Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Eelmisel aastal veeti rekordiliselt ebastandardseid veoseid

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail vedas eelmisel aastal Eesti raudteelogistika ajaloo jooksul rekordiliselt palju klientide ebastandardseid kaupu.

Operaili statistika kohaselt koostas ettevõtte eelmisel aastal võrreldes tunamullusega pea viiendiku võrra enam ebastandardsete kaupade transportimiseks vajalikke laadimisskeeme ning vedas pea kolmandiku võrra rohkem ebastandardsete veostega laetud vaguneid. „Kokku vedasime Eesti raudteetaristul 2018. aastal 332 erilise laadimisskeemiga 924 vagunit,“ sõnas Operaili veotingimuste peaspetsialist Kirill Spektor. 

Ebastandardsete veoste mahu kasvu põhjuseks võib pidada mitmeid eriprojekte, mis Eestit transiidina läbisid. Näiteks transportis Operail eelmise aasta maikuus maailma üht suurimat kraanat Sarens Giant Crane SGC-140, mille tõstevõime on üle 3000 tonni ning mis lahtivõetuna 49 vagunis Kasahstani transporditi. „Käesoleva aasta laadimisskeemide hulka on raske prognoosida ja ette ennustada. Selge on see, et viimase 10 aastaga on eritöödena koostatud laadimisjuhiste hulk enam kui kahekordistunud,“ ütles Spektor. Peamiselt toimub kinnitatud laadimisskeemide alusel kaupade laadimine Paldiski Lõuna- ja Põhjasadamas, kuid eelmisel aastal toimus laadimisi näiteks ka Muuga sadamas. 

Ebastandardseteks veosteks peetakse tavamõõtudest väljas olevaid ning raskekaalulisi veoseid tuginedes rahvusvahelise raudtee kaubaveo kokkuleppe tehniliste tingimustele. Juhendis määraletakse, kas kaup mahub laadimisgabariidi piiridesse või ületab need ja seeläbi vajab vedamiseks eritingimusi. „Raudteel on tavaline laadimisgabariit laiusega 3250 mm, kõrgus kuni kitsendatud osani 4000 mm ja maksimaalne kõrgus 5300 mm rööpapeast,“ selgitas Spektor. 

Valdavalt liiguvad ebastandardsed veosed Eestist Kesk-Aasiasse ja Venemaale. Ülegabariitse kauba transportimiseks sihtriiki tuleb Operailil nii laadimis- ja kinnitusskeemid kui ka liikumismarsruut kooskõlastada lisaks kohalikule raudtee administratsioonile ka Venemaa Raudteega, kelle ametnikud ise otse sihtriigi raudtee instantsidega suhtlevad. „Vagunitele töötatakse välja eraldi teekond alates algjaamast kuni sihtjaamani ning kaupa transporditakse peamiselt öösel, et mitte takistada reisirongide sõitmist,“ ütles Spektor. 

Ebagabariitse kaubana on Operail raudteel vedanud vaguneid, kraanasid, buldoosereid, greidereid, kombaine, traktoreid, ekskavaatoreid, teetööde masinaid, purustamismasinaid, veoautosid, kallurautosid, metallkonstruktsioone, valtse, seadmeid kastides, rööpaid pikkusega 50 m, lahti võetud väikelaevau jms. 

Laadimisskeemi koostamine on vajalik, kuna see tagab veose ohutuse. Mööda raudteed liikuv kaup peab mahtuma mõõtudesse ning arvestada tuleb valgusfooride, tugiseinte, perroonide, sildade, tunnelite, kontaktliinidega jne. Laadimisskeem veosele kehtib 10 aastat ja seda võib kasutada korduvalt, tingimusel, et kauba laadimine ning kinnitamine vastab laadimisskeemile. Samuti peab see sisaldama graafilist ülevaadet kauba paigaldamise ja kinnitamise kohta, tehnilisi nõudeid ning kauba kinnitamise arvestus-seletuskirja. 

(Allikas: https://operail.com/et/uudised/eelmisel-aastal-veeti-rekordiliselt-ebastandardseid-veoseid/)

11.03.2019

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv