Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Partnerite kompetentsid

Perioodil september 2013 kuni november 2013 korraldati logistikasektori ettevõtete juhtkondade esindajate tasemel strateegilisi koosolekuid ja ajurünnakuid, et välja töötada logistikasektori ühine strateegia 2014-2015. aastaks ning kujundada tegevusplaan strateegia elluviimiseks.

Võrreldes varasemalt on klastri tegevuses osalenud partnerid veidi erinevad. Osad ettevõtted on teatanud, et kuna 2014. aasta on nende jaoks ümberkorralduste aasta, ei jõua nad lihtsalt osaleda, samas plaanivad taas liituda täistaotluse esitamisel 2014. aasta lõpul. Osade ettevõtete puhul on selgunud nende tegevuste täpsem fookus klientide ja turu osas, mistõttu vähemalt esilagu otsustati klastri tegevusest tagasi tõmmata. Üks osa ettevõtteid saavutas ka plaanitud tulemused, mistõttu hetkel ei pidanud vajalikuks klastri tegevustega taas liituda, kuigi teeb seda meelasti aasta pärast. Klastriliikmetes on toimunud ka jagunemisi – varasem Eesti Raudtee omab nüüd ainult Eesti raudteevõrgustikku, EVR Cargo on aga Eesti Raudteest jagunenud raudtee kaubaveooperaatorettevõte.

Klastriettevõtete näol on muutustele vaatamata tegemist Eesti ühe olulisema majandusvaldkonna kõige olulisemate ettevõtetega.

Klastriprojekti on kaasatud sektori võtmeettevõtted, sealhulgas kolm suuremat ja mõjukamat logistikasektori infrastruktuuri ettevõtet. Partnerid on väljendanud selget tahet jõuda koostöö tulemusena sektori arengus uuele tasemele.

Partnerite üldised ülesanded on:

  1. Klastri strateegiasse ja tegevuskavasse operatiivselt sisendi andmine ja plaanide kinnitamine, strateegia ja tegevuskava elluviimises osalemine;
  2. Klastri poolt algatatud turu-uuringutes osalemine, klientidelt vajaliku informatsiooni hankimine;
  3. Klastri tootmisvõimsuse jagamise tegevustesse sisendi andmine ja kinnitamine;
  4. Klastriliikme enda turundusinformatsiooni edastamine sektori ühistesse turunduskanalitesse ja infomaterjalidesse;
  5. Klastri töörühmades, ajurünnakutes osalemine;
  6. Klastri ühistegevustes osalemine;
  7. Oma presentatsioonides ühisturunduse sõnumite kasutamine. 

 

ETTEVÕTTED Kompetentsid
TALLINNA SADAM AS Infrastruktuuri ettevõte, sektori informatsiooni ja koostöökontaktide koguja ja vahendaja 
EESTI RAUDTEE AS Infrastruktuuri ettevõte, sektori informatsiooni ja koostöökontaktide koguja ja vahendaja 
SILLAMÄE SADAM AS Infrastruktuuri ettevõte, sektori informatsiooni ja koostöökontaktide koguja ja vahendaja 
VOPAK-EOS AS Naftasaaduste transportimine ja käitlemine sadamates
EVR Cargo AS Raudteetransporditeenused
ALEXELA Logistics AS Vedelkaupade transportimine ja käitlemine sadamates
ERS AS Raudteetransporditeenused
ESTEVE Terminal AS Üldkaupade käitlemine sadamates ja stividoriteenused
CONTIMER OÜ Ekspedeerimis-, logistika ja laoteenused
RRK OÜ Lao- ja logistikateenused
CF&S Estonia AS Ekspedeerimisteenused
Baltic Rail AS Raudteetransporditeenused
Alekon Cargo OÜ Logistikateenuste osutamine (sh raske ja mittegabariitne kaup)
ESL Eesti sadamate Liit, mittetulundusühing
TTÜ Kõrgkool
Ettevõtluskõrgkool Mainor Kõrgkool
LTA (konsortsiumilepingus lühendatult MTÜ) Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, mittetulundusühing, sektori  ühishuvide elluviimise toetuseks asutatud mittetulundusühing, mis klastri koordinaatorina koordineerib klastriinitsiatiivi tegevuste läbiviimist.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv