Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Tallinna Sadam avalikustas Muuga sadama summaarse riskianalüüsi tulemused

4. juunil toimus Muuga sadamas Tallinna Sadama tellitud ning konsultatsioonifirma E-Konsult poolt koostatud Muuga sadamas tegutsevate ettevõtete summaarse riskianalüüsi tulemuste avalikustamine kohalikele omavalitsustele, ametkondadele, külavanematele ning elanikele. Töömahuka riskianalüüsi tulemusena ei tuvastatud kõrgel ehk mitteaktsepteeritaval tasemel riske.

 
ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Allan Kiili sõnul oli analüüsi läbiviimise eesmärgiks Muuga sadama-alal asuvate ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete tegevusest tulenevate riskide hindamine ja summaarse riskianalüüsi koostamine, kus kajastuvad võimalikud koos- ja vastasmõjud suurõnnetuste toimumisel Muuga sadamas.
 
„Kuna Muuga sadama sadamaalal tegutsevad ettevõtted käitlevad erinevaid kaupu, mille hulgas on ka viis A-kategooria, üks B-kategooria suurõnnetuse ohuga ja üks Kemikaaliseaduse mõistes ohtlik ettevõte tunnetasime üldsuse vähest teadlikkust Muuga sadama kui terviku ohtudest ning soovisime saada analüüsil põhinevat terviklikku teadmist Muuga sadama piirkonna võimalikest ohtudest ,“ selgitas Kiil.
 
E-Konsult juhtivkonsultandi Aide Kaar sõnul kaardistas riskianalüüs kõikide Muuga sadamas käideldavate ohtlike ainetega – naftasaaduste, ammooniumnitraadi – õnnetuste tekkimise tõenäosused, nende vältimiseks rakendatud abinõud ja kaitsemeetmed ning tagajärjed. Samuti hinnati ohtlike ainete transportimisel tekkivate võimalike õnnetuste tõenäosusi ja tagajärgi. „Analüüsist järeldub, et naftasaadusi käitlevates ettevõtetes on kõige tõenäolisemaks suurõnnetuseks hinnatud lekke ja keskkonnareostuse tekkimine, kuid põlengust tekkiva soojuskiirguse ohuala Muuga sadamat ümbritsevate elamualadeni ei ulatu. Väetiste käitlemisel tekkiva plahvatuse tõenäosust on hinnatud väga väikeseks ehk see võib toimuda kümne tuhande või rohkema aasta jooksul. Inimesi ohustava ülerõhu ohuala, on 1036 meetrit ning see hõlmab valdava osa Muuga sadama lääneosast ja ulatub osaliselt Muuga sadamat ümbritsevate elamualadeni“ selgitas Kaar analüüsi tulemusi.
 
„Summaarse riskianalüüsiga hindasime ka doominoefekti ohtu ehk võimalikku stsenaariumit puhul, kui õnnetus laieneb ühe ettevõtte piiridest väljapoole järgmise ettevõtteni. Riskianalüüsi põhjal saame kinnitada, et ka kõigi halbade asjaolude kokkulangemise korral on olemasolevad kaitsemeetmed ja reageerimise protseduurid sellised, et doominoefekti tekkimise võimalus on väga väike ehk teisisõnu üks kord kümne tuhande kuni saja tuhande aasta jooksul,“ lisas Kaar.
 
Riskianalüüsi tulemuste sõltumatuse tagamiseks kureeris selle läbiviimist töögrupp, kuhu kuulusid spetsialistid Tehnilise Järelevalve Ametist, Päästeametist, Veeteede Ametist ja ASist Tallinna Sadam. Sarnasel eesmärgil koostatud summaarseid riskianalüüse tööstusaladele Eestis varem läbi viidud ei ole.
 
Vältimaks igakülgselt ka teoreetilist ohuolukorda, andsid eksperdid riskianalüüsis omapoolseid konkreetseid soovitusi nii ametkondadele kui ka sadamale. Nendele soovitustele tuginedes on Tallinna Sadam koostöös terminalide operaatoritega alustanud Muuga sadamas rakendatud ohutussüsteemide integreerimist ning lähiajal alustatakse ühtsete tegevusjuhiste väljatöötamisega.
11.06.2015

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv