseme.  Kaubagruppide lõikes kasvas juulis konteinerites veetud kaupade kogus 19,9 protsenti 165 800 tonnini, sadamat ...

Kaubaveo mahud Eesti Raudtee taristul 7 kuud 201406.08.2014

2014. aasta esimese seitsme kuuga liikus Eesti Raudteel kokku 11,35 miljonit tonni kaupu, millest juulis veeti 1,17 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli seitsme kuu veomaht ligi 3,6 miljonit tonni ehk 23,9 protsenti väiksem. Juuli veomaht jäi eelmisele aastale alla 32,9 protsendiga. Juuli langus tuli eelkõige nafta ja naftasaaduste veo, mis ...

Tallinna Sadama poolaastakasum tõusis 16 protsenti 20,2 miljoni euroni29.07.2014

AS Tallinna Sadam teenis auditeerimata andmetel esimesel poolaastal 59 miljoni euro suuruse käibe juures 20,2 miljonit eurot puhaskasumit. Mullusega võrreldes suurenesid tulud seitse ning kasum 16 protsenti.  “Tänavuse aasta esimene pool oli Tallinna Sadama jaoks läbi aegade parimate näitajatega, seda nii finantstulemuste kui ka uue rekordtaseme saavutanud ...

Läänemere seisund püsib stabiilsena18.07.2014

Täna toimunud Merepäevade konverentsi esinejad hindasid Läänemere seisundi heaks, samas iseloomustab Soome lahte eelkõige põllumajanduslikust tootmisest tingitud toitainete üleküllus ehk eutrofeerumine. Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi professor Urmas Lipsu sõnul näitavad kõik uuringud, et mõju ...

Raudteevedaja EVR Cargo kaubaveomaht vähenes poolaastaga 4,4 protsenti07.07.2014

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus tänavu juunis 1,14 miljoni tonnini, suurenedes möödunud aasta juunikuu tulemusega võrreldes 4,2 protsenti. Esimese poolaasta kogumaht 8,1 miljonit tonni jääb mullusele veomahule alla 4,4 protsenti.  EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul kasvasid olulisemate ...

Tallinna Sadama juunikuu reisijate arv ületas esmakordselt miljoni piiri07.07.2014

Tänavu juunis läbis Tallinna Sadama sadamaid 1 031 774 reisijat, mis on mullusest 6,2 protsenti enam. Juunikuu kohta on see läbi aegade kõrgeim tulemus. Võrreldes eelmise aasta kuue esimese kuuga on reisijate arv selle aasta sama perioodiga kasvanud ligi 213 000 inimese võrra.   Tallink teenindas 52 protsenti, Viking Line 22 protsenti, Eckerö ...

Eesti delegatsiooni visiit rahvusvahelisele messile RORO 201405.07.2014

24.-26.06.2014.a. toimus Londonis järjekordne Ro-Ro teemaline mess ja konverents RORO 2014. AS Tallinna Sadam, ESTEVE Terminal AS ja CF&S Estonia AS osalesid messil ühisstendiga. Tegemist on Lääne- ja Põhjamere regioonis üle aasta toimuva erialase messiga, millel eelpool nimetatud kolm ettevõtet osalesid ühisstendiga juba neljandata korda. ...

Rahvusvaheline mess 152003.07.2014

18.-20.06.14 toimus Sotšis kõige tähtsam ja olulisem iga-aastane raudtee foorum, mis ühendab 16 riiki raudtee laiusel 1520. Foorumil oli võimalik kohtuda ja pidada läbirääkimisi kõige kõrgemate raudtee juhtidega, eelkõige VF RZhD juhtkonnaga, kellega kooskõlastada raudteeplaane ja -tariife. Lisaks on seal alati kohal ...

Tallinna Sadama kaubamaht kasvas kuue kuuga 2,1 protsenti02.07.2014

Tallinna Sadama sadamate kaubamaht ulatus esimesel poolaastal kokku 15,2 miljoni tonnini, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 2,1 protsenti enam. Tallinna Sadama sadamaid läbinud reisijate arv kasvas 5 protsenti ulatudes 4,4 miljoni reisijani. Suurima kaubagrupi ehk vedellasti kaubamaht oli aasta esimesel kuuel kuul kokku 10,6 miljonit tonni, mullusega ...

Tehnikaülikoolis toimus juunis teine transpordi ja logistika suvekool, mis tõi koolipinki ligi sada töökogemusega spetsialisti.30.06.2014

11.-13. juunini toimunud koolitusteseerias piiluti tuleviku transpordi lahendusi. Kolmele sisukale koolituspäevale TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory andis praktilise täienduse külastus tollitsooni ja juhtimiskeskusesse Muuga Sadamas. Igal õppepäeval osales pea 80 inimest. Logistika suvekoolis rääkisid tuntud eksperdid ja praktikud ...

Raudtee kasutustasude metoodika vajab muutmist25.06.2014

Juunis korraldasid Riigikogu majanduskomisjon koostöös Riigikogu transiidi ja logistika toetusrühma ning Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooniga uuringu “Raudteeinfrastruktuuri kasutustasude analüüs” tutvustuse.Rahvusvahelise audiitorfirma PwC poolt teostatud uuring tuvastas, et Eesti transiidikoridor on otseste konkurentidega (Läti ning Soome) ...

Rekordsuuruses konteinerlaev Muuga sadamas20.06.2014

Neljapäeval, 19. juunil kell 13.00 saabus Muuga sadamasse seni suurim Eestit külastanud konteinerlaev Celina Star.Laeva pikkus on 243,1 m, süvis 11,5 m, laius 32,2 m ja DW (dedveit ehk laeva täielik kandevõime) 40 059. Laev saab peale võtta 3430 TEUd konteinereid. Konteinerlaev saabus Muuga sadamasse Hamburgi sadamast ning suundus siit reedel, 20. juunil kell ...

Tallinna Sadam investeerib Paldiski Lõunasadamasse 1,8 miljonit eurot18.06.2014

AS-i Tallinna Sadam nõukogu kinnitas esmaspäeval 1,8 miljoni  eurose investeeringu Paldiski Lõunasadama akvatooriumi süvendamiseks , mis võimaldab sadamas vastu võtta senisest suuremaid ehk laevu kogutonnaažiga kuni 75 000 GT.   Paldiski Lõunasadama konkurentsivõime tõstmisse suunatud investeeringu toel süvendatakse ...

Tallinna Sadama nõukogu valis esimeheks Remo Holsmeri17.06.2014

AS-i Tallinna Sadama nõukogu valis esmaspäeval uueks nõukogu esimeheks Remo Holsmeri; samuti valis nõukogu ettevõtte auditikomitee ning sponsorluskomitee liikmed.   Esmaspäevasel Tallinna Sadama nõukogu koosolekul esitas nõukogu senine esimees Neinar Seli avalduse sooviga taanduda nõukogu lihtliikmeks. Nõukogu valis ...

Tallinna Sadama nõukogu kinnitas praamihankel osalemise17.06.2014

AS-i Tallinna Sadam nõukogu kinnitas esmaspäeval saarte ja mandri vahelise parvlaevaliikluse riigihankel osalemise, andis juhatusele suunise vajalike parvlaevade soetamiseks või ehitamiseks ning vastavaks otstarbeks tütarettevõtja asutamiseks.   Vastavalt valitsuskabineti otsusele kuulutab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja riigihanke vedaja ...

Tallinna Sadam kandis riigieelarvesse dividendimaksena 42 miljonit eurot16.06.2014

Sajaprotsendiliselt riigile kuuluv AS Tallinna Sadam kandis täna riigieelarvesse üle tänavuse dividendimakse summas 42 miljonit eurot. Dividendimaksele lisandub juulis tasumisele kuuluv tulumaks summas 11,2 miljonit eurot, seega tasub Tallinna Sadam tänavu dividendidega seotud makseid kokku 53,2 miljonit eurot. Alates 2009. aastast ehk majanduslanguse algusest on Tallinna ...

EVR Cargo kaubaveomaht vähenes mais 13 protsenti 1,11 miljoni tonnini09.06.2014

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht ulatus tänavu mais 1,11 miljoni tonnini, vähenedes möödunud aasta maikuu tulemusega võrreldes 13 protsenti. Esimese viie kuu kogumaht 6,9 miljonit tonni jääb mullusele veomahule alla 5,7 protsenti.EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul langes maikuus mahuliselt enim ...

Tallinna Sadama maikuu reisijatearv näitas enim kasvu Soome suunal06.06.2014

Tänavu mais läbis Tallinna Sadama sadamaid 884 692 reisijat, mis on mullusest 2,2 protsenti enam. Võrreldes eelmise aasta viie esimese kuuga on reisijatearv selle aasta sama perioodiga kasvanud ligi 152 000 inimese võrra.   „Võrreldes aprilliga kasvas liinireisijate arv enim Soome suunal, rohkem kui 92 000 inimese võrra. Ka Venemaa ning ...

Eesti transiidiettevõtted osalesid TransitKazakhstan messil31.05.2014

20. kuni 23. maini toimus VII Astana majandusfoorumi raames mess TransitKazakhstan 2014. Astana majandusfoorumil osalevad Euroopa ja Aasia riikide esindajad, nimetatud foorumile tuleb  kokku üle 5000 inimese.  Logistikaklastri poolt olid esindatud Alekon Cargo OÜ, AS EVR Cargo, Contimer OÜ, AS Sillamäe Sadam, AS Tallinna Sadam, AS Eesti Raudtee. Messi kolme ...

14. mail toimus Muuga sadamas transiidikonverents “TRANSESTONIA 2014 - Kriisikoosolek”27.05.2014

14. mail Muuga sadamas toimunud transiidikonverentsil “TRANSESTONIA 2014 - Kriisikoosolek” toimus sektori võtmeküsimuste arutelu erinevate valdkondade tipptegijatega väga avatud ning otsekoheses õhkkonnas. Konverentsi moderaatori Raivo Vare sõnul on kogu Eesti transiidisektor muutunud sedavõrd palju, et need muudatused ei ole saanud olla ...

Eesti Raudtee nõukogu esimeheks kinnitati Raivo Vare26.05.2014

Täna, 26. mail valis Eesti Raudtee nõukogu koosolek aktsiaseltsi nõukogu esimehe ametisse tuntud transiidi- ja majanduseksperdi Raivo Vare. Raivo Vare on tuntud Eesti ettevõtja ja riigitegelane, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magna cum laude ning Estonia Business Schooli magistriõppe cum laude. Raivo Vare on olnud ...

Tallinna Sadam avab laupäeval uue kruiisikai16.05.2014

Tallinna Sadam avab seni kõige pikema Eestit külastanud kruiisilaeva Royal Princess sildumisega laupäeval uue 9,34 miljonit eurot maksva kruiisikai, mis võimaldab vastu võtta varasemast suuremaid kruiisilaevasid ja tõsta seeläbi Tallinna atraktiivsust kruiisioperaatorite silmis. Kruiisikai ametlik avamistseremoonia ...

Tallinna ja Helsingi sadamad teevad koostööd Muuga-Vuosaari liikluse arendamiseks14.05.2014

Tallinna Sadam ja Helsingi Sadam sõlmisid kolmapäeval koostöömemorandumi regulaarse laevaliikluse arendamiseks Muuga ja Vuosaari sadamate vahel. Memorandumi kohaselt kavandavad sadamad ka võimaliku laevaliini ühisturundust.   “Teeme Helsingi sadamaga koostööd täiendava kaubaveoliikluse arendamiseks kõrvuti praegu kahe ...

Kolmapäeval toimub Muugal Eesti transiidi kriisikoosolek12.05.2014

Sel kolmapäeval, 14. mail, kogunevad transiidiküsimustest huvituvad riigiametnikud ja transiidiettevõtjad Muuga sadamasse, et arutada Eesti transpordi- ja logistikasektori murekohti muutunud julgeolekusituatsioonis 10.  transiidi aastakonverentsil “TransEstonia”. 14.05.2014 kella 09:30 ja 17:45 vahelisel ajal kannab ERR uudisteportaali ...

Tallinna Sadam ja Stockholmi Sadam alustavad koostööd Läänemere merekeskkonna kaitsel06.05.2014

Tallinna Sadam ja Stockholmi Sadam sõlmisid Läänemere merekeskkonna kaitset puudutava koostööleppe, kavandades ühiseid algatusi tuleviku laevakütuste kasutuselevõtul, laevaheitmete vastuvõtmisel ja töötlemisel ning sadamas peatuvatele alustele kalda elektrivõrku ühendamisel.  Nii Tallinna Sadama kui Stockholmi Sadama ...

AS Tallinna Sadam nelja kuu kaubamaht oli 10,55 miljonit tonni ja reisijate arv 2,5 miljonit05.05.2014

Käesoleva aasta aprillikuus läbis AS Tallinna Sadam sadamaid 2,27 miljonit tonni kaupa ja 702 tuhat  reisijat. Aasta esimese nelja kuu kokkuvõttes ulatus kaubamaht 10,55 miljoni tonnini ning reisijate arv 2,5 miljonini. Nelja kuu kokkuvõttes suurenes kaubavedu  eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,8 protsenti.  Suurima kaubagrupi ehk vedellasti ...

Tallinna külastab suvehooaja esimene kruiisilaev28.04.2014

Kruiisilaeva Discovery sildumisega Vanasadamas algab 28. aprillil Tallinna Sadama tänavusuvine kruiisihooaeg. Tänavune hooaeg toob Tallinnasse ka seni kõige pikema laeva Royal Princessi. Algaval hooajal külastab Tallinna esmakordselt kaheksa kruiisilaeva, nende hulgas on ka 330 meetri pikkune kruiisilaev Royal Princess, millest saab seni kõige pikem ...

Veomahud Eesti Raudtee taristul 2014 I kvartalis25.04.2014

Kaubaveo maht Eesti Raudtee taristul ulatus 2014. aasta esimeses kvartalis kokku 6,15 miljoni tonnini, mis oli 17,3 % vähem kui aasta tagasi. Märtsis veeti sellest 1,98 miljonit tonni ehk 12,3 % vähem kui mullu. Märtsikuu tulemust mõjutas eelkõige nafta ja naftasaaduste vedu, mida oli kokku 1,23 miljonit tonni ehk üle 21 protsendi vähem kui eelneval ...

Täna allkirjastati Mereakadeemia ja TTÜ ühinemisleping23.04.2014

Täna allkirjastati TTÜ ja Eesti Mereakadeemia ühinemisleping. Ühinemislepingu allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, TTÜ rektor Andres Keevallik ning Eesti Mereakadeemia arendusprorektor rektori ülesannetes Roomet Leiger. Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski märkis, et koolide liitmine on samm kvaliteetsema merendusalase hariduse ...

Eesti transiidiettevõtted osalesid TransRussia messil Moskvas21.04.2014

Eesti logistika- ja transiidisektori ettevõtted osalesid 22.-25. aprillil Moskvas regiooni tähtsaimail transpordimessil TransRussia, et tugevdada olemasolevaid sidemeid ning luua uusi kontakte. Konkurents kaubaveoturul on järjest enam hoogustumas ning omavahel konkureerivad  juba mitte üksnes üksikud äriühingud, vaid terved transiidikoridorid. Just ...

SITL logistikanädalal tutvustati Eesti majanduskeskkonda ja logistikakoridori eeliseid15.04.2014

1.-4.märtsini 2014.a. toimus Eesti Logistikaklastri õppereis Prantsusmaale Pariisi transpordi- ja logistikamessile SITL International Week of Transport and Logistics 2014. Eesti  Logistikaklastri poolt osales messil kokku üheksa ettevõtet: MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, Alekon Cargo OÜ, CF&S Estonia, Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, RRK, ...

Sillamäe sadam soovib rohkem laevaühendusi14.04.2014

Sillamäe – Ust-Luga praamiliini kõrval teenindaks Sillamäe sadam meeleldi ka reisijaid vedavat laeva, mis võiks liikuda Eesti, Soome ja Venemaa vahel. Sillamäe sadama turundusdirektor Andrei Birov märkis, et poolteist aastat tagasi käivitunud Sillamäe – Ust-Luga praamiliin veo- ja sõiduautode vedamiseks on osutunud edukaks, ...

EVR Cargo kaubaveomaht kasvas märtsis10.04.2014

EVR Cargo veomaht ulatus tänavu märtsis 1,5 miljoni tonnini, ületades möödunud aasta märtsi tulemust 5,8 protsenti. Esimese kvartali kogumaht 4,7 miljonit tonni jääb mullusele siiski alla 7 protsenti.   EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul on märtsi tulemus küll positiivne, kuid pikemaajalist soodsat trendi ei saa siit ...

Tulevased Sillamäe sadama töölised teevad oma sadamakraanajuhi praktika Soomes09.04.2014

Sillamäe Kutsekool ja Sillamäe ettevõtted sõlmisid koostöölepingu Kotka ametikooliga. Sillamäe Kutsekooli delegatsioon koos kooli partnerettevõtete esindajatega külastasid Kotkas paiknevat Etelä-Kymenlaakso ametikooli ja Kotka sadamat. Kutsekooli ja partnerettevõtete esindajad, kes külastasid Kotka ametikooli ja Kotka sadamat, ...

Tallinna Sadama esimese kvartali kaubamaht kasvas05.04.2014

Käesoleva aasta esimeses kvartalis läbis Tallinna Sadamat 8,3 miljonit tonni kaupa ehk 7,5 protsenti mullusest enam, kvartali reisijatearv ulatus rekordilise 1,8 miljoni inimeseni. Märtsikuu kaubamaht kasvas võrreldes eelmise aastaga 25 protsenti 2,9 miljoni tonnini.   Tallinna Sadama esimese kvartali kaubamaht oli eelmise aasta samast näitajast 7,5 protsenti ...

Usbekistani visiit tõi Tallinna Sadamale koostöölepingu 03.04.2014

Läinud nädalal saatis Eesti Vabariigi välisministrit tema visiidil Usbekistani Kaubanduskoja korraldatud ettevõtjate delegatsioon. Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil ütles, et Usbekistani visiit osutus tulemuslikuks ning tõi Tallinna Sadamale koostööleppe sõlmimise transpordi ja logistika ettevõttega Uzvneshtrans. „Seda ...

CF&S Estonia avas uue laokompleksi24.03.2014

CF&S avas märtsis uue laokompleksi Jõelähtme vallas, Loo alevikus, Aasa tee 1.   Kompleks asub Tallinna ringtee ja Peterburi mnt vahetus läheduses.   Ligi 10 000 m2 suuruses ja 10 m kõrguses A-klassi laos on 17 standardset laadimisrampi ja üks 6,8 m laiune laadimisvärav, mis võimaldab käsitleda ka suuremõõdulisi ...

Tallinna Sadama veebruarikuu kaubamaht oli 2,6 miljonit tonni10.03.2014

Tallinna Sadama sadamaid läbis veebruaris 2,6 miljonit tonni kaupa, mis näitab veomahu püsimist eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samal tasemel. Reisijate arv kasvas veebruaris 6 protsenti ning ulatus ligi 600 000 inimeseni. Aasta kahe esimese kuuga on Tallinna Sadam vahendanud kaupu ligi 5,4 miljonit tonni. Sadama veebruarikuu kaubamaht oli 2,6 miljonit tonni, ...

EVR Cargo veomaht jõudis jaanuaris 1,59 miljoni tonnini12.02.2014

EVR Cargo veomaht ulatus jaanuaris 1,59 miljoni tonnini, mis on küll viimase 11 kuu parim tulemus, kuid jääb 18,5% alla möödunud aasta jaanuari rekordtulemusele.    EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul tundub aastane langus küll suur, kuid eelmise aasta jaanuari rekordtulemust oleks olnud väga keeruline ületada. ...

Tallinna Sadamat läbis jaanuaris üle 538 tuhande reisija11.02.2014

Käesoleva aasta esimesel kuul läbis Tallinna Sadama sadamaid 538 237 reisijat, mis on eelmise aasta jaanuarist 2,3 protsenti rohkem. Enamjaolt kasvas reisijate arv Soome suunal.   Tallink teenindas jaanuaris 67 protsenti, Viking Line 17 protsenti ning Eckerö Line 14 protsenti kõigist reisijatest. St. Peterline’i osakaal oli jaanuaris üks ...

Logistikaseminar "Traditsioon või innovatsioon?" toimub 6.-7. märtsil Narvas29.01.2014

Viieteistkümnes Logistikaseminar peateemaga „Traditsioon või Innovatsioon?“ toimub 6.-7. märtsil Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Logistikaseminar on Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika eriala kolmanda kursuse tudengite korraldatav aasta logistika suursündmus, millest võtab osa igal aastal ligi 250 külastajat, kellest enamik ...

Tallinna Sadama müügitulu ületas esmakordselt 100 miljonit eurot28.01.2014

AS-i Tallinna Sadam 2013. aasta konsolideeritud müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 15 protsendi võrra ja ulatus esialgsetel andmetel 102,1 miljoni euroni. Sajaprotsendiliselt Eesti riigile kuuluva ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga 21 protsenti 39,7 miljoni euroni.   Teisipäeval nõukogule tutvustatud 2013. aasta esialgsetel ...

Enamik talvekruiisidega Tallinna külastanud 10 000. turistist saabus Venemaalt 10.01.2014

Sellel talvehooajal saabus Tallinna kruiisilaevadega ligi 10 000 turisti, neist valdav enamus Venemaalt. Laevad kruiisituristidega külastasid Tallinna seitsmel korral. Talvekruiiside hooaeg sai alguse 29. novembril, mil Tallinna külastas kruiisilaev Black Watch briti turistidega pardal. Esimesel jõulupühal väisasid Tallinna Rootsist pärit kruiisireisijad, lisaks ...

EVR Cargo möödunud aasta veomaht oli 15,9 miljonit tonni07.01.2014

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomahuks möödunud aastal kujunes kokku 15,9 miljonit tonni, kuid jäi ülemöödunud aastale alla 13,5 protsenti. EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul oli mullune veomahtude vähenemine ebameeldiv areng, kuid viimasele viiele aastale tagasi vaadates ei ole siiski põhjust ...

Tallinna Sadamat läbis 2013. aastal rekordarv reisijaid, kaubamaht langes vähesel määral06.01.2014

AS-i Tallinna Sadam sadamaid läbis möödunud aastal läbi aegade rekordilised 9,236 miljonit reisijat, kasvades aasta varasemaga võrreldes 395 tuhande reisija ehk 4,5 protsendi võrra. Kaubamaht langes 4,2 protsenti, ulatudes 28,25 miljoni tonnini. Tallinna-Helsingi liini reisijate arv kasvas aastatagusega võrreldes 4,3 protsenti 7,57 miljoni inimeseni. ...

Häid jõule ja head uut aastat!22.12.2013

Raivo Vare: tootmise võtmesõna saab olema logistika25.11.2013

Ettevõtja Raivo Vare märkis Äripäeva Tööstusettevõtete Äriplaan 2014 konverentsil, et edukaid tööstusettevõtteid eristab hallist massist näiteks oskus ja julgus laieneda, konsolideerumine, pikaajaliste, mahule orienteeritud lepingute olemasolu, alternatiivide kaalumine, aga ka söakus vigu tunnistada ja vajadusel ...

Kutse osalemiseks TransRussia 2014 Eesti ühisstendis20.11.2013

BaltMarketConsult OÜ koostöös Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega korraldab Eesti ühissstendi rahvusvahelisel transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2014, mis toimub 22.-25.aprillini Moskvas. Messil osalemist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. TransRussia messil on esindatud kogu logistikaahel – transpordi- ...

Juhtivad logistikafirmad avasid täna Mektory innovatsioonikeskuses logistikalabori12.11.2013

Logistikaklastrisse koondunud Eesti juhtivad logistikafirmad avasid täna TTÜ uues innovatsioonikeskuses Mektory logistikalabori, kus tudengitel on võimalik simulatsioonide ning demokeskuse püsiekspositsiooni abil modelleerida erinevaid logistika- ja tarneahelate juhtimise lahendusi.  Labor toob kokku ülikooli ja ettevõtjad, teadlased ja tudengid, et ...

Tallinna Sadama oktoobrikuu kaubamaht mullusest suurem09.11.2013

Käesoleva aasta oktoobris läbis ASi Tallinna Sadam sadamaid 2,35 miljonit tonni kaupa ja 716 tuhat reisijat. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 23,3 protsenti ja reisijate arv 2,8 protsenti. Kümne kuu kaubamaht ulatus 23,7 miljoni tonnini ja teenindatud reisijate arv 7,8 miljonini.  Suurima kaubagrupi ehk vedellasti vedu suurenes ...

EVR Cargo kaubaveomaht oktoobris oli viimase poolaasta suurim08.11.2013

Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo poolt oktoobris veetud kaubaveomaht ulatus esialgsetel andmetel 1,3 miljoni tonnini, mis ületab eelmise aasta oktoobrikuu mahtu 1,7 protsenti ning on viimase poole aasta parim tulemus.   EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul on teiste kaubagruppide veomahtude mõõdukas tõus ...

KPMG: pankadele müüb logistika ja tööstus07.11.2013

Hoolimata rohketest probleemsetest ärikinnisvara laenudest, on pangad valmis kinnisvaratehinguid rahastama. KPMG andmeil eelistatakse logistika ja tööstussektorile mõeldud kinnisvara. Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) pangad näevad regioonis laenuportfellide suurenemist järgneva 12-18 kuu jooksul, järsku langust nähakse Ungaris. Balti riikides eelistavad ...

Transiidiäri vajab valitsuse koordineeritud toetust06.11.2013

Kui Eesti tahab osa saada NATO transiidivoogudest, on riiklikus konkurentsis Läti ja Leeduga vaja nii riigikogu ja valitsuse koordineeritud toetust, rõhutab Transiidikeskuse AS juhatuse esimees Erik Laidvee. 5. novembril toimus Transiidikeskuse Muuga terminalis ümarlaud, kus riigikogu logistika ja transiidi toetusgrupi liikmed ja ettevõtte juhid vahetasid mõtteid ...

Eesti peaks rohkem panustama Aasiale06.11.2013

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Hannes Hanso rõhutas, et Eesti välispoliitika keskendub liiga vähe Aasiale ning vabandus "oleme liiga väike" pole põhjendatud. "Soomlased ja rootslased on olnud Aasia suunal tohutult edukad. Ka nemad ei ole suurriigid. See on suhtumise küsimus," rääkis Hanso konverentsil "Quo Vadis, Eesti ...

Tallinna Sadam kasvatas käivet01.11.2013

ASi Tallinna Sadam nõukogu arutas 31.oktoobril toimunud koosolekul Läänemere sadamate tihenenud konkurentsiolukorda ning kinnitas kümne kuu majandustulemused, mille järgi ettevõtte käive kasvas võrreldes möödunud aastaga 16,8 protsenti 87,3 miljoni euroni. Kümne kuu operatiivandmete järgi kasvas võrreldes ...

Riigikogu logistika ja transiidi toetusgrupp külastas Baltimaade suurimat terminalide operaatorit17.10.2013

Riigikogu logistika ja transiidi toetusgrupp külastas Baltimaade suurimat terminalide operaatorit Riigikogu logistika toetusgrupp külastas korduvalt Eesti kõige edukamaks ettevõtteks valitud logistikafirmat Vopak E.O.S., mis on suurim iseseisev terminalide operaator Baltimaades. Külalisi võõrustanud ettevõtte juht Arnout Lugtmeijeri sõnul ...

Tänavune kruiisihooaeg tõi Tallinna esmakordselt üle poole miljoni reisija 15.10.2013

Tänavusel läbi aegade rekordeid löönud kruiisihooajal külastas Tallinna esmakordselt üle poole miljoni reisija – aasta kokkuvõttes ulatub kruiisireisijate arv ligi 520 000 inimeseni. Arvestuslikult ulatub kruiisireisijate poolt Tallinnasse lõppeval hooajal jäetud rahasumma ligikaudu 30 miljoni euroni.   ...

Euroopa ühtlustab sadamate reeglid14.10.2013

Euroopa Liidu asjade komisjon arutas Euroopa sadamate paketti, mille eesmärk on luua sadamateenuste valdkonnas turulepääsu reeglid, et vältida monopoolsete kõrgete hindade tekkimist. Samuti suurendatakse sadamate arendamiseks riigi rahade kasutamise läbipaistvust, et vältida turumoonutusi ja ebavõrdset konkurentsi, vahendas riigikogu ...

Venemaa majanduse nõrkus veab Eesti eksporti alla13.10.2013

Üleüldise madala välisnõudluse taustal mõjutas augustis eksporti kõige rohkem ligi kolmandiku võrra väiksem kaupade väljavedu Venemaale. Venemaa majandus on sel aastal olnud oodatust nõrgem, mis on langetanud oluliselt impordi nõudlust. Hästi ei lähe ka meie lähinaabril Soomel, kus augustis majandususaldus taas ...

Lääne-ida suunalisel kaubavahetusel on Eesti jaoks kasvupotentsiaal11.10.2013

9.oktoobril Belgias Antwerpenis Euroopa ühe suurima logistikafirma Katoen Natie omanike ja juhtidega kohtunud majandusminister Juhan Parts rõhutas, et lääne-ida suunaline kaupade liikumine on järjest enam tõusev trend. „Eestis ollakse harjunud, et kaubad liiguvad pigem idast läände. Me peaks selle suhtumise ümber kujundama. Kevadel Muugal ...

Tallinna Sadama septembrikuu reisijate arv oli läbi aastate suurim10.10.2013

Tallinna Sadama sadamaid läbis septembrikuus 704 686  reisijat, mis on mullusest ligi 17 000 reisijat ehk 2,4 protsenti enam. Tegemist on läbi aegade parima septembrikuu tulemusega.  Tänavu septembrikuus vedasid  kasvu ennekõike kruiisireisijad, keda oli kokku 45 469 ning eelmise aasta septembrikuuga võrreldes  üle 11 000 ...

EVR Cargo veomaht septembris oli viimase nelja kuu suurim04.10.2013

Eesti riigile kuuluva raudteeveo-ettevõtte EVR Cargo kaubaveomaht ulatus septembris 1,179 miljoni tonnini, mis on küll viimase nelja kuu parim tulemus, kuid jäi möödunud aasta septembri veomahule alla kolm protsenti.   EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul on viimaste kuude jooksul veomahtude stabiilsele paranemisele peamiselt kaasa aidanud ...

DBT tegi Muuga sadamas 12 mln eurose investeeringu23.09.2013

Muuga sadamas on valmis saanud väetiste ekspedeerijale ASile DBT kuuluvad kolm uut kuppelladu. Ladude ehitamisse tehtud investeeringu suurus on 12 miljonit eurot. Eelmisel aastal alustatud ladude ehitus on praeguseks lõppenud ja toimuvad seadistustööd. Ettevõte on oma klientidele teatanud, et detsembri keskpaigaks ollakse valmis uued laod Muuga sadamas täismahus ...

TransRussia 2014 ühisstendiga osalemise ettevalmistamine09.09.2013

Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon korraldab koostöös EAS-iga rahvusvahelisel transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2014 Eesti transpordi- ja logistikaettevõtete ühisstendiga osalemise. TransRussia on piirkonna olulisim mess, kus on esindatud kogu logistikaahela aspektid - transpordi- ja logistikateenused, infrastruktuur, kinnisvara, infosüsteemid ja ...

EVR Cargo kaubaveomaht suurenes augustis 06.09.2013

EVR Cargo kaubavedude maht paranes augustis juulikuuga võrreldes neli protsenti ja juuniga võrreldes 2 protsenti, aasta lõikes jääb kaubaveomaht möödunud aasta augustile alla viis protsenti.   EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul oli augusti tulemus viimase kolme kuu parim, kuid optimistliku prognoosi esitamine sügiseks ...

Gruusia peaminister külastab Muuga sadamat05.09.2013

8. – 9. septembril viibib Eestis ametlikul visiidil Gruusia peaminister Bidzina Ivanišvili. Kavas on kohtumised president Toomas Hendrik Ilvese, Riigikogu esimehe Ene Ergma, peaminister Andrus Ansipi, välisminister Urmas Paeti ning majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsiga. Pühapäeval külastab Gruusia peaminister Bidzina Ivanišvili Muuga ...

Lennujaamas avatakse automaatne piirikontroll02.09.2013

Tallinna lennujaamas avatakse automaatne piirikontrollisüsteem, mis peaks kiirendama Schengeni ruumist välja reisivate klientide toiminguid. Lennujaama terminaliteenuste osakonna juhataja Asko Kivinuk märkis, et lennureisimine on 21. sajandil muutunud üha uute reeglite ja turvanõuete tõttu stressirohkemaks. "Lennujaam reegleid muuta ei saa, kuid kui tahame olla ...

Paldiski Lõunasadam tähistab 20. tegevusaastat kaubasadamana30.08.2013

Tallinna Sadam ja Paldiski Ettevõtjate Liit korraldavad täna Paldiskis äriseminari, millega tähistatakse 20 aasta möödumist endise kinnise sõjasadama ülevõtmisest Vene armeelt ja kaubasadamaks kujundamist.   “Endise allveelaevnike õppebaasi juurde kuulunud sadama ülevõtmisel 20 aasta eest sai toonane ...

Sillamäele kavandatakse nafta rafineerimistehast23.08.2013

Sillamäe sadama territooriumile võib kerkida Vene ärimeeste toel naftatoodete rafineerimistehas. Vene ärimeestele kuuluv STK grupp tellis selleks keskkonnamõjude uuringu, mida arutatakse 3. septembril.Kavandatav naftarafineerimistehas hakkaks tootma laevades kasutavat kütteõli, diislikütust, energeetilises kateldes kasutatavat kütteõli ja ...

Eesti Raudtee juht: keskenduda tuleks Peterburi suunale 14.08.2013

Raudteeühenduse arendamisel tasuks eelkõige kiirendada Tallinn-Peterburi rongiliini ning kahesuunalisi lõike juurde ehitada, Haapsalu raudtee taastamine sõltub aga poliitikute tahtest, leiab Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann. "Raudtee on massitranspordi kanal. Eestis on niivõrd vähe inimesi, et me ei saa reisijatevedu käsitleda puhtalt selle ...

Tallinna Sadama reisijatearvu kasvu vedasid juulis kruiisituristid08.08.2013

Tallinna Sadama sadamaid läbis juulis läbi aegade rekordilised 1 169 257 reisijat ehk mullu samast kuust 2,7 protsenti enam. Kui põhisuunal ehk Tallinn-Helsingi liinil oli reisijatearv eelmise aasta juuli näitajatega samal tasemel, siis ligi 30-protsendilise kasvu tegid kruiisireisijad, keda oli juulis kokku 144 877. Tallinn-Helsingi liinil ...

Kaubaveomahud Eesti Raudtee taristul juulis 201307.08.2013

Veomahud Eesti Raudtee taristul jätkasid väikest langust ja juulikuu mahuks oli 1,74 miljonit tonni ehk 4 protsenti vähem kui aasta tagasi. Seitsme kuuga on kokku veetud kaupu 14,91 miljonit tonni, mis jääb eelmisele aastale alla 8,4 protsenti. Juulis kasvas küll oluliselt nafta ja naftasaaduste vedu, kuid vähenesid väetised, põlevkivi ja ...

Tallinna Sadama kaubamaht suurenes juulis06.08.2013

Tänavu juulis läbis Tallinna Sadama sadamaid 2,3 miljonit tonni kaupa ehk 9,7 protsenti enam kui aasta tagasi. Juulis Tallinna Sadamat läbinud 1,17 miljonit reisijat on ühtlasi läbi aegade rekordnäitaja.  Aasta esimese seitsme kuuga veeti läbi Tallinna Sadama 17,2 miljonit tonni kaupa ehk 4,2 protsenti vähem kui mullu samal ajal.   Suurima ...

Tallinna Sadam kasvatas poolaastaga kasumit kolmandiku võrra01.08.2013

AS-i Tallinna Sadam puhaskasum ületas auditeerimata andmetel esimesel poolaastal rohkem kui kolmandikuga eelmise aasta sama perioodi näitajat ning ulatus 17,4 miljoni euroni. Ettevõtte käive kasvas kuue kuuga kuuendiku võrra 55 miljoni euroni. 

 „Hoolimata tihenenud konkurentsist Läänemerel ning kaubamahtude ...

Nutirakendus tutvustab Tallinna sadamasse saabuvaid laevu31.07.2013

AS-i Tallinna Sadam tellimusel valmis nutitelefonidele mõeldud “Laevad sadamas” rakendus, mis kuvab reaalajas infot nii liinilaevade graafikutest kui ka Vanasadamasse saabuvate ja sealt lahkuvate kruiisilaevade kohta. Rakendus kuvab laevade kohta infot viies kategoorias. Ühes jaotuses on kõik konkreetsel päeval Tallinna saabuvad ja siit väljuvad liini- ...

Saaremaad väisanud suursugune purjelaevastik peatub nädalalõpul Riias24.07.2013

Eile Saaremaal publikut rõõmustanud „Tall Ships Race 2013“ purjelaevastik siirdub edasi Riiga, kus 25. – 28. juulini toimuvale regatietapile koguneb ühtekokku üle 100 muljetavaldava purjelaeva, teiste seas osalevad regatil ka eestlastele tuttav Krusenstern, Eesti oma purjelaev Martha ning Eesti purjejaht St Iv. „Tall Ships Races” toimub Riias ...

Tallinna Sadama sadamaid läbis juunikuus 6 protsenti rohkem reisijaid kui aasta varem19.07.2013

Käesoleva  aasta juunikuus läbis  AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid  sadamaid 971 098  reisijat, mis on 6,3 % rohkem kui aasta varem ning seni suurim juunikuus teenindatud reisijate arv.   Tallink teenindas 56 %, Viking Line 19 %, Eckerö Line  11 % ja St.Peterline  2 % Tallinna Sadama juunikuu reisijatest. 12 % juunikuus sadamaid ...

Kaupade vedu Eesti Raudtee taristul oli esimese kuue kuuga kokku 13,17 miljonit tonni12.07.2013

Kaupade vedu Eesti Raudtee taristul oli esimese kuue kuuga kokku 13,17 miljonit tonni, millest juunikuus veeti 1,81 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aasta esimese poolega langes veomaht 9 protsenti. Juuni veomaht oli aga eelmisest aastast 1,4 protsenti suurem. Naftat ja naftasaadusi veeti esimese kuue kuuga 8,68 miljonit tonni ja see oli eelmise aastaga võrdne tulemus. ...

Aasia pereettevõtted külastasid Eestit12.07.2013

Aasia Pereettevõtete Võrgustiku (Family Business Network Asia – FBN Asia) liikmed  Singapurist, Malaisiast ja Indoneesiast külastasid  6.–12. juulil Eestit, mille käigus toimusid  kõrgetasemelised kohtumised riigi- ja erasektori esindajatega. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimus kohtumine, kus LTA tutvustas Eesti logistilisi ...

Saaremaa sadamat külastas seni pikim kruiisilaev11.07.2013

10. juulil külastas Saaremaa sadamat seni kõige pikem Saaremaad ja Saaremaa sadamat külastanud kruiisilaev. Saksa kruiisifirma Phoenix Reiseni poolt opereeritav laev Artania on 231 m pikk ja tõi saarega tutvuma 711 kruiisireisijat.  Reisiseltskonda kuulusid 13 erineva riigi kodakondsed, kellest põhilise osa ...

Milleks vajame raudteed ja kuidas seda ülal pidada08.07.2013

Raudtee valdkonnas toimuvate muutuste taustal on õige hetke küsida, kas oleme piisavalt võimekad, et realiseerida kõiki võimalusi, mida kuulumine erinevatesse võrgustikesse meile pakub, ehk milline on meie raudtee tervis? Raudtee valdkond on läbimas ulatuslikke uuendusi nii Euroopas kui ka Eestis. Muudatuste keskkonnas on loomuomane, et kõik ...

LTA võõrustas saksa logistikuid08.07.2013

1.-6.juulil külastas Balti riike saksa logistikute delegatsioon eesotsas Saksamaa Majandus- ja Tehnoloogiaministeeriumi esindajatega. 5.juulil toimunud Eesti-Saksa äriseminaril tervituskõnega esinenud Saksamaa Majandus- ja Tehnoloogiaministeeriumi rahvusvaheliste ärisuhete arendusosakonna juhi dr. Evelyn Mros’i sõnul on logistikasektor võtnud endale ...

Logistikainstituut ootab sisseastujaid kolmele peaerialale04.07.2013

TTÜ logistikainstituut ootab kõiki huvilisi kuni 5.juulini sisseastumisdokumente tooma või valima, milliseid kursusi sügisel logistika erialalt täienduskursustena võtta! Logistika eriala magistriõppes on kolm peaeriala (spetsialiseerumist): * Logistika * Transpordi planeerimine * Tarneahela juhtimine  Kolme õppesuuna kohta loe edasi ...

Tallinna Sadama kaubamaht pöördus juunis kasvu03.07.2013

Tänavu juunis läbis Tallinna Sadama sadamaid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 14% enam ehk 2,33 miljonit tonni kaupa. Reisijate arv kasvas 6% kokku 0,97 miljoni reisijani. „Kui reisijate arv on näidanud viimastel aastatel pidevat igakuist kasvu, siis kaupade veole on avaldanud mõju Läänemere idapoolsete sadamate kasv. Mahukaupade ...

Riigikogu logistika ja transiidi toetusgrupp tutvus logistikasektori kitsaskohtadega19.06.2013

Riigikogu logistika ja transiidi toetusgrupi liikmed kohtusid Muuga sadamas logistikaettevõtjatega, et tutvuda sektori kitsaskohtadega. Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni (LTA) liikmed avaldasid heameelt Riigikogus värskelt loodud toetusgrupi üle ja avaldasid lootust, et riigi ja ettevõtjate koostöö aitab edaspidi arendada Eesti majanduse üht olulist ...

EVR Cargo kaubaveomaht ulatus maikuus 1,27 miljoni tonnini17.06.2013

EVR Cargo kaubaveomaht ulatus maikuus 1,27 miljoni tonnini, mis on 77 tuhat tonni rohkem kui aprillis, kuid jääb möödunud aasta maikuule alla 24 protsenti.  Veomahtu on aidanud kasvatada suurenenud puidu ja puidutoodete, teravilja ja kivisöe vedu. Vedelate mineraalsete kütuste vedu vähenes möödunud aastaga võrreldes 26%, 445 tuhande ...

Tallinnas toimub OSJD ministrite 41. aastakonverents14.06.2013

11.-14. juunil toimub Tallinnas Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSJD) ministrite 41. aastakonverents. Eesti delegatsiooni eesotsas on majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.Konverentsi raames kuulatakse ära OSJD 2012. aasta tegevuste aruanded, sealhulgas OSJD struktuuri kuuluvate komisjonide – Transpordipoliitika ja -arengu Strateegia Komisjoni, Transpordi ...

SITL 2014 ühisstendiga osalemise ettevalmistamine 13.06.2013

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ning EAS-i koostööna korraldame rahvusvahelisel transpordi ja logistika messil SITL 2014 Eesti transpordi- ja logistikaettevõtete ühisstendiga osalemise. SITL messil on esindatud kogu logistikaahela aspektid - transpordi- ja logistikateenused, infrastruktuur, kinnisvara, infosüsteemid ja tehnoloogia, materjalikäsitlus- ja ...

Balti riigid tutvustasid end Münchenis transpordi ja logistika messil 07.06.2013

Kolmapäeval, 5. juunil 2013 korraldas Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis ja Leedus (AHK) Müncheni maailmamessil „transport logistic“ erialafoorumi pealkirjaga „Baltikum – Põhja- ja Ida-Euroopa logistiline sõlmpunkt“. „Meie jaoks on oluline antud erialafoorumil tutvustada Balti riikide eeliseid ning nende majanduslikku ja ...

Logistikud turundavad Münchenis jaotuskeskuste ideed05.06.2013

Eesti Logistikaklaster osaleb maailma juhtival logistika, transpordi, IT ja tarneahelate juhtimise messil Transport Logistic 2013, kus on väljapanekuga esindatud üle kahe tuhande ettevõtte kokku 63 riigist. Eesti Logistikaklastri juhi Andres Valgeristi sõnul on messil osalemise eesmärk tutvustada Eesti logistilise asukoha ja ettevõtete konkurentsieeliseid ...

EVR Cargo veomaht vähenes aastaga pea veerandi04.06.2013

Eesti Raudtee infrastruktuuril kaubavedudega tegeleva raudteeoperaatori EVR Cargo kaubaveomaht mais 1,27 miljonit tonni on aprillist parem tulemus, kuid jääb eelmisele maikuule 24% alla. Möödunud aasta maikuuga võrreldes on oluliselt vähenenud naftatoodete veomahud, sest Vopak E.O.S. on tänavu kasutanud teise raudteeoperaatori E.R.S.i veoteenuseid. EVR ...

Tallinna Sadama mai kaubamaht oli 2,3 miljonit tonni04.06.2013

Tänavu mais läbis Tallinna Sadama sadamaid 2,3 miljonit tonni kaupa, aasta esimese viie kuu kaubamaht ulatus 12,6 miljoni tonnini. Maikuu kaubamaht oli eelmise aasta samast näitajast 13,4 protsenti vähem, viie kuu arvestuses on kaubamaht vähenenud 8,9 protsenti. Suurima kaubagrupi ehk vedellasti kaubamaht oli aasta esimesel viiel kuul 8,9 miljonit tonni. Eelmise aasta ...

Tallinna Sadam on mainekaim riigile kuuluv ettevõte31.05.2013

Täna avaldatud TNS Emori Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringus on Tallinna Sadam riigiettevõtetest esikohal, olles ühtlasi ainsa riigile kuuluva ettevõttena maineedetabelis esikümnes – kuues. “Kindlasti on ootused meie kui riigile kuuluva ettevõtte suhtes väga kõrged ning kuues koht sedavõrd tihedas konkurentsis ...

CF&S Estonia haarab Mehhikos tööd28.05.2013

Suurim Eesti omanikele kuuluv veovahendusfirma CF&S Estonia hakkas tegema koostööd Mehhiko ettevõtjatega. "Praeguseks koostöö Mehhiko ettevõttega juba toimub: me teeme nende tellimusel kaupade laadimist, korraldame konteinervedusid Colombiasse, Mehhikosse ja Dominikaani Vabariiki," ütleb CF&S Estonia tegevjuht ja juhatuse liige Harri Rästas.Mai ...

Algas uus pööringuhooaeg sadamas ja lennujaamas20.05.2013

18.mail alanud sellesuvine pööringuhooaeg Tallinna sadamas ja lennujaamas toob Tallinna viiel nädalavahetusel 16 000 kruiisituristi. Teist suve järjest alustavad ja lõpetavad kruiisifirma Pullmantur reisijad oma kruiisireisid Tallinnas. Pööringu korraldajad on lisaks lennujamaale ja sadamale ka turismifirma Deneesti ning laevaagentuur CF & S ...

Muugal avati tööstuspark ja suurim logistikakeskus 17.05.2013

Belgia päritolu, maailma üks suuremaid logistikafirmasid Katoen Natie avas täna Muugal Venemaale ja SRÜ-sse suunduvate kaupade teenindamiseks 25 000 m2 laokompleksi, mis muuhulgas tähendab ka Tallinna Sadama Muuga Tööstuspargi käivitumist. Katoen Natie Eesti ASi juhatuse esimehe Mart Mellese sõnul saab Muuga logistikakeskusest värav ...

Riigikogus moodustati logistika ja transiidi toetusgrupp16.05.2013

Riigikogus moodustati logistika ja transiidi toetusgrupp, mille eesmärk on hoida parlamendi liikmeid kursis valdkonna arengutega. Riigikogu logistika ja transiidi toetusgrupi esimehe Deniss Boroditši sõnul on logistikasektor suure kasvupotentsiaaliga majandusharu, mille osakaal SKTst ulatub 10-15 protsendini ning Eestis on üle 3000 transpordiettevõtte, mis kokku ...

Tallinna Lennujaam valiti Euroopa pareimini turundatud lennujaamade hulka15.05.2013

Euroopa lennunduse tippsündmusel, konverentsil Routes Europe 2013 valiti Tallinna Lennujaam kuni nelja miljoni reisijaga lennujaamade hulgas lennujaamade hinnatuima turundusauhinna, Routes Marketing Awards konkursil Euroopa kolme parima lennujaama hulka. Budapestis toimuval Routes Europe'il pälvis kuni nelja miljoni reisijaga lennujaamade seas esikoha Aberdeeni lennujaam, teist ja ...

Ahti Asmann Euroopa juhtiva raudtee assotsiatsiooni juhtkomitees15.05.2013

Eile Roomas toimunud Euroopa Raudtee- ja Infrastruktuuriettevõtete Ühenduse (CER) peaassambleel valiti Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann CERi juhtkomiteesse. CERi juhtkomiteesse kuulub lisaks peaassamblee poolt valitud liikmetele, kelle arv on piiratud neljateistkümnele, eesistuja ja kolm ase-eesistujat. Täna toimunud Peaassambleel oli muu hulgas arutlusel ...

Tallinna Sadama ja Eesti Ajaloomuuseumi välinäitus „VABA RIIGI TEEKOND“14.05.2013

Tallinna Vanasadama Admiraliteedi basseini ääres avati Tallinna Sadama ja Eesti Ajaloomuuseumi välinäitus „VABA RIIGI TEEKOND“.   Eesti Vabariik tähistas 24. veebruaril 2013 oma 95. sünnipäeva. Piduliku sünnipäeva-aasta puhul Tallinna Sadama ja Eesti Ajaloomuuseumi koostöös valminud näitus „VABA RIIGI ...

Logistikud Tadžikistanis töövisiidil07.05.2013

Peaminister Andrus Ansip on koos äridelegatsiooniga töövisiidil Tadžikistanis, et arendada riikide vahelisi poliitilisi ja majandussuhteid ning kinnitada Eesti ja Euroopa Liidu jätkuvat toetust regiooni arengule, eriti pidades silmas NATO vägede lahkumist Afganistanist 2014.aastal. Majandussuhete elavdamise eesmärgil on peaministriga kaasas 15-liikmeline ...

Investeerima peab Peterburi, mitte Haapsalu rongiliini03.05.2013

Eesti suurima transiidiettevõtte Vopak E.O.S. juhatuse esimehe Arnout Lugtmeijeri sõnul on majanduslikus koostöös Eesti ja Venemaa vahel veel suur kasutamata potentsiaal tarbekaupade, logistika ja turismi valdkonnas ning kui riik arutab, millisele raudteesuunale edaspidi aega ja raha investeerida, peaks see tema arvates kindlasti olema Peterburi liin. Raudteesektoris on ...

Tallinna külastas suvehooaja esimene kruiisilaev Astor01.05.2013

Teisipäeval, 30.aprillil algas kruiisilaeva Astor sildumisega Tallinna Vanasadamas ametlikult tänavusuvine kruiisihooaeg, septembri lõpuni kestval suvise hooaja tihedaimatel päevadel saabub Tallinna kuni 9000 kruiisireisijat päevas.   “Algaval suvisel kruiisihooajal sildub pea iga päev Vanasadamas üks kuni kuus kruiisilaeva ...

Alekon võitis TransRussial parima rahvusvahelise uue stendi auhinna26.04.2013

Tänavusel TransRussial esimest korda eraldi stendiga osalev Alekon pälvis messikorraldajate poolt parima rahvusvahelise uue stendi auhinna. Alekon Cargo juhatuse esimehe Erkki Veismanni sõnul on sedavõrd olulisel ärisündmusel kui TransRussia vaja panustada palju ressursse tulemusliku esindatuse saamiseks. "Novembris alanud ettevalmistused päädisid ...

Eesti ühisstendis TransRussial osaleb 15 ettevõtet23.04.2013

Täna Moskvas algaval regiooni olulisimal logistikamessil TransRussial on Eesti esindatud Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ning EASi koostööna korraldatud ühisstendiga, mille kaudu saavad end Eesti transiidisektori osana tutvustada 15 ettevõtet. Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni (LTA) juhatuse esimehe Andres Valgeristi sõnul on Eesti logistikasektor ...

Logistikaklastri ja Tartu Ülikooli ümarlaual arutati Eesti jätkusuutliku arengu teemadel23.04.2013

Täna toimunud Eesti Logistikaklastri ja Tartu Ülikooli ümarlaual „Uus kurss: Isemajandav Eesti“ arutati  Eesti jätkusuutliku arengu teemadel Logistikaklastri arendusjuhi Illimar Pauli sõnul oli kokkusaamise eesmärk kaasata Eesti turul saada olevaid parimaid teadmisi, kogemusi ja kontakte. „Püüame leida uusi võimalusi ...

Logistikaklastri delegatsioon käis õppereisil Lõuna-Ameerikas22.04.2013

Aprillis viibis Eesti Logistikaklastri delegatsioon õppereisil Lõuna-Ameerikas, et tutvuda tarneahelatega Lõuna-Ameerika ja Põhja-Euroopa/Venemaa/SRÜ/Kesk-Aasia vahel, samuti ka tutvustamaks Eestit kui võimalikku jaotuskeskust nende piirkondade kaubavahetuses. Brasiilia kuulub nn. BRIC-riikide gruppi koos India, Venemaa ja Hiinaga - need on maailmas ...

Transestonial räägiti Eesti transiidisektori arengust19.04.2013

17.aprillil Muuga sadamas toimunud rahvusvahelisel transiidikonverentsil TRANSESTONIA 2013 räägiti transiidi arengust ja mainest. Eesti Logistikaklastri poolt kaaskorraldatud  konverents oli seekord pühendatud küll nafta ja gaasi teemadele, kuid mitmetes ettekannetes puudutati konteinervedude teemat. Viimase seitsme aastaga on raudteetranspordi maht, mis kõige ...

Eesti sadamate kaubamaht vähenes19.04.2013

Eesti Statistikaameti andmetel vähenes Eesti sadamate 2012 aasta kaubamaht võrreldes 2011 aastaga. Samal ajal reisilaevadega Eestit külastanud inimeste arv oli suurem kui eelneval aastal. Statistikaameti andmetel lastiti ja lossiti Eesti sadamates 2012. aastal 43,3 miljonit tonni kaupa, mis oli 10% vähem kui aasta varem. Kaubamahu vähenemise põhjus oli ...

Vähi: kõige tähtsam suhetes Venemaaga on piirileppe sõlmimine19.04.2013

Kõige tähtsam suhetes Venemaaga on heanaaberlike ja pragmaatiliste suhete taastamine ning piirileppe sõlmimine, ütles transiidiga tegeleva kontserni Silmet Grupp nõukogu esimees Tiit Vähi konverentsil Transestonia 2013. "Transiit ja rahvusvaheline logistika ilma naaberriikide vaheliste normaalsete suhete ja läbikäimiseta areneda ei saa," märkis ...

Paet: tugevad transpordi- ja energiaühendused teiste Läänemere riikidega on Eesti tulevikule väga tähtsad19.04.2013

Välisminister Urmas Paet ütles 17.aprillil transiidikonverentsi TRANSESTONIA 2013 avades, et Eesti transpordi- ja energiaühendused teiste Läänemere piirkonna riikidega on Eesti tulevikule määrava tähtsusega. Paeti sõnul on Eesti praeguseks Läänemere piirkonna kõige integreeritum riik, kuuludes Euroopa Liitu, NATOsse, euroalasse, ...

Jätkusuutliku majandusarengu lähtekoht on nägemus majandustegevuse ja ökosüsteemi ühtsusest17.04.2013

Meresektori ettevõtted seisavad kasvava konkurentsi ja muutuva seadusandluse tingimustes uute väljakutsete ees ning edu võti peitub Läänemereäärsete riikide arukas koostöös, mitte omavahelises konkureerimises väikese turuosa eest, kinnitasid laupäeval toimunud JCI ja SmartComp initsiatiivi ühise Läänemere teemalise ...

Lennujaamal oli mullu rekordite aasta09.04.2013

Lennart Meri Tallinna Lennujaama, nelja regionaalset lennujaama ning kaht lennuvälja käitava AS-i Tallinna Lennujaam kontsern saavutas 2012. majandusaastal 29,3 miljoni eurose käibe juures 3,7 miljoni eurose kasumi. Kogu kontserni müügikäive oli 12,7 % kõrgem kui 2011. aastal. Lennundustulu kasvas 1% ning mittelennundustulu kasvas 21%. Lennundustulude madal ...

Merenavigatsiooni liider kinnitab kanda Eestis09.04.2013

Maailma juhtiv veekogude elektrooniliste kaartide ja –süsteemide arendaja ning tootja Navionics avas Eestis tehnoloogiaarenduskeskuse. Eesti ettevõtlusele suure tähtsusega samm sai teoks tänu Navionicsi soovile oma haaret laiendada ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eestvedamisele Eesti ärikeskkonna tutvustamisel. “Lõplik valik ...

Transestonial esitletakse raamatut Eesti naftatransiidist08.04.2013

Kirjastuse Hea Lugu poolt välja antud raamat räägib sellest, kuidas Nõukogude aja lõppedes jäi Venemaa ilma suurematest sadamatest Läänemere ääres. Venelastel puudusid moodsad terminalid, mille kaudu vedada välja naftat ja naftatooteid. See andis suurepärase uue ärivõimaluse Tallinnale, mis oli säranud ...

Veomahud raudteel on vähenenud07.04.2013

2013. aasta esimeses kvartalis veeti Eesti Raudteel 7,45 miljonit tonni kaupa. Võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal oli veomaht 5,5 protsenti väiksem. Märtsikuu veomaht moodustas 2,26 miljonit tonni ning aastatagusega võrreldes langes maht 19,5 protsenti. Nafta ja naftasaaduste vedu Eesti Raudtee taristul moodustas I kvartalis kokku 5,16 miljonit tonni ning oli 0,5 ...

4.aprillil toimub TTÜ magistriõppe infoõhtu01.04.2013

Neljapäeval, 4. aprillil toimub TTÜ magistriõppe infoõhtu: kl 17 üldine TTÜ magistriõppe tutvustus Tudengimajas kl 18-19.30 logistika eriala infotund, kus tutvustatakse logistika, transpordiplaneerimise ja tarneahela juhtimise õppesuundi Toimumiskoht: TTÜ peahoones, aulataguses auditooriumis I-202.Registreerumine infotundi SIIT ...

Transestonia 2013 teema on nafta, gaasid ja keemia20.03.2013

17. aprillil 2013 toimub Muuga Sadamas 9. rahvusvaheline transiidikonverents TRANSESTONIA 2013, mille teemaks on “Nafta. Gaasid. Keemia”. Konverents toob traditsiooniliselt kokku transiidi- ja logistikavaldkonna ettevõtjad, pangad ja juriidilised nõustajad, Eesti tipp-poliitikud ning avaliku sektori esindajad. Avasõnadega esineb Eesti Vabariigi välisminister ...

LNG terminal võib tulla ka Sillamäele14.03.2013

Veeldatud maagaasi terminal võib tulla ka Sillamäele, OÜ Sillgas on tellinud keskkonnamõjude hindamise ning selle aruanne on välja pandud Sillamäe linnavalitsusse. Sillgasi juhatuse liige Toomas Niinemäe ütles ERRi raadiouudistele, et Sillamäe osutus valituks mitmel põhjusel."Sillamäed me peame väga heaks ja õnnestunud ...

Kahe esimese kuu kaubamahud raudteel mullusest suuremad13.03.2013

Käesoleva aasta veebruaris veeti Eesti Raudtee taristul kaupa 2,37 miljonit tonni. Aasta esimese kahe kuu lõikes kokku 5,18 miljonit tonni. Veebruari veomaht jäi eelmisele aastale alla ligi 4 protsendiga, kuid tänu jaanuari heale tulemusele olid mahud kahe kuu kokkuvõttes mullusest 2,2 protsenti suuremad. Veebruaris veeti naftat ja naftasaadusi 1,7 miljonit tonni ...

Rongiühendus Kesk-Euroopaga on üha reaalsem12.03.2013

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas tõdes, et Rail Baltic on saamas üha reaalsemaks, kuid väga suur töö on veel vaja ära teha. Siim Kallas ütles ERRile antud intervjuus, et Tallinnast alguse saav ja läbi Läti, Leedu ja Poola Saksamaale Berliini kulgev kiirraudteeprojekt Rail Baltic oli kolm aastat tagasi vaid üks võimalik ...

Tallinna Sadama veebruarikuu kaubamaht oli 2,6 miljonit tonni07.03.2013

Selle aasta kahe esimese kuuga on Tallinna Sadam vahendanud kaupu  ligi 5,4 miljonit tonni, mis on viis protsenti vähem kui aasta tagasi samal perioodil.  Reisijate arv kasvas eelmise aasta kahe kuuga võrreldes 4,1 protsenti  1,084 miljoni inimeseni. Sadama veebruarikuu veomaht oli 2,6 miljonit tonni, mis on mullu sama kuu näitajast  4,4 protsenti madalam. ...

Tallinna Sadama 2012. a puhaskasum oli 32,8 milj eurot01.03.2013

AS-i Tallinna Sadam 2012. aasta konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata andmetel kokku 88,6 miljonit eurot, vähenedes eelneva aastaga võrreldes 0,7 miljoni euro ehk 0,7 protsendi võrra. Ettevõtte puhaskasum oli 32,8 miljonit eurot, vähenedes 3,6 miljoni euro ehk 10 protsendi võrra. “Eelmise aasta majandustulemusi võib pidada igati ...

Sri Lankal tunti huvi Eesti logistikavaldkonna vastu18.02.2013

Logistikaklastri ettevõtted külastasid õppereisi käigus Sri Lankat, kus tõdeti, et huvi koostöö vastu Eestiga on suur, kuid üksteise põhjalikum tundmaõppimine võtab veel aega. Toimusid traditsioonilised kontaktkohtumised ning vestlused erinevate valdkonna ministritega. 14.veebruaril toimus Eesti Vabariigi aukonsuli hr Dudley ...

Tallinna Sadam laiendas vabatsooni13.02.2013

Tallinna Sadam laiendas  Muuga sadamas kehtestatud vabatsooni Muuga sadama idaossa, haarates sisse Muuga raudteejaama, Muuga Tööstuspargi alad ja söeterminali.  Vabariigi Valitsuse 7.veebruari korraldusega nr 50 täiendati Muuga sadama vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude koordinaatide loetelu laiendamaks  vabatsooni territooriumi. ...

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kasvas jaanuaris 12,21 protsenti13.02.2013

Käesoleva aasta jaanuaris veeti Eesti Raudtee taristul 2,8 miljonit tonni kaupa, mis on 12,21 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Suurim oli transiitvedude osakaal, mis moodustas 1,8 miljonit tonni, jäädes möödunud aasta jaanuariga ligilähedasele tasemele. Tugevat kasvutrendi võrreldes mullusega näitas kohalik vedu, mis suurenes 37,51 protsendi ...

Kruiisireisijate mõju Eesti majandusele on 51 milj eurot13.02.2013

Konsultatsioonifirma G.P.Wild mulluse uuringu kohaselt on kruiisireisijate kogumõju Tallinnale ja lähiümbruse majandusele kokku 51 miljonit eurot. Keskmiselt kulutab üks kruiisireisija Tallinnas viibides uuringu kohaselt 56,7 eurot, mis on kõrgem kui Euroopa keskmine näitaja ehk 53,13 eurot, teatas Tallinna Sadam. Peamised kulutused tehakse ekskursioonile ...

Logistikafirmad otsivad koos Indiast uusi kliente 09.02.2013

Eesti Logistikaklastri liikmed külastavad järgmisel nädalal Indiat ja Sri Lankat, et luua kontakte sealsete kaubandusfirmadega ning tutvustada Eestit kui väravat 300 miljoni ostujõulise elanikuga turgudele.  Logistikaklastri juhtivpartneri Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni juhatuse esimehe Andres Valgeristi sõnul on töö India suunal ...

LTA tahab Eesti ettevõtjate seas uue koostöö taseme saavutada08.02.2013

6.veebruaril  Logistikaklastri eestvedamisel  toimunud tippettevõtjate ümarlaual räägiti Eesti majanduselu võtmekohtadest ja arendamise võimalustest. Logistika ja Transiidi Assotsiatasioon (LTA) kui klastri juhtpartner, soovib jätkata kaheaastase arendustöö tulemuste elluviimist. Logistikute poolne uute ärivisioonide ...

Minister Parts: arendades logistikat, loome võimalusi ka teistele valdkondadele06.02.2013

Täna Logistikaklastri poolt korraldatud tippettevõtjate ümarlaual kõnega esinenud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts tunnustas algatust tutvustada uusi ideid, mis aitaks Eesti elu paremaks muuta. „Logistikasektor, mis on Eesti jaoks kahtlemata üks prioriteetsetest majandusvaldkondadest, on näidanud üles suurepärast ...

Ettevõtjad soovivad päevakorda tõsta IME kontseptsiooni06.02.2013

Täna Logistikaklastri poolt korraldatud tippettevõtjate ümarlaual soovitas Tiit Vähi tõsiselt mõelda uuesti IME (Isemajandav Eesti) kontseptsiooni päevakorda tõstmisele. Suur osa meie tänastest tegemistest põhineb Euroopa Liidu vahenditel. Uute finantseerimistaotluste juures tuleks eelistada neid valdkondi, mis annavad kõige ...

Rohkem pragmaatilisust ja vähem paranoiat06.02.2013

Majandus-ja kommunikatsiooninister Juhan Parts rääkis täna Logistikaklastri korraldatud tippettevõtjate seminaril plaanist taaskäivitada Eesti ja Venemaa valitsustevaheline transiidikomisjon. Suurettevõtja Tiit Vähi kiitis ministrit pragmaatilise suhtumise eest ja avaldas lootust, et suhted Venemaaga, kui ühe suurema transiidipartneriga, on läinud ...

Edukas homme on väga erinev tänasest06.02.2013

Eesti Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul rääkis tänasel tippettevõtjate ümarlaual, millised on homse äri võimalused logistikavaldkonnas.„Meie edukas homme peab olema kardinaalselt erinev sellest, milline oli edukas eile ja milline on mitte nii edukas täna“, lausus Illimar Paul. Eesti on aastate jooksul investeerinud korralikku ...

Tallinna Sadama jaanuari kaubamaht oli 2,8 miljonit tonni05.02.2013

Tänavu jaanuaris läbis Tallinna Sadamat 2,76 miljonit tonni kaupa, mis on detsembrist 14 protsenti enam. Reisijatearv ulatus eelmisel kuul 526 000 inimeseni. Eelmise aasta jaanuariga võrreldes vähenesid kaubamahud 5,4 protsenti. Languse taga on puistlast, mida veeti jaanuaris 232 100 tonni ehk 36,5 protsenti vähem kui aasta tagasi. Suurima kaubagrupi moodustas ...

LNG punkerdamise uuringu teostab Pöyry28.01.2013

ASi Tallinna Sadam poolt välja kuulutatud veeldatud maagaasi (LNG) punkerdamise infrastruktuuri rajamise teostatavus- ja tasuvusuuringu hankel tunnistati kuue pakkuja seas parimaks Pöyry Management Consulting Oy. ASi Tallinna Sadam ärisuunajuht Natalja Baidina sõnul on uuring seotud Läänemerel peagi laevakütustele jõustuvate uute ...

Mitsubishi Muuga-Kaluga konteinerrongi liin avati täna21.01.2013

Muuga sadamas avati täna Mitsubishi Muuga-Kaluga konteinerrongi liin, mille kaudu hakkavad liikuma Venemaale Mitsubishi Kaluga tehasesse konteinerid autoosadega. Muuga-Kaluga konteinerliini käivitamisele eelnes jaapanlaste poolt umbes neli aastat väldanud põhjalik eeltöö. Otsustamisel oli Muuga konkurendiks ka Riia sadam, kuid lõpuks langes valik Muuga ...

Turkish Airlines hakkab lendama Tallinna21.01.2013

Turkish Airlines avab juba käesoleval suvel uued sihtkohad, sealhulgas liinil Istanbul – Tallinn – Vilnius – Istanbul, vahendas portaal www.routesonline.com. Turkish Airlines hakkab lendama kolm korda nädalas alates 11. juunist 2013 Airbus A319ga. Väljumisega Istanbulist kell 11 ja saabumisega Tallinna kell 14.20. Seejärel suundub lennuk kell 15.20 ...

Muuga sadamat külastas üks Venemaa võimsamaid jäämurdjaid Vitus Bering14.01.2013

Möödunud nädalavahetusel külastas Muuga sadamat uusehituselt saabunud mitmeotstarbeline jäämurdja (Offshore Tug/ Supply Ship) Vitus Bering, mis on nime saanud Vene mereväe ohvitseri ning maadeavastaja Vitus Beringi järgi. Jäämurdja Vitus Bering on disainitud äärmuslike ilmaolude jaoks, võimaldades opereerida triivivas ...

Sillamäe sadam ületas 2012 aastal 6,5 miljoni tonni piiri14.01.2013

2012. aastal käitles Sillamäe sadam 6,5 miljonit tonni kaupa, mis on 32% võrra rohkem kui mullu. Sadama turundusdirektor Andrei Birovi sõnade kohaselt oli 2012 aasta üldiselt edukas ja kaupade käive suurenes 1,5 mln tonni võrra (2011 aastal oli see 5 mln tonni). "Kahtlemata sai see kasv saavutatud tänu terminalide Alexela Sillamäe, BCT, Silsteve ...

EVR Cargo tegi viie aasta parima kaubaveotulemuse10.01.2013

Eesti riigile kuuluv raudteeveo-ettevõte EVR Cargo vedas läinud aastal kokku 18,4 miljonit tonni kaupa, mis tähendab mahtude 1,7% tõusu.   Suurimaks kaubagrupiks oli nafta ja naftasaadused, mida veeti kokku 7,63 miljonit tonni – kaubagrupi veomaht suurenes võrreldes aasta varasemaga 1,6%. Teisel kohal oli põlevkivivedu 3,52 miljoni tonniga, ...

Laevareisijate arv ulatus mullu rekordilise 8,84 miljoni inimeseni09.01.2013

Eelmisel aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku rekordilised 8,84 miljonit reisijat ehk 4,3 protsenti rohkem kui 2011. aastal. Eelolevaks aastaks prognoosib Tallinna Sadam üheksa miljoni reisija piiri ületamist. Tallinna-Helsingi liinil sõitis laevadega mullu üle 7,26 miljoni inimese, mis on aasta varasemaga võrreldes neli protsenti enam. Tallinn-Stockholmi ...

Talvekruiisidega külastas Tallinna üle 13 000 turisti08.01.2013

Sellel talvehooajal saabus Tallinna kruiisilaevadega 13 346 turisti, neist valdav enamus Venemaalt. Laevad kruiisituristidega külastasid Tallinna üheksal korral. Talvekruiiside hooaeg sai alguse 27. novembril, mil Tallinna külastas kruiisilaev Black Watch briti turistidega pardal. Esimesel Jõulupühal väisasid Tallinna Rootsist pärit kruiisireisijad, ...

Soe ilm lubas alustada puidueksporti Saaremaalt08.01.2013

Juba nädalajagu päevi lastitakse Roomassaare sadamas jääst vabas akvatooriumis kaubalaevu, mis jaanuari algust silmas pidades pole just tavaline. Põhiline eksportartikkel on puit – küttepuud, paberipuu, palk – ning sadama kapteni Kaarel Niine sõnul on kõigil kohalikel suurematel metsafirmadel kibe tööaeg. "Neljapäeval ...

Logistikainstituut ja LTA teevad 2013 aastal ettevalmistusi suveülikooli käivitamiseks05.01.2013

Suveülikoolid, mis arendavad kultuurivahetust, vastastikku arusaamist ja loovad koostööks vajalikke võrgustikke, on maailmas päris populaarsed. Mitmed Euroopa ja USA ülikoolid pakuvad tudengitele logistika-ja transpordialaseid suvekursuseid, kuid meie lähinaabruses selline rahvusvaheline suveprogramm veel puudub. Põhjuseid, miks käivitada ...

Tallinna Sadamat läbis 2012. aastal rekordarv reisijaid, kaubamaht tegi ootuspärase languse04.01.2013

AS-i Tallinna Sadama sadamaid läbis möödunud aastal läbi aegade rekordilised 8,84 miljonit reisijat, kasvades aasta varasemaga võrreldes 4,3 protsendi võrra. Kaubaveod tegid aastases võrdluses läbi prognoositud 19-protsendilise languse, ulatudes 29,47 miljoni tonnini. Tänavu on kaubaveos oodata taas kasvunumbreid, samuti kasvab jätkuvalt ...

Eckerö Line-i uus alus ”Finlandia” tõi esimesed reisijad Tallinnasse03.01.2013

Esmaspäeva ennelõunal jõudis Tallinna sadama A-terminali Eckerö Line’i uus alus, 2080 reisijat mahutav MS Finlandia. Tallinnas tervitati uue laeva esimest reisijat, samuti sai ”Finlandia” kapten Tallinna Sadama sadamakaptenilt avareisi tähistava sümboolse meeneplaadi.   ”Tallinna-Helsingi laevaliin on ...

2012 väljus Muugalt viis aegade suurima lastiga laevaga02.01.2013

Möödunud aasta novembris väljus Muuga sadamast läbi aegade suurima lastiga laev. See oli eelmisel aastal juba viies kord, kui Muugalt väljunud laeva last on suurem kui ühelgi varasemal alusel. Eelmisel aastal saadeti Muuga sadamast välja üha suurema lastiga laevu. Läbi aegade kümnest suurimast lastist veeti viis sadamast välja ...

Jäälõhkuja “Botnica” jõudis kodusadamasse27.12.2012

Vahetult enne jõule, 20. detsembril jõudis kodusadamasse Tallinna Sadama soetatud multifunktsionaalne jäälõhkuja MSV Botnica, mille navigeerimisperiood Soome lahel algab 2. jaanuaril.“Eestile kui mereriigile ja Eesti majandusele on mereväravate aastaringne avatuna hoidmine prioriteet number üks,” lausus AS-i Tallinna Sadam juhatuse liige Allan ...

Logistikud võõrustasid Muugal Tallinna Klastriklubi20.12.2012

Tallinna Klastriklubi selle aasta viimane klubiüritus toimus 19.detsembril Muuga sadamas. Ürituse korraldamine just Muuga sadamas oli sümboolse tähendusega logistikateenuste ja klastri tegemiste tutvustamisel, nimelt oli sel kuupäeval sadama 26.sünnipäev. Arvestades Eesti merenduse pikka ja kuulsusrikast ajalugu on iseenesest tegemist noore sadamaga. Tänu ...

LTA suurendas oma liikmeskonda18.12.2012

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni (LTA) partnerite ring suurenes taas nelja uue liikme võrra. Detsembri alguses toimunud LTA üldkoololekul võeti ühehäälse otsusega LTA ridadesse EVR Cargo, Alekon Cargo, RRK ja Baltic Rail. LTA juhatuse esimehe Andres Valgeristi sõnul on uute partneritega koostöö sujunud juba paar viimast aastat, kui ...

Muuga sadama ümbruse elanikud hindavad kodukoha elukeskkonda heaks17.12.2012

Muuga sadama tegevusmõju piirkonnas elavatest inimestest peab äsja valminud Faktum & Ariko uuringu kohaselt oma kodukoha elukeskkonda heaks või väga heaks 65 protsenti. Ühtlasi leiab ligi pool Muuga sadama lähipiirkonna inimestest, et nende elukeskkond on viimastel aastatel oluliselt või mõnevõrra paranenud. “Tallinna Sadam on ...

Logistikaklastrid on majanduse kasvumootorid10.12.2012

MIT (Massachusetts Institute of Technology) professori Yossi Sheffi hinnangul on just logistikaklastrid majanduse kasvumootorid. Põhjuseid selleks on mitu: logistikakesksed ettevõtted loovad tihedalt koos tegutsedes sünergia, konsolideeritud mahud võimaldavad sagedasemaid ja arvukamaid transpordiühendusi ja tänu aina paranevatele transpordiühendustele ...

Majanduskomisjon otsustas veeteede tasu planeeritavat tõusu leevendada04.12.2012

Riigikogu majanduskomisjon otsustas oma tänasel istungi  viia meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõusse  (283 SE) muudatused, mis oluliselt vähendavad veeteetasu suurust, lisavad täiendavaid soodustusi ja leevendavad tasu maksmise korda võrreldes algselt valitsuse poolt esitatud eelnõuga. Samuti otsustas komisjon lükata seaduse ...

Jäälõhkujal MSV Botnica heisati Eesti lipp 29.11.2012

Teisipäeval allkirjastasid AS-i Tallinna Sadam juhatuse liige Allan Kiil ja Arctia Shipping Ltd president Tero Vauraste jäälõhkuja MSV Botnica omandiõiguse ülemineku akti. Seoses sellega heisati Botnical ka sinimustvalge Eesti lipp. Suvel Vahemeres Itaalia firmadele veealuseid ehitustöid teinud MSV Botnica on hetkel Aadria mere rannikul Ravennas kai ...

Briti kruiisituristide jõuluteemaline reis läbib esmakordselt Tallinna27.11.2012

Teisipäeval, 27.novembril saabub Fred Olsen Cruises laevaga Black Watch Tallinna ligi seitsesada Suurbritanniast pärit kruiisituristi. Jõulumeeleolust kaetud talvekruiisi raames tutvuvad britid meie pühadekommetega ja ostlevad Tallinna jõuluturgudel.“Black Watchi külaskäik on meie jaoks tähelepanuväärne saavutus, kuna varem ei ole britid ...

Logistikud tutvusid Türgi logistika- ja transpordisektori arenguga21.11.2012

Türgi on seni olnud eestlastele tuntud kui mõnus puhkuse veetmise paik, vähem on aga teada selle majandusest  ja transpordi arengutest. Viimaste aastate arenguid vaadates, siis huvipakkuvat on selles Aasia ja Euroopa piiril asuva riigi majanduses nii mõndagi. Noor ja dünaamiline riik oma 74 miljonilise rahvaarvuga on maailmas hetkel üks kiirema ...

Tallinna Sadam sõlmis koostööleppe Hiina ettevõtjaid vahendava agentuuriga 15.11.2012

AS Tallinna Sadam sõlmis neljapäeval koostöölepingu Hiina ekspordiga tegelevaid tööstusettevõtteid vahendava riikliku agentuuriga CCOEC, et tutvustada Tallinna Sadama sadamate tööstusparke Hiinas. Koostöölepingule kirjutasid neljapäeval Tallinnas alla AS-i Tallinna Sadam juhatuse esimees Ain Kaljurand ja CCOEC (China National ...

Muuga sadamas püstitati laadimise rekord13.11.2012

13. novembril väljus Muuga sadamast läbi aegade suurima lastiga – 182 942,48 tonni masuudiga pardal – tanker „ Maersk Hakone“.  „Maersk Hakone“ pikkus on 333 m ning laius 60 m, tankeri süvis ulatub 21, 025 meetrini ning DW (deadweight-täiskaal – laeva täielik kandevõime) on 302 624. Laeva kodusadam ja ...

Tallinna Sadam ja Marylandi Sadamaadministratsioon Ameerikas sõlmisid koostöömemorandumi 09.11.2012

Tallinna Sadam ja Marylandi Sadamaadministratsioon Ameerikas sõlmisid koostöömemorandumi ärisuhete edendamiseks logistika valdkonnas. Allkirjastatud memorandum sätestab koostöösoovid võimalike ühiste tegevuste organiseerimiseks ja kogemuste ning kontaktide vahetamiseks turunduse, infovahetuse ning arendustegevuse valdkondades eesmärgiga ...

CF&S Estonia astus LTA liikmeks07.11.2012

Logistikakontsern CF&S Estonia astus Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni (LTA) liikmeks. LTA juhi Andres Valgeristi sõnul tehti CF&S Estonia juhatusele ettepanek liituda assotsiatsiooniga edaspidise koostöö edukama korraldamise eesmärgil. CF&S Estonia on olnud LTA juhitud Eesti Logistikaklastri liige juba 2010. aastast ning plaanib klastri projekti raames ...

Konteinerrong ZUBR võitis Aasta Logistikateo peaauhinna06.11.2012

6.novembrill Tallinna Teletornis toimunud 14. Logistika Aastakonverentsil Leagile kuulutati välja ka konkursi Aasta Logistikategu 2012 võitja. Lisaks AS EVR Cargo konteinerrongile ZUBR jõudis finaali ka TTÜ Logistikainstituudi tarneahela juhtimise magistriprogramm ning Telema elektroonilise dokumendivahetuse veebirakendus. Kokku esitati konkursile 12 tegu. ZUBR on 2012. ...

TransRussia 2013 ühisstendiga osalemise ettevalmistamine 05.11.2012

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ning EAS-i koostööna korraldame rahvusvahelisel transpordi ja logistika messil TransRussia 2013 Eesti transpordi- ja logistikaettevõtete ühisstendiga osalemise. TransRussia mess on sündmus number üks Venemaa, SRÜ ja Balti riikide transpordikalendris. Korraldajad ise peavad messi juures eriti oluliseks just ...

AS Tallinna Sadam 8. kohal Eesti 100 väärtuslikuma ettevõtte seas29.10.2012

GILD100 on GILD Corporate Finance’i poolt koostatud pingerida, kus 100 Eesti suurimat ettevõtet on järjestatud omakapitali eeldatava turuväärtuse alusel aasta alguse seisuga. Esimene GILD100 ilmus 2007. aastal ning kirjeldas ettevõtete eeldatavat turuväärtust 1. jaanuaril 2007. Käesolev GILD100 reastab ettevõtted omakapitali ...

Transestoniale saabunute huvi on toiduainete eksport Venemaale24.10.2012

Täna alanud transiidikonverentsile TRANSESTONIA 2102: The Food Hub kogunesid lisaks transpordi- ja logistikaettevõtjatele ka toiduainetetööstuse ja selle ekspordiga tegelevad väliskülalised. Logistikaklastri kutsel saabus konverentsile Hulli linnavalitsuse (Suurbritannia) seitsmeliikmeline delegatsioon eesotsas linnapea Lord Mayor Danny Browniga. Suurbritannia ...

Peterburi JETRO delegatsioon külastas Eesti sadamaid22.10.2012

Täna ja homme on EASi kutsel ja logistikaklastri võõrustamisel Eestis Jaapani väliskaubandusorganisatsiooni (JETRO) äridelegatsioon, mis uurib, kas Vene turu vallutamine võiks käia hoopis Eesti kaudu. Kuigi Jaapanil on endalgi piirivaidlused Venemaaga, tuleb idanaabri Euroopa ossa kaupu vedada Balti mere kaudu. Seni on äri käinud peamiselt ...

Klaster tutvustas oma tegevust Riigikogu majanduskomisjonile 16.10.2012

Eesti Logistikaklastri esindajad tutvustasid täna Riigikogu majanduskomisjonile klastri tegevuse tulemusi ja rääkisid võimalikest tagajärgedest seoses Meresõiduohutuse seaduse muudatuste eelnõuga. „Logistikaklastri tegevus on heaks eeskujuks, kuidas ühe sektori ettevõtjad saavad ühiste selgete positiivsete sõnumitega Eestit ...

Praktikud jagavad kogemusi10.10.2012

TTÜ logistikainstituut pakub 8-12. oktoobril toimuvad PARTNERNÄDALA raames kuulamiseks logistika- ja transpordivaldkonna silmapaistvate ettevõtjate-praktikute loenguid. Logistikaklastriga koostöös korraldatavad loengud on mõeldud nii logistika kui ka teiste eriala tudengitele ja magistrantidele ning loomulikult kõigile teistele huvitatutele. Loengusarja ...

CF&S Estonia omandas Läti ekspedeerimisettevõtte Transekspedicija LV03.10.2012

Käesoleval nädalal viis Eesti ekspedeerimis- ja logistikakontsern CF&S Estonia AS lõpule SIA Transekspedicija LV kõikide aktsiate omandamistehingu. Tehingut nõustasid Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi, Ernst & Young Baltic ja Keystone Advisers. 2001. a. asutatud Transekspedicija LV edukas tegevus laopidajana ning auto- ja raudteevõimekus ...

Saksa logistikaklaster (UCS) külastab Eestit28.09.2012

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kohtus täna Saksamaa logistikaklastri UCS delegatsiooniga. Parts tutvustas saksa suurimate logistika ja transpordifirmade esindajatele Eesti majandusolukorda ja ärivõimalusi.   Parts ütles kohtumisel, et Eesti on juba ajalooliselt olnud Saksa logistikaäri idapikenduseks. Koostöö toimib ka ...

Sillamäe sadam plaanib avada järgmisel aastal konteinerlaevaliinid Euroopasse26.09.2012

Tänasel Äripäeva konverentsil Äriplaan 2013 Sillamäe sadama järgmise aasta plaane tutvustades lubas sadama suuromanik Tiit Vähi, et konteinerterminal valmib Sillamäel järgise aasta alguses ning seejärel püütakse avada ka konteinerliinid Euroopasse. Sillamäel valmiv konteinerterminal mahult suurem kui palju räägitud Muuga ...

Klaster osaleb TransitKazakhstani messil20.09.2012

19.-21. septembril toimuval TransitKazakhstani messil osaleb ka Eesti Logistikaklastri delegatsioon, et tihendada Eesti ja Kasahstani transpordiettevõtete koostööd ning leida uusi võimalusi uute projektide arenguks. Kasahstani transpordi- ja kommunikatsiooniministrii sõnul  on TransitKazakhsani messi näol tegemist ühe olulisema transpordi- ja ...

Eesti seminaril rohkelt soomlastest huvilisi18.09.2012

Eesti ettevõtjad osalevad ühisstendiga 18.-20. septembrini toimuval Soome suurimal allhankemessil Tampere Alihankinta, kus on esindatud ligi tuhat eksponenti. Lisaks messile osalesid ettevõtjad eile, 17. septembril Eesti Logistikaklastri ja EASi poolt läbi viidud seminaril "Üheskoos oleme unikaalsed". Seminaril oli üle saja osaleja nii Eestist kui Soomest. ...

Logistikakoolitus Check-IN konverentsil13.09.2012

Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul viib ekspordiekspertide ja teiste Check-IN konverentsil osalejate seas läbi välkkoolituse logistika seostest ekspordi tulemuslikkusega. Mis on eksport? Levinuima tõlgenduse kohaselt on see kaupade väljavedu riigist. Mis on kaupade vedu? See on osa logistikast. Kuidas on võimalik edukalt eksportida ilma logistikata? Ei ...

Parts: Eesti pakub häid lahendusi Hiina kaupade transpordiks11.09.2012

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kohtus 10.septembril Pekingis Hiina Rahvavabariigi transpordiministri Yang Chuantang’ga. Kohtumisel räägiti praktilistest võimalustest kahe riigi transpordialaseks koostööks. Hiina on huvitatud leidmaks lahendusi oma kaupade viimiseks Euroopasse ja räägitud on lausa uuest siiditeest. Parts ...

Klaster tellib teadusuuringu transiidi mõjust Eesti majandusele04.09.2012

Eesti Logistikaklaster kuulutas täna välja pakkumiskutse teadusuuringu tegemiseks, mis aitaks välja selgitada transiidi kogu mõjuulatust Eesti majanduses. Teadusuuringu tellimise ajendas vajadus selgitada välja millised on Eestit läbivad transiidimahud ja milline on nende otsene ja kaudne mõju majandusele. Kui sadamate kaubakäibes ja raudteevedude ...

Muuga sadama LNG terminali teemaplaneering sai heakskiidu03.09.2012

Jõelähtme vallavolikogu kiitis heaks Muuga sadamasse planeeritava Tallinna LNG terminali teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise. Teemaplaneeringu “Veeldatud loodusliku maagaasi terminali asukoha valimine” hõlmab 300 hektari suurust maa-ala Muuga sadama idaosas. Vallavolikogu eelmise nädala otsusega viiakse läbi ka ...

Logistikud kohtusid Kasahstani transpordiministriga 28.08.2012

Täna toimus Tallinnas kolmas Eesti-Kasahstani valitsustevahelise komisjoni istung, mille raames Eesti Logistikaklastri liikmed kohtusid Kasahstani transpordi- ja kommunikatsiooniministri Askar Zhumagaliyeviga. Komisjoni töö eesmärk on luua alus kahe riigi koostööks investeeringute, transiidi, energeetika, turismi, põllumajanduse, hariduse, teaduse, kultuuri ...

Klaster arendab koostöösuhteid Indiaga22.08.2012

Eesti Logistikaklastri kutsel külastasid Eestit Soomes resideeriv India suursaadik T.E hr. Aladiyan Manickam ja Soome aukonsulist India suurärimees M.Ct.P. Chidambaram. Muuga sadamas toimunud kohtumisel, mis oli järg Logistikaklastri partneritele korraldatud Eesti-India seire* raporti esitlusele, tutvustati Eesti logistilise asukoha eeliseid ja klastri ...

Marco Polo taotlusvooru pikendati kuni 19.10.1210.08.2012

Marco Polo 2012 programmi taotlusvooru pikendati kuni 19. oktoobrini The available budget for the 2012 Call is €64.6 million. Special environmentally-friendly maritime projects, inland waterway projects and rail projects with single-wagon loads are priorities in 2012. The call was published on 20 June 2012 with a deadline for the submission of proposals of 19 October 2012. See 'call ...

Logistikaklaster avas konkursi välismaiste toidutööstus- ja kaubandusettevõtete toomiseks konverentsile 01.08.2012

Eesti Logistikaklaster kuulutas välja pakkumiskutsete vooru välismaiste toidutööstuste ja toidukaubandusega tegelevate ettevõtete esindajate toomiseks Tallinnas toimuvale transiidikonverentsile Transestonia 2012: The Food Hub. 24.-26. oktoobril toimuva konverentsi eesmärk on tutvustada Eestit kui võimalikku toiduainete jaotuskeskust. Eesti oleks ...

Algab suurima logistikakeskuse ehitus Muugal20.07.2012

Märtsis Tallinna Sadamaga koostöölepingu sõlminud logistikaettevõte Katoen Natie alustab täna ehitusega. «Olime soetanud varasemalt Muugal maatüki ning osa kaubavooge käis juba varem läbi Eesti – kõik need asjaolud suunasid otsust Läänemere logistikakeskuse rajamiseks just Muugale,» märkis Katoen Natie Eesti ...

Muugal sündis uus laadimisrekord13.07.2012

Eile hilisõhtul lahkus Muuga sadamast läbi aegade suurima lastiga, 180 000 tonni masuudiga Blue Topaz nimeline tanker, mis suundus Tallinnast Singapuri. Blue Topazi kodusadam asub Marshalli saartel Majuros, selle täitmiseks Muugal kulus kokku kolm päeva. Blue Topaz pikkus on 333 meetrit ning laius 60 meetrit, tankeri süvis ulatub 22 meetrini. Varasem suurim Muugal ...

Poole aastaga veeti raudteel 14,47 miljonit tonni kaupa10.07.2012

2012 esimese kuue kuuga oli veomaht Eesti Raudtee taristul kokku 14,47 miljonit tonni. Juunikuus veeti kaupu raudteel 1,77 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aastaga langes juuni veomaht 26,4 % ning poolaasta tulemus oli 9,1 % väiksem. Vedajatest on EVR Cargo poole aastaga vedanud 10,38 miljonit tonni, suurendades veomahtu 20 % võrra. Veoettevõte E.R.S. vedas kokku 4,09 ...

Tallinna Sadam plaanib osta jäämurdja03.07.2012

AS Tallinna Sadam plaanib Eesti sadamate teenindamiseks soetada kuni 50 miljonit eurot maksva jäämurdja, ostu finantseerimisskeem töötatakse välja koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumiga. «Täiendava jäämurdja ostmine on olnud päevakorral alates 2007. aastast ning viimased kolm külma ...

Tallinna sadama pakkumine Mitsubishile on Riia omast parem28.06.2012

Tallinna sadama ettepanekud Jaapani autofirmale Mitsubishi on Riia sadama omadest märksa paremad, ütles Riia sadama administraator Leonids Loginovs. «Seis on väga lihtne. Sadama juhtkond isegi ei tea, missugused veosed millal sadamasse jõuavad. Veostega tegelevad stividorfirmad, kes esitavad teenuste hinna. Kui Riia stividorfirma ütleb hinnaks 100 dollarit ja ...

Baltic Line muudab Eestis laadmissadamat 27.06.2012

Baltic Line on otsustanud kasutada arvates 28-ndast nädalast laadimissadamana AS-i Tallinna Sadam koosseisu kuuluvat suurimat Eesti ro-ro sadamat Paldiski lõunasadamat. Siiani kasutati laadimissadamana Paldiski põhjasadamat. Paldiski lõunasadam – oma mitmete ro-ro kaide, hästi arenenud infrastruktuuri, suurema ro-ro operatiivala ning sadama-alal paiknevate ...

Uute kõrge lisandväärtusega ärimudelite visioonikirjelduste hindamine25.06.2012

Eesti Logistikaklaster korraldas arendustöö ühe etapina uute kõrge lisandväärtusega ärimudelite visioonikirjelduste hindamise, mille tulemusel soovitakse välja selgitada Eesti jaoks kõige perspektiivikamad uued tootevisioonid. Eesti majandusest on teenuste osakaal täna üle kahe kolmandiku ja Eesti ekspordist moodustavad teenused ...

Afganistani transiit elavdab Eesti majandust19.06.2012

Kaitseminister Urmas Reinsalu ütles tänasel kohtumisel USA transpordi väejuhatuse ülema kindral William Fraseriga, et lisaks liitlassuhete tugevdamisele elavdab Afganistani transiit ka Eesti majandust. Kaitseministri sõnul on alates 2009. aastast toimunud varustuse transiit läbi Eesti tugevdanud meie strateegilist partnerlust USA-ga. "Loodame, et selge ja avatud ...

Singapuri leht: Eesti on Singapuri kauge kaksik15.06.2012

Kui Singapur tahaks leida endale kaksikut, siis võib The Straits Times kinnituse leida selle Euroopa vaiksest nurgast Eestist. «Mõlemad väiksed riigid on ümbritsetud suurematest, mõlemad lõikavad kasu oma geograafilisest asukohast, mõlemale teevad peavalu väike rahvaarv ja tööjõupuudus ja mõlemad panustavad ...

Logistikainstituut käivitas partnervõrgustiku12.06.2012

Tallinna Tehnikaülikooli ja logistikattevõtete partnerpäeval kinnitati üksmeelselt, et head teadusülikooli saab teha õppejõudude, teadurite, üliõpilaste ja ettevõtjate koostöös. "Logistika osatähtsus kasvab ning sektori ettevõtete tagasiside valdkonna teadus- ja õppetööle on logistika erialade ...

Tallinna Sadam tasub riigile dividendiga seotud makseid ligi 57 miljonit eurot05.06.2012

Vastavalt ASi Tallinna Sadam üldkoosoleku 21. mai otsusele, maksab AS Tallinna Sadam käesoleval aastal omanikule ehk riigile dividendi kokku 44,9 miljonit eurot, millele lisandub tulumaks summas 11,9 miljonit eurot. Kokku on seega ASi Tallinna Sadam poolt tehtavad dividendidega seotud maksed 2012. aastal ligi 57 miljonit eurot. Kokkuleppel rahandusministeeriumiga tasub AS ...

Euroopa ja Aasia raudteejuhid arendavad Tallinnas koostööd30.05.2012

Tallinnas algas raudtee-eettevõtete koostööorganisatsiooni peadirektorite konverentsKuigi Euroopa Liidu ja SRÜ liikmesriikide ning Aasia riikide raudtee-ettevõtted on osa rahvusvahelise logistikaahelast, reguleerivad piirkondade raudteealast tegevust erinevad normid. Rahvusvahelise raudteekaubavahetuse tõhustamiseks on neid regulatsioone vaja omavahel ...

Muuga sadamas käis 40 Singapuri ajakirjanikku21.05.2012

Täna võõrustasid Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA)  ning Tallinna Sadam Singapuri Pressiklubi (Singapore Press Club) liikmeid, kellele tutvustati Eesti majandust ja logistikasektorit.  Pressiklubi president ja Kagu-Aasia juhtiva meediaettevõtte Singapore Press Holding (SPH) peatoimetaja hr. Patrick Danieli sõnul on nende jaoks tegemist ...

Singapuri Pressiklubi külastab Eestit17.05.2012

EASi ning Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni (LTA) kutsel külastab Eestit 18.-24. maini nelikümmend Singapuri ajakirjanikku ja kommunikatsiooniinimest. Visiidi eesmärk on tutvuda Eesti majanduse, eluolu ja kultuuriga. Täna saabuva delegatsiooni koosseisu kuuluvad Singapuri Pressiklubi (Singapore Press Club) liikmed, kelle hulgas on Kagu-Aasia juhtiva ...

Klastri kutsel külastab Eestit Taiwani kõrgetasemeline äridelegatsioon04.05.2012

Eesti Logistikaklastri ja LTA kutsel külastab sel nädalal Eestit kõrgetasemeline Taiwani äridelegatsioon. Visiit on järg 2011 aasta novembris Taipeis toimunud esimesele Eesti-Taiwani Ärifoorumile. 11.novembril 2011 toimunud esimene Eest-Taiwani Ärifoorum on Taiwani delegatsiooni juhi hr. Chung-Yu Wang’i sõnul märgilise tähendusega, kuna ...

Täna algas Tallinna Sadama kruiisihooaeg 03.05.2012

Tallinna jõudis selle hooaja esimene kruiisilaev Täna sildus reisisadamas esimene sel suvel Tallinna külastavast kokku ligi kolmesajast kruiisilaevast. Prognooside järgi jõuab käesoleval aastal Tallinna 430 000 kruiisituristi 150 eri riigist.   Saksamaalt pärit laev Aidasol tõi Tallinna kokku üle 2000 turisti, kellele ...

Anne Veski esinemine TransRussial tõi eestlastele võidu26.04.2012

Anne Veski esinemine TransRussial tõi eestlastele võidu parima ürituse korraldamise eest messipinnal Juba teist aastat järjest said eestlased TransRussial messipinnal korraldatud ürituse eest peaauhinna.  Tegemist on tunnustusega, mis anti välja Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni korraldatud logistikute ühisstendile parima ürituse ...

Logistikud osalevad Moskvas toimuval suurmessil TransRussia25.04.2012

24.-27. aprillil Moskvas toimuv TransRussia 2012 on sündmus number üks Venemaa, SRÜ ja Balti riikide transpordikalendris. Tänavune mess on juba seitsmeteistkümnes ja seekord suurem kui kunagi varem – esindatud on üle 500 ettevõtte kolmekümne kahest riigist. Messi avapäeva konverentsil tutvustas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ...

Muuga sadamas kirjutati alla Eesti ja Kasahstani koostööprotokollile18.04.2012

Muuga sadamas kirjutati alla Eesti ja Kasahstani valitsustevahelise komisjoni transpordi, transiidi ja infotehnoloogia alase töögrupi koostööprotokollile. 16. aprillil kohtusid Muuga sadamas Eesti ja Kasahstani valitsustevahelise komisjoni transpordi, transiidi ja infotehnoloogia alase töögrupi liikmed. Kohtumise tulemusena kirjutasid töögrupi juhid, ...

Baltic Rail'il uus esindaja Hamburgis13.04.2012

Baltic Rail'il uus müügiesindaja Hamburgis Meil on heameel teatada, et alates teisest aprillist 2012.a. esindab meie firmat Põhja-Euroopas ASECO Container Services Gmbh enda kontorites Hamburgis ja Bremenis. AS-i Baltic Rail juhatuse esimees Hr. Stephen Archer märkis oma kommentaaris, et  ASECO määramine firma esindajaks regioonis parandab märgatavalt ...

Raudtee konteinerveod kasvavad jõudsalt12.04.2012

Tänavu I kvartalis veeti Eesti Raudtee taristul kaupa kokku 7,88 miljonit tonni, mis on mullu sama perioodiga võrreldes vähem 8,2 %.Eesti raudteevedude maht märtsikuus oli 2,81 miljonit tonni ning võrreldes eelmise aasta märtsiga olid mahud 4,3 % väiksemad. Samas kasvatas Eesti Raudtee tütarettevõte EVR Cargo oma veomahtu 17,7 % mis moodustas ...

Tallinna Sadama dividendid ja tulumaks ulatuvad 57 miljoni euroni03.04.2012

ASi Tallinna Sadam nõukogu kinnitas täna toimunud koosolekul möödunud aasta majandustulemused, mis võimaldavad ettevõttel tasuda riigile läbi aegade rekordilist dividenditulu koos dividendi tulumaksuga ligi 57 miljoni euro ulatuses. Auditeeritud andmetel ulatus ASi Tallinna Sadama käive möödunud aastal 89,2 miljoni euroni ning ...

Eesti Raudtee teenis mullu rekordkasumi02.04.2012

Eesti Raudtee kontsern teenis esialgsetel konsolideeritult andmetel 2011. aastal 119 miljoni euro suuruse müügitulu juures 34,03 miljonit eurot puhaskasumit, mis on rekordiline ja ületab oluliselt seniseid parimaid aastaid 2000.aastate esimesesl poolel. Aasta varem Eesti Raudtee oli tulu 107,67 miljonit eurot ja kasum 21,01 miljonit eurot.Eesti Raudtee kaubaveokäive ...

Logistikud osalevad SITL transpordi- ja logistikanädalal29.03.2012

Eesti transpordi- ja logistikaettevõtted osalevad Pariisis toimuval SITL messil ja logistikanädala foorumi raames toimuvatel konverentsidel, mis keskenduvad tarneahela erinevatele aspektidele. Konverents ja vestlusringid toovad kokku rahvusvahelised transpordiahela arvamusliidrid, kes on korraldajate sõnul valitud oma pikaajalise kogemuse ja innovatiivsete vaadete ...

Tallinn-Kiiev konteinerrong on edukalt käivitunud19.03.2012

Eesti raudtee tütarfirma EVR Cargo koostöös Citodat Invest OÜ-ga on viimase kahe nädala jooksul läkitanud teele kolm täiskoosseisulist konteinerrongi uuel marsruudil Kiievisse. Eesti Raudtee on koos partneriga suutnud veenda mitut suurettevõtet saatma oma kaupasid läbi Tallinna sadama Muuga konteinerterminali Ukrainasse Kiievisse ja ...

TTÜ logistika magistrikava koondab parimad spetsialistid16.03.2012

Tallinna Tehnikaülikool avab sügisel uuendatud logistika magistrikava, kus lisaks eelnevale kahele peaerialale, logistikale ja transpordi planeerimisele hakatakse õpetama ka kolmandat peaeriala – tarneahela juhtimist. Logistika magistriõppekava vajas kiiresti muutuvas maailmas uuendamist, ning tarneahela juhtimise alal ei ole olnud Eestis võimalik ...

Logistikainstituudi avamine TTÜ-s14.03.2012

14. märtsil avas Tallinna Tehnikaülikool  uue logistikainstituudi. Äsjaasutatud instituudi õppe- ja teadustegevus ühendab endas tarneahela juhtimise, transpordiplaneerimise ja logistika valdkonnad. „Ettevõtted vajavad heal tasemel tarneahela juhte, transpordiplaneerijaid ja logistikuid, et olla tänapäevases maailmas ...

Tallinna Sadam sõlmis koostööleppe maailma ühe suurima logistikaettevõttega 05.03.2012

Tallinna Sadam ja Unieveem Eesti kirjutasid alla koostööleppele Muuga sadamasse laokompleksi ja jaotuskeskuse rajamiseks. Unieveem Eesti on osa maailma ühest suurimast logistikafirmast Katoen Natie, mille peakontor asub Antwerpenis, Belgias. Ettevõte kavatseb sõlmitud leppe kohaselt rajada Muuga sadamasse 4,5 hektari suurusele territooriumile esimeses etapis ...

Äriseminar Soome logistika- ja tööstusettevõtetele10.02.2012

Täna ennelõunal toimus Tallinna Sadama D-terminali kõrval paikneva City Hotel Portuse konverentsikeskuses Eesti Logistikaklastri ja EAS-i poolt korraldatud äriseminar Soome logistika- ja tööstusettevõtetele. Seminar oli 09.-10. veebruaril Helsingis ja Tallinnas toimuva 27. rahvusvahelise Logistikaseminari ametliku programmi osaks, mis tõi ...

Rail Garant alustas konteinerterminali ehitust Muugal30.01.2012

Rail Garant alustas Muugal konteinerterminali ehitust, mis plaanide kohaselt võtab esimese veoste partii vastu juba järgmise aasta esimeses kvartalis. Projekti maksumus ulatub ligi 60 miljoni euroni – tegemist on viimase aja Vene päritolu ühe suurima investeeringuga Eestis. Terminal hakkab tööd andma 200 inimesele.   ASi Tallinna Sadama poolt ...

Paldiski Lõunasadamas valmis puidugraanuli terminal27.01.2012

Tallinna Sadamale kuuluvas Paldiski Lõunasadamas valmis miljon eurot maksnud uus puidugraanuli terminal, esimene kaubalaev Imavere tehases toodetud pelletilastiga sõidab juba täna Taani.Tegemist on viimaste aastate suurima investeeringuga Tallinna Sadama Paldiski Lõunasadamasse. Ehitustööde käigus rajati uude asukohta  ka senine turbaterminal, ...

Rail Garant teatab konteinerterminali ehituse alguskuupäeva17.01.2012

Täna tulevad Tallinnasse Rail Garanti esindajad, et panna paika uue konteinerterminali ehitusgraafik ja ehituse alguskuupäev. Tallinna Sadama avalike suhete juhi Sven Ratassepa kinnitusel algab uue konteinerterminali ehitus Muugal peale 20. jaanuari. „Täpne kuupäev ja ehitusgraafik pannakse aga paikal kohtumisel Rail Garanti esindajaega,“ lisas ...

Tallinna Sadam saavutas rekordilise müügitulu11.01.2012

ASi Tallinna Sadam 2011. aasta konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata ja operatiivsetel andmetel kokku läbi aegade rekordilised 89,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta võrdluses 2,3 miljonit eurot ehk 3%. Ettevõtte puhaskasum enne dividendi tulumaksu kulu ja varade müügikasumi muutust arvestamata ulatus 41,3 miljoni euroni, kasvades eelmise aasta ...

Eesti Raudtee investeerib 2012 aastal 74,3 miljonit eurot05.01.2012

Eesti Raudtee nõukogu kinnitas kontserni konsolideeritud 2012. aasta eelarve müügituluks 108,6 miljonit eurot. Puhaskasumit prognoosib Eesti Raudtee teenida 7,4 miljonit eurot. Eelarvet koostades prognoosis Eesti Raudtee 2012. aasta Eesti Raudtee infrastruktuuril veetava kauba mahuks 25,9 miljonit tonni. Eesti Raudtee investeeringute eelarve mahuks on 74,3 miljonit ...

Tallinna Sadam kasvatas reisijate arvu ligi 8,5 miljonini05.01.2012

ASi Tallinna Sadama reisijate arv kasvas möödunud aastal seitsme protsendi võrra ulatudes läbi aegade rekordilise 8,48 miljoni reisijani, ettevõtte kaubaveomaht jäi samale tasemele. ASi Tallinna Sadam juhatuse esimehe Ain Kaljuranna sõnul iseloomustab möödunut aastat eelkõige reisijate mahu kasv ning seda nii regulaarliinidel kui ...

Sillamäe tõusis kaubamahult Eesti sadamate seas teisele kohale04.01.2012

Sillamäe sadam kaubamaht oli mullu 4,9 miljonit tonni, millega sadam tõusis Eesti sadamate reitingus teisele kohale Tallinna järel. Balti riikide sadamate nimekirjas tõusis Sillamäe viiendaks Tallinna, Riia, Klaipeda ja Ventspilsi järele ja seega ei saa Sillamäed enam kuidagi väikesadamaks liigitada, ütles sadama turundusjuht Andrei Birov ...

Klaster pälvis Aasta Logistikateo konkursil peaauhinna21.12.2011

Konkursi Aasta Logistikategu 2011 Suure Auhinna pälvis Eesti Logistikaklastri poolt esitatud  kruiisilaevade pööringu väljatöötamine ning edukas teostus Tallinna Sadama, Tallinna Lennujaama ja CF&S Estonia koostöös. Logistikateo eesmärk oli teha Tallinnast Läänemere kruiiside algus- ja lõpp-punkt, tuues Eestisse rohkem ...

Soome investorid taas maad kuulamas15.12.2011

15.detsembril toimub sel aastal juba neljandat korda Logistikaklastri korraldatud seminar Eestisse investeerimisest huvitatud soome ettevõtjatele. Soome Vabariigi Suursaatkonna, EAS-i, Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Välisministeeriumiga koostöös korraldatud seminaril tutvustati potentsiaalsetele investoritele meie tööstusparkide ja sadamate ...

Rail Garant ostab Muuga terminali kraanad Singapurist 14.11.2011

Muuga sadamasse rajatava uue konteinerterminali operaator Rail Garant on sõlminud 18 miljoni eurose lepingu, millega ostab Singapuri firmalt kuus konteinerite tõstmiseks mõeldud kraanat. Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiili sõnul teeb teeb kraanade ostu asjaolu erakordseks see, et need tuuakse Singapurist laevadel Muugale ühes tükis ja need saavad ...

LTA kirjutas Taipeis alla koostöömemorandumi11.11.2011

Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon(LTA) kirjutas Taipeis alla koostöömemorandumi Taiwani assotsiatsiooniga CIECA (Chinese International Economic Cooperation). LTA juhatuse esimees Andres Valgeristi sõnul oli CIECA poolt korraldatud Eesti Logistikaklastri delegatsiooni vastuvõtt soe ja väga kõrgel tasemel. „Arutasime tänasel ...

Logistikud tutvustasid end Singapuris investoritele09.11.2011

Peaminister Andrus Ansipit saatev Eesti Logistikaklastri delegatsioon demonstreeris Singapuri ärifoorumil, millele registreerus 175 potentsiaalset investorit, Eesti soodsat asendit ja korralikult väljaarendatud taristut kaupade transportimisel. Peaminister Andrus Ansip tutvustas koos esindusliku äridelegatsiooniga Singapuris Eesti ettevõtlustingimusi ja ...

Transestoniale saabuvad strateegilised partnerid24.10.2011

Majandus- ja kommunukatsiooniministeeriumi ning Eesti Logistikaklastri kutsel saabuvad kolmapäeval, 26. oktoobril Tallinnas toimuvale 7. rahvusvahelisele transiidikonverentsile TRANSESTONIA 2011 strateegilised koostööpartnerid Kasahstanist ja Kanadast. Transiidikonverentsi TRANSESTONIA 2011 läbiv teema on seekord Transatlantic Horseshoe (Atlandiülene Hobuseraud), mis on ...

Eesti saab jätkata mahukate transpordiinvesteeringutega20.10.2011

Kolmapäeval avaldatud Euroopa Komisjoni transpordi infrastruktuuripakett annab Eestile head võimalused jätkata suurte transpordiinvesteeringutega. „Komisjon avaldas tervikliku nägemuse Euroopa transpordikoridoridest ja selle pikaajalisest finantseerimiskavast ja Eesti kindlasti toetab seda,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. ...

Klaster USAs täiendavate kaubavoogude otsingul26.09.2011

Logistikaklaster jätkab USAs täiendavate kaubavoogude ning uute klientide otsingut 18. septembril Kanadas alanud Eesti Logistikaklastri esimene Põhja-Ameerika missioon jätkus nädala teisel poolel Chicagos ja Baltimores. Mõlemas linnas korraldati koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Washingtoni Suursaatkonna, Chicago aukonsuli ja ...

Transatlantic Horseshoe - uus transpordikoridor läbi Eesti20.09.2011

Täna ja homme toimuvad Nova Scotias Eesti logistikaettevõtete ärikohtumised Halifaxi Sadama ja Kanada riikliku raudteefirma CN esindajatega. Logistikaklastri korraldatud missiooni eesmärk on arendada välja terviklik, USA ja Kanada sisemaad läbi Halifaxi ja Tallinna Sadamate Venemaa, SRÜ, Kesk-Aasia, Afganistani ja Põhja-Hiinaga ühendav ...

Klaster tutvustab koos EAS-ga soomlastele Eesti ärivõimalusi12.09.2011

Täna, 12.septembril korraldab Eesti Logistikaklaster, EASi Soome esindus ja Eesti Suursaatkond Helsingis  Tamperes toimuva Allhankemessi raames seminari „Eesti uued võimalused 2011“, mille eesmärk on tutvustada Soome tööstusettevõtetele meie konkurentsivõimelist äri- ja investeerimiskeskkonda.  Tampere Allhankemess on Soome ...

Eesti Raudtee avas Koidula piirijaama03.09.2011

Eesti suurima infrastruktuuri objektina täna avatav Koidula uus raudtee piirijaam annab uusi võimalusi nii läbi Eesti kulgeva transiidi arendamiseks kui ka reisirongiliikluseks.Põlvamaal Värska vallas täna avatava objekti mõõtmed on Eesti mõistes enneolematud, sest see hõlmab 86 hektarit maad ja kõrguste vahe ulatub 18 ...

Sillamäe Sadam avas veokite piirieelse ooteala02.09.2011

Turvaliste ja kvaliteetsete ootealade rajamine veokitele Euroopa Liidu sees ja selle piirialadel on Euroopa Liidu kauaaegne prioriteet. Tuginedes EL ja Vene Föderatsiooni  transpordi dialoogi raames loodud töögrupi poolt tehtud piiriületusprobleemide detailsele analüüsile eraldas Euroopa Parlament rahalise toetuse peamistes EL ja VF piiripunktides ...

EVR Cargo sõlmis täna lepingu uute vedurite ostuks18.08.2011

Eesti Raudtee tütarettevõte EVR Cargo sõlmis täna Hiina äriühingute konsortsiumiga CCOEC/BRE lepingu 16 uue manööverveduri DF7G-E ostuks, millega vahetatakse välja amortiseerunud manööverveduripark. Lepingu allkirjastasid EVR Cargo nimel juhatuse liige Oskar Kalmus ja Hiina poolt China National Corporation for Overseas Economic ...

Sillamäe Sadam arendab infrastruktuuri12.08.2011

Sillamäe Sadam AS ja Nordecon AS  sõlmisid ehituslepingud Sillamäe Sadama infrastruktuuri arendamise järgmise etapi raames. Tööde käigus ehitatakse uus kailiin kogupikkusega üle 800 meetri, valmistatakse kasutamiseks ette ca 40 ha ulatuses konteiner- ja üldkaupade terminali territooriumit ja paigaldatakse vajalik taristu konteinerkraanade ...

Eesti Raudtee ostab 16 uut manöövervedurit10.08.2011

Eesti Raudtee nõukogu kinnitas juhatuse ettepaneku osta tütarfirmale EVR Cargo 16 uut manöövervedurit DF7G-E Hiina äriühingute konsortsiumilt CCOEC/BRE. Tehingu maksumus on 30,2 miljonit eurot. Väljakuulutatud rahvusvahelisele hankele laekus kevadel kolm pakkumist, millest kaks kvalifitseerusid. Esimene uus vedur peab hanke kohaselt jõudma Eestisse ...

CF&S Estonia esindab Baltic Line laevaliini Baltimaades09.08.2011

Tugevdamaks Baltic Line laevaliini positsiooni Eestis, Lätis ja Leedus juhitakse laevaliini tegevust edaspidi Soomest Baltic Line Finland poolt, mille agent Baltiriikides on AS CF&S Estonia. Nor Lines poolt opereeritud Baltic Line laevaliini laev m/l Baltic Betina külastab Paldiski sadamat iga kahe nädala tagant tuues lasti nii Norrast kui ka teistest ...

Harju KEK liitus Logistikaklastriga20.07.2011

Äri- ja tootmiskinnisvara arendamisega tegelev aktsiaselts Harju KEK liitus Logistikaklastriga, et leida täiendavaid kontakte Põhjamaade tööstus- ja tootmisettevõtjatega, kes sooviksid laiendada oma tegevust Keila Tööstusparki. Harju KEK-i arendusdirektori Aare Udrase sõnul on nende liitumise peamine huvi uued kontaktid „built to ...

Eesti ja Kasahstani vahel hakkab sõitma konteinerrong11.07.2011

7. juulil külastasid Muuga sadamat Eesti-Kasahstani valitsustevahelise komisjoni transpordi- ja transiidi alakomisjoni liikmed, kes tutvusid Muuga sadama arengutega ning arutasid koostöövõimalusi Tallinna Sadama ja sadamas tegutsevate operaatorfirmadega. Eesti-Kasahstani valitsustevahelise komisjon leppis kohtumisel Tallinnas kokku, et selle aasta teisel poolel alustab ...

Transiidisektoris napib koostööd01.07.2011

Viimastel nädalatel on majandusmeedias kirgi kütnud kaks teemat – Eesti ja Venemaa majandussuhted ning  kuid kestev mõttevahetus Muuga konteinerterminali  operaatori valiku üle. Mõlema teema juures on üks oluline nimetaja, millele tahakski logistikute poolt eraldi tähelepanu pöörata – koostöö. Oskus ja tahe ...

Uus kontseptsioon tõi TransRussial eestlastele edu17.06.2011

Kevad Moskvas on aeg, mida kõik Eestis transpordivaldkonnas tegutsevad ettevõtted alati ootavad, on ju meeldiv kohtuda tradistsioonilise logistikamessi raames oma kauaaegsete koostööpartnerite, klientide ja heade konkurentidega.TransRussia 2011 oli arvult juba kuueteistkümnes ja seekord suurem kui kunagi varem – esindatud oli üle 450 ettevõtte ...

Logistika kuukiri kajastab klastri tegemisi Aasia õppereisil15.06.2011

Eesti logistikud käisid Aasias külastamas sealseid olulisi sadamaid ja logistikapiirkondi, et anda teada enda huvidest ja meelitada sealsete logistikaettevõtete kaupa liikuma Eesti kaudu. Ülevaade Eesti Logistikaklastri tegemistest Hiinas ja Lõuna-Koreas ilmus juunikuu Logistika kuukirjas. Äripäeva Logistika kuukirja juuni numbri saad alla laadida SIIT.

Busani sadama terminalid on hea näide edukast koostööst30.05.2011

Logistikaklasti delegatsioon külastas mai viimasel nädalal maailma viie tähtsama  konteinersadama hulka kuuluvat Busani sadamat Koreas, et saada kogemusi oma ala tipptegijatelt ja näha kõrvuti mitme operaatorfirma kasutamise edukust. Klastri delegatsiooni juhi Andres Valgeristi sõnul on oluline saada kogemusi maailma tipptegijatelt, et üha tihenevas ...

Fuzhou sadama konteinerkaup hakkab liikuma läbi Eesti26.05.2011

Hiina visiidil viibivad Tallinna Sadama, Alekon Cargo  ja Eesti Raudtee esindajad kohtusid täna Fuzhous Hiina riigile kuuluva ühe juhtiva transpordi- ja logistikaettevõtte Sinotrans kohaliku esinduse juhtidega, et arutada Fuzhou sadamast väljuvate kaubavoogude juhtimist läbi Eesti. Alekon Cargo juhi Erkki Veismanni sõnul andis konstruktiivses ...

Logistikud sõlmisid Hiinas koostöömemorandumid25.05.2011

Eesti logistikud sõlmisid täna  Hiinas Xiameni  ja Fuijani Logistika Assotsiatsioonidega ning Fuzhou Sadamate Liiduga koostöömemorandumid,  mille eesmärk on arendada ja tugevdada kahe riigi vahelist koostööd logistika, transpordi ja transiidi vallas. Nii Xiameni Logistika Assotsiatsiooni asepresident Ke Dong kui ka Fuijani Logistika ...

Eesti logistikud maailma suurimal erialamessil12.05.2011

Esimest korda osalevad eestlased ühisstendiga maailma suurimal rahvusvahelisel erialamessil „Transport Logistics“, mis toimub seekord 10.- 13. mail Münchenis. „Transport logistics“ üritust korraldatakse üle aasta ja tänavu toimuv on juba kolmeteistkümnes logistikale, transpordile ja tarneahelate juhtimisele keskendunud erialamess, kus sel ...

Logistikaettevõtete ühisstend võitis TransRussia auhinna28.04.2011

Esmakordselt  ajaloos võitis eestlaste stend TransRussia auhinna. Tegemist on tunnustusega, mis anti välja Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni korraldatud logistikute ühisstendile parima ürituse korraldamise eest.  „Meie ühisstendi vaieldamatu tõmbenumber oli eile ja täna esinenud Eesti Raudtee segakoor ja  pasunakoor. Koori ...

Eesti Raudtee sõlmis TransRussial vagunipargi koostöölepingu27.04.2011

Eesti Raudtee ja Transgarant sõlmisid täna Moskvas toimuval transpordimessil koostöölepingu, mis annab Raudteele võimaluse kasutada Transgarant’i  vaguniparki ja pakkuda kliendile kaubaveo tariifi nii Eestis kui ka Venemaal läbi Eesti sadamate. Eesti Raudtee tütarfirma EVR Cargo juhatuse esimees Jaanus Paas sõnas, et leping ...

Pärgmäe: TransRussia on sobiv koht Eesti ärikeskkonna tutvustamiseks27.04.2011

Pärgmäe: TransRussia on sobiv koht Eesti ärikeskkonna tutvustamiseks Eesti logistikud tutvustavad 26.-29. aprillil  Moskvas toimuval TransRussia messil  Eestit kui äriparadiisi.  Äärmiselt soodne ning lihtne maksusüsteem, vähene bürokraatia, tõrgeteta töötavad sadamad ja raudtee ning kliendi huvide esiplaanile asetamine ...

Logistikaklastri ettevõtete koostöö hakkab vilja kandma23.03.2011

Transpordiettevõtete ühistöö Eesti tutvustamisel maailmas hakkab kandma esimesi vilju - Tallinna Sadama ja Tallinna Lennujaama koostöö tulemusena löödi käed Hispaania kruiisifirmaga Happy Cruises, kes plaanib suvel alustada oma Läänemere kruiisireise just Tallinnast. Klastri juhi Urmas Kõivu sõnul on edukate pakkumiste ...

Logistikakonverentsil analüüsitakse kriisiaja mõju sektorile03.03.2011

03.03.2011 Gdanskis 1.-3. märtsini toimuval rahvusvahelisel logistikakonverentsil Transport Week 2011 analüüsitakse, milliseid olulisi muudatusi on kriisiaastad toonud transpordisektorisse, räägitakse Euroopa transpordisüsteemi väljakutsetest ning tutvustatakse uusi transpordikoridore Euroopa kaardil. Eesti transiidikoridori eeliseid tutvustavad ja ...

Eesti võiks olla Kasahstani merevärav maailma03.03.2011

14.02.2011 Eesti Logistikaklastri liikmed tutvustasid täna, 14.veebruaril Astanas toimuval Eesti-Kasahstani Ärifoorumil Eesti logistilise asukoha eeliseid ja pakkusid kasahhidele koostöövõimalusi. Astanas Eesti ja Kasahstani valitsustevahelise komisjoni II istungil osaleva majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi sõnul võiks Eesti ...

Logistikud tutvustavad Hamburgis Eesti transiidikoridori18.02.2011

Eesti logistikaettevõtjad tutvustavad täna, 18.veebruaril Hamburgi ja Kieli sadama ettevõtetele Eesti transiidikoridori võimalusi kaubavahetuseks Venemaa ja Kesk-Aasiaga. Eesti Logistikaklastri arendusjuhi Illimar Pauli kinnitusel on Hamburg koos Bremerhaveniga Eesti jaoks ühed olulisimad konteineri hub-id. „Meie reisi eesmärk on esitleda ...

Eesti Logistikaklaster kaasab Soomest välisinvesteeringuid 10.02.2011

Eesti Logistikaklaster, Eesti Vabariigi Suursaatkond Helsingis ja EAS korraldasid kolmapäeval 9. veebruaril Helsingi Eesti Majas Soome tööstusettevõtteile suunatud seminari Eesti uued võimalused 2011. Klastriprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Seminari avasõnadega esines Eesti Vabariigi Suursaadik Mart Tarmak. EAS-i rahvusvahelistumise ...

CF&S ja Navirail liitusid Eesti Logistikaklastriga10.12.2010

Eesti Logistikaklastriga liitunud ettevõtete ring laieneb – selle aasta viimasel juhtrühma koosolekul otsustati kinnitada klastri uuteks liikmeteks CF&S Estonia AS ja Navirail OÜ. CF&S Estonia tegevjuht Kuno Väin usub, et klastriga liitumine aitab tegeleda senisest aktiivsemalt müügi ja turundusega kõikides huvipakkuvates ...

Logistikaklaster tutvustas Amsterdami Sadama ettevõtetele Eesti logistilise asukoha eeliseid07.12.2010

Hollandi missiooni raames toimunud kohtumisel Amsterdami Sadamas korraldas Eesti Logistikaklaster seminari „ESTONIA – Eastern extension of Dutch logistics business”. Seminaril osalenud Amsterdami Sadama ettevõtted on oma kaubavoogude Euroopast Venemaale suunamiseks seni  kasutanud Soome ja Venemaa sadamaid. Klastri eesmärk Hollandis oli tutvustada meie sadamate ...

Logistikaklaster sõlmis Vietnamis koostöömemorandumi12.10.2010

12. oktoobril kirjutas Vietnamis viibiv Eesti Logistiklaklastri delegatsioon alla koostöömemorandumile VIFFAS esindajatega. Vietnami Ekspedeerijate Assotsiatsiooni VIFFAS (Vietnamese Freight Forwardes Association) poolt allkirjastas memorandumi  assotsatsiooni peasekretär  mr. Tran Huy Hien. Koostöömemorandumi eesmärk on arendada ja tugevdada kahe riigi ...

Klaster Valgevenes 07.10.2010

Eesti Logistikaklastri partnerid külastasid 5.-7. oktoobril Minskis toimunud IV erialamessi „Transport ja Logistika“ eesmärgiga leida uusi koostöövõimalusi, kohtuda kohalike ettevõtetega ja  tutvuda Valgevene logistikasüsteemi arenguga. Eesti Logistikaklastri liikmed tõstsid esile Valgevene transpordivõrgustiku ja ...

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv