Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Tallinna Sadamat tunnustati taas vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgisega

Tallinna Sadam osales Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi korraldatud vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimustikus, et taaskord saada väline hinnang ettevõtte sotsiaalselt vastutustundlikele ja jätkusuutlikele tegevustele. Sellel aastal hinnati tegevusi kolmes kategoorias: valitsemine, kliima ja keskkond ning ühiskond ja sotsiaalne keskkond.

Tallinna Sadam sai indeksi küsimustikus kokku 69 punkti, saavutades kõige kõrgema taseme valitsemise kategoorias, kus 40. maksimumpunktist anti sadamale 34 punkti. Ettevõtteid võrreldi indeksi küsimustikus sektori ja suuruskategooria põhiselt, Tallinna Sadam kuulus keskmiste ja suurte ettevõtete alla, sektoriks „Muud teenindavad tegevused“. Sektori keskmine tulemus oli 16 ja suuruskategooria keskmine tulemus 18 punkti. Küsimustiku hinnangus toodi välja, et Tallinna Sadama valitsemise korraldamine näitab tugevat süsteemsust ning näiteks seda, et ettevõttel on olemas põhimõtted ka klientide ja koostööpartneritega koostöös vastutustundliku ettevõtluse eesmärkide saavutamiseks. Lisaks ka seda, et ettevõtte kestliku arengu strateegia on seotud ettevõtte üldstrateegiaga ja ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

Kategoorias ühiskond ja sotsiaalne keskkond anti Tallinna Sadamale 19 punkti 30. maksimumpunktist, sektori keskmine tulemus oli 20 ning suuruskategooria keskmine tulemus 28. Tunnustati sadama koostööd kohaliku kogukonnaga ning näiteks seda, et osad sadama teenustest lahendavad sotsiaalseid probleeme. Lisaks kiideti töötajate koolitamist ning panustamist nende tervisesse ja ohutusse. Tarneahela osas soovitati aga sotsiaalseid tegevusi rohkem teha.

Kategoorias kliima ja keskkond sai Tallinna Sadam 30 punktist 16, sektori keskmine tulemus oli 11 ning suuruskategooria keskmine tulemus 18 punkti. Sadama puhul kiideti seda, et sadamal on ülevaade ettevõtte tegevusest tulenevatest emissioonidest ning tegevusplaan ja konkreetsed eesmärgid tegevuse mõju vähendamiseks. Lisaks ka konkreetsed põhimõtted tarnijatele.

Ka Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad saavutas indeksi küsimustikus hõbemärgise 69 punktiga.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum koostöös partneritega tunnustas 13. korda ettevõtteid, avalikke organisatsioone ja mittetulundusühinguid, kes teadvustavad ja mõõdavad oma tegevuse mõju ühiskonnale. Esmakordselt raamistasid indeksit ka kestliku arengu eesmärgid.

13. aasta jooksul on vastutustundliku ettevõtluse indeksi pronks-, hõbe- ja kuldtaseme märgist antud välja mitmesajale ettevõttele. Sel aastal osales indeksis kokku 63 ettevõtet, neist uue märgise said 53. Märgis väljastatakse kaheks aastaks.

Tallinna Sadam osales vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimustikus esmakordselt 2014. aastal ning pälvis pronkstaseme 2015. Esmakordselt tunnustati Tallinna Sadamat hõbemärgisega 2017. aastal.

Indeksi metoodika on spetsiaalselt koostöös rahvusvaheliste ekspertidega indeksi tarbeks välja arendatud, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi täitmisel vastasid organisatsioonid valikvastustega 55 küsimusele kolmes kategoorias: valitsemine, kliima ja keskkond ning ühiskond ja sotsiaalne keskkond.

(Allikas: https://www.ts.ee/tallinna-sadamat-tunnustati-taas-vastutustundliku-ettevotluse-hobemargisega/)

15.06.2021

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv