Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Tallinna Sadam asub eest vedama Läänemere rohetaristu sõlmpunkti loomist Eestisse

Tallinna Sadamal on ambitsioonikas plaan kujundada koos partneritega Eestist Läänemere rohetaristu sõlmpunkt, mis aitaks kaasa Eesti kliimaneutraalsuse eesmärkidele ja tõstaks riigi konkurentsivõimet. Ühtlasi otsitakse parimaid viise, kuidas viia parvlaevad üle vesinikkütusele ja soovitakse pakkuda vesiniku tankimise võimekust Vanasadamas kruiisilaevadele.

Ettevõte plaanib üha rohkem keskenduda Muuga sadama ja Paldiski Lõunasadama tööstusparkides roheenergia ökosüsteemi loomisele. „Tulevikus võiks nendesse sadamatesse rajada nii tuuleparkide hoolduslinnakuid kui kavandada vesiniku terminali väljaehitamist, mis võiks olla omakorda atraktiivne ka tööstustele, kes ise energiat ei tooda, kuid soovivad rohepöördest osa saada ja oma tootmise selle ümber ehitada. Töötame välja atraktiivse väärtuspakkumise nii kohalike kui rahvusvaheliste investorite suunal,“ ütles Tallinna Sadama juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman.

„Euroopa Liidu rohelepe Green Deal, ambitsioonikad kliimaeesmärgid ja vesinikustrateegia loovad väga hea võimaluse, mis võimaldaks Euroopa Liidu toetusel Eestis üles ehitada kliimasõbralikku rohetaristut, mis aitaks ühest küljest täielikult ümber kujundada transpordisektorit ja teisest küljest anda lisatõuke taastuvenergiasektorile, millel tekib motivatsioon rohelise vesiniku tootmiseks eriti olukordades, kus turul on palju odava hinnaga elektrit,“ lisas Vihman.

Paldiski Lõunasadam on jäävaba, mis sobiks asukoha poolest hästi vesiniku eksportimiseks ja importimiseks ning Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga on seal ette nähtud ka vesiniku transportimiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine. Alexelaga koostöös kavandatakse 25 000 m3 vesinikuhoidlat, mis võimaldaks eksportida ja importida Läänemere regioonis vesinikku, võimaldades sedasi Eesti majanduse üleminekut puhastele energia allikatele. Soome lahe piirkonnas vesiniku terminali veel täna ei ole.

Ka Muuga sadama kasuks räägib soodne asukoht ning lisaks fakt, et sealt saab alguse Rail Baltica, mis avab mitmeid täiendavaid võimalusi äritegevuseks. Tallinna Sadama hinnangul eksisteerib tulevikus vajadus vesiniku või teiste rohekütuste punkerdamiseks Läänemere ida- läänesuunalises koridoris, milleks on sobilik nii Muuga kui Paldiski Lõunasadam.

Lisaks on jäävaba ja olemasoleva sadama taristuga Paldiski Lõunasadam tänu oma asukohale igati sobiv meretuuleparkide hooldussadamaks ning seal on ka võimalused vajaliku hoolduslinnaku väljaehitamiseks. Tuuleenergia osakaalu suurenemisega Eestis toetaks taristu ühtlasi rohelise vesiniku tootmist Eestis.

“Peame üksteist julgustama ja liitlasi otsima. Tallinna Sadam on valmis kohe tegutsema ja gaasipedaali põhja vajutama. Soovime, et Eestist saaks vesinikuriik number üks maailmas. Selle reaalsuseks saamiseks vajame aga  era- ja avaliku sektori koostööd,” sõnas Vihman.

Koostöös Hollandi saatkonna ja ettevõtte & Flux’iga  on Tallinna Sadamal läbi viidud uuring rohevesiniku kasutamise võimalustest ja võimalikkusest sadamates, millest selgus, et Eesti võiks olla Läänemere vesiniktaristu sõlmpunktina sobilik asukoht. Sadam on ühtlasi sõlminud Hamburgi sadamaga ühiste kavatsustega leppe, mille raames töötatakse ühiselt vesiniku taristu väärtusahela väljatöötamisel.

Tallinna Sadam on ühtlasi uurimas erinevaid kaldaelektri lahendusi kruiisilaevadele  – sealhulgas vesinikust elektrit tootmist. Ettevõte on kaalumas oma suursaarte vaheliste parvlaevade üleviimist keskkonnasõbralikematele kütustele ning vesinik on selleks potentsiaalselt sobilik alternatiiv.

Vaata:  https://www.ts.ee/tulevikusadam/

Tallinna Sadama plaanidest kuuleb lähemalt ka 25.augustil toimuval  Paldiski Investeerimiskonverentsil Teistmoodi Paldiski 2021.

(Allikas: https://www.ts.ee/tallinna-sadam-asub-eest-vedama-laanemere-rohetaristu-solmpunkti-loomist-eestisse/)

23.08.2021

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv