Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Riigikogu logistika ja transiidi toetusgrupp tutvus logistikasektori kitsaskohtadega

Riigikogu logistika ja transiidi toetusgrupi liikmed kohtusid Muuga sadamas logistikaettevõtjatega, et tutvuda sektori kitsaskohtadega. Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni (LTA) liikmed avaldasid heameelt Riigikogus värskelt loodud toetusgrupi üle ja avaldasid lootust, et riigi ja ettevõtjate koostöö aitab edaspidi arendada Eesti majanduse üht olulist alustala.

Toetusgrupi juhi Deniss Boroditši sõnul oli kohtumise eesmärk viia Riigikogu liikmed kurssi logistikasektoris toimuvaga. „Selleks, et anda oma panus riigi ja ettevõtjate koostöö laabumisele, on oluline end kurssi viia kitsaskohtadega, mis takistavad sektori ettevõtjate tööd,“ selgitas Boroditš.

Rääkides logistikasektori arendamise kitsaskohtadest mainis Tallinna Sadama juhatuse esimees Ain Kaljurand esimese ja kõige põletavama murena Muuga sadamaga seotud kohalike omavalitsuste teemat - ettevõtluse arendamine pole kohalike omavalitsuste huvi, samas planeerimine on nende pädevuses.

„Meie ülesanne on arendada sadama ja selle ümbruse ruumi, meelitada Eestisse investoreid, kes looks kogu riigi majandusele lisaväärtust. Turundame Eesti investeerimiskliimat sellega, et meil on võimalik luua ettevõte 15 minutiga, samas jäävad investorite plaanid venima, kuna kohalikel omavalitsustel puudub huvi ja kompetents arendada ettevõtlust oma territooriumil,“ sõnas Kaljurand.

Tallinna Sadama kommertsjuht Erik Ringmaa tõi näiteid mitmetest venima jäänud projektidest. „Kohalike omavalitsuste asjaajamine võtab tihti aega kolm või enam korda rohkem kui seadusjärgne ja hea tava kohane tähtaeg,“ selgitas Ringmaa. Vopak EOS ärijuht Sten Aamer lisas, et kui arendus juhtub olema mitme erineva kohaliku omavalitsuse territooriumil, tuleb arendusprojektide juures teha kõike topelt, sest puudub üks keskne organ, mis haldaks detailplaneerigute või keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist.

Logistikaettevõtjad tegid ettepaneku planeeringute tellimise pädevuse tagasi andmine huvitatud isikutele. „Huvitatud isik kannab niikuinii kõik kulud. Seadusega ja planeeringu algatamise otsusega saab kehtestada kriteeriumid, mis tagaksid planeeringu koostaja pädevuse ja usaldusväärsuse,“ selgitas Ringmaa. Teine variant oleks Ringmaa sõnul planeeringu otsustuspädevuse üleminek kohalikelt omavalitsustelt maavanemale, kui KOV ei tee toiminguid seadusega nõutud tähtaegade jooksul.

„Planeeringud ei viibi vaiete ega avalikustamisel  tehtud ettepanekute tõttu, vaid kohalike omavalitsute tegevusetuse tõttu ja see on tõsine mõttekoht mitmetele investoritele, kes lõpuks otsustavad mõne meie naaberriigi kasuks,“ lisas Kaljurand.

Maikuu keskel Riigikogus moodustatud logistika ja transiidi toetusgrupi eesmärk on hoida parlamendi liikmeid kursis valdkonna arengutega ning tegutseda selle nimel, et Eesti majanduse olulise harule oleks tagatud ka vastav õiguslik keskkond.Toetusgrupi liikmetest käisid Muugal Inara Luigas, Deniss Boroditš, Lembit Kaljuvee, Lauri Laasi ja Remo Holsmer. „See oli esimene samm logistikasektori ettevõtjatega kohtumisel. LTA liikmetega plaanime kohtuda ka edaspidi, et teha koostööd majanduse edukaks arenguks,“ sõnas toetusgrupi juht Boroditš.

19.06.2013

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv