Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Kommunikatsiooni tegevuskava

Eesmärgid

Saavutatud on sektorisisene ühtne arusaam ja kokkulepe Eesti logistilise asukoha ja logistikasektori konkurentsieeliste kohta.

Logistikasektori ühtsed sõnumid, sektori eripära ja toimemehhanismid on teadvustatud arvamusliidrite sihtgruppidele, kelle kaudu saavad potentsiaalsed kliendid infot Eesti logistikasektori kohta (välisministeerium ja EAS esindajad välisriikides, poliitikud, eesti avalikkus, ajakirjandus jne), mille tulemusena avalik sektor teeb erasektoriga koostööd ekspordi edendamiseks.

 

Eesmärkide täitmiseks

- kaardistatakse vajalik inimressurss klastri eesmärkide elluviimiseks ning tegeletakse järjepidevalt inimressursi arendamisega klastri eesmärkide elluviimiseks.
- luuakse regulaarne töögrupp turundussõnumite ning strateegiliste plaanide ajakohastamiseks;
- luuakse ja/või täiendatakse veebikeskkonda ühtsete sõnumite levitamiseks nii Eestis kui rahvusvaheliselt;
- arendatakse välja veebikeskkond sisekommunikatsiooni paremaks toimimiseks;
- viiakse oluliste turuosaliste seas läbi vajadusuuring Logistika- ja Merenduse Infokeskuse teenindusvaldkondade kohta ning alustatakse läbirääkimisi Euroopa Lähimerevedude Keskuste võrgustikuga liitumiseks ja logistika ja merenduse infokeskuse rahastamise tagamiseks. Logistika- ja Merenduse Infokeskuse tegevuse käivitamine on plaanis eraldiseisva projektina;
- logistikaklastri ettevõtete eesmärkide elluviimise hõlbustamiseks valmistatakse Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja Presidendile esitamiseks ette kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja KOV-ide tulubaasi kalkuleerimise mudeli muutmise ettepanek, mille kohaselt oleks KOVide eelarve tulupoole kujunemine otseses seoses ettevõtluse ning majandusliku lisandväärtuse loomisega KOVi territooriumil;
- töötatakse välja ja rakendatakse kommunikatsioonikava sektori sõnumite, eripära ja toimemehhanismide selgitamiseks võtmesihtgruppidele. Kommunikatsioonikava raames toimuvad nii sektori sisesed kui avalikkusele suunatud üritused, konverentsid, õppepäevad, luuakse koolitusmaterjalid. Klastriga liitunud ettevõtete tähtsündmused rakendatakse kogu sektori tutvustamiseks, käivitatakse korrektne eelinfosüsteem sektoris toimuva suhtes.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv