Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Transiidisektoris napib koostööd

Viimastel nädalatel on majandusmeedias kirgi kütnud kaks teemat – Eesti ja Venemaa majandussuhted ning  kuid kestev mõttevahetus Muuga konteinerterminali  operaatori valiku üle. Mõlema teema juures on üks oluline nimetaja, millele tahakski logistikute poolt eraldi tähelepanu pöörata – koostöö.

Oskus ja tahe koostööd teha on elementaarsed eduka tegutsemise eeldused.  Ja mitte ainult logistikas, vaid kogu majandussuhetes laiemalt. Logistikaäris on toimiv koostöö aga vältimatu sest, logistikaahela paikapanek ei saa olla edukas ilma tiheda koostegutsemise ja üksteisemõistmiseta. Kauba liikumisele aitavad kaasa kõik protsessis  osalevad ettevõtted ja lõpptulemuse edukus oleneb suuresti just omavahelise koostöö võimekusest. Mis kokkuvõttes tähendab kasumit kõigile osalejatele ja rahulolu nii tarnijale kui kliendile.

Tööandjate Keskliidu Ärifoorumil peamiseks kõneaineks olnud Eesti ja Venemaa majanduskoostöö kliimat puudutanud teemadevalik on loomulikult tuttav ka logistika- ja transiidiäris. Rõõümustav oli see, et foorumil seda tunnistati koostöövajadust nii Venemaa esindajad kui ka meie poliitikud.  Ning seda on igapäevaelus ka märgata,

Samas - kahe riigi koostööd silmas pidades tuleb lalati lähuda ka vastastikusest majanduslikust huvist ja kasust. Mereäärse riigina on geograafiline asend meie üks tähtsaim ressurss. Ühelt poolt ümbritsevad meid 300 miljonilise tarbijaskonnaga Euroopa Liidu liikmesriigid, teiselt poolt suurte tootmisvõimsustega ja tarbimisvajadusega VenemaaArvestades ka eelmisel aastal Eestit külastanud Vene turistide arvu üle 50 protsendist kasvu, võib öelda, et nii ärimeeste kui ka turistide huvi Eesti vastu on täiesti olemas ja kasvamas.

Eesti raudteel ja sadamatel omalt poolt on olemas tahe, võimalused ja valmidus vedada kaupa tunduvalt suuremas mahus, kui seda hetkel tehakse.Samas pole üksnes geograafilise asend ammu enam ainus  eelis. Mängu tulevad paljud teised, pragmaatilised, tegurid.

Oma kaupadele transiidikoridori valides peetakse logistikaäris olulisteks teguriteks hinda, kiirust ja turvalisust. Need näitajad on Eestil konkurentidega võrreldes selgelt paremad.

Transpordisektori ja sealhulgas transiitvedude majandusedukuse aluseks kujuneb seega  õigete partnerite leidmine ja mõlemale poolele kasuliku koostöövormi leidmine. Logistika ei ole juba ammu enam lihtsalt kaupade liigutamine ühest punktist teise. Näiteks meie sadamate üks oluline väärtus Eesti ühiskonnale on investeeringute ligitõmbmine kogu piirkonnale. Head näide on siin Sillamäe Sadama roll kohaliku majanduselu edendajana seeläbi, et nende territooriumile on tulnud tegutsema ettevõtted, kes pakuvad kohalikule elanikkonnale tööd.

Teine positiivne näide on Muuga sadamasse uue konteinerterminali operaatori valimine.  Korduvalt on on viidatud konteinerkaubanduse üha arenevale kasvule maailmas  ja meie nõrgale seisule  selles vallas. Konkurents loksutaks paika nii tingimused kui ka hinna, lisaks saab Eesti vastavalt uue operaatori äriplaanile juurde veovahendeid ning muutub  eksportijate jaoks atraktiivsemaks.

Logistika on oma olemuselt koostöövorm, kus parimale kauba liikumisele annavad oma panuse erinevad ettevõtted. Uue operaatori -  Rail Garandi tulek Muuga sadamsse  on kasulik nii raudteevedudele, konteinervedudega tegelevatele ekspediitoritelekui ka eksportivatele ettevõtjatele.

Selle asemel, et kulutada aega, energiat ja raha oma rahulolematuse väljendamiseks, oleks operaatoritel ehk mõistlik mõelda hoopis koostööle. Külastasime Logistikaklastriga maikuus maailma viie edukama konteinersadama hulka kuuluvat  Busani Sadamat, kus oli võimalus näha, kuidas töötavad kõrvuti koos kuus operaatorit. Praktiliselt kõrvuti töötavad erinevad konteineroperaatorid, kasutades ühiselt sadama kui terviku ressursse, annavad loomulikes konkurentsitingimustes maksimaalset kasumit.

See koostöö on oluliselt langetanud aastate jooksul teenuste hindu ning aidanud sadamal tõsta konkurentsivõimet. Koostöö tegemine on vajalik mitte ainult riikide vahel, vaid ka kohalikul tasandil. Olgu see siis erinevate transpordiliikide kombineerimine parima tulemuse saavutamiseks või mitme operaatori tegutsemine ühes sadamas.

Toimiv koostöö on vastastikku kasulike läbirääkimiste tulemus ja ilma selleta ei saa hakkama ei poliitikas, ei äris.

Andres Valgerist

LTA juhatuse esimees

Artikkel ilmus Äripäevas 01. juulil 2011

 

01.07.2011

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonPõhikiriLiikmed
Interaktiivne tutvustusEesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv