Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Rail Baltica muudab Muuga kaubasadamat põhjalikult

Rail Baltic Estonia kuulutas välja hanke Muuga multimodaalse kaubaterminali projekteerimiseks. Muuga terminalist saab Rail Baltica suurim ja ainus sadamaga ühendatud kaubaterminal.

„Muuga kaubaterminal on Rail Baltica kaubaveo kontekstis projekti üks olulisemaid objekte, mille väljaarendamine tõstab nii raudtee kui Muuga sadama väärtust ja konkurentsivõimet. Muuga sadamas tekib üsna unikaalne taristukooslus, kus on võimalik operatiivselt ümber laadida kaupa meretranspordilt ja maanteetranspordilt erineva laiusega raudteetranspordile ja vastupidi. See on ka eelduseks, mis võimaldab viia kaubaveo sujuvamalt maanteedelt raudteele, seda eriti just kesk-pikal distantsil Kesk- ja Lõuna-Euroopa vahelise kaubavahetuse teenindamisel. Mul on hea meel, et oleme selle projekti arendamisel saanud teha head koostööd nii Tallinna Sadama kui Eesti Raudteega,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. Tema sõnul saab Eesti tähtsaima kaubasadama ja raudtee ühendamine olema ambitsioonikas väljakutse igale projekteerimisettevõttele.

„Rail Baltica rongiühendus toob nii Eesti kui kogu Läänemere piirkonna logistikaahelasse täiesti teise mõõte. Muuga sadama tänane võimekus koos tulevase multimodaalse terminaliga annab võimaluse kujundada välja terviklik transpordisõlm, mis looks täiesti uuena põhja-lõuna suunalise kaubakoridori, aga avab ka võimalusi ida- ja Aasia-suunal,“ lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Juba täna näeme, et mitmed rahvusvahelised suured logistikaettevõtted juba hindavad oma arengustsenaariumides Rail Baltica loodavaid võimalusi ning projektiga edasiminek annab ka neile signaali oma tulevikuplaanide tegemisel.“

„Rail Baltica Muuga multimodaalse kaubaterminali lisandumine toob täiendavat sünergiat ja seda eeskätt konteinerites ja treileritel liikuvate kaubavoogude transportimiseks mööda raudteed otse Lääne-Euroopa sihtkohtadeni ilma kuluka ja aeganõudva ümberlaadimiseta Leedu-Poola piiril,“ kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Äsja väljakuulutatud hange, millega otsitakse projekteerijat kaubaterminalile ja seotud taristule, on juba mitmes etapp arendusel, mis liidab Rail Baltica Muuga kaubasadamaga. Varasemalt on Civitta Eesti AS ja Deutsche Bahn Engineering & Consulting uurinud Muugast lähtuva kaubavahetuse potentsiaali. Tehnilisi lahendusi on aidanud täiustada Reaalprojekt OÜ. Käesoleva aasta alguses valmis Ramboll Deutschland koostatud Muuga sadama võimalik opereerimise plaan, kus muuhulgas analüüsiti erinevaid alternatiive multimodaalse kaubaterminali ja taristu rajamiseks Muuga sadamasse. Projekteeritav lahendus keskendub tervikliku sadamataristu loomisele ja sellega kaasneva sünergia maksimeerimisele, sidudes Rail Baltica taristu olemasoleva sadamataristuga, kasutades Muugal tegutsevate operaatorite/ kaubaterminalide ressursse ja nende potentsiaali.

Muuga kaubasadam muutub Rail Baltica abil põhjalikult

Võrreldes tänase olukorraga kavandatakse projektiga mere ja olemasolevate 1520 mm jaamateede vahele täiendavalt kuni 14 Rail Baltica jaamateed, lisaks luuakse RB ühendus sadama lääne suunal, mis annab piirkonna ettevõtetele võimaluse vedada oma kaupu mööda RB raudteed.
Osaliselt on planeeritud ka olemasoleva 1520 mm laiuse raudtee ümber tõstmised, et tekitada terviklikkus lisanduva Rail Baltica raudteedega. Täna on Muuga sadamas pea kolmkümmend terminalide operaatorit, keda kavandatavad lahendused suuremal või vähemal määral puudutavad.

Muuga kaubaterminali projekteerija ülesandeks saab muuhulgas olema nii kaubajaama, terminalide ühendusteedega kui nendega vahetult seotud taristu: raudteetunneli, kontaktvõrgu, liiklusjuhtimissüsteemide kui ka juhtimiskeskuse ja veeremi hooldusdepoo projekteerimine, mis annab paindlikuse teostada kaubaveeremi hooldustöid algus-lõpp jaamas. Ühtlasi peab projekteerija leidma lahenduse lähipiirkonna objektidele, näiteks Maardu tee sõlmele, mida Rail Baltica läbib ning kavandama lammutamisele mineva Põhjaranna tee maanteeviadukti asemele 1+1 lahenduse eeldusega, et tulevikus oleks seda võimalik laiendada 2+1 või 2+2 sõiduradadega lahenduseks.

Hinnanguliselt hakkab Rail Baltica valmimise järgsetel aastatel Muuga multimodaalset kaubaterminali läbima 4-5 miljonit tonni kaupu aastas. 2018. aastal valminud Civitta Eesti AS ja Deutsche Bahn Engineering & Consulting GmbH läbiviidud analüüs näitab, et 20 aastaga võivad need mahud isegi kahekordistuda, kui Eesti olulisimas kaubasadamas käideldakse aastas juba 8-10 miljonit tonni kaupu.

(Allikas: https://www.ts.ee/rail-baltica-muudab-muuga-kaubasadamat-pohjalikult/)

05.05.2020

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv