Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Partnerite rollid

Partnerite kompetentsid ning roll klastri strateegiliste eesmärkide saavutamisel ja tegevuskava koostamisel

 Perioodil september 2009 kuni jaanuar 2010 korraldati logistikasektori ettevõtete juhtkondade esindajate tasemel strateegilisi koosolekuid ja ajurünnakuid, et välja töötada logistikasektori ühine ekspordistrateegia ning visandada esialgne tegevusplaan strateegia elluviimiseks.

 Märts 2010 kuni juuni 2010 valmistati ette logistikasektori ühisturundusmissiooni Shanghaisse. Missiooni ettevalmistamise käigus tehti eeltööd klastritaotluse esitamiseks. Töögruppides osalesid klastripartnerite esindajatele lisaks teiste sektori ettevõtete ning erialaliitude (Eesti Autovedajate Assotsiatsioon, PROLOG) esindajad.

 Projekti on kaasatud sektori võtmeettevõtted, sealhulgas kolm suuremat ja mõjukamat logistikasektori infrastruktuuri ettevõtet. Partnerid on väljendanud selget tahet jõuda koostöö tulemusena sektori arengus uuele tasemele.

 Partnerite üldised ülesanded on

- klastri strateegiasse ja tegevuskavasse operatiivselt sisendi andmine ja plaanide kinnitamine, strateegia ja tegevuskava elluviimises osalemine;

- klastri poolt algatatud turu-uuringutes osalemine, klientidelt vajaliku informatsiooni hankimine;

- klastri tootmisvõimsuse jagamise tegevustesse sisendi andmine ja kinnitamine;

- klastriliikme enda turundusinformatsiooni edastamine sektori ühistesse turunduskanalitesse ja infomaterjalidesse;

- klastri töörühmades, ajurünnakutes osalemine;

- klastri ühistegevustes osalemine;

- oma presentatsioonides ühisturunduse sõnumite kasutamine.

 

ETTEVÕTTED KOMPETENTSID
1.TALLINNA SADAM

Infrastruktuuri ettevõte, sektori informatsiooni ja koostöökontaktide koguja ja vahendaja

2.EESTI RAUDTEE

Infrastruktuuri ettevõte, sektori informatsiooni ja koostöökontaktide koguja ja vahendaja

3.TALLINNA LENNUJAAM

Infrastruktuuri ettevõte, sektori informatsiooni ja koostöökontaktide koguja ja vahendaja

4.SILLAMÄE SADAM

Infrastruktuuri ettevõte, sektori informatsiooni ja koostöökontaktide koguja ja vahendaja

5.VOPAK Naftasaaduste transportimine ja käitlemine sadamates
6.DBT Puistekaupade (väetised) ja üdlkaupade transportimine ja käitlemine sadamas ning stividoriteenused
7.ALEXELA Vedelkaupade transportimine ja käitlemine sadamates
8.ERS Raudteetransporditeenused
9.ESTEVE Üldkaupade käitlemine sadamates ja stividoriteenused
10.CONTIMER Ekspedeerimis-, logistika ja laoteenused
11.BOMINFLOT Punkerdamisteenused
12.SPACECOM Raudteeveeremi rentimise ja remondi teenused
13.SMARTEN Ekspedeerimis-, logistika ja laoteenused
14.PALDISKI SADAMAD Infrastruktuuriettevõte
15.RRK Lao- ja logistikateenused
16.ESL Eesti sadamate Liit, mittetulundusühing
17.TTÜ Kõrgkool
18.Mainori Kõrgkool Kõrgkool
19.LTA (konsortsiumilepingus lühendatult MTÜ) Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, mittetulundusühing, sektori  ühishuvide elluviimise toetuseks asutatud mittetulundusühing, mis klastri koordinaatorina koordineerib klastriinitsiatiivi tegevuste läbiviimist.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv