Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Logistikainstituut käivitas partnervõrgustiku

Tallinna Tehnikaülikooli ja logistikattevõtete partnerpäeval kinnitati üksmeelselt, et head teadusülikooli saab teha õppejõudude, teadurite, üliõpilaste ja ettevõtjate koostöös.

"Logistika osatähtsus kasvab ning sektori ettevõtete tagasiside valdkonna teadus- ja õppetööle on logistika erialade õpetamises väga oluline. Kvaliteetse kõrghariduse puhul ei  koosne seejuures üks instituut ainult kvaliteetsest õppetööst, vaid olulist rolli mängib ka teadus- ja arendustegevus ning tagasiside sisule just tööandjatelt ning sektori ettevõtjatelt," ütles rektor Andres Keevallik.

CF&S Estonia nõukogu esimehe Tõnis Pohla sõnul ei tohi logistika kui eluterve majanduse ühe olulise osa tähtsust kindlasti alahinnata ja seda eriti Eesti jaoks, kus selle osatähtsus üha teravnevas konkurentsis kasvab kiiresti nii siseriiklikus kui ka rahvusvahelises kontekstis. "Eesti jaoks on väga oluline olla ajast ees, mille all tuleb mõista ka väga heade logistikaspetsialistide õigeaegset ettevalmistamist vastavalt ajakohasele ja innovatiivsele logistika õppeprogrammile. Praktilisele kogemusele toetudes võib julgelt väita, et igas endast lugupidavas ja vähegi tarneahelaga kokkupuutuvas ettevõttes, on haritud ja hea ettevalmistusega logistikud alati teretulnud," sõnas Pohla.

LTA juhatuse esimees Andres Valgerist lisas, et tänases tööturuolukorras soovitab ta noortel valida võimalikult laiapõhjaline eriala ja mitut eluvaldkonda ühendav haridus. "Logistikaerialad TTÜ-s annavad hea ülevaate protsessijuhtimisest ning hiljem töökohta valides ei pea end piirama vaid logistikaettevõtete valikuga. Professionaalsest protsessijuhtimisest sõltub ju iga ettevõtte konkurentsivõime ning jätkusuutlikkus, sellepärast on TTÜ logistikaharidusega ettevõtlikel noortel kindlasti hiljem valikuvõimalusi rohkem kui mõne kitsama eriala lõpetajal,“ selgitas Valgerist.

Pildid / Logistikainstituudi partnerpäev7. juunil toimunud partnerpäeva eesmärk oli toetada integreeritud logistikavaldkonna võrgustikku, kus haridust, teadust ja innovatsiooni toetavad ettevõtted oma sisendiga, et see vastaks majanduse ja tööturu vajadustele. Esindatud olid logistika- ja transiidisektori võtmeettevõtted ning Logistikainstituudi arenguga seotud partnerid.

"Logistikainstituut on oma uuenenud bakalaureuse- ja magistriõppekavad välja töötanud koostöös sektori ettevõtetega. Reaalsektori pudelikaelte ja probleemide  lahendused on need, milleta on väga raske häid tudengeid koolitada," kommenteeris Logistikainstituudi direktor Ott Koppel. "Instituut näeb ettevõtete sisendil regulaarset rolli- olgu see töötajate koolitamine, külalisloengute andmine,  juhtumite sidumine õppetöösse, praktikakohad, õppevisiidid või panus tudengite uurimisprojektidesse või lõputööde teemade väljapakkumisse," lisas Koppel.

“Eesti ettevõtted on häbematult vähe kasutanud ülikoolides peituvat potentsiaali. Seda rõõmustavam on näha, et Tehnikaülikooli Logistikainstituut on ise võtnud aktiivse rolli, et toetada logistikasektorit ja seotud majandusvaldkondi omapoolselt,” sõnas Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Enn Saar.

Logistika õppe- ja teadustöö TTÜ logistikainstituudis seob kõik logistikaga seotud valdkonnad alates tootmiskorraldusest kuni paberivaba tarneahela juhtimiseni, liikuvuse juhtimisest linnas kuni veovahendite valikuni maismaal, õhus või merel; mehaanikast IT-ni, majandusteadusest ja ruumilise planeerimiseni.

TTÜ Logistikainstituut on loodud 2012. aasta veebruaris. Instituudi kolm  keskset teemat on logistika, transpordiplaneerimine ja tarneahela juhtimine.  Vastuvõtt uuenenud bakalaureuse- ja magistriõppe kavadele algab juuni lõpus.

TTÜ Logistikainstituut veebis www.ttu.ee/logistika

12.06.2012

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv