Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Tallinna Sadam kasvatas käivet

ASi Tallinna Sadam nõukogu arutas 31.oktoobril toimunud koosolekul Läänemere sadamate tihenenud konkurentsiolukorda ning kinnitas kümne kuu majandustulemused, mille järgi ettevõtte käive kasvas võrreldes möödunud aastaga 16,8 protsenti 87,3 miljoni euroni.

Kümne kuu operatiivandmete järgi kasvas võrreldes möödunud aastaga Tallinna Sadama sadamate reisijate arv 3,9 protsenti 7,83 miljoni reisijani ning kaubaveod vähenesid 3,4 protsenti 23,5 miljoni tonnini. Käesoleva aasta oktoobris kasvasid nii kauba- kui reisijate veod.

ASi Tallinna Sadam kommertsjuht Erik Ringmaa sõnul on Tallinna Sadama majandusnäitajad ja teenindatud reisijate arv küll kasvanud, kuid mahukaubad näitavad aasta kokkuvõttes veidi madalamat taset. „Väiksemate kaubamahtude juures oleme suutnud sel aastal oma tegevust laiendada ja mitmekesistada.“

„Võtmetähtsusega on täna ja saab tulevikus üha enam olema lisandväärtuse võimaluste loomine sadamates – mahukaupade osas tuleb arvestada Läänemere Venemaa sadamate tugeva konkurentsiga ning üks täiendav võimalus meie jaoks on kaubasadamate ümber asuvate alade arengu toetamine,“ ütles Ringmaa.

„Oktoobris käivitus Muugal Katoen Natie jaotuskeskuse II etapp ning sarnased projektid Muuga tööstuspargis on eeskujuks võimalikele uutele projektidele,“ tähendas Ringmaa.

Tallinna Sadama nõukogu andis täna loa hoonestusõiguse seadmiseks ASile Komerk uue laokompleksi ehituseks Muugal. Ettevõte omab täna Muuga tollivabas tsoonis 45 000m2 suurust laopinda ning Eesti üht suurimat konteinerdepood, mis võimaldab mahutada kuni 1500TEUd.

Lisaks majandus- ja tegevustulemustele kinnitas ASi Tallinna Sadama nõukogu ka ettevõtte sponsorluse uutest põhimõtetest lähtuvalt esimesed toetused, peamise muudatusena suurenes kohalike omavalitsuste ja kogukondade projektide toetamine ning vähenes spordi sponsoreerimine. Tervikuna toetussummad vähenesid võrreldes möödunud aastaga enam kui kolmandiku võrra.

Kui varasematel aastatel kehtinud sponsorluse põhimõtete järgi suunati seadusega ette nähtud maksimaalselt 1,5 protsendist ettevõtte kolme eelneva aasta keskmisest kasumist 60 protsenti spordi-, 20 protsenti keskkonna- ja 20 protsenti muudele valdkondadele, siis uute põhimõtete järgi vähendati spordi toetusi 50 protsendile ning esmakordselt alustati kohalike omavalitsuste ja kogukondade arenguks oluliste projektide toetamist 20 protsendi ulatuses.

ASi Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul plaanib ettevõte järgnevatel aastatel senisest enam suurendada tähelepanu sadamatega piirnevate valdadega koostööle. „Kui sadamad ehitati aastakümneid tagasi kinnistesse tööstuspiirkondadesse, siis tänaseks on inimesed oma kodud rajanud mere ja sadamate vahetusse lähedusse, mis eeldab mõlemalt poolelt dialoogi ja osavõtlikkuse kasvu – sadamad on muutunud avatumaks ja osaks kogukonnaks,“ lausus Arro.

„Teine jätkuv prioriteet Läänemere sadamate üha tihenevas konkurentsiolukorras on Tallinna Sadama piiriülene turundus, mille üheks väljundiks on rahvusvahelisele tasemele ulatuva spordi toetamine, sarnaselt käituvad ka Soome ja Läti sadamad, kes on spordi ühed suuremad toetajad oma riigis. Lähtuvalt kultuuriministeeriumi ettepanekust koondasime varasemalt harali olnud toetused katusorganisatsiooni Eesti Olümpiakomitee alla, kelle kompetents toetuste täpse jagamise asjus liitude ja klubide vahel on võrreldes meiega suurem,“ märkis Arro.

„Kolmas märksõna Tallinna Sadama sponsorlustegevusest on mere majandamise ja väärtustamisega seotud valdkonnad ning ohutuse ja keskkonnaga seotud teemad,“ lausus Arro.

Sponsorluspõhimõtete muutus puudutas ka sponsorkomisjoni koosseisu – aasta alguses taandas end komisjoni tööst Tallinna Sadama nõukogu esimees Neinar Seli ning komisjoni liikmeks sai nõukogu liikmete kõrval ettevõtte tegevjuhtkonna esindaja.

ASi Tallinna Sadam sponsortegevuse põhimõtted: http://www.ts.ee/sponsorlus

 

 

 

01.11.2013

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv