Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

LNG-d kasutavad laevad saavad Tallinna Sadama sadamates soodustust

Alates 2018. aastast saavad kõik veeldatud maagaasi ehk LNG-d peamise kütusena kasutavad Tallinna Sadama sadamaid külastavad laevad taotleda tonnaažitasu soodustust mahus neli protsenti, soodustuse eesmärk on panustada omaltpoolt keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõttu Läänemere laevanduses.

“Tallinna Sadam on sarnaselt teiste Euroopa Liidu ja Norra sadamatega liikunud sadamatasude keskkonnaalase diferentseerimise suunas, mille eesmärk on vähendada laevade jäätmekäitlusest ja heitgaasidest tulenevat õhu- ja merekeskkonna reostust,” lausus Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik. “Kui täna saavad jäätmetasu soodustust oma prügi sorteerivad kruiisilaevad, siis alates järgmisest aastast lisandub keskkonnaalane sadamatasude soodustus kõigile LNG-d peamise kütusena kasutavatele laevadele.”
 
Ellen Kaasiku sõnul on globaalses merenduses ja ka Läänemerel üha enam laevandusettevõtteid võtmas kasutusele keskkonnasõbralikemaid tehnoloogiaid, sh asendades traditsioonilise diislikütuse oluliselt puhtama veeldatud maagaasiga.
 
“LNG on sajaprotsendiliselt tahkete osade ja väävlivaba. Samuti väheneb veeldatud maagaasi kasutamisel laevakütusena oluliselt lämmastiku (NOx) ja süsiniku (CO2) sisaldus heitgaasis,” märkis Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja.
 
Tallinna Sadam toetab ka teisi algatusi ja investeeringuid, mis on suunatud keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutuselevõtule laevandussektoris. Erinevalt paljudest teistest EL-i sadamatest, soodustab AS Tallinna Sadam lisaks laevu, mis on heitmetes leiduvate väävliühendite (SOx) vähendamiseks investeerinud heitgaaside puhastusseadmetesse (skraberitesse) ning võtab skraberite tekitatud jäätmed vastu ilma täiendava tasuta.
 
Ellen Kaasiku sõnul kavatseb Tallinna Sadam ka tulevikus jätkata sadamatasude keskkonnaalase diferentseerimisega, näiteks on kavas juurutada laevade energiamärgise süsteem ehk keskkonnaalane laevade indeks (Environmental Ship Index, ESI), mis on välja töötatud  maailma sadamate kliimaalgatuse (World Ports Climate Initiative, WPCI) poolt. ESI süsteemi on edukalt rakendatud paljudes EL ja Norra sadamates – see põhineb laeva lämmastikuühendite (NOx), väävliühendite (SOx), tahkete osakeste (PM) ja CO2 heitkogustel ning võtab arvesse ka laeva ühendamist kaldaelektriga ja selle kasutamist sadamas.
 
Diferentseeritud sadamatasude rakendamist erinevates Euroopa Liidu sadamates ja selle mõjude uuring on osa EL-i poolt EL INTERREG BSR programmist kaasrahastatavast „Green Cruise Port“ projektist, mis ühendab endas Läänemeremaade ja Põhjamere sadamaid ning kruiisiturismi sektori ettevõtteid.
 
“Green Cruise Port” võrgustiku raames töötavad osapooled projektidega, mille eesmärk on siduda Läänemere regioon uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste abil paremaks tervikuks kogu kruiisilaevanduse potentsiaali arvestades.
 
14.12.2017

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv