Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Klaster USAs täiendavate kaubavoogude otsingul

Logistikaklaster jätkab USAs täiendavate kaubavoogude ning uute klientide otsingut

18. septembril Kanadas alanud Eesti Logistikaklastri esimene Põhja-Ameerika missioon jätkus nädala teisel poolel Chicagos ja Baltimores. Mõlemas linnas korraldati koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Washingtoni Suursaatkonna, Chicago aukonsuli ja kohalike WTC-dega (World Trade Center) Eesti logistikasüsteemi, väärtuspakkumist ja konkurentsieeliseid tutvustavad seminarid.

Pildid / CN Intermodal Terminal in Halifax_väike

Kutsutute seas olid eelkõige Venemaale, SRÜ-sse ja Kesk-Aasiasse eksportivate ettevõtete esindajad ning neid teenindavad logistikafirmad. Selgus, et huvi Eesti kaudu töötamise vastu on suur, kusjuures paljud neist polnud varem sellisest võimalusest isegi teadlikud. Suurt tähelepanu pälvisid Eesti Raudtee ja EVR Cargo poolt esitletud regulaarsed konteinerrongiühendused Moskva, Kasahstani, Valgevene, Ukraina ja Kesk-Euroopaga. Eesti konkurentsieelised on eelkõige kiire läbimisaeg, turvalisus ja soodsad kogukulud. Näiteks Kasahstani suunduvate vedude korral kasutatav alternatiivmarsruut TRACECA, mis kulgeb üle Vahemere, Musta- ja Kaspia mere ning transiidina läbi Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaani, on oluliselt komplitseeritum, aeganõudvam ning kokkuvõttes ka kulukam. Eesti tugevuste ilmne kinnitus on Tallinna Sadama kaudu teostatavad NATO veod Afganistani.  Teadupärast lisandus käesolevast kevadest juba paar aastat regulaarselt toimuvatele konteinervedudele ka lennukikütuse transiit Afganistani suunal.  

Potentsiaalsete klientide leidmiseks viis Logistikaklaster esimesel tegevusaastal läbi kolm uuringut. Nende tulemusena selgitati välja Eesti transiidi jaoks suurimat perspektiivi omavad tooterühmad, kaubamahud, eksportöörid USA-s ja importöörid Venemaal, Valgavenes ning  Kasahstanis. Samuti kaardistati nende kaubavoogude liikumise teekonnad peamiste konkureerivate koridoride - Leedu, Läti, Soome ja Venemaa oma sadamate kaudu. Koostatud unikaalsete andmebaaside toel, mille sarnaseid ei eksisteeri seni ühelgi Eesti riigiasutusel ega ka klastrivälisel ettevõttel, jätkatakse aktiivsete arendus- ja ühisturunduslike tegevuste ning strateegilise müügiga.

Kanadas ja USA-s pakuvad meie logistikaettevõtetele tõsist huvi külmutatud toidukaubad, mille suuremahuline transiit on võimalik taaskäivitada tänu Koidula uue piirijaama avamisele käesoleval aastal. Oluline roll külmutuskaupade transportimisel on Halifaxi sadamal ja CN-i kiiretel raudteeühendustel. Mitmed suured liha, linnuliha ja mereandide eksportöörid paiknevad Kanadas, Chicago ning Baltimore ümbruses.

Teine kõrge prioriteetsusega tooterühm USA-s on nii kasutatud kui ka uus põllumajandustehnika, kaevandus- ja tööstusmasinad ning veoautod, mida veetakse arvestatavates kogustes nii Venemaale, Kasahstani, Valgevenesse, kui ka Ukrainasse.  

Kolmas oluline toodete grupp on suuregabariidilised ja raskekaalulised projektikaubad, mis vajavad eritransporti. Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks nafta- ja gaasitööstuse ning energeetika sektori masinate osad ja seadmed, tehaste tootmisliinide osad, raudteeveerem, kaatrid ja jahid. Nii veerevtehnika kui projektikaupade transpordi korraldamiseks Venemaale, SRÜsse, Kesk-Aasiasse ja Afganistani on Eestil väga head eeldused. Seda tänu Spliethoffi regulaarsele ro-ro otseühendusele Baltimore ja Paldiski Lõunasadama vahel. Laev, mis sõidab liinil Baltimore-Jacksonville-Paldiski-Hamina, on täielikult koormatud vaid USA suunal, kuhu veetakse Soomest paberit. USAst tagasi tulles on koormatus madal,  mis võimaldab pakkuda Euroopa suunal eriti soodsaid mereveo tariife. Toimunud kohtumistel Spliethoffi, Baltimore sadama ja sealse ro-ro terminali esindajatega lepiti kokku edasistes ühistegevustes Baltimore-Paldiski suunalise veomahu kasvatamiseks.  

Käesoleva nädala alguses toimuvad Washingtonis ja New Yorgis mitmed klastri jaoks olulised kohtumised. Hiljuti Washingtonis ametisse asunud Eesti Vabariigi suursaadik USAs, proua Marina Kaljurand, korraldab Logistikaklastri delegatsioonile vastuvõtu, mille käigus kooskõlastatakse saatkonna, aukonsulite ja klastri vaheline edasine koostöö USA turul.  Washingtonis kohtutakse NATO Afganistani tarnete koordinaatoritega.

New Yorkis valmistatakse ette Logistikaklastri järgmisele aastale kavandatavat teist Põhja-Ameerika missiooni. Tagasi Eestisse jõuab Logistikaklastri delegatsioon kolmapäeval, 28. septembril.  

26.09.2011

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv