Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

ASi Tallinna Sadam 2019. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

2019. aasta 9 kuuga toimus Tallinna Sadama kontserni põhinäitajates erisuunalisi muutusi, mis kokkuvõttes aga III kvartali ja 9 kuu tulude ja kasumi näitajaid oluliselt ei muutnud. Müügitulu moodustas III kvartalis 39,2 mln eurot (0,7% aasta baasil), kontserni korrigeeritud EBITDA oli 23,7 miljonit eurot (-1,1% aasta baasil) ja puhaskasumiks kujunes 17,7 mln eurot (-1,8% aasta baasil).

Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul mõjutas kolmanda kvartali tulemusi ühelt poolt vedellastist tulenev kaubamahu tugev langus, teisalt aga laevakülastuste arvu kasv ja jäämurdja Botnica pikem suvetöö periood Kanadas. Jõudsalt kasvas ka puistlasti maht, mis mõnevõrra pehmendas vedellasti langusest põhjustatud kukkumist kaubamahus. „Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line’i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui autoga reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama Tallink oma laevaga Sea Wind. Laevade kõrge täituvusprotsent näitab, et liin on korralikult käivitunud ja ka autoga reisijad hindavad kesklinna ummikuid vältivat soodsat alternatiivi Eesti ja Soome vahel reisimisel,“ ütles Raid.

Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegi kolmandas kvartalis jäämurdja Botnica seoses suvetöö suurema prahipäevade arvuga ning suurim langus oli kaubasadamate segmendis peamiselt seoses vedellasti mahu langusest tingitud laevatasude tulu vähenemisega.
 
9 kuu kokkuvõttes teenis kontsern 100,5 mln eurot müügitulu ja 35,9 mln eurot puhaskasumit. Müügitulu ja korrigeeritud EBITDA jäid seejuures eelmise aastaga võrreldavale tasemele, vähenedes vastavalt -0,5% ja -0,4%. Puhaskasumi suur kasv 9 kuu võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019. aastal.
 
III kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.
 
Ettevõte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises, maksta 2020. aastal vähemalt 30 mln eurot dividende, ei teki.
 
(Allikas: https://www.ts.ee/uudised?art=1158)
15.11.2019

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv