Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

AS Eesti Raudtee lõpetas tööd Tapa – Tartu liinil

AS Eesti Raudtee lõpetas 2015. aasta sügisel alguse saanud Tapa-Tartu liini põhjaliku rekonstrueerimise. Tegemist on ühe Eesti Raudtee viimase aja suurima projektiga, mille kogumahuks oli 57 kilomeetri ulatuses rööbasteede kapitaalremonti. Töid rahastati 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist, mille kogumaksumus oli ligi 25 miljonit eurot.

„Tööde üheks peamiseks eesmärgiks oli Tapa-Tartu teelõikudel liiklusohutuse ja toimepidevuse tagamine, kiiruspiirangute arvu vähendamine ning liikumiskiiruse võimaldamine reisirongidel kuni 120 km/h ja kaubarongidel kuni 80 km/h,“ ütles kogu projekti koordineerimise eest vastutanud AS Eesti Raudtee ehitusosakonna juhataja Riho Vjatkin.

Projekti tööde läbiviimiseks korraldati riigihange, mille võitjaks osutus LEONHARD WEISS RTE. „Kuna samaaegselt remondiga tuli tagada ka optimaalne reisirongiliiklus, teostati töid kolmel päeval nädalas selleks ettenähtud 10 tunnistes liikluskatkestustes,“ ütles LEONHARD WEISS RTE juhatuse liige Kalle Kask. Tänu kokku keevitatud rööbastele on nimetatud lõikudel vähenenud müratase ja paranenud sõidumugavus. Välja vahetati kogu raudtee pealisehitus, rekonstrueeriti 18 ülesõidukohta, paigaldati uut tüüpi LED-elementidega foorid ja tehti muid parendusi.

Üheks mahukamaks tööks antud projektis kujunes Tartu Näituse ülesõidu remont. „Autojuhtidele ja linnaelanike pahameelt tekitanud Tartu kõige olulisem raudteeülesõidukoht sai uue katte käesoleva aasta oktoobrikuus, mille tulemusel muutus selle ületus palju mugavamaks ja ohutumaks,“ ütles Riho Vjatkin. Ülesõit rekonstrueeriti tervenisti, jalakäijate ohutust parandati lisapiirete ja aedade paigaldamisega.

Tapa-Tartu liini rekonstrueerimistööd on järjekordne samm üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ seatud eesmärkidest, mis võimaldab tulevikus ilma suuremate kulutusteta raudteel kiirusi tõsta. Antud lõigul ongi Eesti Raudteel kavas kiiruste tõstmine kuni 135 km/h. Tööd hõlmavad ka ülesõitudele täiendavate foorsignalisatsiooni ja tõkkepuude paigaldamist ning ohutusmeetmete suurendamist.

Jätkuprojekti raames viiakse ellu suured muudatused ka Emajõe piirkonnas. Nimelt rajatakse uus raudteesild üle Emajõe ning üheaegselt sellega muudetakse olemasolevat raudteetrassi optimaalsemaks.

Ettevalmistavate töödega on plaanis alustada juba tuleval 2018. aastal ning projekt lõpp on planeeritud aastasse 2020.

(Allikas: http://www.evr.ee/uudised/eesti-raudtee-l%C3%B5petas-t%C3%B6%C3%B6d-tapa-%E2%80%93-tartu-liinil)

15.12.2017

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv