Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Hariduse arendamise tegevuskava

Eesmärk

Hariduse arendamise tegevuskava raames algatatakse süsteemne koostöö sektori ettevõtete ja haridus- ja teadusasutuste vahel eesmärgiga parandada õppetöö kvaliteeti ning tõsta ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet kõrgema kvalifikatsiooniga lõpetajate värbamise võimaluse kaudu.

Eesmärgi täitmiseks on 2012. aasta lõpuks

- klastri ettevõtjate seas viidud läbi uuring koolitusvajaduse kohta, analüüsitud olemasolevaid õppekavu eesmärgiga hinnata õppekavade täiendamise vajadust ettevõtjate ootustele vastamiseks; 

- koolitusvajaduse uuringu põhjal kokku pandud külalislektorite programm Eesti logistika õppeasutuste jaoks. Programmi rakendamine 2011. sügissemestril;

- koolitusvajaduse uuringu põhjal ning ettevõtete ja teadus-haridusasutuste koostöö tulemusena vähemalt ühes Eesti kõrgkoolis hiljemalt 2012. aasta sügissemestril rakendunud uus või täiendatud logistika õppemoodul;

- välja töötatud vähemalt üks rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tarneahelate juhtimise  magistri tasemeõppekava;

- käivitatud vähemalt üks Eesti ülikoolide osalusel teostatav rahvusvaheline logistika, ostu- ja tarneahelate juhtimise alane teadusuuringu projekt, mille teemad haakuvad logistikaklastri tegevustega;

- loodud logistika, ostu- ja tarneahelate juhtimise alaste mõistete multimeedia kataloog, mis soodustab e-õpet.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv