Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Assotsiatsioonist

MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA, endine Transiidi Assotsiatsioon ehk TRASS) loodi viie juhtiva transiidi ja raudteevedudega tegeleva firma poolt 19. septembril 2001. aastal. LTA on vabatahtlik mittetulundusühing, mille peamine eesmärk on rahvusvahelise logistika ja kaubavahetuse arendamine Eestis.

Ühingu juhtimise kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, igapäevast tegevust suunab ning viib ellu juhatus.

Praktiliseks eripäraks on Ühingu puhul asjaolu, et selle tegevusest võtavad üldkoosolekute kaudu aktiivselt osa kõik Assotsiatsiooni liikmed.

Missioon

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni missiooniks on tagada Eestit läbiva rahvuvahelise logistika ja transiidi ahela stabiilsus ning jätkusuutlik areng.

Ühingu tegevuse peamisteks eesmärkideks ja ülesanneteks on järgmised:

 • aktiivne tegutsemine Eestit läbivat rahvusvahelist kaubavahetust puudutava visiooni, strateegia ja tegevuskavade väljatöötamisel;
 • liikmete ühiste huvide esindamine suhtlemisel riigi- ja kohalike omavalitsuste organite ning teiste organisatsioonidega;
 • osalemine liikmete ühistes huvides arendatavates projektides;
 • aktiivne osavõtt normatiivaktide väljatöötamisel, mis on seotud Eesti logistika- ja transiidipoliitika, sadamate ja raudtee infrastruktuuri ning reisijateveo arendamisega;
 • aktiivne osalemine kauba- ja reisijatevoogude logistika arendamisel, Eesti transiidikoridori konkurentsivõime tõstmisel ning uute kaubavoogude ja välisinvesteeringute kaasamisel;
 • koostöö korraldamine teiste logistikaketis osalejatega, samuti koostöö teiste sarnaste organisatsioonidega rahvusvahelisel tasemel;
 • võrdse konkurentsi printsiibi juurutamine Eesti mere- ja raudteetranspordi valdkonnas;
 • osalemine konverentsidel ja/või nende korraldamisel;
 • konsultatsiooniteenuse osutamine veoste ja reisijate teenindamise valdkonnas;
 • avalikkuse teavitamine logistika ja transiidi valdkonnas toimuvast ja selle arenguperspektiividest;
 • osalemine logistikat, transporti ja transiiti arendavate organisatsioonide töös.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv