Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Operaili aitasid keerulisest majandusaastast läbi müüdud ärisuunad

Raudtee-ettevõtete kontsern Operail teenis möödunud aastal 61 miljonit eurot äritulu ja saavutas 10 miljoni eurose EBITDA, mis on äärmiselt keerulist majanduskeskkonda arvestades hea tulemus. Eestis veetud kaubamahu 47-protsendist langust leevendas peamiselt vagunite rent, aasta lõpus tõusid kaubavedude mahud Soomes. Alates 2023. aastast neid ärisuundasi enam ei ole.

Operaili kõikide ärisuundade käive kokku oli möödunud aastal 61 miljonit eurot (2021. aastal: 73 miljonit eurot). Kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 10 miljonit eurot (2021: 17 mln). Puhaskahjumiks pärast varade ümber hindamist kujunes 16 miljonit eurot.

„2022. aastal alanud sõja ja sanktsioonide tõttu langes Eestis veetav kaubamaht 47%. Sellele lisandus omaniku täiendav Vene kauba veo keeld alates 2023. aasta jaanuarist, mis samuti mõjutas ettevõtte ja selle vara väärtust. Operatiivsel tasemel oli tulemus hea, kahjumi tekitasidki varade ümberhindlused nimetatud põhjustel,“ selgitas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Tavalisest miljoni euro võrra suuremad olid Operaili kulud ka seoses koondamiste ning vagunite ja Soome äri müügi nõustamisega.

„Siiski on tegemist äärmiselt keeruliste olude kohta heade majandustulemustega, sest nii käive kui ka EBITDA jäid tugevaks, kuid seda tänu eelmisel aastal veel alles olnud mittestrateegilistele ärisuundadele, millega Operail käesoleval aastal enam ei tegele,” märkis Toomsalu. 2023. aasta I kvartalis müüs Operail ära viimased rendivagunid ja Soomes kaubaveoga tegelnud tütarettevõtte.

Ära müüdud ärisuundade ehk vagunite rendi ja Soome kaubavedude 2022. aasta EBITDA ehk kulumieelne ärikasum oli aruandeperioodil 11 miljonit eurot, puhaskasum enne varade ümberhindlusi 4 miljonit eurot. Alles jäänud ärisuundade 2022. aasta EBITDA oli -1 miljonit eurot ning puhaskahjum 10 miljonit eurot.

„Eesti raudteekaubavedude kui praegustes oludes kahjumliku äritegevusega on Operailil sel aastal võimalik jätkata vaid tänu kasumlike äride müügist saadud tulule, kuid see on lühiajaline lahendus,” nentis Raul Toomsalu.

Kui 2021. aastal oli Operaili kontserni kaubamaht 12,9 miljonit tonni, siis 2022. aastal 7,2 miljonit tonni ning prognoos 2023. aastaks on u 2,2 miljonit tonni.

„Pikemas perspektiivis on Eesti raudteesektori hääbumise vältimiseks vajalik avaliku sektori, infrastruktuuri haldaja ja kõigi vedajate koostöö raudtee reformimiseks. Raudteekaubaveo hääbumisest Eestis ja raudteevedude koondumisest naaberriikidesse saaks kahju Eesti majandus, ettevõtluskeskkond, konkurentsivõime ja terve Eesti ühiskond, sest raudtee on ainus mõistlik viis mahukaupade veoks ning kõige ohutum ja keskkonnasäästlikum transpordiviis,“ sõnas Toomsalu.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mis tegeleb kaubaveo ning veeremi hoolduse, remondi ja ehitusega Eestis. Operail annab tööd u 250 inimesele. Kuni 2023. aasta alguseni tegeles Operail ka rahvusvahelise vagunite rendi ning kaubaveoga Soomes. Omaniku suunisel väljus Operail nendest ärisuundadest, sest need ei ole riigile strateegiliselt vajalikud tegevused.

(Allikas: https://operail.com/pressiteated/operaili-aitasid-keerulisest-majandusaastast-labi-muudud-arisuunad/)

01.06.2023

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv