Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Väljakutsed

Logistikasektori olulisusest Eesti majanduses ja selle edasises arengus annab tunnistust sektori osakaal SKTst, mis erinevatel hinnangutel ulatub 7-15 protsendini, sõltuvalt sellest, millised seonduvad tegevused sektorisse hõlmatakse. Eestis on üle 3000 transpordiettevõtte, mis kokku annavad tööd umbes 10% riigi töötavast elanikkonnast (Tallinna Lennujaama strateegiline arenguplaan. 2008).

Logistikavaldkond on üks Eesti majandusmootoritest ja tihedalt seotud paljude teiste valdkondade arenguga. Euro kasutuselevõtuga suureneb investeerimishuvi Eestisse (ka logistikasektorisse ja seotud valdkondadesse) ja tekib investorite kindlus uute, sektori arenguks vajalike investeeringute tegemiseks.

Logistikasektor on suure potentsiaaliga uute töökohtade looja ning Eesti logistikasektori osatähtsuse suurenemine üleilmsetes tarneahelates loob teadmismahukaid ja kõrget lisaväärtust loovaid töökohti.

Aastatel 2006-2009 on mitmete logistikasektori ettevõtete poolt välja ehitatud infrastruktuuri võimsused, mis võimaldavad teenindada tänasest suuremaid kaubamahte. Eelkõige võiks nimetada Tallinna Sadama investeeringut Muuga sadama laiendamisesse, Sillamäe Sadama esimese kahe etapi väljaehitamist kuid ka sadamatesse ja lennujaamade lähedusse ning teistesse logistilist eelist pakkuvatesse kohtadesse kerkinud tööstusparke, mille olemasolu on ka otseseks müügiargumendiks tööstusettevõtete investeerimisotsuste langetamisel.

Oluliselt on paranenud Eesti Raudtee infrastruktuur ning lähiajal (2011. aastal) valmib kaubaveo seisukohalt ülitähtis tänapäevane piirijaam Koidulas. Suuri arendustöid teostab riik ka olulisimatel maanteedele (Tallinn-Tartu-Luhamaa; Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu-Ikla), kus samal ehitatakse erasektorit kaasates välja ka vajalik infrastruktuur kaubavedusid teostatavatele autodele.

Samas on Eesti konkurentsieeliste veelgi efektiivsema realiseerimise puhul takistuseks saanud Eesti logistilise asukoha pakutavate teenuste vähene tuntus rahvusvaheliste klientide, investorite ja poliitikakujundajate hulgas. Seda eeskätt uutel turgudel.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv