Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Tallinna Sadam soovib näha kaasaegset, inimkeskset ja turvalist linnaruumi

Tallinna Sadama seisukohalt vaadates on tulevase Reidi tee planeerimisel kaks põhilist raskuspunkti, mis lähtuvad nii sadama kui ümbritseva linnakeskkonna huvidest. Esiteks on meie soov teha sadamaümbrus korda ja muuta Eesti suurim turismivärav atraktiivseks linnaruumiks. Selleks tõmbame me sadama tegevust kokku selliselt, et tekiks linnaline asum või kvartal sadama ja muu linna vahel.

Tallinna Sadam on Reidi tee kavandamisprotsessis esitanud oma ettepanekud ja visioonid linnale, sh oleme esitanud omapoolse sisendi sadamaristmike suhtes. Küll aga pole me rääkinud Russalka ristmikust ega ka muudest teede lahendustest. Siinkohal on oluline rõhutada, et planeeringuprotsessi juhtiv roll on  vastavalt seadusele siiski tellijal ehk linnal ning planeeringut koostades lähtutakse juba 13 aastat tagasi kehtestatud Tallinna üldplaneeringust, mis näeb ette Reidi tee kui uue tänava loomise.

Teiseks ongi meie soov, et autode liikumine sadamasse ja sadamast linna oleks sujuv ning praegust liikluskoormust aitaks uus  tee leevendada. Samaaegselt soovime loomulikult ka meie näha, et uued lahendused oleksid inimsõbralikud ja võimaldatud on turvaline ja lihtne liikumine linna ja sadama vahel selliselt, et sadamat ei lõigataks linnast ära.
 
Turvaline kergliiklustee läbi Admiraliteedi basseini
 
Oleme omaltpoolt Reidi tee planeerimise protsessis otsinud variante ja välja pakkunud ideid, kuidas just jalakäijad, rulluisutajad, jalgratturid ja teised saaksid tulevikus mugavalt Pirita teelt läbi sadama südame – Admiraliteedi basseini – Kultuurikilomeetrile jalutada, rattaga sõita, rulluisutada.
 
Meie hinnangul annaks piki Reidi teed luua tulevikuks linnalise arenduse suuna ehk frondi, mis toimib kui puhverala sadama ja muu linna vahel. Ka siin oleme ettepanekutes lähtunud inimkesksusest. Näiteks Reidi tee äärde tekkiva asumi puhul oleme teinud ettepaneku luua tee äärde parema külastatavuse huvides parkimisradu. Meie nägemuses tuleks lähtuda ala planeerimisel sellest, et tegemist oleks inimväärse ja kvaliteetse linnaruumiga, kus inimestel oleks hea olla.
 
Ka sadamategevus jääb
 
Sadama puhul peame siiski arvestama ka meie põhitegevusega ehk siis sadamast lähtuva auto- ja veoautoliikluse mõjuga. Laevaliiklusega kaasaskäiv autotransport on mõnevõrra paratamatu, tagamaks reisijatele ja kaubavedajatele konkurentsivõimeline piletihind. Küll aga oleme omaltpoolt teinud mitmeid ettepanekuid ja kompromisse eesmärgiga veokite liiklusintensiivsust vähendada. Oleme pakkunud linnale, et viime tänase veokite väljumise tee kesklinnast veel ligi pool kilomeetrit linnasüdamest eemale. Täiendavalt otsime ka muid võimalusi – näiteks suunamaks osaliselt veoautotransporti Muuga ja  Paldiski Lõunasadamasse või rajamaks veokite ootealasid linna piirile. Kuid peame sellegipoolest arvestama, et teatud mahus jääb veoautotransport ka edaspidi Vanasadama kaudu käima, mistõttu seda olulisem on siinkohal planeerimisprotsessis leida parimad lahendused liikluse ning linna- ja elukeskkonna kui terviku seisukohalt.
 
Juba täna oleme linnaga jõudnud ka põhimõttelisele teineteisemõistmisele, et arvatavasti juba tänavu algatada linna üldplaneeringu muudatus. Eesmärk on luua alus selle hetkel suuresti tühermaa, mis jääb D-terminalist Pirita suunas, korrastamiseks. Meie soov on anda selle ala korrastamisele tõuge nii sadamategevuslike funktsioonide kui linnaruumi arengu näol. Ja kes teab, ehk kaugemas tulevikus saame liikuda ka maa asemel mere suunas? Sarnaseid eeskujusid on meil mujalt maailmast traditsioonilistest sadamalinnadest juba üsna mitmeid – olgu näiteks või Hamburgi HafenCity või Helsingi Länsisatama, kus sadam pöörab oma nägu üha enam merele ja loob sellega ühtlasi juurde ka ühiskondlikku ruumi.
 
Aitamaks kaasa parima võimaliku lahenduse leidmiseks, on ka Tallinna Sadam valmis Reidi tee ehitustegevusse panustama kuni kümne protsendi ulatuses ehitusmaksumusest. Sest ka meie lõppeesmärgiks on  mitmekülgne ja tasakaalustatud linnakeskkond, mis teeniks nii Tallinna Sadama kui Eesti merevärava huve kui ka looks uut ja kvaliteetset linnakeskkonda ja avaks mereäärt linnakodanikele.
 
27.04.2016

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv