Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Tootmisvõimsuste jagamise tegevuskava

Eesmärk

Klastripartnerite tootmisvõimsuste jagamise ning ressursside ühiskasutuse korraldamise kaudu arendatakse välja uued, kõrge ekspordipotentsiaali ja suure lisandväärtusega tooted ning teenused.

- Klastriprojekti tootearendusliku tegevuse kvantitatiivseks eesmärgiks on vähemalt 10 toote väljaarendamine igal aastal. Klastriprogrammi tootearendustegevuse kvalitatiivseks eesmärgiks on keskendumine selliste toodete arendamisele, mille valmistamiseks (teenuste korral osutamiseks) on vajalik vähemalt kahe klastripartneri, või vähemalt ühe klastripartneri ja vähemalt kahe Eesti äriühingu omavaheline integreeritud koostöö ja/või tootmisvõimuste jagamine.

 - Klastriprojekti tootearendustegevuse tulemusena loodavate uute töökohtade puhul on eesmärgiks vähemalt 50 000 euro suuruse lisandväärtuse taseme saavutamine töötaja kohta. Sellise lisandväärtuse tasemega loodavate otseste töökohtade arvuliseks eesmärgiks on vähemalt 1000 otseselt arendatavate teenuste osutamisega seonduvat töökohta. Võrreldavad perioodid on projekti algusele eelnenud kalendriaasta ja viies kalendriaasta alates projekti algusaastast.

 - Klastriprojekti tootearendusliku tegevuse kvantitatiivseks eesmärgiks on klastripartnerite kaardistatud vakantsete ressursside töölerakendamine viie aasta jooksul alates projekti algusest vähemalt 50% suurema hõivatusega projekti algusele eelnenud kalendriaastast.

 - Klastriprojekti tootearendusliku tegevuse kvantitatiivseks eesmärgiks on sisendinfo koondamine vähemalt kolme uue või täiustunud õppekava ning kolme vajaliku teadusuuringu kohta. Sisendinfo koondamise väljunditeks on tootearendustegevuse käigus koostatud õppekavade ja teadusuuringute lähteülesanded.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv