Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Logistikasektori väljakutsed

 

Logistikasektori olulisusest Eesti majanduses ja selle edasises arengus annab tunnistust sektori osakaal, mis on 16 % SKTst. Eestis on üle 10500 logistikavaldkonna ettevõtte, mis kokku annavad tööd umbes 14% riigi töötavale elanikkonnale.

Logistikasektor on suure potentsiaaliga uute töökohtade looja ning Eesti logistikasektori osatähtsuse suurenemine üleilmsetes tarneahelates loob teadmismahukaid ja kõrget lisaväärtust loovaid töökohti. 

Aastatel 2006-2013 on mitmete logistikasektori ettevõtete poolt välja ehitatud infrastruktuuri võimsused, mis võimaldavad teenindada tänasest suuremaid kaubamahte. Eelkõige võib nimetada Tallinna Sadama investeeringut Muuga sadama laiendamisesse, Sillamäe Sadama esimese kahe etapi väljaehitamist. Olulised on ka sadamate ja lennujaamade lähedusse ning teistesse logistilist eelist pakkuvatesse kohtadesse rajatud tööstuspargid, mille olemasolu on otseseks müügiargumendiks tööstusettevõtete investeerimisotsuste langetamisel.

Oluliselt on paranenud Eesti Raudtee infrastruktuur ning valminud on kaubaveo seisukohalt ülitähtis tänapäevane piirijaam Koidulas. Käima on pandud regulaarsed konteinerrongid oluliste linnade vahel. Arendustöid on teostatud ka olulisimatel maanteedel (Tallinn-Tartu-Luhamaa; Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu-Ikla), kus ehitatakse erasektorit kaasates välja ka vajalik infrastruktuur kaubavedusid teostatavatele autodele. IT lahenduste kasutamise kaasabil on vähendatud piirijärjekordadega seonduvad küsimusi Narvas.

Samas on Eesti konkurentsieeliste veelgi efektiivsema realiseerimise puhul takistuseks saanud Eesti logistilise asukoha pakutavate teenuste vähene tuntus rahvusvaheliste klientide, investorite ja poliitikakujundajate hulgas. Seda eeskätt uutel turgudel.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv