Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Euroopa Liit toetab Tallinn-Helsingi kaksik-linna mereühenduse infrastruktuuri arendamist 21.4 miljoni euroga ühisprojektis TWIN PORT 3

Tallinna ja Helsingi sadamad üheskoos Helsingi linna ning laevaoperaatoritega saavad Euroopa Liidult toetust 21.4 miljonit eurot Euroopa Ühendamise Rahastu programmist (CEF- Connecting Europe Facility) infrastruktuuri investeeringuteks. Planeeritud investeeringute kogumaht on 71.2 miljonit eurot.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tõi välja, et Tallinn-Helsingi liin on üks aktiivsematest rahvusvahelistest laevaliinidest kahe riigi sadamate vahel. „Kahe linna vahel reisib aastas peaaegu 9 miljonit reisijat ning kaubaautodega veetakse üle 4 miljoni tonni kaupa. Nii reisijate arv kui ka kaubamaht on iga-aastaselt kasvanud ning seda juba viimased 10 aastat järjest. Seega on projekti elluviimine väga oluline, et tagada mugav ja sujuv liiklus kahe linna vahel,“ märkis Kalm.
 
Esimesed kaks TWIN PORT projekti keskendusid reisiterminalide arendamisele (D-terminal Tallinnas ja Lääne-terminal 2 Helsingis), Muuga-Vuosaari liini avamisele ja LNG-d kütusena tarvitava reisiparvlaeva MEGASTAR liinile toomisele. Uue, TWIN PORT 3 projekti keskmes on järjest kasvava Tallinn-Helsingi laevaliini liiklusega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamine sadamates ja nende ümbruses.
 
Kavas on mitu erinevat lahendust seoses Helsingi Läänesadama ja selle piirkonna liiklusega, et vähendada laevaliiklusega seotud ummikuid.  „Euroopa Liidu toetuse abil saavad mõned Helsingi Läänesadama piirkonna tänavad lisarajad, üks trammiliin suunatakse ümber ning sadama piirkonnas sujuvama liikluse loomiseks ehitatakse uus sild. Samuti rajame uue multimodaalse terminali Lääneterminal 2 juurde, et ühendada reisimine erinevate transpordivahenditega sujuvalt laevaliiklusega. Nendel investeeringutel on väga oluline mõju piirkonna elanike elukvaliteedile ning reisijate reisielamusele,“ ütles Ville Haapasaari, Helsingi Sadama juhatuse esimees.
 
Tallinna Vanasadamasse ja Helsingi Läänesadamasse rajatakse laevadele automaatsildumise ning kaldaelektrisüsteemid, et  vähendada müra ning õhureostust sadamate piirkonnas. Kõik kolm Tallinn- Helsingi liinil reisiparvlaevadega reisijaid teenindavad laevaoperaatorit modifitseerivad oma laevasid, et sadamas seismise ajal oleks võimalik diiselmootorid välja lülitada tagamaks vaikne, vibratsiooni- ning heitgaasivaba reisijate ning sõidukite teenindamine.
 
„Protsesside optimeerimine sadamas võimaldab olulist keskkonnamõjude vähenemist. Planeeritud kaldaelektri ning automaatsildumise süsteemid vähendavad oluliselt õhureostust ning müra teket sadamas ning sellel on positiivne mõju nii sadama piirkonna elanikele kui ka siin tegutsevatele ettevõtetele“, selgitas Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.
 
Toetuse abil uuendab Tallinna Sadam ka oma turvasüsteeme ning jätkab reoveekanalisatsioonisüsteemide rajamist, et suurendada võimekust võtta reisiparvlaevade reovett vastu kõikidel kaidel Tallinna Vanasadamas.
 
Lisaks eelmainitule plaanib antud projekti raames laevafirma Tallink oma reisiparvlaevale MEGASTAR lisada akupatareid, mida laetakse reisi vältel ning mis annab võimaluse sadama akvatooriumis liikuda ainult elektrienergia jõul.
 
TWIN PORT 3 projekt viiakse ellu aastatel 2018 – 2023. Suurima mahuga investeeringud projektis teevad Helsingi linn ja Helsingi sadam, vastavalt 27 ja 24 miljoni euro ulatuses. Tallinna Sadama investeeringute maht on 16 miljonit ja kolmel laevaoperaatoril kokku 4 miljonit eurot.
 
Euroopa Ühendamise Rahastu programm toetab liikmesriikide infrastruktuuri investeeringuid sarnaselt sellele eelnenud TEN-T programmile, mille raames esimene TWIN PORT projekt kahe sadama koostöös ellu viidi. Käesolevaga antakse toetust juba teisele jätkuprojektile ning selle nimeks on TWIN PORT 3. Tallinn-Helsingi mereühendust arendatakse Põhjamere-Balti transpordikoridori osana ning sellel on oluline tähtsus ühendamaks Euroopa põhjaalasid lõunapoolse transpordivõrgustikuga.
 
(Allikas: http://www.ts.ee/uudised?art=1047)
01.10.2018

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv