Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Stargate ja Operail sõlmisid leppe vesinikuveduri ehitamiseks

Rahvusvaheline raudtee-ettevõte AS Operail ja vesinikulahenduste ettevõte OÜ Stargate Rail sõlmisid ühiste kavatsuste leppe, mille alusel kavandatakse diiselvedurite ümberehitamist vesinikuveduriteks.

Ümberehitamise käigus vahetatakse täna vedurites kasutatav diiselmootor välja null-emissiooniga jõuajamiga, mis koosneb polümeersetest (PEM) kütuseelementidest ja liitium-ioonakudest. Pärast ümberehitust plaanitakse vedurit rakendada manöövervedurina.

Koostöö on kavandatud kahes faasis, millest esimeses ehitatakse valmis vesinikuveduri prototüüp ja teises etapis on plaan viia veel 40 diiselvedurit üle vesinikukütusele. Ühe diisel-elekter veduri ümberehitamine vesinikukütusele võimaldab hoida aastas kokku 370 tonni CO2 heidet, mis võrdub 80 keskmise sõiduauto heitekogusega aastas.

„Operail on oma tegevuses keskendunud keskkonnasäästlikkusele, Eesti kontekstis mängib CO2 emissioonide vähendamise osas kõige suuremat rolli raudtee pealiinide elektrifitseerimine, kuid see ei lahenda heitmete probleeme kõrval- ja haruteedel ning manöövertöödel laiemalt. Stargate'i meeskonnal on silmapaistev rahvusvaheline kogemus ja maailmatasemel tehnoloogilised võimekused, meie Tapa depoo meistritel oskused ja teadmised, kuidas tänapäevaseid vedureid ehitada. Selle koostöö tulemusena saame pakkuda innovatiivseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi enda kõigil sihtturgudel,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Rohelise vesiniku kasutamisel on ainsaks heitmeks puhas veeaur, lisaks ei teki kütuseelementide kasutamisel kahjulikke lämmastikoksiide. „Vesinikul põhinevad kütuseelemendid on majanduslikult jätkusuutlik lahendus juba täna ja veel enam tulevikus,“ ütles Stargate Rail tehnoloogiajuht Rainer Küngas. „Ühtlasi võimaldab vedurite ümberehitamine taaskasutada olemasolevat veeremit, mis võiks muidu tulevikus heitenormide tõttu kasutuseta jääda.“

Elektrifitseerimine on ainus võimalus raudteesektori dekarboniseerimiseks. „Elektrifitseerida on võimalik mitut moodi: tuues rööbastele vesinikuvedurid, paigaldades veduritele akud või viies need üle kontaktliinil põhinevale lahendusele. Vesinikuvedurite eeliseks on kahtlemata autonoomsus, mis võimaldab suuremat paindlikkust. See on eriti oluline argument nendel raudteelõikudel, kus puuduvad kontaktliinid või kus nende ehitamine on liiga kallis,“ selgitas Stargate Rail juhatuse liige Rene Tammist.

„Hoolimata sellest, et raudtee on juba suures osas elektrifitseeritud, energiatõhus ja kõige säästvam transpordiliik, ei ole kindlasti rahuloluks põhjust. Näiteks töötab umbes 20% mootoritest ELis ikka veel diislikütusel. Kahtlemata vajame uuenduslikke lahendusi, et võimaldada alternatiivsete kütuste, näiteks rohelise vesiniku laialdasemat kasutamist,“ kommenteeris Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei. „Seepärast soovib Euroopa Komisjon koos Shift2Rail ning Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõttega (Joint Undertaking for Fuel Cells and Hydrogen) uurida, kuidas kütuseelemente ja vesinikku integreerida raudteeoperatsioonidesse ning millisel moel muuta ideed tegelikeks projektideks ja rakendusteks."

Mais 2021 Civitta, SEI ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi koostatud Eesti vesinikuressursside kasutulevõtu analüüsis uuriti vesiniku pilootprojekte lähtuvalt nende majanduslikust tasuvusest, vajaminevast investeeringust, keskkonnamõjust. Raporti koostajad jõudsid järeldusele, et kõige suurema potentsiaaliga projektid on laevanduses ja raudteetranspordis, kus vesinikutehnoloogia on küps, vesiniku kasutusmaht suur ning energiavajadus tunnis kõrge.

Esimese vesinikuveduri prototüübi valmimist kavandatakse 2022. aasta lõpuks.

OÜ Stargate Hydrogen on erakapitalil põhinev ettevõte, mis töötab Eestis välja rohevesiniku täislahendusi. OÜ Stargate Raili põhitegevusalaks on diisel-elekter vedurite ümberehitamine vesinikuveduriteks. Stargate'i eesmärk on saada vesinikulahenduste globaalseks liidriks. Innovatsioon on ettevõtte ambitsioonika kasvustrateegia alustalaks. Stargate'i innovatsioonitegevus keskendub järgmise põlvkonna elektrolüüseri arendamisele ja kütuseelementidel põhinevate lahenduste väljatöötamisele veduritele. Stargate Hydrogen on Euroopa puhta vesiniku liidu (European Clean Hydrogen Alliance), Eesti vesinikutehnoloogiate liidu (Estonian Association of Hydrogen Technologies) ja Läti vesiniku liidu (Latvian Hydrogen Association) liige.

AS Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Gruppi kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Operail ka Operail Holding OÜ, Operail Repairs OÜ ja AS Operail Leasing ning tütarettevõtted Soomes – Operail Finland Oy ning Operail Leasing Finland Oy. Operail Repairs OÜ põhitegevusalaks on veeremi hooldus ja vedurite ehitamine, AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy põhitegevusalaks on vagunite rent ning Operail Finland Oy põhitegevusalaks on raudteevedude teenindamine Soomes.

(Allikas: https://operail.com/et/uudised/stargate-ja-operail-solmisid-leppe-vesinikuveduri-ehitamiseks/)

07.10.2021

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv