Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Tallinna Sadama nõukogu kinnitas 2015. aasta majandusaruande

AS-i Tallinna Sadam nõukogu kinnitas esmaspäeval ettevõtte eelmise aasta majandusaruande, mille kohaselt oli ettevõtte müügitulu 94 miljonit eurot ja tegevuskasum 35,4 miljonit eurot.

Tallinna Sadama tegevustulud kahanesid aasta varasemaga võrreldes 15 protsendi võrra, tulumaksueelne kasum vähenes 22 protsenti. Ettevõtte puhaskasum oli 30,9 miljonit ehk 21 protsenti aasta varasemast madalam.
 
Tallinna Sadama juhatuse liikme Marko Raidi  sõnul olid 2015. aasta märksõnadeks üheltpoolt kaubamahtude – ennekõike sadama suurima kaubagrupi vedellasti – kahanemine ja tulu vähenemine jäämurdjalt Botnica jäämurdehooaja välise töö puudumise tõttu, teisalt reisijateveos saavutatud uus rekordtase ning nelja parvlaeva ehituse jätkumine mandri ja saarte vahelistele liinidele.
 
“Mullu nägime rekordiliselt madalaid naftahindasid ning samaaegselt eelistab Venemaa üha enam nafta ekspordil enda sadamaid, mistõttu kaubamaht alanes 5,9 miljoni tonni võrra 22,4 miljoni tonnini. Botnica puhul tulenes tulude langus kombinatsioonist lääneriikide Venemaa-vastastest sanktsioonidest ja nafta madalast hinnast tingitud madalseisust avameretööde turul,” kirjeldas Raid äritulude ja tegevuskasumi vähenemise peamisi põhjuseid.
 
Kaubaveos kahanes vedellasti kõrval mõnevõrra ka konteinerkaupade ja segalasti vedu, kasvasid veerem ja puistlast. 2015. aasta reisijate arvuks kujunes 9,79 miljonit, mis on aasta varasemast 0,22 miljoni võrra enam.
 
Tallinna Sadama nõukogu nõustus muuhulgas juhatuse ettepanekuga korrigeerida majandusaruandes tagasiulatuvalt Muuga söeterminali ja Saaremaa sadama pikaajalisi äriprognoose ning hinnata tagasiulatuvalt seonduvaid varasid alla kokku summas 29 miljonit eurot, mis ei kajastu 2015.aasta majandustulemustes vaid aruande algsaldode korrektuurina. Jäämurdja Botnica raamatupidamislikku väärtust hinnati alla 5 miljoni euro võrra, mis kajastub 2015.aasta majandustulemustes.
 
Tallinna Sadama juhatuse ja nõukogu sooviks oli kinnitada majandusaasta auranne audiitori poolsete märkusteta. “Lähtusime Botnica puhul eksperthinnangutest laeva praegusele turuväärtusele,” kirjeldas Tallinna Sadama juhatuse liige Marko Raid. “Muuga söeterminali ja Saaremaa sadama varade allahindamisel lähtusime eesmärgist, et bilansis kajastuks mõlema äriüksuse puhul viimaste aastate tegelikul olukorral baseeruv rahavooga kaetud väärtus, mida ka välisaudiitor on valmis aktsepteerima.”
 
Muude päevakorrapunktide hulgas  tutvustati nõukogule Tallinna Sadama konkurentsipositsiooni Läänemere idaosa sadamate hulgas.  Ühtlasi andis juhatus nõukogule ülevaate ettevõtte 2016.aasta kahe kuu majandus- ja tegevustulemustest, mille kohaselt Tallinna Sadama sadamaid läbivad kaubamahtude osas on märgata languse aeglustumist, aga  reisijate arvu  osas tõus jätkub. Nõukogu kinnitas ka 2016.aasta siseauditite aastaplaani.
22.03.2016

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv