Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Ühisturunduse tegevuskava

Eesmärk

Luua kliendihaldussüsteem, keskne infokanal, ühtne visuaal, sõnumid ja infokandjad ning kommunikatsioonivõrgustik, mille kaudu viiakse ellu turundustegevusi regulaarselt ja süsteemselt olulistel sihtturgudel ja kliendisegmentides.

Sihtturud, millele turundustegevusi suunatakse

• Venemaa
• Kasahstan
• SRÜ riigid
• Euroopa
• Hiina
• Hong Kong
• Vietnam
• Korea
• Jaapan
• India
• USA
• Kanada
• Lõuna-Ameerika
• Mehhiko

Kliendisegmendid, kellele turundustegevused suunatakse:

• Ekspedeerijad
• Kaubaomanikud – ostjad, müüjad
• Laevaliinid
• Lennuoperaatorid
• Sadamaoperaatorid
• Poliitikakujundajad
• Investorid
• Rahvusvahelised logistikaettevõtted, kellel on esindused Eestis
• Sektori rahvusvahelise erialaajakirjanduse ja –meedia esindajad ja ajakirjanikud

Ühisturunduse tegevuskava eesmärkide täitmiseks viiakse läbi järgnevad tegevused:

- Vähemalt üks kord kalendriaastas viiakse läbi geograafiliste turgude prioritiseerimine, et tagada turgudel tegutsemise efektiivsus ja suurim saadav kasu;

- Vähemalt üks kord aastas viiakse prioriteetsetes kliendisegmentides läbi uuringud, et tuvastada oluliste klientide uuenenud vajadused Eesti logistikasektori toodete ja teenuste ning äritegemise võimaluste järele, samuti jälgitakse regulaarselt konkurentsisituatsiooni muutumist;

- 2010. aasta jooksul luuakse Logistikasektori ühtne elektrooniline infokanal rahvusvahelistele klientidele, mis baseerub www.tradewithestonia.com veebilehel. Elektroonilist infokanalit hallatakse ja täiendatakse regulaarselt kogu klastriprojekti jooksul;

- 2010. aasta jooksul töötatakse välja Eesti logistilise asukoha ja logistikasektori konkurentsieelised kõigi oluliste turgude ja kliendisegmentide jaoks. Klastriprojekti jooksul, konkurentsisituatsiooni muutudes, töötatakse vajadusel välja uued konkurentsieelised;

- 2010. aasta jooksul töötatakse välja Eesti logistilise asukoha ja logistikasektori sõnumid kõigi oluliste turude ja kliendisegmentide jaoks. Sõnumitega töö on regulaarne ja jätkuv protsess kogu klastriprojekti jooksul;

- 2011. aastaks luuakse sektori ühtne kliendiandmebaas, kus klientide andmed on kirjeldatud kliendisegmentide, tootegruppide ja geograafiliste turgude kaupa. Ühtset kliendiandmebaasi hallatakse ja täiendatakse regulaarselt kogu klastri projekti jooksul;

- 2011. aasta veebruariks luuakse infomaterjalid kliendisegmentidele, et informeerida neid Eesti logistilise asukoha ja kogu logistikasektori konkurentsieelistest, toodetest/teenustest ja investeerimis- ja teistest koostöövõimalutest. Infomaterjale täiendatakse regulaarselt kogu klastriprojekti jooksul;

- Alates 2011. aastast osaletakse logistika ja transpordimessidel vähemalt 4 korda aastas. 2010 aastal osaletakse 2 messil. Messidel osalemise formaat ja osavõtja sõltub sellest, millist võimalikku kasu messilt on võimalik saada (kui oluline konkreetne geograafiline turg või kliendisegment on);

- Korraldatakse õppereise kompetentside arendamiseks, kliendisuhete arendamiseks ja klientide vajaduste tundmaõppimiseks vähemalt 3 korda aastas;

- Osaletakse ettekannetega transpordi ja logistikavaldkondade konverentsidel vähemalt 8 korda aastas;

- Korraldatakse olulistel turgudel kliendisegmentidele vähemalt 1 kliendiüritus aastas;

- Kirjutatakse kalendriaastas vähemalt 20 artiklit Transpordi ja logistikasektori meediakanalitesse sõnumite teadvustamiseks klientidele

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv