Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Riigikogu majandus- ja rahanduskomisjonide ühisistungil arutati logistikasektori olukorda ja arenguid

Logistikaklastri juht Andres Valgerist pöördus hiljuti majandusministri ning majanduskomisjoni esimehe poole eesmärgiga juhtida riigi majanduspoliitika suunajate tähelepanu märkimisväärsele hinnatõusule raudteevedudes, mis tuleneb juuni lõpus vastu võetud seadusemuudatusest erimärgistatud diislikütuse kasutamise lõpetamise kohta kaubaveol raudteel. Enam kui 82 tuhandet töötajat esindava majandusharu esindusorganisatsioonina on LTA seisukohal, et tänases prognoosimatute arengutega olukorras kogu regioonis on igasugune ülespoole suunatud hinnamuudatus kahtlemata negatiivse mõjuga nii transiidisektorile kui ka Eesti majandusele tervikuna.

Suurima raudteevedaja, Eesti riigile kuuluva EVR Cargo hinnangul väljendub kütuseaktsiisi muudatus ettevõtte klientide jaoks vähemalt 8-11 protsendilises hinnatõusus veohindades. Kaubaveod raudteel on juba pikemat aega märkimisväärses languses ning Eesti Raudtee liigub tänasel päeval kursil, kus kaubaveomahtude langus aasta lõpuks võib ulatuda 25 protsendini võrreldes mullusega. Eesti Raudtee ning Eesti raudteevedajate klientide tagasiside põhjal võiks täiendav hinnatõus vähendada kaubaveomahtu Eesti suunal veelgi ca 10-15%.

Logistikaklastri ettepanekul kogunes 16. septembril Toompeal Riigikogu majandus- ja rahanduskomisjonide ühisistung, et koos raudteefirmade, majandusministeeriumi, rahandusministeeriumi ning Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooniga jõuda võimalike lahendusteni.

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni liikmete hinnangul (mis põhineb ka konkreetsetel näidetel) suunaks järjekordne hinnatõus Eesti tarneahelas olemasolevaid kliente kaaluma alternatiivseid kanaleid, seejuures kiirendades klientide liikumist näiteks Ust-Luga sadamasse. Järjekordse sisendihinna tõusu tingimustes kaotab hinnaargument oma olulisuse nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete uute klientide silmis. Lisaks olemasolevate veomahtude prognoositavale langusele muutub märkimisväärselt keerulisemaks ka uute kaubavoogude meelitamine Eesti transiidikoridori. 

Komisjonide ühisistungil andsid täpsema ülevaate hetkeseisust ning järgmise aasta prognoosidest EVR Cargo juhatuse esimees Ahto Altjõe ning Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nimel kõneles teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, pakkudes ühtlasi välja ka võimalikud lahendused raudteesektoris tekkinud olukorra leevendamiseks.

Kaubaveomahtude langustrendi jätkudes tuleb riigil toetada raudteeinfrastruktuuri haldajat sihtfinantseeringute abil, sest võimalusi täiendavaks kulude kokkuhoiuks on vähe ning küsimärgi all on ka Euroopa Liidu vahendite kasutamine, kui Eesti Raudteel puuduvad võimalused nõutava omafinantseeringu katmiseks. Veelgi olulisema lahendusena näeb Euroopa Liidu raudteedirektiiv ette minimaalselt viie aasta pikkuse lepingu sõlmimist riigi ning infrastruktuuri haldaja vahel  infrastruktuuri arendamiseks sihtfinantseeringute toel - see annaks kindluse ning stabiilsuse nii Eesti Raudteele, vedajatele kui ka kõigile osapooltele kogu transpordikoridori lõikes.

Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon kordas komisjonide istungil juba varasemat ettepanekut, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium leiaks koostöös rahandusministeeriumiga võimaluse raudteevedudes erimärgistatud diislikütuse kasutamise lõpetamisest tuleneva hinnatõusu kompenseerimiseks raudteevedajatele, et vältida veelgi suuremat kahju Eesti jaoks sedavõrd olulise majandusharu edasisele arengule.

Pildid / Log riigikogu 14_2

Pildid / Log riigikogu 14_1 

17.09.2014

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv